Lời cam đoantải về 261.48 Kb.
trang9/9
Chuyển đổi dữ liệu12.12.2017
Kích261.48 Kb.
#4620
1   2   3   4   5   6   7   8   9

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Hiện nay, kinh tế ngày càng phát triển, trình độ dân trí ngày càng được nâng cao. Sự hiểu biết, và khả năng tìm hiểu của nhân dân về bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng cũng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm.

Thị trường nước ta theo đánh giá của các chuyên gia vẫn là một thị trường nhiều tiềm năng, được các doanh nghiệp bảo hiểm đánh giá cao về khả năng khai thác. Do đó, để có thể khẳng định được vị trí của mình trên thị trường, tăng khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành, khai thác tốt thị trường khu vực Hải Phòng thì khu vực cần phải nhìn nhận những mặt còn hạn chế, yếu kém qua đó nâng cao chất lượng, tạo nên thương hiệu uy tín và tăng khả năng cạnh tranh.

Qua việc nghiên cứu tình hình thực tế của khu vực Hải Phòng 01, căn cứ vào các số liệu về tình hình tuyển dụng và khai thác các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giai đoạn 2010 – 2014. Từ đó, đánh giá những mặt còn tồn đọng, đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực trong thời gian tới.

Đề tài đã đạt được những kết quả sau:


 • Hệ thống hóa được cơ sở lý luận, khái niệm chung, bản chất của bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng.

 • Các quy định, định nghĩa của Pháp luật Việt Nam cho việc khai thác và kinh doanh bảo hiểm.

 • Hệ thống hóa các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả khai thác kinh doanh bảo hiểm.

 • Tổng hợp, đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh của khu vực giai đoạn 2010 – 2014, vận dụng lý thuyết ma trận SWOT để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của khu vực.

 • Nhận định sự biến động của nền kinh tế trong thời gian tới có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp bảo hiểm.

 • Dựa vào mục tiêu chiến lược của khu vực, bên cạnh những hạn chế còn tồn đọng đề ra biện pháp hoàn thiện hơn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm của khu vực.

2. Kiến nghị

* Đối với Công ty TNHH Manulife Việt Nam.

- Hoàn hiện hơn nữa hệ thống phần mềm công ty, tránh những sai sót không đáng có, trục trặc hệ thống vào những ngày cuối tháng.

- Các sự kiện của công ty, các chương trình nhằm tạo nên thương hiệu cho công ty ngoài việc thông báo tới các đại lý, quản lý cần có các tờ rơi về những sự kiên đó để giành cho khách hàng.

- Đào tạo, huấn luyện bộ phận chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khu vực của công ty đảm bảo độ thân thiện và hiệu quả cao trong công việc.

- Cần có hòm thư góp ý trực tiếp về công ty đặt tại văn phòng chính từng tỉnh để có thể lắng nghe được ý kiến thực sự cần thiết từ phía các đại lý, quản lý.

- Cần chú trọng phát triển đội ngũ thư ký – trợ lý kinh doanh của từng khu vực kinh doanh để họ có thể gắn bó, cống hiến hết mình cho sự nghiệp công ty.

- Phải có quy định rõ ràng về những sai phạm của công ty ảnh hưởng đến quyền lợi trực tiếp của các đại lý, quản lý. Khi có sai phạm từ phía công ty cần phải có thư xin lỗi cho các quản lý, đại lý.

- Linh động, đa dạng các chương trình thi đua hàng tháng cho các khu vực, đảm bảo đúng tiến độ về mặt thời gian, các chương trình khuyến mãi để tạo hiệu quả cao.

- Giám sát chặt chẽ các hoạt động của từng khu vực dưới sự điều hành của giám đốc kinh doanh nhằm giúp đại lý, quản lý tránh mâu thuẫn không đáng có, đảm bảo sự gắn kết của họ với công ty.* Đối với giám đốc kinh doanh khu vực Hải Phòng 01

- Tập trung, quan tâm và sâu sát đến đời sống quản lý đại lý trong môi trường làm việc của khu vực, tạo cho họ cảm giác thân thiện và gắn bó lâu dài với công ty.

- Thắt chặt kỷ luật, có chế độ phạt thưởng công bằng nhằm đảm bảo tính kỷ luật, nâng cao ý thức của bản thân mỗi cá nhân đại lý quản lý.

- Duy trì, phát triển văn hóa khu vực, đảm bảo các yêu cầu của công ty, được sự đồng thuận của các đại lý quản lý.

- Có biện pháp thưởng phạt rõ ràng đối với việc thực hiện các cam kết của đại lý, quản lý.

- Không can thiệp quá sâu các vấn đề nhỏ nhặt của văn phòng.

- Tạo môi trường làm việc giúp các đại lý, quản lý phát huy hết khả năng, đam mê của mình. Cân nhắc những người có khả năng, đam mê tạo cho họ điều kiện phát triển tốt nhất.

TÀI LIỆU THAM KHẢO


 1. GS Nguyễn Văn Lê (1995).Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội.

 2. KS. Đỗ Đức Thịnh (2010). Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của công ty Cổ Phần Dịch Vụ - Thương Mại Hoàng Anh, Luận văn thạc sỹ kinh tế, trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam.

 3. Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000;

 4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

 5. Nghị định số 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định

 6. Chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm;

 7. Thông tư số 195/2014/TT-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ Tài chính “ Hướng dẫn đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm”.

 8. Công ty TNHH Manulife (Việt Nam). Báo cáo thường niên của công ty năm 2013, 2014.

 9. Công ty TNHH Manulife (Việt Nam). Thống kê giải quyết quyền lợi bảo hiểm của công ty năm 2013, 2014.

 10. Báo cáo số liệu khu vực theo năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

 11. Công ty TNHH Manulife (Việt Nam). Giáo trình giảng dạy bảo hiểm nhân thọ của công ty TNHH Manulife Việt Nam.

 12. Một số trang Wed tham khảo:

www.webbaohiem.net

http://muce.edu.vn/fckeditor/editor/filemanager/connectors/asp/image/Chuong%207(2).pdfhttp://www.manulife.com.vn/

http://tinnhanhchungkhoan.vn/event/thi-truong-bao-hiem-2014-but-pha-thanh-cong-56.html

http://vietstock.vn/2015/07/

http://www.saigondautu.com.vn/Pages/20150502/Thi-truong-beo-bo-kho-xoi.aspx

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781

https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-lao-dong/thi-truong-bao-hiem-viet-nam-sau-khi-viet-nam-gia-nhap-wto.aspx

https://luattaichinh.wordpress.com/2015/03/02/tong-quan-thi-truong-bao-hiem-viet-nam-nam-2014tải về 261.48 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương