Lời giải, đáp ántải về 3.54 Mb.
trang17/38
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích3.54 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   38
Lớp đất trải lên phần còn lại dày
138000000:9200000=15cm

681

Một tấm bìa hình chữ nhật chiều dài 9cm chiều rộng 4cm. Cắt thành 2 mảnh hình vuông? (toán lớp 4)

cắt 2 lần:

 lần 1: chia hình chữ nhật thành 2 hình 6cm x 4cm và 3cm x 4cm

lần 2: cắt hình 3cm x 4cm thành 2 hình bằng nhau 3cm x 2cm

ghép hình 3cm x 2cm lên hình 6cm x 4cm được hình vuông 6cm x 6cm

682

Hiện nay ông hơn cháu 60 tuổi, ông bao nhiêu năm thì cháu bấy nhiêu tháng. Hỏi bao nhiêu năm nữa thì ông gặp 6 lần tuổi cháu? Khi đó ông bao nhiêu tuổi? cháu bao nhiêu tuổi?

Sau 6 năm nữa ông gấp 6 lần tuổi cháu.

Tuổi ông lúc đó là 72 tuổi.

Tuổi cháu lúc đó là 12 tuổi

683

Có 50 que mà độ dài lần lượt là 1cm, 2cm, 3cm, 4cm, ... , 50cm. Hỏi có thể xếp nối tất cả các que đó với nhau để thành:
a. Một hình vuông được không?
b. Một hình chữ nhật được không?
(Khi xếp hình, không được thay đổi hình dạng và độ dài các que).

Tổng độ dài 50 đoạn que là:
1+2+3+...+50=1275cm2
a) Ko xếp được hình vuông vì 1275 ko chia hết cho 4 ( Chu vi hình vuông = cạnh x 4)
b) Ko xếp được hình chữ nhật vì 1275 ko chia hết cho 2(Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng nhân 2)

684

2 người cùng xuất phát một lúc từ A đến B và từ B đến A gặp nhau tại B, khoảng cách tại B 2km, từ B trở về A gặp nhau tại B, khoảng cách tại Á 4km. tính quãng đường AB.

Đề sai

685

Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 180 km. Tìm vận tốc của mỗi ô tô biết vận tốc ô tô đi từ A bằng 2/3 vận tốc ô tô đi từ B.

Tổng vận tốc là 180 : 2 = 90 (km/h)
Vận tốc ô tô A là 2 phần thì vận tốc ô tô B là 3 phần như thế
Vận tốc ô tô A là 90 : (2 + 3) x 2 = 36

686

Cho hình bình hành ABCD,trên cạnh AB lấy trung điểm N.Nối C với M và B với N chúng cắt nhau tại E.Tính diện tích hình bình hành ABCD,biết diện tích tam giác MBE=15cm2

180 cm2

687

Cho các số từ 1,2,3,..., 13, 14. Viết các số này lên môt vòng tròn sao cho khoảng cách các số cạnh nhau chi có thể 3, 4, hoặc 5?
688

Cho dãy số chẵn liên tiếp: 2;4;6;8;10;...;998;1000. 
Sau khi thêm các dấu + hoặc dấu - vào giữa các tùy ý, một bạn thực hiện phép tính và đc kết quả: 2010 ; một bạn khác thực hiện phép tính và đc kết quả: 2014. Hỏi ai tính đúng?

nhóm các số thành 2 nhóm:
1, các số chia hết cho 4: 4,8, ..., 1000
2, các số k chia hết cho 4: 2,6, ..., 998 (việc này hoàn toàn làm được nhờ tính giao hoán)
dễ thấy tổng/hiệu các số trong nhóm 1 chia hết cho 4 với các số trong nhóm 2, chia thành từng nhóm: (2,6), (10, 14), ... (994, 998) (có 250 nhóm tất cả).


Dễ thấy dù đặt dấu gì giữa các số này thì kết quả thu được luôn chia hết cho 4
vậy kết quả có được cuối cùng sau khi đặt dấu từ 2 nhóm luôn chia hết cho 4
cả 2 đều làm sai


689

hiệu giá trị cuả 2 chữ số 4 trong số 2014,2014 là bao nhiêu? giải thích nhé

Chữ số 4 thứ nhất thuộc phần nguyên nên có giá trị là 4.

Chữ số 4 thứ hai thuộc phần thập phân nên có giá trị là 0,0004.

Hiệu giá trị của hai chữ số đó là

4 - 0,0004 = 3,9996

690

Hiệu của 2 số là 900, nếu số bị trừ tăng thêm 20 đơn vị thì được số mới gấp 6 lần số trừ. Tìm số trừ?

A = B + 900
=> A + 20 = B + 920
A + 20 = B x 6
=> B x 6 = B + 920
B x 5 = 920
B = 184


691

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/10171634_778620778815229_6715298292952759096_n.jpg

Theo bài ra ta có diện tích ABG=ACG; Vì hai tam giác ABG và ACG có cạnh AG chung nên đường cao hạ từ B và đường cao hạ từ C sẽ bằng nhau ( *)
- Xét tam giác BGK và CGK có cạnh GK chung và từ (*) ta có đường cao hạ từ B và C bằng nhau. Do đó: Diện tích BGK và CGK bằng nhau (**)
Mặt khác ta thấy: hai tam giác BGK và CGK có chung đường cao hạ từ G (***)
- Từ ( **) và (***) ta có KB=KC ( đpcm)

692

Bạn Bách đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 10km/giờ, rồi đi tiếp từ trường đến nhà bạn Chi với vận tốc 12km/giờ. Biết rằng quãng đường từ trường đến nhà bạn Chi ngắn hơn quãng đường từ nhà đến trường là 2km và thời gian đi đến nhà bạn Chi ít hơn thời gian đi từ nhà đến trường là 15 phút. Tính độ dài quãng đường từ nhà đến trường

Giả sử bạn Bách đi từ nhà đến trường cũng với vận tốc 12km/h thì thời gian đi từ nhà đẻn trường nhiều hơn thời gian đi từ trường đến nhà bạn Chi chính là thời gian bạn Bách đi quãng đường 2 km chênh lệch.
Thời gian bạn Bách đi hết 2km đó là: 60 x 2 : 12 = 10 ( phút )
Vậy trên cùng quãng đường từ nhà đến trường, nếu đi với vận tốc 12km/h thì nhanh hơn so với khi đi với vận tốc 10km/h là: 15 - 10 = 5 (phút)
Quãng đường như nhau thì thời gian tỉ lệ nghịch với vận tốc, tỉ số vận tốc là 10/12 = 5/6 nên tỉ số thời gian là 6/5, chênh lệch thời gian là 5 phút
Vẽ sơ đồ, tính được thời gian bạn Bách đi từ nhà đến trường với vận tốc 10km/h là: 5 x 6 = 30 (phút) = 0,5 ( giờ )
Quãng đường từ nhà đến trường là: 10 x 0,5 = 5 (km)


693

Cho a, b, c là các số tự nhiên khác 1.
a) So sánh tổng a/(b+c) +b/(c+a) + c/(a+b) với 1
b) Cho a + b > c, b + c > a, c + a > b, chứng tỏ rằng tổng
a/(b+c) +b/(c+a) + c/(a+b) không thể là một số tự nhiên.
694

viết cac sô 0, 1, 2, 3, ... , 9 quanh môt vòng tròn sao cho tông của bât kì ba sô cạnh nhau không lớn hơn 15?

Có, ví dụ:  0, 3, 8, 4, 2, 6, 7, 1, 5, 9 

695

Cho tam giac ABC. Lay 2 diem M, N tren 2 canh BC va AC sao cho MC = 2MB, NC = 3NA; AM cat BN o diem O, CO cat AB o diem P. Tinh ti so: PA/PB.
696

Ngày đầu tiên của năm 2013 là thứ 3. Hỏi trong năm 2013 có bao nhiêu thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật ?

năm 2013 có 365 ngày,

365:7 =52 tuần dư 1 ngày,

ngày đầu tiên là thứ 3 thì ngày cuối cùng cũng là thứ 3

Như vậy có 53 thứ 3 và các thứ khác là 52

697

Cho tam giac ABC có diện tích 600cm2. D là trung điểm cạnh BC. Trên AC lấy điểm E sao cho AE = 1/3 AC. AD cắt BE tại M. Tính diện tích tam giac AME.

S(BDM) = S(CDM)

=> S(ABM) = S(ACM)
S(AEM) = 1/2 S(CEM)


=> S(ABM) = 1/2 S(BCM)
mà S(BDM) = S( CDM)
 
=> S(ABM) = S(BDM) = S( CDM) = S(ACM) = 600 : 4 = 150 cm
2
=> S(AEM) = 150 : (1+2) = 50 cm
2

698

Trên một mảnh đất hình vuông người ta đào một cái ao hình vuông biết diện tích đất còn lại là 2400m2 và chu vi mảnh đất và chu vi cái ao là 240m. Tính cạnh mảnh đất và cạnh cái ao.
699

hiện nay tuổi bố nhiều hơn tuổi anh 29 tuổi. Tuổi mẹ nhiều hơn tuổi em là 25 tuổi. Hiệu của tuổi bố và tuổi mẹ gấp đôi hiệu của tuổi anh và tuổi em. Tính tuổi của mỗi người. Biết rằng tổng số tuổi của bốn người là 90.

bố=anh+ 29; me =em + 25
bố - mẹ =anh - em+ 4
bài cho : bố - mẹ =2*(anh - em)
vậy anh - em =4
vẽ sơ đồ 4 người 
=» em = (90 -4 -29-4-25) : 4= 7(tuổi); anh 11 tuổi; bố 40 tuổi; mẹ 32 tuổi

700

( 1996x 1998+ 1997x11+ 1985): ( 1997x 1996+ 1996x 1995)

=(1996x1998+1996×11+11+1985):(1996×(1997+1995)) = (1996×(1998+11+1)): (1996×2×1996) = (1996×2010):(1996×2×1996) = 1005:1996Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương