Lời cam đoan


Đánh giá cơ hội, thách thức của khu vựctải về 261.48 Kb.
trang8/9
Chuyển đổi dữ liệu12.12.2017
Kích261.48 Kb.
#4620
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3.2. Đánh giá cơ hội, thách thức của khu vực

3.2.1. Cơ hội

 • Triển vọng sự phát triển của nền kinh tế trong thời gian tới, góp phần giúp công ty đầu tư có hiệu quả, đảm bảo kinh doanh góp phần phát triển bền vững và ổn đinh, doanh nghiệp có nhiều cơ hội tốt hoạt động giúp nâng cao được uy tín trên thị trường. Thị trường Hải Phòng có nhiều tăng trưởng và phát triển trong thời gian tới giúp ổn đinh và nâng cao đời sống của người dân, tạo điều kiện đề có thể khai thác tốt bảo hiểm nhân thọ.

 • Sự quan tâm, trú trọng của Nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm nói chung và bảo hiểm nhân thọ nói riêng giúp cho doanh nghiệp hoạt động khai thác được nhiều cơ hội hơn, sự hiểu biết của người dân về bảo hiểm nhân thọ được mở rộng.

 • Công ty trú trọng vào nâng cao, cải thiện chất lượng hoạt động nhằm tăng năng suất và tỷ lệ duy trì. Tạo sự bền vững hơn trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

 • Sự thay đổi chính sách, chế độ tiền thưởng của công ty giúp thu hút, tạo sự gắn bó chặt chẽ lâu dài giữa đại lý, quản lý với công ty.

 • Sự phát triển của các công ty bảo hiểm khác trong lĩnh vực nhân thọ, hay sự gia nhập thị trường Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng không chỉ là thách thức mà nó chính là cơ hội thuận lợi giúp đẩy mạnh chất lượng, giữ vững hình ảnh của công ty, tạo đà phát triển trong thời gian tới.

 • Sự phát triển gói bảo hiểm mới, sự gia tăng quảng bá thương hiệu của công ty qua đó người dân biết đến Manulife nhiều hơn, giúp tăng khả năng khai thác thị trường.

3.2.2. Thách thức

 • Sự hoàn thiện của khung pháp luật trong kinh doanh bảo hiểm, yêu cầu chặt chẽ hơn của Bộ tài chính trong việc thi, cấp chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm.

 • Chính sách tuyển dụng được giám sát chặt chẽ hơn, trong khi số lượng đại lý nghỉ việc ngày càng gia tăng làm ảnh hưởng đến hoạt động của khu vực.

 • Sự cạnh tranh trong ngành bảo hiểm nhân thọ nói chung và trong thành phố Hải Phòng nói riêng ngày càng trở lên gay gắt.

 • Văn hóa bám theo các chương trình thi đua ngày càng nặng nề, tạo nên hậu quả sau các trương trình làm chán nản. mất niềm tin bới các đại lý trung thực trong thị trường dẫn đến khó khăn trong quá trình tuyển dụng.

 • Tỷ lệ đại lý, quản lý nên tham gia hoạt động của khu vực và chương trình phát động của công ty chưa cao.

3.3. Vận dụng lý thuyết mô hình SWOT để đưa ra biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại khu vực Hải Phòng 01

3.3.1. Vận dụng lý thuyết mô hình SWOT

Đánh giá môi trường kinh doanh của bảo hiểm nhân thọ nước ta trong thời gian tới có thể thấy rằng: Nhà nước ta đã góp phần hỗ trợ và tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp có thể hoạt động và cạnh tranh tốt hơn. Tình hình kinh tế sau những biến động dần có những phục hồi quan trọng. Thị trường Hải Phòng nói riêng và thị trường nước ra nói chung có nhiều tiềm năng, cơ hội khai thác. Hiện nay, việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài ngành càng mạnh mẽ, nó giúp góp phần hoàn thiện, củng cố và sàng lọc các doanh nghiệp. Để có thể hoạt động hiệu quả, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng phải nhận thấy được cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu bên trong để có thể phát triển bền vững hơn. Vận dụng lý thuyết mô hình SWOT để tổng hợp các cơ hội, điểm mạnh, điểm yếu và thách thức của khu vực trong thời gian tới.Bảng 3.1: Mô hình SWOT của công ty TNHH Manulife (Việt Nam) khu vực Hải Phòng 01

ĐIỂM MẠNH

( S: STRENGTH)

ĐIỂM YẾU

( W: WEAKNESS)

 1. Khu vực ngày càng nhận được sự quan tâm, biết đến của khách hàng tại Hải Phòng.

 2. Điều kiện làm việc được chú trọng, nâng cao đáp ứng yêu cầu làm việc của đại lý, quản lý.

 3. Chính sách tuyển dụng diễn ra đều đặn, hàng tháng.

 4. Hỗ trợ đại lý mới hoạt động ngay khi tham gia đào tạo và chú trọng các chương trình thi đua trong tháng làm việc đầy đủ đầu tiên.

 5. Sự phát triển mạnh về mặt doanh số và số lượng đại lý tuyển mới trong thời gian qua của khu vực.

 6. Tỷ lệ hoạt động của đại lý mới trên 60% trong 2 tuần đầu. Tỷ lệ duy trì đại lý ở năm thứ 4 và thứ 5 trở đi ở lại làm việc với công ty cao.

 1. Chưa thực hiện các bước tuyển dụng: Chưa làm thường xuyên danh sách ứng viên tiềm năng, chưa tuyển chọn và phỏng vấn kỹ, chưa có xác định cam kết khi tuyển trọn.

 2. Chưa thực hiện, giám sát đại lý mới sau đào tạo một cách có hệ thống, số lượng đại lý tham gia đào tạo bổ sung nâng cao còn thấp.

 3. Chưa tạo ra được văn hóa, môi trường hoạt động thành công của nhóm/phòng. Chưa tạo được sự gắn kết thực sự giữa các Quản lý gắn bó với công ty.

 4. Chưa giám sát hoạt động theo tiêu chuẩn và việc thực hiện các cam kết của đại lý và quản lý.

 5. Tỷ lệ duy trì đại lý thấp đặc biệt là nhóm đại lý hoạt động năm 1,2 và 3 và những đại lý trẻ.

CƠ HỘI

( O: OPPORTUNITY)

THÁCH THỨC

( T: THREATENING)

 1. Sự phục hồi của nền kinh tế giúp doanh nghiệp có thể có cơ hội tốt hoạt động qua đó nâng cao được uy tín trên thị trường. Sự quan tâm và chú trọng của nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm cũng góp phần giúp doanh nghiệp có nhiều cơ hội khai thác thị trường tiềm năng trong nước.

 2. Sự thay đổi về chính sách, chế độ thù lao tiền thưởng của công ty trong thời gian tới góp phần tăng cơ hội tuyển dụng.

 3. Công ty chú trọng vào chất lượng đại lý, quản lý cải thiện chất lượng hoạt động làm tăng năng suất và tỷ lệ duy trì.

 4. Kinh tế còn nhiều khó khăn, sự cạnh tranh là cơ hội thuận lợi để tập trung vào chất lượng, giữ vững hình ảnh để tạo đà phát triển cho nhiều năm sau.

 1. Yêu cầu chặt chẽ của Bộ tài chính trong việc cấp phép đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các quản lý và đại lý mới để thực hiện hoàn tất yêu cầu lấy chứng chỉ hoạt động.

 2. Cần phải thu hút hơn nữa đại lý lên văn phòng tham gia các hoạt động của văn phòng và chương trình thi đua của công ty.

 3. Số lượng đại lý nghỉ việc quá lớn làm ảnh hưởng đến vấn đề tuyển dụng cũng như các chương trình của công ty trong khi cạnh tranh ngày càng gay gắt.

 4. Văn hóa bám theo các chương trình thi đua ngày càng trở nên nặng nề, tạo nên hậu quả sau các chương trình làm chán nản và mất niềm tin bởi các đại lý trung thực trong thị trường dẫn đến khó khăn trong việc tuyển dụng.

(Bảng tự đề xuất)

Sau khi thấy được điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của khu vực chúng ta đi kết hợp giữa các nhóm cơ bản: SO, OW, ST, WT để có thể đưa ra được biện pháp một cách chính xác nhất. • Kết hợp SO: Sử dụng tối đa sức mạnh để khai thác cơ hội.

 • Kết hợp S1O1, S2O1, S2O4, S4O1, S5O1 giữa uy tín ngày càng được khẳng định của công ty trên thị trường, và điều kiện vật chất cơ sở làm việc chuyên nghiệp với sự phục hồi của nền kinh tế qua đó mở rộng, khai thác các gói sản phẩm bảo hiểm mới với nhiều quyền lợi, bảo vệ cao với khách hàng góp phần làm tăng doanh thu cho khu vực.

 • Kết hợp S3O2, S3O4, S3O3 việc tuyển dụng của doanh nghiệp diễn ra đều đặn một tháng hai lần theo sự phê duyệt của Bộ tài chính, cùng với các chính sách đãi ngộ hấp dẫn từ công ty, chú trọng vào chất lượng đó là cơ hội giúp khu vực có thể tuyển dụng và sàng lọc được ứng viên tiềm năng. Đo đó cần hoàn thiện quy trình tuyển dụng.

 • Kết hợp S4O3,S5O3, S6O3 tận dụng các chương trình thi đua cho bản thân đại lý, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và chất lượng qua đó đưa ra phương án nhằm thực hiện tốt các hoạt động tại khu vực góp phần tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp với nhiều cơ hội đến với các đại lý.

    • Kết hợp ST: Sử dụng tối đa sức mạnh để vượt qua những đe dọa, thử thách từ môi trường bên ngoài.

 • Kết hợp S1T1, S2T1, S3T1 trước sự quản lý chặt chẽ của Bộ tài chính, thêm vào đó là uy tín và phương châm xây dựng đội ngũ đại lý đạt chất lượng nó sẽ giúp khu vực tuyển dụng một cách có hiệu quả nhất. Do đó cần chú trọng quy trình tuyển dụng đại lý bán bảo hiểm nhân thọ cho khu vực.

 • Kết hợp S5T2, S6T4 tăng cường các hoạt động của khu vực nhằm gắn kết và xây dựng hệ thống đại lý của khu vực như một gia đình thực sự.

    • Kết hợp WO. Cần khắc phục những điểm yếu qua đó góp phần tận dụng lợi thế của khu vực.

 • Kết hợp W1O1, W1O2 Sự thay đổi chính sách tiền thưởng và thu hút tuyển dụng cùng với sự phục hồi của nền kinh tế cùng và sự nhận thức ngày càng mở rộng của bản thân mỗi cá nhân là cơ hội tốt giúp phát triển ngành bảo hiểm nhân thọ. Do đó, khu vực cần hoàn thiện quy trình tuyển dụng sao cho tuyển chọn được những người có niềm nhiệt huyết và tinh thần làm việc tốt nhất.

 • Kết hợp W4O3, W5O4 vận dụng chiến lược phát triển của công ty nhằm nâng cao chất lượng đại lý về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp qua đó khu vực mở rộng việc nâng cao chất lượng đại lý thông qua các lớp học nâng cao, bổ sung kiến thức kỹ năng tại khu vực.

    • Kết hợp WT: Chủ động khắc phục điểm yếu và các mối đe dọa.

 • Kết hợp W1T1, W1T3, W3T3 đưa ra phương án duy trì, phát triển đại lý đang hiện hữu, tạo sự gắn kết của họ với khu vực, công ty.

 • Kết hợp W4T4, W2T2 hoàn thiện môi trường làm việc khu vực giúp tạo động lực và ý chí làm việc cho các đại lý, quản lý.


3.3.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại khu vực HP01

3.3.2.1. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng đại lý mới

Đối với một khu vực hoạt động khai thác bảo hiểm nhân thọ, việc tuyển dụng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Theo sự phê duyệt của Bộ tài chính, hàng tháng khu vực có 2 lớp đào tạo đại lý bảo hiểm được mở với thời gian đào tạo là 10 buổi. Với mục tiêu tập chung vào chất lượng đại lý thì việc lựa chọn ứng viên tiềm năng là nhiệm vụ trước tiên cần làm.

Trong thời gian tới, khu vực cần thay đổi quy trình tuyển dụng chủ động, chặt chẽ hơn phù hợp với quy định của công ty về tuyển dụng theo như sự phê duyệt của Bộ tài chính.

Bảng 3.2: Quy trình tuyển dụng đại lý mới đề xuất

Các bước quy trình

Người phụ trách

Chi tiết

Thời gian
Cấp mã số đại lý

Hoàn thiện hồ sơ

Tham dự lớp học

Kiểm tra

Nhập thông tin ứng viên

Phỏng vấn

Lựa chọn ứng viên tham dự hội thảo

Hội thảo

Quản lý và đại lý tuyển trực tiếp • - Người tuyển dụng sẽ lựa chọn những ứng viên đủ điểu kiện theo quy định của Công ty và có nhu cầu muốn tham gia làm đại lý bảo hiểm.

 • - - Hoàn thiện hồ sơ ứng viên. Các giấy tờ photo cần phải có công chứng của chính quyền, xác nhận của giám đốc hoặc bộ phận hành chính.

 • - Đăng ký thông tin ứng viên tham dự cơ hội nghề nghiệp, gửi lại thông tin cho thư ký và lấy thư mời.

 • - Chuyển thư mời tham dự cho ứng viên

Chậm nhất 1 ngày trước ngày tổ chức hội thảo.

Giám đốc • - Thuyết trình hội thảo nghề nghiệp, hướng dẫn ứng viên lập danh sách khách hàng.

 • - Nếu ứng viên có mong muốn tham dự, sẽ hướng dẫn ứng viên hoàn thành đơn dự tuyển.

 • - Chuyển danh sách về cho thư ký để thiết lập cuộc hẹn phỏng vấn

Tổ chức hội thảo một hoặc hai lần trong tháng.

Giám đốc khu vực

-.Giám đốc phỏng vấn, đánh giá ứng viên và ký xác nhận vào hồ sơ.

- Chuyển hồ sơ qua Thư ký để làm thủ tục cho ứng viên

Trước 2 ngày khi lớp học được khai giảng.

Thư ký


-Nhận hồ sơ đã được phỏng vấn từ giám đốc.

-Kiểm tra thông tin, tình hình hoạt động của ứng viên.

-Hoàn thiện thủ tục nhập thông tin ứng viên trên hệ thống phần mềm công ty.

-Chuyển thông tin ứng viên cho bộ phận đào tạo và hành chính.

Trước 4 giờ chiều, trước khi lớp MIT khai giảng.

Thư ký


- Kiểm tra, đối chiếu thông tin ứng viên, xác nhận sự tham dự của học viên.

- Ứng viên đủ điều kiện sẽ được tham gia lớp học.

Buổi đầu khi khai giảng lớp học

Thư ký


- Đối chiếu thông tin, chỉnh sửa thông tin ứng viên trên hệ thống

- Nhận cam kết và hợp đồng của ứng viên và bổ sung hồ sơ ứng viên.

Vào buổi thứ 4 của lớp học.

Đào tạo


- Thực hiện cho ứng viên làm cam kết và hợp đồng trước buổi thứ 3 của lớp và chuyển sang cho thư ký để hoàn thiện hồ sơ.

- Đào tạo ứng viên 10 buổi ( 5 ngày) để cung cấp kiến thức về bảo hiểm và sản phẩm bảo hiểm.

- Tổ chức thi cho ứng viên tham gia đầy đủ khóa đào tạo vào cuối buổi 10.

- Tổ chức chấm thi cho ứng viên và hoàn thiện trên hệ thống chờ sự phê duyệt, cấp code từ Bộ tài chính.

Thời gian học của khóa đào tạo là 10 buổi.

Quản lý nhân sự

- Kiểm tra vi phạm ứng viên.

- Ững viên đạt tiêu chuẩn sẽ được xin phê duyệt và cấp mã số.

Trong vòng 2-5 ngày khi kết thúc khóa học.

Khác với nội dung của quy trình tuyển dụng trước đây. Quy trình này giúp cho khu vực chủ động trong việc tuyển dụng và bố trí thời gian chủ động, tạo nên tính chuyên nghiệp và chất lượng khi tuyển dụng. Các ứng viên sẽ được tìm hiểu tập thể về cơ hội nghề nghiệp trước khi lựa chọn công việc. Quá trình này, góp phần tạo nâng cao hiệu quả sản xuất sau khi ứng viên ra trường.Có sự ràng buộc giữa ứng viên và công việc sắp tới.3.3.2.2. Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và hiệu quả

Làm nên thành công của các khu vực kinh doanh bảo hiểm nói chung và khu vực Hải Phòng 01 nói riêng được quyết định bởi đại lý bán bảo hiểm nhân thọ. Vì vậy, việc tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, công bằng là yếu tố lớn nhất giúp giữ chân họ ở lại với khu vực. Hiện tại, khu vực cũng có nhiều hoạt động nhằm duy trì truyền thống của khu vực và công ty như: • Họp phòng đại lý, quản lý hàng tháng.

 • Lễ tổng kết quý, tổng kết hàng năm.

 • Tổ chức lễ vào các ngày: 20/10, 08/03 cho các đại lý quản lý, tổ chức ngày sinh nhật công ty văn phòng hàng năm, tổ chức tiệc giáng sinh, chúc mừng năm mới..

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn nhiều hạn chế mà hiệu quả thu được từ các hoạt động không cao:

 • Quản lý tham gia họp hàng tháng không cao, ý thức kỷ luật về giờ giấc trong các cuộc họp quản lý không được coi trọng, nhiều quản lý không tham gia họp điều này làm cho giảm tính chuyên nghiệp của khu vực. Do đó, trong thời gian tới khu vực cần phải ra quy định phạt hợp lý đổi với những trường hợp này, trước sự đồng thuận của đa số quản lý.

 • Việc tổ chức các sự kiện, ngày lễ của khu vực thường không đạt hiệu quả như mong muốn vì nó thường mang tính chủ quan, không có sự mới mẻ và sự chung tay xây dựng của các quản lý. Vì vậy, cần phải xây dựng các chương trình có nhiều sự thay đổi về hình thức, địa điểm tổ chức, được sự đóng góp ý kiến của các quản lý. Có sự phân công công việc và chia sẻ công việc từ giám đốc cho đến các cấp quản lý qua đó tại tính đoàn kết và trách nhiệm cho mọi người.

Thêm vào đó, bên cạnh việc kiếm tra giám sát từ bộ phận của công ty, khu vực cấn giám sát, nhắc nhở về trang phục đảm bảo tính chuyên nghiệp theo quy định của công ty.

3.3.2.3. Xây dựng đội ngũ tư vấn viên năng động, chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn cao

Bảo hiểm nhân thọ trong suy nghĩ của một phần nhỏ số người vẫn là đa cấp, là lừa đảo. Suy nghĩ đó được hình thành một phần là do sự thiếu hiểu biết, tuy nhiên bên cạnh đó việc những đại lý bảo hiểm có trình độ chuyên môn kém: kiến thức bảo hiểm, các gói bảo hiểm làm việc mang tính chất chộp giật cũng là nguyên nhân làm hình thành suy nghĩ trên. Do đó, đối với một khu vực kinh doanh bảo hiểm cần phải xây dựng một đội ngũ đại lý có am hiểu về kiến thức bảo hiểm và có tâm với nghề.

Khu vực Hải Phòng 01 với lợi thế là khu vực truyền thống, tự hào với đội ngũ tư vấn viên chất lượng, có số lượng lớn những đại lý có thâm niên 5 năm, 10 năm và hệ thống đại lý trẻ giàu lòng nhiệt huyết và đam mê. Bên cạnh đó vẫn còn những đại lý kém về kiến thức bảo hiểm đặc biệt là các đại lý mới ra trường vì vậy cần phải có biện pháp khắc phục:


 • Đối với đại lý mới.

Theo quy định của Bộ tài chính, ứng viên sẽ trải qua 5 ngày đào tạo và thi sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề của Bộ tài chính. Trong quá trình học tập cũng có một vài ứng viên không hoàn thành hết khóa học do đó giám đốc cần theo dõi chặt chẽ sự biến động số lượng học viên tham dự, thông báo tới các quản lý trực tiếp và gọi điện tìm ra nguyên nhân và động viên ứng viên. Và theo quy định của Công ty, đại lý mới phải tham dự đầy đủ các buổi học nâng cao để bổ sung kiến thức, kỹ năng hàng tuần trong vòng 3 tháng kể từ khi ra trường. Nhưng hiện tại ở khu vực tỷ lệ đại lý mới ra trường có tham dự lớp học nâng cao còn thấp (khoảng 30%), việc thực hiện các thủ tục hành chính, việc sử dụng phần mềm công ty còn rất kém gần như lệ thuộc vào quản lý trực tiếp. Việc đó có thể là do:

+ Đại lý không nắm được thông tin về các chương trình đào tạo từ công ty.

+ Quản lý đôi khi không hỗ trợ hay hỗ trợ toàn bộ tất cả các công việc làm cho các đại lý mới nản lòng hay lệ thuộc hoàn toàn vào quản lý.

+ Chưa có chương trình đào tạo đại lý về các thủ tục hành chính, sử dụng phần mềm của công ty.

+ Do bản thân đại lý còn có công việc khác nữa nên không sắp xếp được thời gian tham dự.

Do đó cần phải:

+ Theo sát quá trình đào tạo của đại lý mới, nhắc nhở đến các quản lý về lịch đào tạo hàng tuần và giám sát số lượng đại lý tham dự.

+ Có món quả nhỏ: Bút, dây đeo thẻ, sổ tay…động viên cho các đại lý tham dự.

+ Tổ chức buổi đào tạo sâu hơn cho đại lý về thủ tục hành chính và sử dụng phần mềm của công ty. Có thể nhờ sự hỗ trợ từ bộ phận đào tạo, hay các quản lý có thâm niêm chia sẻ, hướng dẫn. Bên cạnh đó, đôi khi linh hoạt tổ chức vào ngày nghỉ để có thể thu hút được số lượng lớn đại lý tham dự.


 • Đối với đại lý cũ.

Còn số lượng lớn đại lý không cập nhập thường xuyên sự thay đổi của phần mềm công ty, hay nắm rõ các chương trình thi đua hàng tháng do tính chất của ngành không bắt buộc họ phải có mặt tại văn phòng đủ các ngày làm việc, hay có những sự kiện bảo hiểm không được giải quyết do không nắm vững quy định của công ty.

Do đó, để nâng cao chất lượng đội ngũ đại lý - tư vấn viên, hàng tháng giám đốc cần tập hợp các chương trình thi đua, kết quả của các chương trình, các sự kiện bảo hiểm xảy ra trong tháng và sự chia sẻ của các quản lý có thâm niên để đưa ra cuộc họp quản lý thay vì tập trung vào việc thực hiện cam kết.3.3.2.4. Giám sát chặt chẽ các chương trình thi đua, các danh hiệu của Quản lý, đại lý

Công ty có nhiều chức danh đối với các đại lý, quản lý, các chương trình thi đua theo tháng và các chương trình thi đua theo năm, nửa năm. Do đó, cần phải giám sát chặt chẽ các kết quả, gọi điện chúc mừng những đại lý, quản lý đã đạt đồng thời nhắc nhở những đại lý, quản lý còn thiếu để họ cố gắng phấn đấu hoàn thành. Qua đó, tạo nên tinh thân đoàn kết, sự quan tâm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.3.3.2.5. Nâng cao hiệu quả khai thác các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

- Đối với việc khai thác các hợp đồng mới.

Hàng tháng, bên cạnh việc các đại lý bảo hiểm tư vấn bán hợp đồng bảo hiểm. Khu vực có tổ chức các cuộc hội thảo khách hàng (do giám đốc khu vực đảm nhận) để tư vấn, bán hàng với số lượng lớn. Nhằm hỗ trợ quản lý, đại lý trong việc tu vấn khách hàng. Tuy nhiện, hiệu quả đạt được không cao, số lượng người tham dự không nhiều do:

+ Sự không linh hoạt trong hình thức tổ chức: tổ chức theo motip cũ, không có sự mới lạ mang lại cảm giác nhàm chán cho khách hàng và không tạo nguồn hấp dẫn cho đại lý để mời khách hàng, quà tặng khách hàng không tạo được sự thu hút và mới mẻ.

+ Một phần do tính chất của ngành bảo hiểm, sự khó khăn khi mời khách hàng nên giờ giấc của buổi hội thảo thường có sự thay đổi điều đó tạo nên suy nghĩ cho nhiều khách hàng và đại lý về sự thiếu chuyên nghiệp, về phong cách làm việc…

Vì vậy, cần nâng cao chất lượng các buổi hội thảo khách hàng:

Quán triệt chặt chẽ về giờ tổ chức hội nghị, về quy định của hội nghị theo sự đồng thuận đa số của các quản lý. Ra cam kết lập thành văn bản để đảm bảo tính chuyên nghiệp, tránh sự lộn xộn của hội nghị.

Thay đổi linh hoạt hình thức tổ chức hội nghị khách hàng:

+ Không nhất thiết phải tổ chức tại văn phòng khu vực với những hội nghị khách hàng bình thường. Đôi khi, cần phải chọn lọc những khách hàng Vip để tổ chức các cuộc hội thảo Vip.

+ Bên cạnh việc khách hàng là những khách hàng mới, để nâng cao chất lượng cho cuộc hội thảo và tạo lòng tin cho những khách hàng mới, trong mỗi buổi hội thảo cần mời nên những khách hàng cũ họ là những người: đã được công ty thanh toán các quyền lợi nằm viện, hay bệnh lý nghiêm trọng, những khách hàng đã đáo hạn và tái tham gia, những khách hàng sắp đáo hạn, hay những khách hàng tham gia hợp đồng mệnh giá lớn, khách hàng vừa tham gia hợp đồng…để họ chia sẻ, nêu lên cảm nghĩ của mình về bảo hiểm.

+ Không chỉ tư vấn về các sản phẩm hay thành tựu của công ty mà cần phải có các sự kiện bảo hiểm bị từ chối, các quan điểm không hay về bảo hiểm, những ví dụ về các tư vấn viên thiếu đạo đức nghề nghiệp làm ảnh hưởng xấu đến ngành bảo hiểm nhân thọ không chỉ tại công ty mà là tại các công ty khác. Qua đó, phân tích giúp khách hàng tin tưởng và hiểu hơn về bảo hiểm nhân thọ.

+ Cập nhập các bản tin, các trang báo, các chương trình đưa tin có liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ nói chung và sự kiện của công ty nói chung.

+ Kết thúc là chương trình chi ân khách hàng cần phải linh hoạt về quà tặng, cách thức tổ chức tặng quà thay vì chỉ tặng đơn thuần một món quà như hiện tại. Có thể tổ chức bốc thăm, trả lời một vài câu hỏi dễ về các vấn đề bảo hiểm, tặng món quà có giá trị hơn đối với khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm ngay sau hội thảo.


 • Đối với các hợp đồng hủy trong thời gian cân nhắc (21 ngày theo quy định của Bộ tài chính).

Giám đốc khu vực cần gặp trực tiếp khách hàng, nghe lý do cũng như chia sẻ của họ đồng thời tư vấn, thuyết phục họ. Sau đó, cần phải ghi lại và đưa ra cuộc họp để thảo luận nhằm nâng cao hơn chất lượng đội ngũ tư vấu.

 • Đối với các hợp đồng hiện hữu.

Đại lý là những người được phân công chăm sóc các hợp đồng hiện hữu, vì vậy, bên cạnh việc đại lý phải tự giác hàng tháng trong cuộc họp quản lý đại lý, giám đốc cần nhắc nhở họ về việc in danh sách khách hàng, in lịch thu phí, lịch sinh nhật khách hàng và nhờ sự chia sẻ của các đại lý lâu năm về các chăm sóc khách hàng để hỗ trợ các đại lý mới được tốt hơn.

Theo dõi các hợp đồng hiện hữu bị hủy bỏ, mất hiệu lực, hay từ chối qua đó nhắc nhở đại lý, quản lý về hợp đồng đó. Thống kê các nguyên nhân để có thể đề ra được biện pháp tốt nhất cho khu vực. • Đối với các hợp đồng Vip.

Hàng năm, bên cạnh việc quan tâm của công ty, đại lý trực tiếp đến các khách hàng Vip. Giám đốc khu vực cùng với các quản lý nền tổ chức chương trình chi ân khách hàng nhằm cảm ơn khách hàng đã tin tưởng công ty qua đó nâng cao lòng tin của khách hàng với công ty, tạo ấn tượng tốt với khu vực.


tải về 261.48 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương