Lịch sử quan hệ quốc tế 2015-2016tải về 81.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.11.2017
Kích81.8 Kb.
#897

LỊCH SỬ QUAN HỆ QUỐC TẾ

2015-2016

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN

KHOA QUAN HỆ QUỐC TẾ
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
LỊCH SỬ QUAN HỆ QUỐC TẾ CỔ - TRUNG – CẬN
(HISTORY OF INTERNATIONAL RELATIONS)
LỚP QH1315 - HỌC KỲ II, 2015-2016
I. THÔNG TIN CHUNG
Số tín chỉ: 03 tín chỉ
Số tiết: 45 tiết (Cổ đại – trung đại – cận đại)
Điều kiện tiên quyết: sinh viên đã học môn Lịch sử văn minh thế giới, Triết học, Kinh tế học đại cương.
Tính chất môn học: kiến thức cơ sở ngành QHQT
Trình độ: sinh viên năm thứ nhất và thứ hai
II. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN


 1. Giảng viên phụ trách môn học:

TS. Đào Minh Hồng


Điện thoại: 0913 623 132
Email: daominhhong@gmail.com


 1. Trợ giảng:

Lê Phương Cát Nhi


Điện thoại: 0926 602 491
Email: pcnhi.le@gmail.com
III. MỤC TIÊU MÔN HỌC
Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức chủ yếu về lịch sử quan hệ quốc tế từ cổ đại đến nay: lịch sử chính trị quốc tế qua các thời kỳ, các cường quốc chi phối chính quan hệ quốc tế từng thời kỳ chính sách đối ngoại, nguồn gốc hình thành và phát triển của các học thuyết cơ bản trong quan hệ quốc tế.

Môn học cũng giúp sinh viên bước đầu có nhận thức hệ thống về xung đột, chiến tranh và khả năng hợp tác trong lịch sử loài người. Từ đó, giúp sinh viên có nhận thức toàn diện về một thế giới luôn biến động và khả năng ứng phó nhằm bảo vệ được lợi ích quốc gia trong mọi hoàn cảnh, thông qua những bài học rút ra từ lịch sử quan hệ quốc tế.


Ngoài ra, môn học này cũng là cơ sở nền tảng để sinh viên học tập các môn chuyên ngành quan hệ quốc tế về sau.
IV. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC
4.1. Nhận thức
(1) Sinh viên có khả năng khái quát hoá (generalize) tiến trình lịch sử QHQT từ cổ đại đến hết Chiến tranh thế giới lần thứ nhất.


 1. Sinh viên có khả năng phân biệt (differentiate) những sự kiện lịch sử quan trọng ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế ở từng thời kỳ.
 1. Sinh viên có khả năng chỉ ra (trace) nguồn gốc của các học thuyết cơ bản trong quan hệ quốc tế.


4.2. Kỹ năng
Với hệ thống bài tập hàng tuần, sinh viên được trang bị các kỹ năng:
(1) Sắp xếp (arrange) và (2) tổng hợp (assemble) tư liệu nghiên cứu:


  • xử lý các nguồn tư liệu (select – chọn lựa)
  • kỹ năng phát hiện vấn đề (recognize – nhận ra)
  • kỹ năng lập kế hoạch (arrange – sắp xếp)
 1. Thực hiện (conduct) một đề tài thuyết trình cấp độ I, gồm:
  • bước đầu thiết lập đề cương nghiên cứu (begin bắt đầu)
  • khả năng làm việc nhóm (cooperate) và thuyết trình (present)
  • bước đầu luyện tập khả năng thuyết phục và hùng biện (respond trả


lời, display – trình bày, thể hiện)
(4) Kỹ năng viết bài luận/ tóm tắt cơ bản (200-500 chữ) (write/ present)
4.3. Thái độ
Khi kết thúc môn học, sinh viên được mong đợi sẽ:


 1. Chú ý và quan tâm đến các vấn đề lịch sử quốc tế (Pay attention chú ý và quan tâm)
 1. Chấp nhận sự khác biệt trong 1 thế giới đa dạng (Accept chấp nhận)
  1. Dung hòa với những mâu thuẫn và dễ dàng tiếp nhận những thay đổi mới


(Tolerance – dung hòa) 1. TỔ CHỨC LỚP HỌC & YÊU CẦU ĐỐI VỚI SINH VIÊN


Tổ chức lớp học:
Trong học kỳ này, các buổi học được tổ chức vào thứ hai và thứ sáu hàng tuần, từ 18/01 đến ngày 28/03/2016.Thời gian học của mỗi buổi lên lớp cụ thể như sau:
5 tiết sáng: 07g00-11:15 (7g15 kết thúc điểm danh)
Sinh viên có mặt sau giờ điểm danh coi như vắng mặt không phép. Sinh viên vắng mặt quá 02 buổi học sẽ bị đánh rớt khỏi môn học.
Các bài tập tích lũy, bài luận,... được nộp vào trước khi điểm danh. Sẽ không có ngoại lệ nào cho các bài nộp trễ hạn.
Sinh viên cần có ý thức giữ gìn không gian công cộng của lớp học: không ăn uống, sử dụng điện thoại di động, laptop và các thiết bị điện tử khác trong giờ học (trừ các giờ bài tập theo yêu cầu của giảng viên).
Sinh viên cần tuân thủ đầy đủ các quy định của nhà trường, quy định về đeo thẻ sinh viên, trang phục và đồng phục các khóa.
Giảng viên bảo lưu quyền từ chối sinh viên vào lớp học.
Yêu cầu đối với sinh viên:
Sinh viên cần đăng ký thành viên của IR Blackboard tại địa chỉ: https://groups.google.com/forum/?hl=vi#!forum/qh1214_lsqhqt1
Nội dung môn học, điểm số, bài đọc bắt buộc, tài liệu tham khảo và các yêu cầu khác của giảng viên sẽ được cập nhật trên IR Blackboard. Sinh viên cần truy cập thường xuyên (ít nhất 1 ngày trước khi lên lớp) để nắm được các công việc cần thiết phải chuẩn bị.
Giảng viên đã cung cấp các tài liệu tham khảo, bài đọc bắt buộc trong đề cương chi tiết – và sinh viên có nghĩa vụ hoàn tất các bài đọc trước khi đến lớp, tham dự đầy đủ các buổi học cũng như hoàn thành các bài tập được giao.
Sinh viên cần có trách nhiệm với việc học tập của mình. Hãy nhớ rằng kiến thức chỉ là của bạn khi nào bạn là người chủ động chiếm lĩnh nó mà thôi!
VI. CHÍNH SÁCH MÔN HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
Lịch sử Quan hệ quốc tế là môn cơ sở đóng vai trò quan trọng trong khối kiến thức chung của sinh viên ngành Quan hệ quốc tế. Quan điểm của giảng viên trong môn học này là rất rõ ràng: sinh viên cần phải có thái độ học tập nghiêm túc, kế hoạch học tập chi tiết và luôn có ý thức nỗ lực để hoàn thành các nội dung của môn học. Để chuẩn bị cho một buổi học (trung bình 5 tiết), sinh viên cần có tối thiểu 10-15 tiết tự học, tự nghiên cứu nhà về nội dung được trao đổi ngày hôm đó (xem kế hoạch chi tiết).
Sinh viên cần ý thức được phương pháp đánh giá môn học này được xây dựng trên quan điểm đánh giá toàn bộ quá trình học tập của sinh viên. Sẽ không có khái niệm
“hú họa” hay “cầu may” trong điểm số: sinh viên sẽ có các bài tập tích lũy theo tuần, các bài luận sau mỗi phần học, đề tài thảo luận và các bài trắc nghiệm kiến thức, bài luận ngắn, vẽ sơ đồ tổng hợp...
Ngoài ra, sinh viên luôn có cơ hội cải thiện điểm số bằng cách trả lời các bài tập
điểm cộng (được giảng viên thực hiện ngẫu nhiên trong từng buổi học) hoặc tham gia thảo luận tích cực trong giờ giảng.
Đánh giá:
Điểm giữa kỳ (30%): bài tập mỗi ngày + bài luận/ tóm tắt bài đọc (200-500 từ)
Điểm cuối kỳ (70%): bài thuyết trình (gồm điểm cá nhân, nội dung và trình bày).
Ngoài ra sinh viên có thể được nhận điểm thường từ làm bài tập đầy đủ ở nhà & tham gia phát biểu có chất lượng ở trên lớp.
Kết quả:


 1. 5 – 6 điểm: sinh viên nắm được những khái niệm cơ bản nhất của nội dung môn học (phân kỳ lịch sử QHQT, các cường quốc chính chi phối, nguồn gốc các học thuyết cơ bản trong QHQT).
 1. 6 -7 điểm: sinh viên nhận dạng được những sự kiện chính mang tính chất quyết định trong quan hệ quốc tế các thời kỳ.
 1. 7-8 điểm: sinh viên phân biệt được sự khác biệt và chuyển tiếp, kế thừa của nển chính trị quốc tế qua từng thời kỳ, cũng như sự kế thừa và phát triển liên tục của các học thuyết QHQT trong lịch sử.

 2. 9-10 điểm: sinh viên có khả năng tổng hợp kiến thức để bước đầu xây dựng quan điểm riêng của mình.

VIII. TÀI LIỆU THAM KHẢO


 1. Đào Minh Hồng. Tập bài đọc Lịch sử quan hệ quốc tế Cổ đại – Thư viện Khoa
 1. Đào Minh Hồng. Tập bài đọc Lịch sử quan hệ quốc tế Trung đại- Thư viện Khoa
 1. Đào Minh Hồng. Tập bài đọc Lịch sử quan hệ quốc tế Cận đại- Thư viện Khoa
 1. Jean-Baptiste Duroselle. Lịch sử ngoại giao từ 1919 đến ngày nay .HVQHQT 1994
 1. Mười nhà ngoại giao . NXB Văn Lang. 2004
 1. Lịch sử châu Âu – NXB Văn Lang 2009
 1. Lịch sử nước Pháp. Nhà sách Thăng Long. 2007
 1. Thông sử nước Anh. Nhà sách Thăng Long 2005
 1. Lịch sử Tây Ban Nha. NXB Văn Lang 2010
 1. Tập phim về các đế quốc cổ đại.

Tập phim về Chiến tranh thế giới lần I- Nhà sách Phương Nam 2012


IX. DANH SÁCH ĐỀ TÀI THUYẾT TRÌNH

 1. Giới thiệu tác phẩm “Quân vương”

 2. Giới thiệu tác phẩm “Các quyền ngoại giao”

 3. Giới thiệu tác phẩm “Leviathan”

 4. Giới thiệu tác phẩm “Khảo luận về chính quyền”

 5. Giới thiệu tác phẩm “Chủ nghĩa Trọng thương”

 6. Bài viết “Tình trạng chiến tranh: Liên minh là phương tiện đi đến hoà bình ở châu Âu” của JJ. Rousseau

 7. Quan hệ quốc tế ở châu Âu thế kỷ XVI Chiến tranh 30 năm và Hiệp ước Wesphalia

 8. Tây Ban Nha

 9. Hà Lan

 10. Anh
 1. Thời kì Louis Mặt trời

 2. Chiến tranh Napoleon

 3. Hiệp ước Vienna

 4. Cân bằng quyền lực ở châu Âu

 5. Nước Nga Sa hoàng với vai trò cân bằng quyền lực

 6. Nước Đức và sự kết thúc của thời kỳ cân bằng quyền lực

Đế quốc Ottoman và “vấn đề phương Đông”

X. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT


BUỔI

NỘI DUNG GIẢNG DẠY

CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP ĐỐI VỚI SINH VIÊN

GHI CHÚ

BÀI ĐỌC

BÀI TẬP

1

18/1

Bài nhập môn

Thuyết giảng và hoạt động nhóm

Tập bài đọc Lịch sử quan hệ quốc tế cổ đại tr 1 – 70

 1. Những nguyên nhân cơ bản dẫn đến chiến tranh ở phương Đông cổ đại

 2. Đặc điểm bang giao giữa các quốc gia phương Đông cổ đại

 3. Những đế quốc phương Đông cổ đại
2.5 tiết

2

22/1

Quan hệ quốc tế ở phương Đông cổ đại

 • Những đặc điểm phát triển lịch sử của phương Đông cổ đại

 • Các cuộc chiến tranh ở phương Đông cổ đại
2.5 tiết

3

25/1


Quan hệ quốc tế ở phương Tây cổ đại

 • Những đặc điểm phát triển lịch sử của phương Tây cổ đại

 • Đế quốc Hy Lạp

Thuyết giảng và hoạt động nhóm

Tập bài đọc Lịch sử quan hệ quốc tế cổ đại tr. 71 – 309

Đọc bài “Đối thoại Melos” Nghiencuuquocte.net

http://nghiencuuquocte.net/2013/05/23/melia n-dialogue/


 1. Đặc điểm bang giao giữa các nhà nước thành bang Hy Lạp

 2. Những nguyên nhân cơ bản của chiến tranh ở phương Tây cổ đại

 3. Đặc điểm của đế quốc Hy Lạp và đế quốc La Mã

QUIZ 1

2.5 Tiết

4

29/1

Quan hệ quốc tế ở phương Tây cổ đại

 • Đế quốc La Mã

 • Những đóng góp bước đầu của phương Tây cổ đại cho khoa học QHQT
2.5 tiết

5

15/2


Những đặc điểm cơ bản của quan hệ quốc tế ở phương Đông trung đại

 • Đế quốc Ả Rập

Sinh viên tự học tại nhà (Sinh viên có thắc mắc, liên hệ với giảng viên tại VPK. Sáng từ 8h – 10h, Chiều từ 14h – 16h)

Tập bài đọc Lịch sử quan hệ quốc tế Trung đại. Phần liên quan đến đế quốc Ả Rập

QUIZ 2

2.5 tiết

6

17/2

Những đặc điểm cơ bản của quan hệ quốc tế ở phương Đông trung đại

 • Đế quốc Mông Cổ

Sinh viên tự học tại nhà (Sinh viên có thắc mắc, liên hệ với giảng viên tại VPK. Sáng từ 8h – 10h, Chiều từ 14h – 16h)

Tập bài đọc Lịch sử quan hệ quốc tế Trung đại. Phần liên quan đến đế quốc Mông Cổ
2.5 tiết

7

22/2

Những vấn đề cơ bản của quan hệ quốc tế phương Tây Trung đại

 • Những đặc điểm cơ bản của quan hệ quốc tế ở phương Tây Trung đại

 • Vai trò của Vatican trong quan hệ quốc tế ở châu Âu Trung đại
Thuyết giảng và hoạt động nhóm

Tập bài đọc Lịch sử quan hệ quốc tế Trung đại.

Phần liên quan đến Vatican • Thập tự chinh

 • Đặc điểm của hệ thống Vatican

 • Những đóng góp của Vatican với khoa học quan hệ quốc tế
QUIZ 3

2.5 Tiết

8

24/2

Những tiền đề cơ bản cho quan hệ quốc tế châu Âu cận đại

 • Đặc điểm phát triển lịch sử
Tập bài đọc Lịch sử quan hệ quốc tế Cận đại.

2.5 tiết

9

29/2


1. Giới thiệu tác phẩm “Quân vương”

2. Giới thiệu tác phẩm “Các quyền ngoại giao”

3. Giới thiệu tác phẩm “Leviathan”


Thuyết giảng và hoạt động nhóm
Tóm tắt kiến thức

 1. Machiaveli (1469 – 1572). Quân vương (The Prince)

 2. Hugo Grotius (1583 – 1645). Luật pháp về Chiến tranh và Hoà bình (Các quyền ngoại giao)

 3. Thomas Hobbs (1588 – 1679). Đấng quyền năng (Leviathan)

QUIZ 04

2.5 Tiết

10

2/3

4. Giới thiệu tác phẩm “Khảo luận về chính quyền”

5. Giới thiệu tác phẩm “Chủ nghĩa Trọng thương”

6. Bài viết “Tình trạng chiến tranh: Liên minh là phương tiện đi đến hoà bình ở châu Âu” của JJ. Rousseau

Thuyết giảng và hoạt động nhóm
Tóm tắt kiến thức

 1. John Locke. Khảo luận thứ hai về chính quyền (tr. 49-56, 179-182, 235-258)

 2. Chủ nghĩa Trọng thương

 3. Tập bài đọc Lịch sử quan hệ quốc tế cận đại
QUIZ 05

2.5 Tiết

11

7/3

Quan hệ quốc tế ở châu Âu thế kỷ XVI

Chiến tranh 30 năm và Hiệp ước Wesphalia
Thuyết giảng và hoạt động nhóm
Tóm tắt kiến thức


Tập bài đọc Lịch sử quan hệ quốc tế cận đại

 1. Đặc điểm của chiến tranh tôn giáo

 2. Ý nghĩa và vai trò của Hoà ước Wesphalia
2.5 tiết

12

9/3

Các cường quốc biển cận đại

Tây Ban NhaThuyết giảng và hoạt động nhóm
Tóm tắt kiến thức

Tập bài đọc Lịch sử quan hệ quốc tế cận đại.

 1. Nguyên nhân hình thành các cường quốc đại dương

 2. Đặc điểm của đế quốc Tây Ban Nha

QUIZ 06

2.5 Tiết

13

14/3

Các cường quốc biển cận đại

Hà LanThuyết giảng và hoạt động nhóm
Tóm tắt kiến thức

Tập bài đọc Lịch sử quan hệ quốc tế cận đại.

 1. Đặc điểm của đế quốc Hà Lan2.5 tiết

14

16/3

Các cường quốc biển cận đại

Anh


Thuyết giảng và hoạt động nhóm
Tóm tắt kiến thức

Tập bài đọc Lịch sử quan hệ quốc tế cận đại.

Lược sử nước Anh

 1. Quá trình hình thành đế quốc Anh

 2. Quyền lực của đế quốc Anh

 3. Vai trò và dấu ấn của đế quốc Anh với thế giới2.5 tiết

15

21/3


Nước Pháp và quan hệ quốc tế ở châu Âu cận đại

Thời kì Louis Mặt trời
Thuyết giảng và hoạt động nhóm
Tóm tắt kiến thức

Tập bài đọc Lịch sử quan hệ quốc tế cận đại.

Lịch sử nước Pháp

 1. Đặc điểm của đế quốc Pháp cận đại

 2. Những đóng góp cho nền ngoại giao thế giới của nước Pháp2.5 tiết

16

23/3

Nước Pháp và quan hệ quốc tế ở châu Âu cận đại

Chiến tranh Napoleon
Tập bài đọc Lịch sử quan hệ quốc tế cận đại.

Nhận thức mới về quan hệ quốc tế từ cuộc chiến tranh Napoleon


2.5 tiết

17

28/3


Quan hệ quốc tế ở châu Âu thế kỷ XIX- đầu XX

Hiệp ước Vienna
Thuyết giảng và hoạt động nhóm
Tóm tắt kiến thức

Tập bài đọc Lịch sử quan hệ quốc tế cận đại.

QUIZ 07

2.5 Tiết

18

30/3

Cân bằng quyền lực ngũ cực ở châu Âu


Tập bài đọc Lịch sử quan hệ quốc tế cận đại.

2.5 tiết

19

4/4

Nước Anh với vai trò cân bằng quyền lực ở châu Âu

Tập bài đọc Lịch sử quan hệ quốc tế cận đại.

Pax Britainnica thế kỷ XIX


2.5 tiết

20

6/4

Nước Nga Sa hoàng với vai trò cân bằng quyền lực


Tập bài đọc Lịch sử quan hệ quốc tế cận đại.

So sánh vai trò cân bằng quyền lực giữa Anh và Nga ở thời kỳ Concert Europe2.5 tiết

21

11/4

Nước Đức và sự kết thúc của thời kỳ cân bằng quyền lực

Tập bài đọc Lịch sử quan hệ quốc tế cận đại.

- Vai trò của O. Bismark trong quá trình thống nhất nước Đức và biến nước Đức trở thành đế quốc mới
2.5 tiết

22

13/4

Đế quốc Ottoman và “vấn đề phương Đông”

Tập bài đọc Lịch sử quan hệ quốc tế cận đại.

 1. Khái niệm “vấn đề phương Đông”

 2. Tác động của “vấn đề phương Đông” với quan hệ quốc tế ở châu Âu2.5 tiết

23

18/4


Quan hệ quốc tế ở châu Âu cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX


Thuyết giảng và hoạt động nhóm
Tóm tắt kiến thức

Lịch sử quan hệ quốc tế cận đại.

 1. Chủ nghĩa Mác – Lênin với chiến tranh đế quốc

QUIZ 08

2.5 tiết

24

20/4

Chiến tranh Thế giới thứ I

Lịch sử quan hệ quốc tế cận đại.

2. Những nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thế giới lần I


2.5 tiết

tải về 81.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương