Lịch sử ngưỜi việT Ở nhậTtải về 256 Kb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích256 Kb.
#100467
1   2

NGÀY HI NG TI NHT BN: 4/2004

Cựu sinh viên du học từ sau Thế Chiến Thé 2 tới năm 1975 khoảng 900 người, không kết hợp trong một tổ chức chung nào, mà chỉ có tổ chức thân hữu tại một số quốc gia như tại Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc, Pháp... Nhưng có Đại Hội Tái Ngộ Exryu (cựu sinh viên du học Nhật Bản) hoàn toàn có tính cách thân hữu lần thứ 1 chính thức năm 1999 tại Little Saigon với khoảng 150 người tham dự, lần thứ 2 năm 2001 tại San Jose (có anh Nguyễn Đức Hòe từ Việt Nam sang dự) với khoảng 200 người tham dự, lần thứ 3 tại Toronto năm 2002 với khoảng hơn 200 người tham dự, lần thứ 4 năm 2004 tại Tokyọ

Việc tổ chức Đại Hội Tái Ngộ Exryu 3 lần trước đã diễn ra êm đẹp và thành công. Về việc tổ chức lần thứ 4 năm 2004 tại Tokyo đã được một nhóm người ở Nhật đưa ra từ tháng 9/2002, nhưng vì có yếu tố phe nhóm "chính trị" nên bị phản đối và đã tự giải tán vào tháng 12/2002. Việc tổ chức 3 đại hội trước tương đối rất giản dị về mặt nguyên tắc, nhưng lần này đã gặp nhiều khó khăn. Theo ý kiến của nhiều người vẫn muốn tổ chức đại hội, nên rút kinh nghiệm trên, việc tổ chức đã được công khai hóa để lấy ý kiến và thu nhận sự đóng góp rộng rãị

Ngày 16/2/2003, tiếp nối tinh thần thần thân hữu của 3 đại hội trước, 8 sựu sinh viên ở Tokyo (có cả anh Nguyễn Địch Bắc từ Hoa Kỳ) đã có buổi họp bàn sơ bộ, ba anh Phạm Thanh Linh, Nguyễn Vĩnh Trường và Phan Văn Túc tình nguyện đứng ra điều hợp. Buổi họp thành lập Ban Vận Động đã được thông báo rộng rãi và tổ chức ngày 5/4. Có 14 người tham dự và đợt đầu có 11 người ghi tên trong Ban Vận Động sau đó Ban Vận Động tăng dần lên thành 15 người... và lập cả ban vận động ở các địa phương. Ban Vận Động ở Nhật Bản có nhiệm vụ gợi ý phương thức tổ chức và thành lập Ban Tổ Chức. Ban Tổ Chức sẽ lo việc tổ chức vào khoảng Xuân hay Hè năm 2004. Nhiều cựu sinh viên ở Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Thụy Sĩ v.v... đã gởi thư cổ võ cho buổi họp nàỵ

Sau rất nhiều liên lạc thăm dò và hội họp, cuối tháng 8/2003, Ban Vận Động đã gặp khá nhiều khó khăn trong việc điều chỉnh nhân sự trong Ban Tổ Chức ở Nhật. Cuối tháng 8/2003, có Cao Học ở Phi Luật Tân. Qua Nhật năm 1974, học ở Kyoto 1 năm, rồi tốt nghiệp Tiến Sĩ Đai Học Nodai (Nông Nghiệp Đại Học) năm 1979. Năm 1980 qua Gia Nã Đại, nghiên cứu về thuốc cho công ty Novopham.

- Nguyễn Quan Lữ, Tiến Sĩ Nông Nghiệp. Và một số người khác tốt nghiệp bậc Tiến Sĩ như: Nguyễn Đại Ca (từng làm việc tại Tòa Đại Sứ VNCH), Trần Đình Tưởng (sau 1975 đi Úc), Đinh Quốc Tuấn, Lê Văn Tâm... Một số du học sinh kỳ cựu khác thời đầu thập niên 60 như Nguyễn Đình Long, Trần Cảnh Lưu...

Lúc đầu số người tới Nhật Bản chỉ lác đác, sau tăng dần, và cao điểm là trong năm 1975, đợt du học có khoảng 200 ngườị Tổng số sinh viên du học cho đến trước 1975 là khoảng hơn 850 ngườị Sau năm 1975, đa số đi các nước như Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Gia Nã Đại... nay chỉ còn độ 150 người ở lại Nhật. Có khoảng 100 người đã tốt nghiệp cấp bằng Tiến Sĩ hoặc Cao Học của Nhật. Có khoảng 400 người đã di cư qua Hoa Kỳ, đông nhất là California, lập hội ái hữu tại địa phương, hàng năm thường họp mặt vào mùa hè.

Sau Thế Chiến Thứ 2, cũng có một số phụ nữ Việt theo chồng là quân nhân Nhật Bản về nước. Nổi tiếng trong số này có bà Vương Tuyết Định vì bà là người Việt đầu tiên mở quán ăn Kirakunan (ẨờẨyẾờ, Hỷ Lạc Nam) tại Tokyo, gần trường Nhật Ngữ "Kokusai Gakuyukai", từ khoảng năm 1955 đến 1990, nên hầu hết sinh viên du học sau này đều biết.


NGÀY HI NG TI NHT BN: 4/2004

Cựu sinh viên du học từ sau Thế Chiến Thé 2 tới năm 1975 khoảng 850 người, không kết hợp trong một tổ chức chung nào, mà chỉ có tổ chức thân hữu tại một số quốc gia như tại Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc, Pháp... Nhưng có Đại Hội Tái Ngộ Exryu (cựu sinh viên du học Nhật Bản) hoàn toàn có tính cách thân hữu lần thứ 1 chính thức năm 1999 tại Little Saigon với khoảng 150 người tham dự, lần thứ 2 năm 2001 tại San Jose (có anh Nguyễn Đức Hòe từ Việt Nam sang dự) với khoảng 200 người tham dự, lần thứ 3 tại Toronto năm 2002 với khoảng hơn 200 người tham dự, lần thứ 4 năm 2004 tại Tokyọ

Việc tổ chức Đại Hội Tái Ngộ Exryu 3 lần trước đã diễn ra êm đẹp và thành công. Về việc tổ chức lần thứ 4 năm 2004 tại Tokyo đã được một nhóm người ở Nhật đưa ra từ tháng 9/2002, nhưng vì có yếu tố phe nhóm "chính trị" nên bị phản đối và đã tự giải tán vào tháng 12/2002. Việc tổ chức 3 đại hội trước tương đối rất giản dị về mặt nguyên tắc, nhưng lần này đã gặp nhiều khó khăn. Theo ý kiến của nhiều người vẫn muốn tổ chức đại hội, nên rút kinh nghiệm trên, việc tổ chức đã được công khai hóa để lấy ý kiến và thu nhận sự đóng góp rộng rãị

Ngày 16/2/2003, tiếp nối tinh thần thần thân hữu của 3 đại hội trước, 8 sựu sinh viên ở Tokyo (có cả anh Nguyễn Địch Bắc từ Hoa Kỳ) đã có buổi họp bàn sơ bộ, ba anh Phạm Thanh Linh, Nguyễn Vĩnh Trường và Phan Văn Túc tình nguyện đứng ra điều hợp. Buổi họp thành lập Ban Vận Động đã được thông báo rộng rãi và tổ chức ngày 5/4. Có 14 người tham dự và đợt đầu có 11 người ghi tên trong Ban Vận Động sau đó Ban Vận Động tăng dần lên thành 15 người... và lập cả ban vận động ở các địa phương. Ban Vận Động ở Nhật Bản có nhiệm vụ gợi ý phương thức tổ chức và thành lập Ban Tổ Chức. Ban Tổ Chức sẽ lo việc tổ chức vào khoảng Xuân hay Hè năm 2004. Nhiều cựu sinh viên ở Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Thụy Sĩ v.v... đã gởi thư cổ võ cho buổi họp nàỵ

Sau rất nhiều liên lạc thăm dò và hội họp, cuối tháng 8/2003, Ban Vận Động đã gặp khá nhiều khó khăn trong việc điều chỉnh nhân sự trong Ban Tổ Chức ở Nhật. Cuối tháng 8/2003, có 14/15 người thuộc Ban Vận Động đồng ý chọn giải pháp để các anh em "trẻ" ở tuổi 50 làm. Ngẫu nhiên mà có "bảy chàng võ sĩ đạo" là cựu sinh viên tất cả cùng du học năm 1972 là Vũ Đăng Khuê, Đặng Tấn Phát, Lý Xuân Phong, Cao Minh Thái, Nguyễn Vĩnh Trường, Nguyễn Mỹ Tuấn, Phan Văn Túc đã mạnh dạn đứng ra lo việc tổ chức, còn các đàn anh khác thì đa số hỗ trợ và sẵn sàng nhận lãnh công việc được trao phó. Đa số đã chọn vào dịp Xuân 2004 và gọi là "Ngày Hội Ngộ" thay vì "Đại Hội" cho bầu không khí nhẹ nhàng hơn.

NGÀY HI NG 2004 LN TH 4

CA CU SINH VIÊN VIT DU HC NHT

Lần đầu tiên tổ chức tại Nhật Bản.

160 cựu du học sinh thế hệ "Đông Du" thứ 2 ở lớp tuổi 50-80... và gia đình từ khắp nơi trên thế giới về dự.

Ngày Hội Ngộ lần thứ 4, tức tổ chức gặp mặt thân hữu 2 năm 1 lần, giữa các cựu sinh viên Việt Nam du học Nhật Bản trước năm 1975, nay đang ở khắp nơi trên thế giới, lần đầu tiên sẽ diễn ra tại Nhật Bản vào ngày 17, 18, 19/4/2004. Các lần trước đã tổ chức tại Little Saigon, San Jose và Torontọ

Ban Tổ Chức chính thức có "7 chàng võ sĩ đạo", tất cả cùng du học năm 1972, là các anh Vũ Đăng Khuê, Đặng Tấn Phát, Lý Xuân Phong, Cao Minh Thái, Nguyễn Vĩnh Trường, Nguyễn Mỹ Tuấn, Phan Văn Túc nhưng tổng số người tiếp tay tại chỗ khoảng 20 ngườị Chương trình sinh hoạt gồm họp mặt, văn nghệ cây nhà lá vườn của thế hệ du học sinh, tắm ôn tuyền, ngắm hoa Anh Đào dù có hơi trễ nhưng vùng núi Phú Sĩ cao và lạnh nên vẫn còn một ít... Người thong thả có thể đi thăm trường xưa, thày, bạn cũ... Có khoảng 155 cựu du học sinh và gia đình... từ khắp nơi trên thế giới về dư..

Phụ trách hội trường là anh Nguyễn Vĩnh Trường và Nguyễn Mỹ Tuấn, tiếp tân là anh Trần Ngọc Phúc, Đỗ Thông Minh và Nguyễn Đôn Hùng, điều khiển chương trình là anh Hồ Lai Phượng, anh Vũ Ngọc Long, chị Nguyễn Kim Nhung..., văn nghệ là các anh Dương Tuấn Kiệt và Vũ Đăng Khuê, hướng dẫn du lịch là các anh Nguyễn Bá Quát, Đặng Tấn Phát và Nguyễn Văn Ân... trang nhà Ngày Hội Ngộ là anh Phạm Thanh Linh, mạng liên lạc và tài chính là anh Cao Minh Thái cùng với chị Nguyễn Kim Nhung, liên lạc địa phương là anh Phan Văn Túc, Nguyễn Đoàn Hùng, lo hình ảnh chiếu là anh Nguyễn Dũng Tiến, chuẩn bị Ngày Hội Ngộ thứ 5 năm 2006 là anh Phan Văn Túc...

Để việc tổ chức được chu đáo, Ban Tổ Chức cũng đã có tổng cộng khoảng 10 buổi họp, hồ sơ tổng cộng độ 200 trang, đi tham quan các địa điểm sinh hoạt liên hệ và lo chỗ trọ cho các anh chị và gia đình từ các nơi về. Nói chung là các anh chị và gia đình còn ở Nhật đều rất hân hoan mở rộng vòng tay đón tiếp các anh chị và gia đình từ khắp nơi về hội ngô..

- Thứ Sáu, ngày 16/4, buổi tối tại Ueno, khoảng gần 40 anh chị tới sớm như anh Đàm Quang Tuấn... đã hẹn nhau với các anh chị ở Nhật như anh Hồ Lai Phượng... làm một bữa tiền hội ngộ, "chầu nhất" rồi "chầu nhì" rất hào hứng.

- Thứ Bảy, ngày 17/4, một số anh trong Ban Tổ Chức bắt đầu có mặt tại Nihonkaku ga Higashi Nakano, quận Nakano lo chuẩn bị hội trường. Đây là buổi hội chính thức và đông đủ nhất. Khoảng 2 giờ 30, Ban Tiếp Tân với anh Trần Ngọc Phúc, Đỗ Thông Minh, Nguyễn Đôn Hùng... bắt đầu làm thủ tục tham dự, đóng tiền, nhận bảng tên, tập kỷ yếu nhỏ do anh Nguyễn Mỹ Tuấn và Phạm Thanh Linh thực hiện, nhiều người cũng mua quà kỷ niệm như mũ, huy hiệu do anh Phan Văn Túc phụ trách. Bàn quà tặng xổ số cũng càng lúc càng đầy lên. Chương trình bắt đầu đúng 5 giờ. Anh Hồ Lai Phượng, Vũ Đức Long, chị Nguyễn Thị Nhung giới thiệu chương trình. Anh Nguyễn Mỹ Tuấn đọc diễn văn khai mạc, đại tiền bối Đàm Quang Tuấn từ Hoa Kỳ qua đứng lên nâng ly bắt đầu bữa tiệc.

Vui nhộn nhất là mục văn nghệ cây nhà lá vườn với chủ đề "Chúng Ta Còn Rất Trẻ" kéo dài khoảng 2 giờ 30 phút của các thân hữu và gia đình, hùng hậu nhất là nhóm từ Bắc Cali, ca đủ cả "nhạc sống và nhạc chết" rồi ngâm thơ của các chị Bảo Oanh, Cao Thanh Vân, Nguyễn Thị Nhẫn-Trần Văn Quang, Túy Ngọc, Phương Tú, Trương Thị Hảo, Lệ Chi, Ngọc Lan, Tuyết Hương (vợ anh Vũ Đăng Khuê)...và các anh Dương Tuấn Kiệt, Vũ Đăng Khuê, Lê Ngọc Thành, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Bá Hỷ, Nguyễn Tụ Nguyên, Nguyễn Dũng Tiến, Sandy Tô, Lê Văn Dũng, các anh chị San Diego... rồi hài hước Lễ Hữu Phước và giả gái của anh Đỗ Hưng được hưởng ứng nhiệt liệt. Xen giữa là mục hiệp khí đạo (akido) của anh Đặng Tấn Phát và Nguyễn Văn Ân. Anh Nguyễn Mỹ Tuấn, Vũ Đức Long, Hồ Lai Phượng, chị Trúc Vân phụ trách xổ số các tặng phẩm như CD, sách... của chính các anh chị tặng để gây quỹ, được khoảng 160.000 Yen. Không khí vui tươi, đầm ấm xem lẫn ngậm ngùi, tiếc nhớ những ngày tuổi xuân ở Nhật, những mối tình đã kết hay lỡ làng...

Bác Phạm Xuân Ngân qua từ năm 1941, được mời lên ngỏ lời cùng hậu bốị Anh Vũ Đăng Khuê và Đỗ Thông Minh giới thiệu Giáo Sư Toda (tên cũ là Doi), bắt đầu vào dạy Nhật Ngữ tại Kokusai Gakuyukai năm 1970, nay bà vẫn còn dậy, lên ngỏ lời cùng mọi người và rất vui mừng gặp lại khá đông học trò cũ. Hầu hết những người hiện diện đều trên dưới 30 năm mới gặp lại, nên bàn nào cũng ồn ào nói chuyện, khúc nào Ban Tổ Chức nói chuyện, văn nghệ phải đặc biệt hoặc hay lắm mới được chú ý.

Chương trình văn nghệ rất dài, gồm tới 3 phần. Rất nhiều "ca sĩ" lớp tuổi 50 nhưng hát rất xuất sắc, và phong phú còn hơn cả thời còn ở Nhật.

Hầu hết những người hiện diện đã được thăm dò ý kiến và đa số chọn Úc là nơi sẽ tổ chức Ngày Hội ngộ lần thứ 5 vào năm 2006. Theo anh Trần Thành Danh, sinh viên qua Nhật năm 1968, dự trù sẽ tổ chức Ngài Hội ngộ tới tại Melbournẹ Anh Nguyễn Vĩnh Trường lên đọc diễn văn cảm tạ để bế mạc. Chương trình chấm dứt lúc 9 giờ 30 mà lưu luyến đến hơn 10 giờ mới về hết. Một số lại kéo nhau đi theo nhóm làm thêm buổi họp lẻ nữạ Ban Tổ Chức cũng rủ nhau tới quán ăn bên cạnh làm một chầu, vì phần lớn lo chạy việc mới chỉ ăn qua loa một chút.

Mọi người chia tay trong luyến tiếc, tuy hẹn nhau ở Úc năm 2006, nhưng không biết chắc bao giờ mới có dịp gặp lạị Dư luận ghi nhận là Ngày Hội Ngộ thêm phần ý nghĩa khi chúng tôi mời được bác Phạm Xuân Ngân và Giáo Sư Toda đến dự.

- Ngày 18/4, các anh Nguyễn Bá Quát, Đặng Tấn Phát, Nguyễn Mỹ Tuấn, Lê Tài Hoàng Hải... đã lo điều động xe buýt đi đón các anh chị ở Tokyo Dome, Olympics Center, Shinagawa Prince, cửa Tây ga Shinjukụ Có 2 xe buýt lớn, nhỏ và mấy xe hơi cá nhân chở tổng cộng 61 ngườị Hành lý khá nhiều, vì có nhiều người sau khi đi chơi Phú Sĩ... sẽ ra phi trường luôn. Xe khởi hành lúc 10 giờ, ghé Ebina nghỉ ngơi rồi tới thăm cổ thành thành Odawara (Tiểu Điền Nguyên Thành) mọi người chụp hình kỷ niệm với những chiến binh võ sĩ đạo, rồi ghé ăn mì lạnh kiểu Nhật ở Morị

Kế tiếp ghé công viên Mizugazuka (Thủy Trủng Công Viên) thuộc "Nigome" cao khoảng 1.400 mét. Từ đây, ngắm núi Phú Sĩ tuyệt đẹp, nên mọi người đua nhau chụp hình.

Sau đó xe tới lữ quán Yamagishi (Sơn Ngạn Lữ Quán) bên hồ Kawaguchi (Xuyên Khẩu), mọi người xuống nghỉ ngơi, tắm ôn tuyền và bắt đầu tiệc tối lúc 7 giờ. Theo lối sinh hoạt ở lữ quán Nhật, mọi người mắc áo ngủ "yugata". ai lạnh htì khoác thêm một lớp áo khoác. Buổi này cũng văn nghệ và hàn huyên là chính và không khí càng cởi mở hơn... Tới 10, 11 giờ, nhiều người đi ngủ, nhưng có nhóm tụ lại nghe anh Vũ Đăng Khuê và Nguyễn Tụ Nguyên đàn, các chị Bảo Oanh, Túy Ngọc, các anh Vũ Tất Thắng, Phạm Văn Dương... ca hát và ngâm thơ, có nhóm ngồi hành lang nói chuyện tâm tình tới 1 giờ sáng.

- Ngày 19/4, ăn sáng lúc 7 giờ, Ban Tổ Chức báo cáo sơ diễn tiến mấy Ngày Hội Ngô.. Trời tốt, một số người rủ nhau đi dạo quanh hồ, 9 giờ tất cả thu xếp ra xẹ Xe lớn do anh Lê Tài Hoàng Hải hướng dẫn chở các anh chị sẽ ra phi trường. Xe nhỏ do anh Đặng Tấn Phát, Nguyễn Mỹ Tuấn hướng dẫn chở các anh chị còn ở lại Tokyọ Trước hết tất cả đi thăm Oshino Hakkai (Nhẫn Dã Bát Hải) với 8 hồ nước thật trong do nước ngầm tan từ tuyết núi Phú Sĩ chảy vàọ Khung cảnh nhỏ nhưng thật đẹp với những cây anh đào nở rộ, những căn nhà cổ lợp rơm và nhất là cảnh nền núi Phú Sĩ hùng vĩ nên nhìn từ đây thì thật khó có gì đẹp cho bằng. Vui nhất là phe ta nghe Đỗ Thông Minh rao khoai Nhật ngon, độ 20 người nhào vào mua khoa lang luộc ăn, tiệm hết sạch luôn. Xe đưa mọi người về Asakusa (ẼũẸẼ, Thiển Thảo) ăn trưa rồi chia taỵ Một số ra phi trường, còn một số thăm đền chùa Asakusa, khu đô thị mới, gồm thương mại, triển lãm, giải trí rất nổi tiếng là Odaiba ngay bên vịnh Tokyo và giải tán ở Shinjuku lúc 5 giờ chiềụ Sau đó xe buýt đưa những người cuối cùng về Olympics Center lúc 6 giờ, chương trình 3 ngày málới được coi là chấm dứt.

Một số anh trong Ban Tổ Chức nhớ đến móm thịt cá sấu và đại thử (kangaroo) do anh Bùi Quang Phước mang qua nên lại tụ ở nhà anh Nguyễn Mỹ Tuấn tổng kết tình hình bằng một bữa ăn để thở phào nhẹ nhõm vì đã chấm dứt tốt đẹp nhiệm vụ được Ex-ryu toàn cầu ủy thác.

Trên xe buýt, có màn tự giới thiệu, ca hát, kể chuyện, và anh Đỗ Thông Minh... thỉnh thoảng nói về những nơi đi qua, về núi Phú Sĩ, hoa Anh Đào... Trong buổi tiệc ngày 18/4, anh Bùi Quang Phước giới thiệu về nước Úc và kêu gọi mọi người tham giạ

Trong khi đó, một số anh chị không đi Phú Sĩ thì tham quan tự do quanh Tokyo, thăm bạn bè...

- Ngày 20/4, khoảng 35 cựu du học sinh và 15 thân nhân cùng 15 học sinh trường Nhật Ngữ Đông Du của anh Nguyễn Đức Hòe qua Nhật năm 1959 dự buổi họp mặt thân mật tại trường với thức ăn ngon và cả nhạc sống.

- Ngày 21/4, khoảng 40 cựu du học sinh ở trong và ngoài nước cùng 30 thân nhân họp mặt vui vẻ tại Bình Quới, anh Đặng Lương Mô qua Nhật năm 1957, là đàn anh lớn nhất đứng ra đọc lời chào mừng và tiếp là lời ngỏ của anh Đào Công Phú qua Nhật năm 1971.
3 NGÀY HI NG THÀNH CÔNG, VUI V...

Có một số người từ Hoa Kỳ bay trực tiếp bay qua Tokyo, nhưng cũng có nhóm 43 cựu du học sinh và thân hữu đi tua tới Osaka, Kyoto rồi sau đó đi ngược lên Tokyo dự Ngày Hội Ngô.. Nhân dịp này, cũng có khoảng 30 người sau đó sẽ về thăm Việt Nam. Một số cựu du học sinh hiện đang ở Việt Nam như anh Nguyễn Đức Hòe, Nguyễn Trọng Đức, Đào Công Phú, chị Phùng Kim Yến... cũng có những buổi sinh hoạt thân hữu với những người từ hải ngoại về ngày 20, 21/4...

Sáng ngày 18/4, đã bắt đầu có những bản tin về Ngày Hội Ngộ được gởi đi, và ngày 19/4 đã có một số hình ảnh, thư cảm tạ được đưa lên ma.ng. Các anh chị không về được cũng nóng lóng muốn biết tin nên đã bám sát những thông tin và cũng đã gởi lời chia mừng Ngày Hội Ngộ thành công. Ngay một số người ở Nhật cũng ít có dip gặp nhau, nên đây là cơ hội rất hiếm có. Cả năm trời chuẩn bị, vượt nhiều khó khăn, ai cũng vui mừng được gặp lại nhau và cảm thấy tiếc sao mà 3 ngày hội ngộ qua mau quá!!!

Trước đó, anh Trần Nhất Khuôn, Đại Diện Ban Tổ Chức kỳ hội ngộ thứ 3 tại Toronto đã chuyển cho Ban Tổ Chức ở Nhật số tiền là 8.000 Gia Kim để lo liệu bước đầu, trong tinh thần cố gắng cân bằng chi thu để duy trì số tiền cho kỳ hội ngộ saụ

Mọi người có thể theo dõi sinh hoạt này qua trang nhà:

http://www.lienlac-nhn2004.com


VÀI S KIN V NGÀY HI NG 4/2004

- Ban Tổ Chức khoảng 20 người, việc chuẩn bị khá chu đáọ Trong 3, 4 ngày cuối, nhiều anh mỗi ngày chỉ ngủ 3, 4 tiếng, anh Nguyễn Mỹ Tuấn ngã bệnh.

- Tổng cộng 160 người người tham dự, tất cả đều vui mừng, không có chuyện đáng tiếc lớn nào.

- Xuất xứ: Nhật Bản (khoảng 80), Hoa Kỳ (khoảng 50), Gia Nã Đại (11), Úc (6), Pháp (2), Trung Quốc (2) và Việt Nam (1)...

- Người ở Nhật đông nhất khoảng 80 người, phái đoàn từ xa đông nhất là Bắc Cali khoảng 30 ngườị

- Người lớn tuổi nhất, bác Phạm Xuân Ngân, khoảng 80 tuổi và anh Đàm Quang Tuấn, 68 tuổị

- Người nhỏ tuổi nhất là cháu Vũ Thị Tuyết Minh, 7 tuổị

- Có 2 sinh viên trẻ, tuổi ngoài 20, mới qua là thân nhân cựu sinh viên cũng đến dự như một tiếp nốị

- Người hoạt náo nhất: anh Hồ Lai Phượng, Vũ Ngọc Long, Vũ Đăng Khuê...

- Tổng cộng khoảng 40 người lên hát. Hát hay nhất: các chị và đặc biệt chị Bảo Oanh, Phương Tú...

- Đệm nhạc hay nhất: anh Vũ Đăng Khuê, Nguyễn Bá Hỷ, Lê Văn Dũng, Nguyễn Tụ Nguyên...

- Có khoảng 15 chị và các cháu mặc áo dài và 1 người mặc Kimono là chị Ngô Thị Tâm.

- Người về từ xa nhất là anh Đỗ Hưng (Florida, Hoa Kỳ, từ khi rời nhà đến khi tới khách sạn nghỉ mất khoảng 24 tiếng).

- Hội trường thập đẹp, biểu ngữ và huy hiệu cũng khá đẹp mắt, thức ăn ngon vừa phải, nuớc uống thì tự do thoải mái.

- Cảnh núi Phú Sĩ và làng Shino Hakkai tuyệt vời, may mắn một số nơi còn hoa Anh Đào nở.

- Một đại hội tự nhận là "trẻ" và chắc chắn là vui quá là vui... cười đùa, hát hò hết cỡ nhưng vẫn trong không khí trật tự.

- Ngày Hội Ngộ được tổ chức quy củ, diễn tiến theo dự định, mọi người tham dự khen ngợi, được coi là rất thành công.

- Ban Tổ Chức thiệt một số tiền nhỏ do có một số người bỏ không ở khách sạn hay không đi núi Phú Sĩ mà không báo trước, nhưng nghe nói tổng kết vẫn còn dư, không lỗ.

- Ban Tổ Chức sẽ thực hiện tập Kỷ Yếu và DVD về ngày Hội Hgộ 4-2004.

- Các anh chị từ Úc gồm 6 người, là Anh Trần Thành Danh, Bùi Quang Phước - Kim, anh Việt, chị Nguyễn Quí... nhận sẽ tổ chức Ngày Hội Ngộ lần thứ 5 tại Úc năm 2006.

Lá thư Cảm Tạ của Ban Tổ Chức cũng đã soạn và được gởi đi trong tháng 5/2004, nói lên tình cảm khá thắm thiết trong tập thể cựu du học sinh và ghi tổng kết những dữ kiện đáng lưu ý về Ngày Hội ngộ 2-2004 và cuối cùng là danh sách Ban Tổ Chức đầy đủ gồm 21 ngườị

Đầu tháng 6/2004, Ban Tổ Chức Ngày Hội Ngộ 5 ở Melbourne, Úc đã được thành lập, tăng cường thêm vài người, nhưng ở Úc còn nhóm người đông nhất, hơn 30 người ở Sydney hầu như không được tham khảo trước nên dù thư ngỏ của Ban Tổ Chức có nói sẵn sàng đón nhận sự hợp tác của mọi người mà không có kết quả mấỵ Có một số thư từ bênh vực và phê bình Ban Tổ Chức mới, cuối cùng hầu hết đã từ chức vào cuối tháng 7, chỉ còn một mình chị Nguyễn Quí coi như giữ đầu cầu liên lạc... có lẽ để đi tìm một hình thức thành lập Ban Tổ Chức khác quy tụ rộng rãi hơn.


GII TÁN BAN T CHC NGÀY HI NG 4

Ngày 27/6, đa số thành viên trong Ban Tổ Chức Ngày Hội Ngộ 4/2004, gồm 12 người, đã có buổi họp tổng kết, bàn về những việc như: thực hiện kỷ yếu, DVD Ngày Hội Ngộ với chi phí khoảng 400.000 Yen và việc chuyển nhượng tài chính, diễn đàn ex-ryu toàn cầu cho Ban Tổ Chức Ngày Hội Ngộ 5 dự trù diễn ra vào đầu năm 2006 tại Melbourne và có thể cả ở Sydney, Úc Châu, cũng như tự chấm dứt nhiệm vụ của Ban Tổ Chức Ngày Hội Ngộ 4 ở Nhật.

Dịp này, tình cờ có anh Đào Trung Giang, nguyên Trưởng Ban Tổ Chức Ngày Hội Ngộ 2 tại San Jose từ Hoa Kỳ qua Nhật làm việc cũng đã đến dư.. Các anh đã cùng nhau trao đổi kinh nghiệm và tìm cách giúp cho việc tổ chức tại Úc được thành công.

Đỗ Thông Minh vừa đi Âu Châu về cũng đã trình bày sơ qua về tình hình cựu du học sinh Việt Nam tại Nhật hiện đang sinh sống tại Pháp và các nước Âu Châụ

Ban Tổ Chức Ngày Hội Ngộ 4 ở Nhật đã ra văn thư chính thức giải tán ngày 8/7/2004 và lo gởi số tiền 650.000 Yen qua Ban Tổ Chức Ngày Hội Ngộ 5 ở Melbournẹ Tuy vậy hầu hết vẫn giữ liên lạc với nhau qua diễn đàn mới mang tên "Ái Hữu NHN 2004". Theo thể lệ chung, Ban Tổ Chức cũ chỉ có nhiệm vụ bàn giao chứ không đánh giá Ban Tổ Chức mới, việc đánh giá để dành cho cựu du học Việt tại Nhật ở khắp nơị

Ban Tổ Chức cũ đã đúc kết và phát hành:

- Đặc Tập Đường Vào Kỷ Niệm dày 96 trang, bìa màụ

- DVD Ngày Hội Ngộ 2004 gồm 2 đĩa, tổng quát và văn nghê..

Nội dung cả hai được kể là phong phú và đẹp nhất từ trước đến nay về loại nàỵ

- - - - -

Trong thời gian này, cũng có một số người ghé Nhật học một thời gian rồi đi nước khác, đặc biệt là các tu sĩ Phật Giáo như Thích Minh Tâm qua Pháp, Thích Như Điển qua Đức, Thích Bảo Lạc qua Úc, Thích Trí Hiền qua Hoa Kỳ, Thích An Thiên tốt nghiệp Cao Học Phật Giáo, qua Úc (tự sát năm 2002), riêng Thích Chơn Lễ qua sau đầu thập niên 1990, rồi qua Hoa Kỳ. Những nhân vật nổi tiếng như Linh Mục Vũ Đình Trác (đã về Việt Nam, rồi qua Hoa Kỳ, mất năm 2003 tại Hoa Kỳ), ông Nguyễn Ngọc Bích (từng làm Giám Đốc Việt nam Thông Tấn Xã, làm Giám Đốc Chương Trình Việt Ngữ đài RFA ở Wa DC, Hoa Kỳ 1998-2003), ông Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh (từng làm Giám Đốc Việt Nam Thông Tấn Xã, nay sống ở Hoa Kỳ, viết báo)...

Trước 1975, miền Bắc không gởi du học sinh đi Nhật, nhưng có cử liên tục một giáo sư tiếng Việt qua dạy ở Đại Học Ngoại Ngữ Đông Kinh (Tokyo Gaigo Daigaku).

Năm 1991, một nhóm cựu sinh viên du học trước năm 1975 khoảng 5, 6 người đã thành lập quỹ học bổng Fuji giúp học sinh nghèo ở Việt Nam với sự tham gia của khoảng 10 người Nhật. Họ cùng nhau bỏ ra khoảng 20.000 Mỹ Kim, gởi vào ngân hàng Việt Nam lấy tiền lời và dùng tiền lời đó phát học bổng cho sinh viên Đại Học Cần Thơ, học sinh trường Trung Học Thủ Khoa Nghĩa ở Châu Đốc, An Giang... theo nguyên tắc một người một tháng 50.000 đồng Việt Nam (500 Yen = 4 Mỹ Kim). Năm 2003, tổng cộng có khoảng 300 người được cấp học bổng nàỵ

Đợt 4: Sau tháng 4/1975, số người Việt ở Nhật Bản vừa giảm đáng kể (vì nhiều du học sinh đi nước thứ ba) thì các làn sóng người Việt tỵ nạn tràn tới, cùng với hàng trăm người Việt đi theo chủ gia đình là các cựu quân nhân Nhật trở về Nhật (họ đã ở lại Việt Nam sau Thế Chiến Thứ 2). Trong số này có các gia đình như ông Aoki, Fujihara... Cư sĩ Giác Linh, tên Nhật là Minoru Osaki (ẸốẸOÈả, Đại Tiền Thực), bố là phi công Thần Phong, mẹ là người Huế, về Nhật năm 1976, theo thày Bảo Lạc vào làm công quả trong các chùa Nhật...

Từ 1975 đến 1981, có khoảng 10.000 người tỵ nạn đã được đưa tới tạm trú ở Nhật và sau đó đi các nước thứ ba, hầu hết là Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Úc Đại Lợi, Pháp... vì lúc đầu Nhật chưa có chính sách nhận người tỵ nạn.

Từ 1981, Nhật Bản bị thế giới chỉ trích nên đã chính thức gia nhập Điều Ước Tỵ Nạn Quốc Tế và nhận cho người tỵ nạn định cư, tổng số người định cư và đoàn tụ khoảng 9.000 ngườị Nhưng vào năm 1993, Nhật Bản theo trào lưu chung của các nước muốn giải quyết dứt khoát vấn đề tỵ nạn Việt Nam, nên đã chấm dứt việc nhận tỵ nạn. Nay Nhật Bản chỉ còn nhận diện nhân đạo một số người còn sót lại ở các trại tỵ nạn Đông Nam Á và diện đoàn tụ gia đình.

Trong đợt tỵ nạn tới Nhật có những người như cựu Dân Biểu Trần Văn Sơn, Trần Văn Thung và Nguyễn Công Hoan, Giáo Sư Sử Học Lê Kim Nhân, nhà văn Nguyễn Hữu Hiệu, ký giả Lê Thiệp... tất cả đều đã đi Hoa Kỳ trừ Giáo Sư Ngân đi Gia Nã Đạị Cựu Dân Biểu Nguyễn Văn Nghĩa được con bảo lãnh qua Nhật, nhưng ở được vài năm, sau đó lại về Việt Nam sống.

Những người tới sau 1975 cũng đã có một số tốt nghiệp cấp Tiến Sĩ như Trần Ngọc Lan (nữ Bác Sĩ Y Khoa), Phạm Công Kha (Tiến Sĩ Điện Tử), Dương Phước An (Tiến Sĩ Điện Cơ), Vũ Đăng Khôi (Bác Sĩ Y Khoa, là bác sĩ trên tàu nghiên cứu địa chất Nam Cực của Nhật Bản năm 1999-2000, rồi làm việc phòng cấp cứu ở Okinawa, sau về phòng mạch tại Shinjuku từ giữa năm 2002, tác giả cuốn "Soredemo Nihonjin Ni Natta Riyu" (ý là Đó Là Lý Do Thành Người Nhật) xuất bản năm 2001), Bùi Quang Sâm (Bác Sĩ Y Khoa)...

Đặc biệt có nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn, du học về âm nhạc ở Nga, là người Á Châu đầu tiên được giải thưởng Chopin lần thứ 10 năm 1980 tại Ba Lan. Trở thành một tên tuổi quốc tế. Ngay sau khi được giải thưởng anh đã qua Nhật sinh sống và dạy dương cầm trong khoảng 6, 7 năm (có lúc cả mẹ anh cũng qua), rồi di dân qua Gia Nã Đạị Đã đi trình diễn tại rất nhiều quốc gia và với cộng đồng người Việt ở ngoài cũng như trong nước. Năm 2005, tức 35 năm sau, Đặng Thái Sơn được mời trở lài làm giám khảo cuộc thi Chopin.

Đợt 5: Từ khoảng năm 1990 số người du học bắt đầu tăng, đến năm 2004, tổng cộng có 1.000 người đi du học, tu nghiệp, trong số này có một số người đã tốt nghiệp Đại Học ở Việt Nam... hay qua học Đại Học ở Nhật và nay đang học khóa trình Tiến Sĩ. Đã có khoảng 100 người về nước. Trong số du học sinh này, có một số người có thành tích xuất sắc về học vấn và phát minh.

- Võ Trọng Nghĩa, sinh viên kiến trúc đoạt giải thưởng luận án Cao Học (Thạc Sĩ) xuất sắc nhất của Đại Học Tokyo (Đông Kinh Đại Học) năm 2004.

- Phạm Nam Hải là 1 trong 5 người xuất sắc nhất trong số 120 sinh viên của Đại Học Tokyo qua luận văn tốt nghiệp về điện tử của anh năm 2004.

- Tạ Cao Minh, đã tốt nghiệp Đại Học ở Tiệp Khắc năm 1986, qua Gia Nã Đại, tốt nghiệp Cao Học và Tiến Sĩ, làm giảng viên trường Đại Học Bách Khoa Hà Nộị Qua năm 1998, nghiên cứu đề tài "Điều khiển thang máy không dây (Ropeless elevator) dùng cho các tòa nhà chọc trời" từ năm 1998 đến 1999 tại Đại Học Kyushu (Cửu Châu Đại Học) và đề tài "Điều khiển động cơ không đồng bộ dùng cho ô-tô điện" từ năm 1999 đến 2001 tại Đại Học Tokyọ Năm 2001, anh làm việc với công ty NSK Steering Systems (sản xuất vòng bi lớn thứ hai trên thế giới) tại Nhật, nơi anh nghiên cứu và đăng ký hầu hết 13 bằng phát minh. Năm 2004, anh đăng ký bằng phát minh "Brushless motor control and automotive electrical power steering apparatus" (Điều khiển động cơ điện không chổi than và hệ thống trợ lái ô-tô), dự đoán sẽ dẫn đầu trong nền công nghiệp ô-tô thế hệ mới thay thế hệ thống thủy lực và động cơ điện một chiều xưa naỵ Dự trù năm 2005, Tiến Sĩ Tạ Cao Minh về Việt Nam, trở lại giảng đường và mong sẽ đóng góp phần trong việc phát triển nền công nghiệp ô-tô...

Từ năm 1994, bắt đầu có người qua dưới danh nghĩa thực tập sinh (kenshusei) đi học nghề trong 3 năm, đến năm 2000, tổng cộng có khoảng 15.000 người đã đến Nhật, thường xuyên còn lại khoảng hơn 7.000 đến 8.000 người đang ở Nhật. Thực tế phần lớn phụ nữ làm nghề may, thanh niên làm thợ xây dựng, thợ máy, thợ in... Có khoảng hơn 3.000 người đã bỏ công ty đầu tiên đi làm công ty khác, sống bất hợp pháp...

Mỗi năm, vẫn tiếp tục có khoảng vài trăm người đi đoàn tụ gia đình với người Việt hay Nhật. Một số người ghi tên vào Trung Tâm Quốc Tế Cứu Viện học tiếng Nhật bốn tháng, còn lại thì tự học lấy được chữ nào hay chữ đó. Nói chung, tâm trạng người mới tới dễ cảm thấy lạc lõng, vì nơi đây còn quá ít sinh hoạt cộng đồng, nhất là ở các tỉnh xa có khi cả năm không có sinh hoạt nàọ

Từ 1995, Nhật Bản có chương trình mỗi năm đưa khoảng vài trăm thanh niên Việt qua Nhật Bản tham quan một, hai tháng.Tới năm 2005, đã có tổng cộng khoảng 20.000 người Việt (55% là tỵ nạn) ở Nhật, sống rải rác từ Hokkaido (Bắc Hải Đạo) tới Okinawa (Xung Thằng). Nơi đông nhất là tỉnh Kanagawa (Thần Nại Xuyên) có khoảng 3.000 người, kế tiếp là Tokyo khoảng hơn 1.500 ngườị Số người Việt còn quá ít trên nước Nhật Bản có diện tích khoảng 366.000 km vuông (lớn hơn Việt Nam một chút), cả ngày đi giữa Đông Kinh hơn 12 triệu người Nhật có thể không gặp người Việt Nam nàọ Và vì ít như vậy nên mỗi khi người Việt tình cờ gặp nhau ở đường vẫn thường dừng lại thăm hỏi nhau.

tải về 256 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương