Lời cam đoantải về 261.48 Kb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu12.12.2017
Kích261.48 Kb.
#4620
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu riêng của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là hoàn toàn trung thực và đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu nào trước đây.
Ngày 12 tháng 9 năm 2015

Tác giả


Ngô Thị Như Quỳnh.


LỜI CẢM ƠN


Trước tiên tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các Thầy cô Viện đào tạo sau đại học trường Đại học Hàng Hải Việt Nam giúp đỡ tôi trong việc hình thành đề tài. Bên cạnh đó tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến TS. Đỗ Thị Mai Thơm đã định hướng và chỉ bảo nhiệt tình giúp tôi hoàn thành đề tài đúng tiến độ.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến giám đốc và tập thể nhân viên Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) tại khu vưc Hải Phòng 01 đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

Trang


Lời cam đoan i

Lời cám ơn ii

Mục lục …iii

Danh mục các chữ viết tắt v

Danh mục các bảng vi

Danh mục các hình vẽ, sơ đồ, đồ thị viiLỜI CAM ĐOAN 1

LỜI CẢM ƠN 2

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3

DANH MỤC CÁC BẢNG 4DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ 5

2

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Chú thích

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

BH

Bảo hiểm

HP

Hải Phòng

KD

Kinh doanh

TSCĐ

Tài sản cố định

FC

Tư vấn viên tài chính

MBA

Người kiến tạo đội ngũ

MDRT

Thành viên bàn tròn triệu đô.


DANH MỤC CÁC BẢNG

Số hiệu bảng

Tên bảng

Trang

2.1

Tình hình khai thác hợp đồng khu vực giai đoạn 2010 - 2014

33

2.2

Doanh thu, phí bảo hiểm của khu vực giai đoạn 2010 - 2014

37

2.3

Số liệu nguồn đại lý, quản lý của khu vực HP01

40

2.4

Số hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm

42

2.5

Số hồ sơ yêu cầu quyền lợi được chấp thuận chi trả

43

2.6

Tổng số tiền chi trả theo quyền lợi bảo hiểm

44

2.7

Thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm

45

2.8

Tính toán các chỉ tiêu của khu vực

48

2.9

Quy trình tuyển dụng đại lý mới

52

3.1

Mô hình SWOT của công ty TNHH Manulife (Việt Nam) khu vực HP01.

68

3.2

Quy trình tuyển dụng đại lý mới đề xuất

72
tải về 261.48 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương