Lời giải, đáp ántải về 3.54 Mb.
trang18/38
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích3.54 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   38701

Cho một hình chữ nhật và một hình vuông,biết cạnh hình vuông bằng chiều rộng hình chữ nhật nhưng chu vi hình chữ nhật lớn hơn chu vi hình vuông 6cm và diện tích hình chữ nhật lớn hơn diện tích hình vuông 24cm vuông.Tính diện tích hình chữ nhật?

Chiều dài của hình chữ nhật hơn cạnh của hình vuông là: 6:2=3(cm)
Cạnh hình vuông là 24:3=8( cm)
Chiều dài hình chữ nhật là: 8+3=11(cm)
Diện tích hình chữ nhật là 11x8= 88( cm
2)

702

Ở môt hòn đảo có hai loại người đáng kinh sinh sống. Loai chuyên nói thật và loại chuyên nói dối. Môt hôm có 12 người tụ hop, mỗi người phải trả lòii câu hỏi " có bao người nói thât đang ở đây?". 10 câu trả lời đâu tiên là: 7,0,1,6,6,4,5,1,5,6. Hai câu trả lời cuối cung thế nào đươc nhỉ?

câu hổi hiêu biết: Ở Viêt nam đồng ý thi gật đâu. Bạn co biêt nước nào đông ý thi lắc đầu không? 


.... va thêm nữa ở ta cũng có nơi có tâp quan gì cũng gật. Ở đâu vậy nhỉ?


Nếu có 0 người nói thật thì câu trả lời 0 sẽ xuất hiện 0 lần, nếu 1 người nói thật câu trả lời 1 sẽ xuất hiện 1 lần, ...

Và chỉ có 2 người cuối cùng nói thật, vậy là 2, 2

703

Bài 1 :tìm 1số tự nhiên biết rằng nếu viết thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số đó thì số đó tăng thêm 2943 đơn vị ????
Bài 2 : tìm số có hai chữ số biết rằng nếu viết thêm vào bên trái số đó một chữ số 3 thì được một chữ số mới mà tổng của số phải tìm và số mới bằng 414 ? 

Bài 1: Nếu viết thêm 1 chữ số 0 vào bên phải số đó thì số đó sẽ tăng lên 10 lần. Khi đó, số mới sẽ tăng lên 10-1=9 (lần số cũ)

9 lần số cần tìm là 2943.

Vậy số đó = 2943 : 9= 327

Bài 2: Số cần tìm chỉ có thể là số có hai chữ số, vì nếu là số có 3 chữ số khi ta viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó số đó thành số có 4 chữ số lớn hơn 414. Số cần tìm không thể là số có 1 chữ số vì 1 chữ số lớn nhất là 9 viết thêm số 3 vào bên trái ta có 39mà39<414 (loại).

Gọi số cần tìm là ab,thì số mớ là 3ab.

Theo bài ra ta có; 3ab+ab=414.

Hay ab×2=114

=>ab=114:2=57

704

"Mai em đi chợ phiên
Anh gửi một tiền
Mua cam cùng quýt
Không nhiều thì ít
Mua lấy một trăm
Cam ba đồng một
Quýt một đồng năm
Thanh Yên tươi tôt
Năm đồng môt trái"
Hoi môi thứ mây trái? Biết 1tiên=60đ

gọi số quýt là q,thanh là t, cam là c ( quả), q,t,c>0
giả sử tất cả ta mua quýt hết thì ta mua được số quả là:
60.5=300 quả, số quả thừa ra là 200 quả
ta có: 1 quả thanh bằng 25 quả quýt, 1 quả cam bằng 15 quả quýt
ta có 3t + 2c=5 (quả 2 loại)=105q
=>thay 105q=3t+2c, số quả giảm đi là: 105-5=100
để giảm hết được 200q ta phải cần 2(3t+2c)=6t+4c
số tiền để mua 6 thanh và 4cam là : 6.5+4.3=42
số tiền mua quýt là 60-42=18
số quýt mua được là 18.5=90
vậy, 1 tiền mua được 90 quýt,6thanh,4 cam 

705

Quãng đường từ A đến B dài 60km. Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình là 12km một giờ, và đi từ B về A với vận tốc trung bình là 10km một giờ. Hỏi tốc độ trung bình của cả đi và về là bao nhiêu km một giờ?

Người đó đi quãng đường dài là: 60 x 2 = 120 km.
Đi từ A đến B hết số thời gian là: 60 : 12 = 5h.
Đi từ B về A hết số thời gian là: 60 : 10 = 6h.
Tổng thời gian đi và về là: 5 + 6 = 11h.
Vậy vận tốc trung bình của người đó là: 120 : 11 = 120/11 km/h.


706

Yêu nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười
Số người tính đã 80
Cau 15 quả hỏi người ghét, yêu?
Tính xem có bao nhiêu người ghét, bao nhiêu người yêu?

Giả sử tất cả đều người yêu và cau đều bổ 3;
Số miếng cau bổ 3 là : 15 x 3 = 45 (miếng)
Số miếng cau thiếu : 80 - 45 = 35.(miếng)
Thiếu 35 là đã đem cau bổ 10 bổ thành 3 nên mỗi quả hụt 7 miếng
Cau bổ 10 là 35 : 7 = 5 (quả)
Số người ghét là : 5 x10 = 50 (người)
Số người yêu là : (15 - 5 ) x 3 = 30 (người)

707

Số học sinh dự tuyển vào một khối chuyên trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 65% là nữ. Nếu bớt đi 123 học sinh nữ đồng thời thêm 75 học sinh nam thì số học sinh nữ chỉ bằng 40% số học sinh nam. Tính số học sinh dự tuyển

Ban đầu, số học sinh nữ chiếm 13/20 tổng số học sinh toàn trường. Vậy số học sinh nam chiếm 7/20 số học sinh toàn trường.
=> Ban đầu, số
học sinh nữ bằng 13/7 số học sinh nam.
Bớt 123
học sinh nữ và thêm 75 học sinh nam thì số học sinh nữ bằng 2/5 số học sinh nam.
Thêm 75
học sinh nam thì 2/5 học sinh nam lúc này bằng 2/5 học sinh nam lúc đầu cộng thêm: 75 × 2/5 = 30 (em)
Phân số chỉ tỉ số giữa
học sinh nữ và nam lúc đầu so với lúc sau là: 13/7 - 2/5 = 51/35 (phần)
Số
học sinh nam dự tuyển là:

(123 + 30 ) : 51/35 = 105 (em)
Số
học sinh nữ dự tuyển là:

105 × 13/7 = 195 (em)
Tổng số
học sinh dự tuyển là:

105 + 195 = 300 (em)

708

Một hình chữ nhật có chu vi là 88 m . Nếu tăng chiều rộng thêm 4m thì diện tích tăng thêm là 140 m2 . Tính chiều rộng, chiều dài hình chữ nhật đó.

Nửa chu vi hình chữ nhật là
88:2=44(m)
Khi tăng chiều rộng 4m thì diện tích phần tăng là 140m2 khi đó chiều dài của hình chữ nhật sẽ là: 
140:4=35(m)
Chiều rộng hình chữ nhật là: 
44-35=9(m)

709

Từ hai tỉnh A và B cách nhau 396 km có hai người khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Khi người thứ nhất đi được 216 km thì hai người gặp nhau, lúc đó họ đi hết một số ngày đúng bằng hiệu số km mà hai người đi được trong một ngày. Hãy tính xem mỗi người đi được bao nhiêu km trong một ngày ? (Biết vận tốc mỗi người không đổi).

Khi gặp nhau, người thứ 2 đi được: 396-216=180km
Người thứ 1 đi hơn người thứ 2: 216-180=36km
Gọi t là số ngày 2 người đã đi, theo đề bài ta có:
t=36:t hay:
txt=36=6x6
Suy ra t=6ngày
Như vậy trong 1 ngày, người thứ 1 đi được: 216:6=36km và người thứ 2 đi được: 180:6=30km


710

1. Tổng số tuổi của hai chị em năm nay là 24. Khi tuổi chị bằng tuổi e hiện nay thì tuổi chị gấp 3 lần tuổi e. Tính tuổi mỗi người hiện nay.

2. Khi tuổi anh bằng tuổi e hiện nay thì tuổi anh gấp rưỡi tuổi em. Khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của hai anh em bằng 36. Tính tuổi mỗi người hiện nay.
B1: coi tuổi em trước đây là 1 phần thì tuổi chị là 3 phần như thế. vậy tuổi em hiện nay là 3 phần, tuổi em tăng 2phần, chị cũng tăng hai phần nên tuổi chị hiện nay là 5 phần. 24 tuổi ứng với 3cộng5 bằng 8 phần...từ đó tính ra tuổi mỗi người hiện nay. em 9, chị 15.

B2:

Trước đây tuổi anh 3 đoạn, tuổi em 2 đoạn.

Bây giờ tuổi em 3 đoạn, anh 4 đoạn,

Sau này tuổi em 4 đoạn thì anh 5 đoạn.

9 đoạn tuổi sau này của 2 anh em là 36 tuổi.

Từ đó tìm được 1 đoạn ứng với: 36:9=4 tuổi

Tuổi em là 4×3=12 (tuổi)

Tuổi anh là 4×4=16 (tuổi)

711

Tìm các giá trị nguyên của n để phân số sau có giá trị nhỏ nhất. Tìm giá trị nhỏ nhất đóA= ( 3n + 4 )/ (n -1)
712

Một đội công nhân sửa xong 1 đoạn đường trong 2 ngày. ngày thứ nhất sửa đc 1 nửa quãng đường và 36m. số mét đường sửa được của ngày thứ nhất gấp đôi số m đường ngày thứ hai. Hỏi trong 2 ngày sửa đc bao nhiêu mét đường?

 Quãng đường ngày 1 gấp ngày 2 là : 36+36=72(m).

Đoạn đường ngày 1 sửa dc= 2 lần ngày 2 nên : Quãng đường ngày 1 sửa được là:

72 × (2-1) ×2 = 144 (m).

Ngày 2 sửa được : 144 : 2 = 72 (m).

Quãng đường cần sửa là : 144+72=216 (m)

713

Tìm một số có bốn chữ số, biết rằng khi thêm chữ số 3 vào bên trái số đó thì được số mới gấp 9 lần số phải tìm.

Số cần tìm là abcd
Số mới là 3abcd
Hiệu hai số là 3abcd-abcd=30000
Số Cần tìm là 30000:(9-1)=3750


714

Tìm 1 số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 1987 mà 5 chữ số đàu tiên (bên trái) của số tự nhiên đó dếu là 1

Vì số cần tìm nhỏ nhất nên ta lần lượt thử chọn với các giá trị số nhỏ nhất.
- Giả sử
số tự nhiên có dạng 11111a
=> 111110 + a chia hết cho 1987. Vì 111110 chia 1987 dư 1825


=> a chia 1987 dư 162 ( vô lí - 162 > a).
- Giả sử
số tự nhiên có dạng 11111ab
=> 1111100 + ab chia hết cho 1987. Vì 1111100 chia 1987 dư 367=> ab chia 1987 dư 1620 ( vô lí - 1620 > ab)
- Giả sử
số tự nhiên có dạng 11111abc
=> 11111000 + abc chia hết cho 1987. Vì 11111000 chia 1987 dư 1683


=> abc chia 1987 dư 304. Mà abc nhỏ nhất

=> abc = 304
Vậy
số tự nhiên là 11111304

715

Tìm số thương và số chia của một phép chia, biết rằng số bị chia là 471625 và khi thực hiện phép chia đó thì số dư riêng lần lượt là 146,166, 37, và 50

Vì có 4 số dư nên phải có 4 lần chia, nhóm số bị chia đầu tiên phải là 471, tích nhân đầu tiên bằng 471-146=325, số chia phải là ước số của 325 và lớn hơn số dư 146, thỏa mãn chỉ có thể là 325.

Biết số chia 325 ta biết được thương là 1451

716

Tảng tảng trời vừa lúc rạng đông . Rủ nhau đi hái mấy quả bòng .Bốn người một quả ,thừa năm quả . Mỗi người một quả bốn người không ". Hỏi có bao nhiêu người , bao nhiêu bòng?

Số bòng đủ chia hết cho mỗi người một quả hơn số bòng đủ chia hết cho 4 người 1 quả là: 5+4=9
Mỗi người 1qua hơn mỗi người 1/4 số quả là :1-1/4=3/4
Số người được chia bòng là 9:3/4=12( người)
Sô quả bòng là 12:4+ 5= 8( quả)
Hoặc 1× 12 -4= 8( quả)

717

LỚP 5:
Tìm các căp số co 3 chữ số biêt rằng hiểu của chúng là 100, môt sô chia hết cho 6 và môt sô chia hêt cho 7. Có bao nhiêu cặp như vy?

Ta xét 2 trường hợp
+) số bé chia hết cho 6:
--> số bé có dạng 6a 
vì 6a>=100 nên a >= 17
Số lớn: (6a+100) < 1000 suy ra a < 150
6a + 100 = (7a + 98) + 2 - a
Vì (7a + 98) chia hết cho 7 nên (2-a) phải chia hết cho 7 
nói cách khác, a chia 7 được số dư là 2
từ đó suy ra các giá trị của a là 23, 30, 37, ..., 149 (có 19 giá trị)
+) số bé chia hết cho 7:
--> số bé có dạng 7a
7a>= 100 nên a >= 15
(7a+100) < 1000 suy ra a <= 128
(7a + 100) = (6a + 96)+(a+4) chia hết cho 6
suy ra a có số dư là 2 khi chia cho 6
vậy a = 20, 26, ..., 122, 128 (có 19 giá trị)
Vậy có tổng cộng 38 cặp giá trị

718

Một đội công nhân gồm 20 người được giao nhiệm vụ đắp con đường dài 800m trong 10 ngày. Hỏi cùng năng suất làm việc đó thì một đội công nhân gồm 50 người đắp xong con đường dài 1200m trong bao lâu?

20 người làm trong 1 ngày được số mét đường là: 800:10= 80m
1 người làm trong 1 ngày đươc số mét là: 80:20=4m
50 người làm trong 1 ngày được số mét đường là: 4x 50= 200m
50 người làm 1200m hết số ngày là:

1200:200= 6 ngày

719

Bạn Mai nói: Trong tháng này có 2 ngày chủ nhật liền nhau đều là ngày lẻ. Bạn Mai nói thế có đúng không? Tại sao?

sai. Vì 1 tuần có 7 ngày.
- Nếu ngày chủ nhật trước là lẻ thì ngày chủ nhật sau sẽ chẵn ( vì lẻ + lẻ = chẵn)
- Nếu ngày chủ nhật trước là chẵn thì ngày chủ nhật sau sẽ lẻ ( vì chẵn + lẻ = lẻ)

720

Tuổj bà năm nay gấp 3,2 lần tuổj cháu.10năm về trước tuôi bà gấp 5,4lần tuổj cháu.Tính tuổj bà hiện nay? Biết bà chưa đến 100 tuổi.

Hiện nay bà gấp cháu 32/10 lần có nghĩa là: cháu 10 phần thì bà 32 phần như thế .

Tổng số phần của 2 bà cháu là:

32 +10= 42 ( phần).

Mặt khác tuổi bà < 100 nên tổng số tuổi bà và tuổi cháu phải lớn hơn 42 và chia hết cho 42. Vậy tổng số tuổi của 2 bà cháu là 84 tuổi .

Giải theo dạng bài tổng tỷ ta sẽ tìm được bà hiện nay 64 tuổi ; cháu hiện nay 20 tuổi.

721

Một tam giác đều thứ nhất có chu vi gấp hai lần chu vi tam giác đều thứ hai. Hỏi diện tích tam giác thứ nhất gấp mấy lần diện tích tam giác thứ hai?

Chu vi gấp 2 thì sơ đồ cạnh cũng gấp 2 và chiều cao cũng gấp 2 nên diện tích gấp 4.

722

Một cơ quan tổ chức đi trồng cây, trồng được tất cả 216 cây.1/3 số nhân viên mang theo con nhưng chỉ mang theo một con. Nhân viên nam trồng được 13 cây nhân viên nữ trồng được 10 cây, trẻ em trồng được 6 cây. Hỏi có bao nhiêu nhân viên nam, bao nhiêu nhân viên nữ?
723

Cho hình thang ABCD có diện tích bằng 612 cm2. Biết rằng độ dài cạnh đáy CD gấp hai lần độ dài cạnh đáy AB. Tính diện tích tam giác ABC và tam giác ACD.

Theo bài ra, diện tích hình thang ABCD 612 cm2 và bằng tổng diện tích hai tam giác ABC, ACD.
Xét tam giác ABC, ACD, có:
Chiều cao bằng nhau. (Chiều cao của tam giác ABC hạ từ C xuống AB, chiều cao của tam giác ACD hạ từ A xuống CD đều bằng chiều cao hình thang ABCD.)
AB = 1/2 CD.
=> S tam giác ABC = 1/2 S tam giác ACD.
Tổng bằng 612 cm2, tỷ số là 1/2.
Từ đó tính được, diện tích tam giác ABC là: 204 cm2, diện tích tam giác ACD là: 408 cm2.


724

1/(1+2)+1/(1+2+3)+1/(1+2+3+4)+...+1/(1+2+3+...+2006)
725

Bạn Nam có một số bi gồm hai màu: bi xanh và bi đỏ. Nếu mỗi lần Nam bốc 2 viên ( một viên bi xanh và một viên bi đỏ) thì hết bi xanh còn 15 viên bi đỏ. Nếu mỗi lần Nam bốc 4 viên (một viên bi xanh và 3 viên bi đỏ) thì hết bi đỏ vẫn còn 15 viên bi xanh. Hỏi ban đầu Nam có tất cả bao nhiêu viên bi?

Vì bốc mỗi loại 1 viên thì hết bi xanh còn 15 viên bi đỏ nên bi đỏ hơn bi xanh là15 viên.

Khi bốc 4 viên gồm 3 đỏ 1 xanh thì lúc này bi đỏ đc chia thành 3 phần còn bi xanh là 1 phần Cộng thêm 15 viên bi.

Vẽ sơ đo ta thấy ngay hiệu giũa bi đỏ và bi xanh khi lấy ở lần 2 là 15+15=30. Số bi đỏ có là
30:(3-1)x3=45 viên
Bi xanh lúc đầu có là 45-15= 30 viên.
Tổng số bi là 45+30=75


726

Tìm 2 số. Biết trung bình cộng của hai số đó là 56. Nếu xóa chữ số 2 ở bên phải số lớn thì được số bé.

Tổng 2 số là: 56x2 = 112 ;

Nếu xóa đi chữ só 2 ở bên phải số lớn thì số lớn giảm đi 10 lần và 2 đơn vị ; khi đó số bé là 1 phần thì số lớn là 10 phần như thế và 2 đơn vị .

Ta đưa bài toán về tổng tỷ để tính và ta tìm được số bé là:

( 112 - 2) : 11 = 10 ;

Số lớn là: 112- 10 = 102

727

tổng số tuổi của mẹ và hai con là 57tuổi. hai năm nữa tuổi mẹ gấp 2 lần tổng số tuổi của 2con,và tuổi của người con thứ nhất cũng gấp 2lần tuổi của người con thứ hai hiện nay. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

2 năm sau tổng số tuổi 3 mẹ con tăng 6 sẽ là 63 tuổi,

gọi tuổi của em nhỏ nhất là 1 phần,

em lớn sẽ là 2 phần,

mẹ sẽ là 6 phần,

tổng là 9 phần = 63,

vậy 2 năm sau số tuổi của mẹ và các con lần lượt là 42, 14 và 7.

Hiện tại sẽ là 40, 12 và 5.

728

Cho tam giác ABC. Các điểm D,E trên AB sao cho AD = DE =EB, các điểm I,K trên BC sao cho BI = IK = KC. Các điểm P,Q trên AC sao cho AQ = QP = PC. Tính diện tích hình DQPKIE, biết diện tích tam giác ABC = 360dm2

S(ADQ) = 1/3 S(ABQ) mà S(ABQ) = 1/3 S(ABC) => S(ADQ) = 1/9 S(ABC)
S(PCK) = 1/3 S(BPC) mà S(BPC) = 1/3 S(ABC) => S(PCK) = 1/9 S(ABC)
S(BIE) = 1/3 S(AIB) mà S(AIB) = 1/3 S(ABC) => S(BIE) = 1/9 S(ABC)
=> S( DQPKIE) = 1- 1/9 x 3 = 2/3 S(ABC)
 
S(DQPKIE) = 360 × 2/3 = 240 cm
2

729

Mẹ hơn con 32 tuổi, tính số tuổi hiện nay của mẹ va con. Biết rằng hai năm nữa tuổi con =1/5 tuổi mẹ

2năm nữa thì hiệu số tuổi giữa mẹ và con là không đổi.

Hiệu số phần bằng nhau là:

5-1=4 phần.

Giá trị của 1 phần hay tuổj con 2năm sau là 32:4=8 tuổi.

Tuổi con hiện nay là

8-2=6tuổi .

Tuổi mẹ hiện nay là 6+32=38 tuổi

730

Một người bán cam lần đầu bán ½ số cam và 1 quả. Lần hai bán ½ số cam còn lại và 1 quả. Lần 3 bán ½ số cam còn lại và 1 quả thì còn lại 30 quả. Hỏi lúc đầu người đó có bao nhiêu quả cam?

Trước khi bán lần 3 có:

(30+1)×2=62 quả

Trước khi bán lần 2:

(62+1)×2=126 quả

Trước khi bán lần 1 hay lúc đầu có:

(126+1)×2=254 quả

731

Có một hình vuông, nếu mở rộng vế bên phải 2 cm và về bên trái 4cm thì được một hình chữ nhật có chu vi 48cm. Tính diện tích hình vuông. 

Chu vi hình chữ nhật hơn chu vi hình vuông là: ( 4+2)×2=12
Chu vi hình vuông là: 48-12=36
Cạnh hình vuông là: 36:4=9
Diện tích hình vuông là 9×9= 81cm2

732

Hai người làm chung 1 công việc trong 4 giờ. Nếu một mình người thứ nhất làm thì phải mất 7 giờ mới xong. Hỏi người thứ hai làm một mình thì mấy giờ xong công việc đó?


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương