Lời giải, đáp ántải về 3.54 Mb.
trang15/38
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích3.54 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   38STT

Câu hỏi

Lời giải

601

tìm 3 phân số có tử số bé hơn 20 sao cho các phân số đó lớn hơn 4/5 và nhỏ hơn 5/6.

17/21, 18/22, 19/23

602

"Số lớn là 4868. Nếu số lớn chuyển cho số bé 48 thì được hai số bằng nhau. Tính tổng hai số đó"

Số lớn lớn hơn số bé là 48.2=96
Số bé là 4868-96=4772

Tổng: 4868+4772=9640

603

Hình vuông có số đo chu vi và diện tích bằng nhau. Tính cạnh hình vuông ( đơn vị đo cm, cm2 ).

 Chu vi = cạnh ×4; Diện tích = cạnh x cạnh.

Suy ra: cạnh = 4 cm

604

Chó đuổi theo bắt Thỏ. khi phát hiện thì Thỏ đang cach Chó 15 bước thỏ nhẩy. 2 bước nhảy của chó bằng thỏ nhảy 3 bước. nhưng Chó nhẩy đươc 4 bước thì thỏ nhảy đươc 5. Liêu Chó có đuổi kip thỏ không? nếu kịp thì bao nhiêu bước nhảy?

Chó nhảy được 4 bước thì thỏ nhảy đươc 5 bước.

Như vậy sau mỗi lần cho nhảy 4 bước và thỏ nhảy 5 bước thì thực tế chó đã rút ngắn được khoảng cách với thỏ 1 bước.

Vậy để chó đuổi được thỏ thì sau 15 lần chó nhảy 4 bước thỏ nhảy 5 bước

Quãng đường là 15×4=60 bước nhảy của chó sẽ đuổi được 5×15=75 bước nhảy của thỏ.

605

Tính tổng các chữ số của A = 33...33 x 33...33 (mỗi số đều có 2013 số 3)

A=333...3 x333...3=111...1 x 999...9

=111...1 x (1000...0-1) ( có 2013 chữ số ở mỗi dấu 3 chấm )
=111...1000...0 - 111...1=111...10888...89 ( có 2012 chữ số 1 và 2012 chữ số 8)
Suy ra tổng các chữ số của A là 9 × 2013

606

Một trại chăn nuôi có số gà gấp 3 lấn số vịt.số vịt ít hơn số gà 450 con. Hỏi trại phải mua thêm bao nhiêu con vịt nữa để số vịt nhiều hơn số gà là 15 con?

Ông gấp 8 lần tuổi cháu, và hơn cháu 63 tuổi nên =>hiệu là 63. 
Sơ đồ: cháu 1 phần -
Ông 8 phần. --------
Hiệu = 63.
Tuổi của cháu là: 63 : (8-1) x 1 = 9 tuổi.
Tuổi ông là: 63 + 9 = 72 tuổi
Vậy 8 năm nữa cháu được mừng thượng thọ ông 80 tuổi


607

Một lần nọ, thầy giáo ra cho các bạn học sinh một bài toán hóc hiểm như sau :
2+1=1
3+4=1
4+9=1
5+7=1
6+18=1
Nào bạn, hãy cùng các bạn trong lớp suy nghĩ để tìm ra đáp án nhá ?

2 tháng+1 tháng=1 quý
3 ngày+4 ngày=1 tuần
4 giờ+9 giờ=1 giờ chiều
5 tháng+7 tháng=1 năm
6 tiếng+18 tiếng=1 ngày.

608

Tuổi mẹ hơn con 24 tuổi . sau 5 năm nữa tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ. Tính tuổi mẹ hiện nay.

5 năm nữa tuổi mẹ vẫn hơn tuổi con là 24 tuổi,

vẽ sơ đồ tuổi mẹ 3 phần, tuổi con 1 phần,

vậy tuổi mẹ hơn tuổi con là 2 phần bằng 24.

Vậy 1phần có giá trị là 24:2=12 tuổi.

vậy số tuổi mẹ sau 5năm là 12×3=36.

Tuổi mẹ hiện nay là 36-5=31.

Tuổi con là 31-24=7

609

Có 1 can 20 lít và 1 can 10 lít đang đựng nước nhưng chưa đựng đầy. Nếu đổ ngược từ can to sang can nhỏ cho đầy thì lượng nước ở can to lúc này là 7/8 lượng nước lúc đầu. Nếu đổ từ can nhỏ sang can to cho đầy thì lúc nãy can nhỏ còn 4 lít. Hỏi lúc đầu mỗi can có bao nhiêu lít nước?

Đổ can nhỏ sang can to cho đầy thì can nhỏ còn 4 lit, tổng số lít cua 2 can là 24 lít.

Đổ nước từ can to sang can nhỏ cho đầy thì can to còn 24- 10 = 14 lít,

14 lít băng 7/8 lượng nước trong can to.

Lúc đầu can to có 14:7x8= 16lít,

can nhỏ đựng 24-16=8 lít

610

Hiện nay tuổi ông hơn cháu 63 tuổi và gấp 8 lần tuổi cháu. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì cháu được mừng ô thượng thọ 80 tuổi ? 

Hiệu số phần bằng nhau là : 8 - 1 = 7 ( phần)
tuổi ông hiện nay là : 63 : 7 x 8 = 72 ( tuổi)
Số năm để ông mừng thọ 80 tuổi là : 80 - 72 = 8 ( năm ) 
Vậy 8 năm nữa cháu được mừng thọ ông.

611

Từ 0,1,2,3,4,5,6. Lập được bao nhiêu số có 4 chữ số mà mỗi số chia hết cho 5. 

Gọi số cần tìm là abcd. 
Để abcd chia hết cho 5 thì d= 0;5
TH1.abc0
Có 7 cách chọn c, 7 cách chọn b, 6 cách chọn a
Vậy có 7x7x6=294 cách
TH2 abc5 cũng có 294 cách
Vậy có 294x2= 588cách


612

Cho một số có chữ số hàng đơn vị bằng 0. Nếu xóa chữ số 0 ở hàng đơn vị ta được số mới. Hiệu của số đã cho và số mới là 4068. Tìm số đó.

Gọi số cần tìm là A tacó:
A0 - A = 4068
A x 10 - A = 4068
A x 9 = 4068 ( bớt A)
A = 4068 : 9
 
A = 452
Vậy số đó là: 4520


613

Có 15 người tham dự 1 giải bóng bàn theo thể thức vòng tròn 1 lượt. Tức là mỗi một người sẽ đấu 1 trận với mỗi người còn lại. Thắng được 2 điểm, thua được 0 điểm, không có kết quả hòa. Sau khi kết thúc người ta thấy có hai người A và B có cùng số điểm là 16 điểm và người A thắng người B. Chứng minh rằng: 
a)Tồn tại 1 người C sao cho B thắng C và C thắng A.
b)Tồn tại 1 người D thua cả 2 người A và B.

 a, A và B thắng 8 ván. B thắng 8 người.

Giả sử A cũng thắng 8 người đó thì A thắng nhiều hơn B: loại.

Vậy trong 8 người đó thì phải có 1 người C mà B thắng C và C thắng A

b) mỗi người thắng 8 ván.

Vậy 2 người thắng 16 ván.

Mà chỉ có 15 người nên sẽ có 1 người thua cả A và B. Đó là D

614

1) Tổng của 10 số tự nhiên khác nhau bằng 100. Có bao nhiêu số lẻ trong 10 sô đó? (A) 0 (B) 3 (C) 6 (D) 7 (E) 10

Bài 1 có các đáp án A; C; E.615

2) Bạn An có 20 hình lập phương con mầu đỏ và 7 hinh mầu trắng. An ghép toàn bộ số hinh hộp lai thành môt hinh lâp phương lớn. Hỏi trên bề mặt của hinh lâp phương lớn có thể có bao nhiêu hinh vuông con mầu trắng trong các kêt quả sau đây?
(A) 6 (B) 9 (C) 13 (D) 21 (E) 24

Bài 2 có các đáp án D; A; B; C chỉ có đáp án E là không thể xảy ra vì hình lập phương lớn có 8 đỉnh, tối đa cả 7 hình lập phương con màu trắng nằm ở 7 đỉnh thì cũng chỉ thấy được 21 hình vuông con màu trắng.

616

1) hai sô khác nhau được gọi là "chiến hữu" nếu có cùng số chữ số, và số này nhận được từ sô kia bằng cách tráo đôi vị trí các chữ số. Vi dụ 230 va 302 là chiến hữu.
Hỏi 960 co bao nhiêu chiên hữu? (A) 3 (B) 4 , (C) 5 (D) 6 (E) 7

1. A

617

2)Eva cắm 31 bông hoa vào 5 bình hoa, sao cho các bình có số hoa khác nhau va là sô lẻ. Bao nhiêu cành hoa có thể có đươc trong môt binh hoa nao đo, trong cac khả năng sau đay : (A) 6, (B) 9 (C) 11 (D) 15 (E) 17


2. B, C, D

618

Sản lượng cà phê tỉnh A hơn tỉnh B là 26,5% mặc dù diện tích trồng cà phê tỉnh A chỉ hơn tỉnh B là 10%. Hỏi năng suất thu hoạch cà phê của tỉnh A nhiều hơn tỉnh B là bao nhiêu phần trăm?

Sản lượng của tỉnh B là 100% thì sản lượng của tỉnh A là 126,5%.

Diện tích của tỉnh B là 100% thì diện tích tỉnh A là 110%.

Năng suất tỉnh A hơn năng suất tỉnh B là:

(126, 5/110 - 100/100)×100%= 15%

619

1. Một bình chứa 1,2 kg nước ngọt. Tỉ lệ đường trong nước ngọt là 3 %. Hỏi phải đổ thêm bao nhiêu gam nước lọc để tỉ lệ đường trong nước còn 2,5%?

Bài1: 240g620

2.Học kì 1, trường THCS giảng Võ có 55% học sinh đạt loại giỏi. Kết thúc học kì 2, có thêm 268 học sinh đạt loại giỏi nên tỉ lệ học sinh giỏi của học kì 2 là 63% . Hỏi trường THCS giảng Võ có bao nhiêu học sinh? (Biết số học sinh của trường không thay đổi)

Bài 2: 3350 học sinh621

3.Nước biển chưá 5% muối. Hỏi cần phải đổ thêm vào 20 kg nước biển bao nhiêu kg nước lọc để được một loại nước mới chứa 2% muối?

Bài 3: 30kg622

4.Một người dùng số vốn của mình để kinh doanh và lãi được 12%. Dùng số vốn của mình để kinh doanh mặt hàng khác thì người ấy lãi 10%. Số vốn còn lại người bị lỗ trong lần kinh doanh thứ ba là 8%. Tính gộp cả ba lần kinh doanh, người ấy lãi được 2296000 đồng. Hỏi số vốn của người đó là bao nhiêu?Bài 4: 16 400 000623

5. Cửa hàng A và cửa hàng B cùng bán một loại sản phẩm với giá như nhau. Để thu hút khách hàng, cửa hàng A đã hạ giá 10% so với ban đầu, cửa hàng B đã hạ giá hai lần, mỗi lần 5% so với giá trước đó. Nếu là khách hàng, em sẽ chọn cửa hàng nào để mua được hàng với giá rẻ hơn?

Bài 5: Cửa hàng A rẻ hơn

624

Có 2 thùng chứa tổng cộng : 88.8lít
tỷ số % giữa số lít của thùng 1 và 2 = 85%
hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu

Thùng 1:40,8l thùng 2: 48l

625

Có 2 viên bi mầu trắng, 2 viên mầu đỏ, 2 viên mâu xanh, 2 viên mau nâu, va 2 viên mầu vàng, được bỏ lẫn lộn hai viên môt trong các hộp: 1 mầu trắng, 1 mầu đỏ, 1 xanh, 1 nâu va 1 vàng. Biết rằng

(1) không co viên bi nao năm trong hộp có cung màu với nó.


(2) Trong hộp vàng có bi nâu và bi xanh.
(3) Trong hộp xanh có môt viên bi vàng
(4) Trong hộp đỏ không có bi xanh
(5) Một viên bi đỏ và môt viên bi nâu ở cùng trong môt hộp có mầu hoăc trắng hoặc vàng.
(6) Có đúng một hộp mà trong đó có chứa 1 bi trắng và 1 bi vàng.
Bạn tim xem trong cac họp có nhưng viên bi thế nào?

Hộp trắng: bi đỏ+ nâu
Hộp đỏ: bi trắng + xanh
Hộp xanh: trắng + vàng
Hộp nâu: đỏ+ vàng
Hộp vàng: xanh+ nâu


626

Một giải đấu cờ có 8 người tham dự. Mỗi người thi đấu 1 ván với từng người còn lại. Mỗi trận thắng được 1 điểm, hòa được 0,5 điểm, thua 0 điển. Kết thúc giải, mỗi người có 1 điểm số khác nhau và điểm của người xếp thứ 2 bằng tổng điểm của 4 người xếp cuối cùng. Hỏi kết quả ván đấu của người thứ 4 và thứ 5?

Nhận thấy:
4 người cuối cùng khi thi đấu với nhau có số trận là: 4x3 : 2 = 6 trận.
Tổng số điểm của mỗi trận đấu là 1 => tổng số điểm trong các trận đấu giữa 4 người cuối cùng: 6 x 1 = 6 (điểm). Vì 4 người cuối cùng này có thể giành điểm từ trận đấu với 4 người đứng đầu=> Tổng số điểm của 4 người cuối cùng lớn hơn hoặc bằng 6. 
Do người 2 bằng tổng điểm 4 người cuối => điểm người 2 >= 6. (1)
Lại thấy, mỗi người đấu tối đa 7 trận => được tối đa 7 điểm. Do mọi người đều có điểm khác nhau => người thứ 2 được điểm nhỏ hơn 7. 
+ Nếu người 2 được 6,5 điểm => người 1 có 7 điểm => người 1 thắng tất cả => người 1 thắng 2 => người 2 không thể được 6,5 điểm (vô lý) (2)
Từ (1) và (2) suy ra người 2 được 6 điểm => Tổng điểm của 4 người cuối cùng là 6 => Ngoài 6 điểm giành được từ việc 4 người cuối đấu với nhau, 4 người này không được điểm nào khi đấu với 4 người đầu bảng => người thứ 4 thắng người thứ 5

627

Một thửa ruộng HCN có chu vi 160 m . Dọc theo chiều dài người ta ngăn thửa ruộng thành 2 thửa ruộng nhỏ . Biết một trong 2 thửa ruộng là HV và chu vi thửa ruộng HV lớn hơn thửa ruộng HCN nhỏ là 20m . Tính diện tích thửa ruộng ban đầu

R+d=80. 4r-(r+r+d-r+d-r)=20

=> 4r-2d=20

=> 2r-d=10.
Thay vào tổng: r+2r-10=80
3r=90
 
R=30
D=50
Diện tích: 1500


628

Cho hình vuông ABCD có canh 15 cm. E, F lần lượt là trung điểm của AD, AB. P là giao điểm của BE và DF. Tính diện tích hình ABPD.

 S(AEB) = S(AED)
Mà hai hình này chung S(AFPE) => S(FBP) = S(EPD)
S(AFP) = S(FPB)
S(APE) = S(EPD)
=>S(AFP) = S(FPB)=S(APE) = S(EPD)
S(AEB) = 15 x 7,5 : 2 =56,25 cm2
=> S(ABPD) =56,25:3 x 4 = 75 cm2

629

Số a là số liền trước của một số có hai chữ số. Hỏi a là số có mấy chữ số? 

Có 2 khả năng
Số a liền trước số 10 thì số a có 1 chữ số
Trường hợp còn lại thì số a có 2 chữ số

630

Có một số kẹo chia thành 6 túi, lấy ra 25 viên ở các túi. Số kẹo còn lại chia đều vào 5 túi thì mỗi túi có nhiều hơn lúc đầu 1 viên. Tìm số kẹo lúc đầu.

Ta có: 6 túi( lúc đầu)

= 5 túi ( mới) + 25 viên
5 túi ( lúc đầu) + 1 túi ( lúc đầu) = 5 túi ( mới) + 25 viên
Biết : 5 túi (lúc đầu) = 5túi (mới) - 5 viên
 
thay lên trên ta có 1 túi ( lúc đầu) = (25+5) viên
Số kẹo ban đầu là 30x6= 180 viên


631

Tuổi em năm nay nhiều hơn hiệu số tuổi của 2 chị em là 12. Tổng số tuổi của 2 chị em nhỏ hơn 2 lần tuổi của chị là 3. Tính tuổi mỗi người.

chị 18, em 15.

632

A và B cùng hoàn thành một công việc mất 3 giờ. B và C cùng hoàn thành một công việc đó mất 4 giờ. C và A cùng hoàn thành công việc đó mất 2 giờ rưỡi. Hỏi cả ba người cùng làm thì mất bao lâu sẽ xong việc?

A và B: 3 giờ xong thì mỗi giờ làm 1/3 công việc.

B+C: 4 giờ xong thì mỗi giờ làm ¼ công việc.

Tương tự, ta có hai giờ làm của mỗi người sẽ được số công việc là

1/3+1/4+2/5=59/60 công việc.

Vậy mỗi giờ 3 người làm được 59/60:2=59/120.

Cả 3 người làm sẽ mất thời gian là

1:59/120=120/59 giờ (2 giờ và 2/59 giờ)

633

Nếu lấy 3/5 số hoa của An chia đều cho Bình, Châu và Duyên thì số bông hoa của 4 bạn bằng nhau. Nếu bớt của An 6 bông hoa thì số bông hoa còn lại của An bằng tổng số bông hoa của 3 bạn kia. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu bông hoa?

Vì lấy 3/5 số hoa của an chia đều cho 3 bạn thì số hoa bằng nhau nên ban đầu số hoa của an chiếm 5 phần hoa của 3 bạn kia

3 bạn kia mỗi bạn 1 phần

quy về bài toán hiệu tỷ số hoa của An sẽ là: (6:2).5= 15

mỗi bạn kia mỗi bạn 3 bông

634

CÂU ĐỐ TRÍ TUỆ
1. Có 3 chị em, trong đó có 1 người không may mắn bị mất. Hai người còn lại rất thương người đã mất. Một người khóc: "Chị ơi, chị mất chị bỏ em". Người còn lại khóc: "Anh ơi, anh mất anh bỏ chị". Hỏi người thứ mấy mất?

1. Người mất là người thứ 2 là con gái và tên là Anh

635

2. Có hai người đang rất vất vả để đẩy một chiếc xe chở đầy hàng lên một cái dốc (một người kéo và một người đẩy). Một người khách qua đường hỏi người đang kéo xe: " Người phía sau là con bạn à?". Người này trả lời: "Phải". Người khách lại tiếp tục hỏi người đang đẩy xe: " Người phía trước là bố của bạn à?". Người này trả lời: "Không". Tại sao lại như vậy?Mẹ con

636

3. Có hai đứa bé trong một nhà trẻ giống nhau như đúc, có cùng bố mẹ và cùng ngày sinh. Thấy vậy, có người hỏi: "Hai em là anh em sinh đôi à?". Hai đứa trẻ trả lời: "Không phải". Hỏi hai đứa có phải anh em sinh đôi không?

 Không, vì không cùng ngày tháng năm sinh

637

4. Có một con vi khuẩn, cứ sau một giây nó nhân đôi một lần, và 2 con mới sinh ra cũng nhân đôi như vậy, những con tiếp theo cũng tiếp tục nhân đôi . Mới đầu có một con trong một cái bình, sau 60 phút thì cái bình đó đầy. Hỏi nếu mới đầu có 2 con vi khuẩn giống như vậy trong bình thì bao lâu cái bình sẽ đầy?

59 giây

638

5.Một người ra khỏi nhà, đi thẳng về phía Nam 300km, sau đó đi về phía Tây 300km, rồi tiếp tục đi về phía Bắc 300km thì trở về đúng ngôi nhà của mình. Theo các bạn, tại sao lại như vậy?

 Bắc cực.

639

Hà nghĩ ra một số mà nếu đem số đó cộng với 2 rồi trừ đi 5 thì được kết quả là 13. Hãy tìm số Hà nghĩ ra?

số trướk khi trừ đi 5 là 13 + 5 = 18 số cần tìm là 18 - 2 = 16.

640

Toán lớp 5: lớp 5a xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4 thì đc một số hàng ko thừa bạn nào. Nếu lấy tổng các hàng xếp đc đó thì đc 39 hàng. Hỏi lớp 5a có bao nhiêu bạn? Giải cho hs lớp 5 cách nào cho đễ hiểu đây.

 Số học sinh chia hết cho 2,3,4. Tức là chia hết cho 12. Vậy chỉ có thể là 12, 24, 36... thử lần lượt đến 36 thì thấy đúng . (36:2)+(36:3)+(36:4)=18+12+9=39.

641

Hoa đến chơi nhà Cúc và chỉ vào đàn gà hỏi: đàn gà nhà bạn có bao nhiêu con. Cúc trả lời: “¾ số gà là gà mái, 2/5 số gà còn lại là gà trống, còn 5 con gà con mình đang nhốt trong lồng kìa”. Hỏi đàn gà nhà Cúc có bao nhiêu con?

Sai đề

642

ANNA đặt lên bàn 12 viên bi đỏ 13 viên bi trắng, 14 viên bi xanh. Môi lần Anna lấy hai viên khác mầu va thay vào đó đăt lên bàn viên co mầu thứ ba. Cứ tiêp tục như vây đến khi chỉ còn môt viên trên bàn. Viên đó co thể có mầu gì?
643

Giả sử rằng : 5 ngày về trước sau ngày mai 1 ngày là ngày thứ tư của tuần lễ. Như vậy, hôm qua sẽ là ngày thứ mấy của tuần lễ?

Sau ngày mai 1 ngày là ngày kia
5 ngày trước sau ngày kia là thứ 4 thì
3 ngày trước sau hôm nay cũng là thứ 4
Vậy hôm nay là thứ 4 + 3= thứ 7
Ngày hôm qua là thứ 6Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   38


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương