Lời giải, đáp ántải về 3.54 Mb.
trang16/38
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích3.54 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   38

644

cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC, Nối A với M, lấy D trên AM sao cho AD= 2/3 AM. So sánh AN với NC (nối B với D cắt AC ti N)
645

a. Tại sao hai số tự nhiên có tổng không chia hết cho 2 thì tích của chúng lại chia hết cho 2?
b. Số 1983 có thể là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp được không? Cũng hỏi như vậy với số 1982?

có ít nhất một số chia hết cho 2 (phép chia có số dư lớn nhất là 1) và một số chia hết cho 3 (phép chia có số dư lớn nhất là 2) nên tích vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3.

Cả hai số không đáp ứng

646

LỚP 3. HỌC SINH THÔNG MINH
Có 24 học sinh ngồi quanh một cái bàn tròn. Tât cả đều nói thật. Cac ban gái thi nói cạnh mình có đúng môt bạn nam. Các ban trai thi nói cạnh họ có 2 bạn nữ. Hỏi có my nam mấy nữ?

Các bạn gái nói cạnh mình có 1 bạn nam, các bạn nam nói cạnh mình có 2 bạn nữ nghĩa là ngồi cứ hai bạn nữ lại đến 1 bạn nam.
Do đó số nam bằng 1 phần 3 tổng số học sinh và bằng:
24:3 = 8( bạn)
Số nữ là: 
8×2 =16( bạn)

647

Lúc gần 4h rưỡi, Tuấn ngồi học bài. Học xong bạn thấy hai kim đồng hò đã đổi chỗ cho nhau. Hoit Tuấn học thuộc bài hết bao nhiêu phút ?

Khi hai kim đổi chỗ cho nhau thì hai kim đã cùng đi hết một vòng đồng hồ. Tức là đi hết 60 đoạn chia theo phút.
Kim phút đi 1 vòng= 60 đoạn thì kim giờ đi 5 đoạn như thế. Tỉ số vận
 tốc giữa kim giờ và kim phút là 1/12.
Vận tốc và quãng đường là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Vậy quãng đường kim phút đi là


60/(12+1) .12= 720/13=55và 5/13 phút.
Thời gian học chính là thời gian kim phút đi. Vậy
thời gian học là 555/13 phút

648

An và Lan cùng làm một số bông hoa. tính ra số bông hoa An làm được bằg 3/5 số bông hoa Lan làm được. sau đó mỗi bạn đều làm thêm 15 bông hoa nữa. lúc này số bông hoa An làm được bằng 9/13 số hoa Lan làm được. Hỏi lúc đầu mỗi bạn làm được bao nhiêu bông hoa?

Phân số chỉ số hoa lúc đầu của An so với hiệu số hoa của hai bạn :
3 : (5-3) = 3/2 ( hiệu số hoa của hai bạn)
Khi mỗi bạn thêm 15 bông hoa thì hiệu số hoa ko đổi.
Phân số chỉ số hoa của An lúc sau so với hiệu số hoa của 2 bạn :
9 : ( 13 - 9 ) = 9/4 ( hiệu số hoa của hai bạn)
15 bông hoa ứng với :
9/4 - 3/2 = 3/4 ( hiệu số hoa hai bạn)
Hiệu số hoa hai bạn : 15 : 3/4 = 20 bông
Số hoa của An : 20 : (5-3) x 3= 30 bông
Số hoa của Lan: 30 : 3/5 = 50 bông


649

Tính nhanh:
Tử số=(1+1/3+1/5+1/7+...+1/97+1/99)x1/5
Mẫu số=2/1x99+2/3x97+2/5x95+...+2/49x51

Tử số=(1+1/3+1/5+1/7+...+1/97+1/99)x1/5
={ ( 1+1/99) + ( 1/3 + 1/97 ) + ( 1/5 + 1/95) +.....+(1/49 + 1/51)} X 1/5
= (100/ 1 x 99 + 100/ 3 x 97 + 100/ 5 x 95 + ...+ 100/ 49 x 51)X 1/5
= ( 1/1x 99 + 1/ 3 x 97 + 1/ 5 x 95 +...+ 1/ 49 x 51) x 20
Mẫu số=2/1x99+2/3x97+2/5x95+...+2/49x51
= ( 1/1x 99 + 1/ 3 x 97 + 1/ 5 x 95 +...+ 1/ 49 x 51) x 2
Vậy phân số có giá trị = 20/2 = 10


650

Trong mặt phẳng cho 10 điểm thẳng hàng A1,A2,.....,A10 và 1 điểm O ở ngoài đường thẳng nối 10 điểm đó. tính số tam giác tạo thành khi nối 11 điểm trên với nhau.

vẽ hình ra bạn đánh số từ 1 đến 10 ở 10 tam giác tạo thành từ 10 điểm ấy. Ta có 10 tam giác đầu tiên

1 tam giác to nhất,là 11 tiếp đến tam giác được tạo thành từ 2 tam giác có 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7,7-8,8-9,9-10

Cứ thế với tam giác được tạo thành từ 3 tam giác có 123,234,345,456,567,678,789,8910. Vơi tam giác được tạo thành từ 4,5,6,7,8,9 tam giác ban liệt kê ra.xong túm hết kết quả nó lại được kết quả cuối cũng

651

Cần bao nhiêu lượt chữ số để đánh số trang của một quyển sách dày 148 trang ?

Giả sử số trang được đánh bằng 3 csố. Số csố là: 148x3=444csố
Nhưng ta đã đánh dư:2x9+1x90=108 csố
Do đó số csố đã đánh là:444-108=336 csố.

652

Tổng 3 số bằng 74, nếu lấy số thứ 2 chia cho số thứ nhất, và lấy số thứ 3 chia cho số thứ 2 đều được thương là 2 dư 1. Tìm mỗi số đó.

 Số thứ 1 là 1phần,số thứ 2 là 2phần và 1đơn vị,vẽ tiếp số thứ 3.

số thứ 1 là :(74-1-1-1-1):7=10.

tìm tiếp số thứ 2,3

653

Một cây bèo trôi theo dòng nước và một người bơi ngược dòng cùng xuất phát từ mố cầu A. Người bơi ngược dòng bơi được 25 phút thì quay lại bơi xuôi dòng và gặp cây bèo ở cách mố cầu A 5km. Tính vận tốc dòng nước chảy biết vận tốc của người bơi không đổi
654

Lớp 2-3.
1) Anna công cac sô tự nhiên từ 1 đên môt số nao đó 1+2+3+.... đang làm thi mẹ gọi ăn cơm. Ăn song Anna quay lại lam tiếp thi bi Chó Con xé tan tờ giấy nháp, thế là không nhớ kêt quả nữa. Giận quá Anna bắt đền Chó Con. Các bạn giúp họ với, chỉ biêt rằng kêt quả cuôi cung la môt sô co hai chữ sô và cac sô này giống nhau. hỏi chữ số đó có thể là chữ số nào? (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8


1: B và C
Đây là một dãy số cách đều từ 1, 2 ,... Nên tổng của dẫy là tích của hai số tự nhiên liên tiếp chia cho 2. Như vậy tích của hai số tự nhiên liên tiếp = tổng của dãy số x2
Theo đề bài tổng là số có 2 chữ số giống nhau
Tích của 2 thừa số lần lượt là 22,44,66,88,110,132,154,176,198
Trong đó chỉ có 110=10x11
132=11x12 là tích của hai số tự nhiên Liên tiếp. Tổng cần tìm là 55 và 66. Chữ số Cần tìm ở tổng là 5va 6


655

2) Giữa đai dương có môt hòn đảo. Trên đảo có hai gia tôc Rồng đang sống. gia tôc 5 đầu có 30 thành viên, gia tộc 3 đâu có 31 thanh viên. Nêu cứ 5 thành viên của bộ tộc này gặp 3 thành viên của bộ tôc kia thi sẽ đánh nhau va chết hết. Hỏi sau môt thời gian va chạm có luc nao sô Rông trên đảo có thể chỉ con: (A) 1 (B) 4 (C) 5 (D) 8 (E) 13


(C) 5; (E)13

656

Người ta bỏ vào trong hộp 48 viên bi xanh; 34 viên bi đỏ và 37 viên bi vàng. Không nhìn vào hộp, hỏi phải lấy ít nhất bao nhiêu viên bi ra để chắc chắn có đủ 3 màu bi.

48+37+1 = 86 viên

657

Cho phân số 29/43.hãy tìm 1 số sao cho đem số đó cộng với tử số và đem mẫu số trừ đi số đó ta được 1 phân số mới bằng phân số 3/4.

Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số cả chúng 
Khi thêm vào tử số và bớt đi ở mẫu số của một phân số cho cùng một số thì tổng của tử số và mẫu số không đổi
 
Tổng của tử số và mẫu số là
29+43=72
( vẽ sơ đồ tử số mới 3 phần bằng nhau ,mẫu số mới 4 phần bắng nhau )
Tử số mới là
 
72:(3+4)*3=216/7
Số Cần tìm là
 
216/7-29=13/7


658

Cho một hình vuông có chu vi bằng 64cm. Người ta chia hình vuông thành hai hình chữ nhật, biết chu vi hình chữ nhật lớn hơn chu vi hình chữ nhật nhỏ 8cm. Tính diện tích mỗi hình chữ nhật.

Chiều dài của hai hình chữ nhật chính là một cạnh hình vuông (64 : 4 =16 cm).

Tổng chiều rộng của hình chữ nhật nhỏ và lớn là 1 cạnh hình vuông là 16.

chu vi hình chữ nhật lớn hơn nhỏ là 8.

Vậy chiều rộng hình chữ nhật nhỏ ít hơn chiều rộng hình chữ nhật lớn là 4cm.

Ta có chiều rộng hình chữ nhật nhỏ là:

(16 - 4):2=6cm.

Chiều rộng hình chữ nhật lớn là 16-6=10cm.

Diện tích hình chữ nhật lớn: 16×10=160cm2,

Diện tích hình chữ nhật nhỏ:16×6=96cm2.

659

Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà trong mỗi số đó có ít nhất 2 chữ số giống nhau

Số các số có 4 csố: 9×10×10×10=9000
Số các số có 4 csố khác mhau: 9×9×8×7=4536
Số các số có 4 chữ số mà trong mỗi số đó có ít nhất 2 chữ số giống nhau: 9000-4536=4464 số

660

Cáo rượt Thỏ, hai con cách nhau 6m.Thỏ nhảy một bước thì Cáo cũng nhảy một bước. Mỗi bước của Thỏ dài 6dm, Cáo 8dm.Hỏi Cáo phải nhảy bao nhiêu bước để bắt được Thỏ?

1 bước cáo tiến gần thỏ: 8-6=2 dm.
6m=60dm.

Cần số bước để Cáo đuổi kịp Thỏ là:

60:2=30 bước

661

Một anh chàng đi câu cá. Khi trả lời câu hỏi:" Anh câu được bao nhiêu cá?", anh ta nói:" Một nữa của 8, số 6 không có đầu, số chín không có đuôi" Hỏi anh chàng đã câu được bao nhiêu cá.

Không con nào, một nửa của số 8 là số 0

Hai số 6 bỏ đầu và số 9 bỏ đuôi là 0


662

Bé kia chăn vịt khác thường. Buộc đi cho được chẵn hàng mới ưa. Hàng 2 xếp thấy chưa vừa. Hàng 3 xếp vẫn thừa 1 con. Hàng 4 xếp cũng chưa tròn. Hàng 5 xếp thiếu 1 con mới đầy. Xếp thành hàng 7 đẹp thay. Vịt bao nhiêu con? (Biết số vịt nhỏ hơn 200 con)

Gọi số con vịt là V (V < 200)
Vì hàng 5 xếp thiếu 1 con mới đầy nghĩa là V chia cho 5 thiếu 1 nên V có chữ số tận cùng là 4 hoặc 9.
Vì số vịt xếp hàng 2 chưa vừa, hàng 4 chưa tròn nên V không chia hết cho 2 và cho 4 nên V có tận cùng bằng 9
Vì xếp được hàng 7 nên ta xét các tích của 7 với 1 thừa số khác và tích này có csố tận cùng là 9 ta thấy:
 
7. 7 = 49 (Thoã mãn bài toán)
7. 17 = 119 ( Loại, vì chia cho 3 dư 2)
7. 27 = 189 ( Loại, vì chia hết cho 3)
7. 37 = 259 (Loại, vì lớn hơn 200)
Vậy kết quả là Số vịt =49 con .


663

Đếm vịt bơi trong hồ. Hết mùa Đông rồi, trời ấm lạ, Theo Lá ra hồ đếm vịt bơi, Lá bảo vịt trời đếm mười trăm, Hồ Helyer Park chứa ngang ngang một bầy! Một bầy trong hồ Cunningham Park, Hai bầy hai hồ này bằng nhau. Trước nhà Lá có cái hồ nhỏ, Số vịt đang bơi một phần tư, Phân nửa bầy bơi ngủ gốc cây. Mười con vịt đẻ đã lên bờ. Tính thử xem nào bao nhiêu con, Ở trong mỗi hồ (3 hồ) chúng đang bơi?
664

tìm giá trị số tự nhiên a để biểu thức sau có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu? C=(a-30)x(a-29)x...x(a-1)

Nếu có 1 thừa số bằng 0 thì biểu thức C bằng 0
Ngoài ra, a > 29 để đảm bảo các thừa số trong C phải là số tự nhiên, vì a>29 nên ta chỉ xét thừa số a -30
Ta có : a - 30 =0 suy ra a = 30
Vậy với a = 30 thì C đạt giá trị nhỏ nhất bằng 0.


- Để C có giá trị lớn nhất thì vế phải phải nhận giá trị lớn nhất. 
Mà giá trị của a càng lớn thì giá trị của C càng lớn.
=> không tìm được giá trị a để C lớn nhất.

665

1.Một người bị một tên vua tàn bạo giam trong phòng. Phòng có 2 cửa không khóa, mỗi cửa một tên cai ngục đứng. Biết rằng một trong hai tên cai chuyên nói dối, còn tên kia luôn luôn nói thật.
Người đó phải quyết định sẽ ra cửa nào mà chỉ được quyền hỏi một lần và chỉ 1 trong 2 tên gác ngục thôi. 
Bên ngoài một cánh cửa là 1 chú sư tử đang đói mồi và cửa kia là tự do đang chờ đón ! 
Có thể nào chỉ bằng 1 câu hỏi thôi, bạn chọn đúng cửa tự do không ?

Người đó sẽ hỏi: “tôi sẽ chết nếu đi qua cửa này đúng không?”

666

2.Có hai cái thùng: thùng to chứa 144 lít, thùng nhỏ chứa 70 lít. Cả hai thùng đều chưa đựng đầy nước và hiện có chứa một lượng nước không rõ bao nhiêu. Nếu đổ nước từ thùng nhỏ sang thùng to cho đầy thì thùng nhỏ chỉ còn lại 1 lít. Nếu đổ nước từ thùng to sang thùng nhỏ cho đầy thì lượng nước còn lại trong thùng to bằng 75% lượng nước ban đầu. Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít nước ?

Hai thùg đựng là:
144+1=145(l)
75% lượng nước còn lại trong thùng to ứng với:
145-70=75(l )
Lúc đầu thùng to đựng:
75:75*100=100(l)
Lúc đầu thùng bé đựng:
145-100=45(l).


667

c:\users\administrator\desktop\bt.jpg

 thấy S(AMB)=1/2S(ADB), S(DCP)=1/2S(DCB) nên S(AMB)+S(DCP)=1/2S(ABCD)

--> S(DMBP)=1/2S(ABCD).

Tương tự S(ANCQ)=1/2S(ABCD).

Vậy S(DMBP)+S(ANCQ)=S(ABCD).

Hai hình tứ giác này chung nhau phần xanh và thiếu 4 tam giác vàng để lấp đầy ABCD nên diện tích phần xanh sẽ bằng tổng diện tích 4 tam giác vàng

668

Cho hình chữ nhật ABCD có chu vi 100cm (AB > BC ).Lấy điểm M trêncạnh AB ,điểm N trên cạnh CD sao cho AMND là hình vuông,còn BMNC là hình chữ nhật có chu vi 60cm, CM cắt BD tại O
a)Tìm độ dài các cạnh của hình chữ nhật ABCD
b) Tính diện tích các tam giác DMC;DMB;DMO
c) Tính độ dài đường cao hạ từ O xuống CD của tam giác DOC

Vì AMND là hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật ABCD nên chu vi hình chữ nhật BMNC chính bằng 2 lần chiều dài hình chữ nhật ABCD 
Chiều dài hình chữ Nhật ABCD là 
60:2=30(cm)
Chiều rộng hình chữ Nhật ABCD là 
100:2-30=20(cm)

Diện tích Tam giác DMC là 
20x30:2=300(cm2)

 Chiều dài MB là 
30-20=10(cm)
Diện tích Tam giác DMB là 
20x10:2=100(cm2)
( đường cao DA=20cm, đáy MB=10cm)

669

Anh và em có một số kẹo . Nếu anh ăn hết 3 cái rồi cho em 1/4 số kẹo còn lại thì mỗi người đều có 12 chiếc . Hỏi lúc đầu mỗi người có bao nhiêu chiếc ?
670

cho 1 số thập phân, khi viết thêm số có 2 chữ số vào bên phải số đó ta dc số mới lớn hơn STP ban đầu là 1937 đơn vị. Tìm STP và số thêm vào

Đề sai

671

hjeu 2 so la 2000 neu lay so lon chja cho 10 so be chja cho 5 thj thuong thu nhat lon hon thuong thu 2 la 17 don vj tjm 2 so do

y=1830
x=3830

672

Lớp 4: Từ 7000 đến 8000 có bao nhiêu số chia hết cho 8 nhưng không thất thu ? ( không chia hết cho 7)

Từ 7000 đến 8000 có 126 số chia hết cho 8.

Trừ đi những số vừa chia hết cho 7 vừa chia hết cho 8 có 18 số.

Vậy có 126-18=108 số.

673

A=1\(1+2)+1\(1+2+3)+1\(1+2+3+4)+......+1\(1+2+3+4+...+2011+2012)
674

Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 9 /4 chiều rộng. Nếu thêm vào chiều rộng 10cm và bớt đi ở chiều dài 10cm thì hình chữ nhật đó trở thành hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

 Chiều dài hơn chiều rộng hình chữ nhật là
10+10=20(cm)
Chiều rộng hình chữ nhật là
20:(9-4)×4=16(cm)
Chiều dài hình chữ nhật là
16+20=36(cm)
Diện tích hình chữ nhật là 
16×36=576(cm2)

675

Trên mảnh đất hình vuông người ta xây một bể cảnh hình vuông ở giữa mảnh đất và cạnh của bể song song với cạnh của mảnh đất. Tổng chu vi của mảnh đất và bể là 120m, diện tích của phần còn lại là 300m2. Tính cạnh của mảnh đất và cạnh của bể.

g.jpg

676

Cho dãy số 1,7,8,15,23 . . . 160. Tính tổng dãy số trên.

1,7,8,15,23 . . . 160
1+7+8+15+23+38+61+99+160
=(1+7)+8+(15+23)+38+(61+99)+160
= 8 × 2 + 38×2+160×2
=412

677

Tìm 1 số biết nếu lấy số đó trừ đi 234 rồi chia cho 5 rồi nhân với 6 sau đó cộng với 78 được kết quả là bé nhất có 3 chữ so khác nhau.

Số bé nhất có 3 chữ số khác nhau là 102.

Số cần tìm là

102-78=24÷6=4×5=20+234=254

678

năm nay 2014 con 9 tuổi cha sinh nhật 9 lần. Hỏi cha bao nhiêu tuổi?

38 vì cha sinh vào năm nhuận.

Năm nhuận 4 năm mới có 1 lần nên số chỉ năm nhuận là số chia hết cho 4.

Năm nhuận gần nhất có số năm chia hết cho 4 là 2012 mà năm nay là 2014 nên cha 38 tuổi

679

Điền các chữ số vào các chữ và dấu hỏi: abcd x dcba=?????000

Vận dụng tính chất chia hết cho 8 và 125 là ra: 4875x5784; 4625x5264; 6375x5736; 6125x5216

Hai chữ số a và d thì một chữ số là 5 và một chữ số là 2, hai chữ số này vai trò như nhau

Vậy hai số trên một số lẻ và một số chẵn -> Số lẻ chia hết cho 125; số chẵn chia hết cho 8

680

 Một miếng đất hình thang có trung bình cộng hai đáy là 50m, đáy lớn hơn đáy bé 30m. chiều cao = 1/5 tổng 2 đáy. Trên đó người ta đào 1 cái ao, mặt ao hình chữ nhật dài 10m, rộng 8m, sâu 1,5m Đất ao xốp nên tăng thêm 3/20 thể tích của ao. Đem trải đều toàn bộ đất đó lên phần còn lại, hỏi lớp đất trải dày lên bao nhiêu cm

Tổng 2 đáy là 50×2=100(m)
Chiều cao 100:5=20( m)
Diện tích hình thang là 100×29:2=1000( m
2)
Diện tích hình chữ nhật là: 10×8= 80( m
2)
Thể tích đất đào lên 10×8×1,5=120m
3
Do đất xốp nên thể tích là
 
120+ ( 120×3/20)= 138m
3
S tích phần đất còn lại sau khi đào ao là:


1000-80=920m2
Đổi 138m
3= 138000000cm3
920 m
2= 9200000cm2Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương