Lịch sử ĐẢng cộng sản việt nam và ĐẢng bộ TỈnh bình dưƠNGtải về 223.14 Kb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2017
Kích223.14 Kb.
1   2

- Đến tháng 10/2015, tỉnh Bình Dương có 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động:

+ Huỳnh Thanh Sơn

+ Nguyễn Văn Hùng

+ Lý Ngọc Minh

+ Lê Văn Khoa

Câu 7: Hãy cho biết trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhiêu di tích lịch sử được xếp hạng cấp tỉnh và cấp quốc gia? Kể tên các di tích lịch sử đó?

Tỉnh Bình Dương hiện có 12 Di tích lịch sử, văn hóa được công nhận ở cấp Quốc gia, 39 Di tích lịch sử, văn hóa được công nhận cấp tỉnh.+ Di tích cấp quốc gia:

STT

TÊN DI TÍCH

ĐỊA CHỈ

QĐ CÔNG NHẬN

NGÀY KÝ

1

Nhà tù Phú Lợi

Phú Lợi, Tx.TDM

92/VH/QĐ

10/07/1980

2

Núi Châu Thới

Huyện Dĩ An

451VH/QĐ

21/04/1989

3

Chùa Hội Khánh

P. Phú Cường, Tx.TDM

43 VH/QĐ

07/01/1993

4

Nhà cổ Trần Công Vàng

P. Phú Cường, Tx.TDM

43 VH/QĐ

07/01/1993

5

Nhà cổ Trần Văn Hổ

P. Phú Cường, Tx.TDM

43 VH/QĐ

07/01/1993

6

Địa Đạo Tây Nam Bến Cát

Huyện Bến Cát

460QĐ/BT

18/30/1996

7

Khảo cổ học Dốc Chùa

xã Tân Mỹ, Tân Uyên

53/QĐ-BVHTT

28/12/2001

8

Đình Phú Long

TT Lái Thiêu, Thuận An

53/QĐ-BVHTT

28/12/2001

9

Khảo cổ học Cù Lao Rùa

xã Thạnh Hội, Tân Uyên

836/QĐ-BVHTTDL

03/3/2009

10

Sở chỉ huy tiền phương

chiến dịch Hồ Chí Minh

xã Minh Tân, Dầu Tiếng

1630/QĐ-BVHTTDL

11/5/2010

11

Chiến Khu Đ

 


xã Đất Cuốc, Tân Uyên

1631/QĐ-BVHTTDL

11/5/2010

12

Đình Tân An (Bến Thế)

xã Tân An, Tp. TDM

1261/QĐ-BVHTTDL

26/4/2014

+ Di tích cấp tỉnh:

STT

TÊN DI TÍCH

ĐỊA CHỈ

SỐ QĐ

CÔNG NHẬN

NGÀY KÝ

1

Đình Phú Cường (Bà Lụa)

P. Phú Thọ, Tx. TDM

3875/QĐ-UB

02/06/2004

2

Nhà cổ Đỗ Cao Thứa

xã Bạch Đằng, Tân Uyên

3875/QĐ-UB

02/06/2004

3

Nhà cổ Nguyễn Tri Quang

xã Tân An, Thị xã TDM

3875/QĐ-UB

02/06/2004

4

Miếu Mộc Tổ

TT Lái Thiêu, Thuận An

3875/QĐ-UB

02/06/2004

5

Chùa Hưng Long (Bà Thao)

xã Thạnh Phước, Tân Uyên

3875/QĐ-UB

02/06/2004

6

Bót Cầu Định

xã Tân Định, h. Bến Cát

3875/QĐ-UB

02/06/2004

7

Dinh tỉnh trưởng tỉnh Phước Thành

TT Phước Vĩnh, Phú Giáo

5197/QĐ-UB

09/07/2004

8

Căn cứ cách mạng Rừng Kiến An

xã An Lập, Dầu Tiếng

3875/QĐ-UB

02/06/2004

9

Căn Cứ Cách Mạng Hố Lang

xã Tân Bình, Dĩ An

3875/QĐ-UB

02/06/2004

10

Đình An Sơn

xã An Sơn, Thuận An

2941/QĐ-UB

04/07/2005

11

Chùa tổ Long Hưng (Tổ Đỉa)

xã Tân Định, Bến Cát

2941/QĐ-UB

04/07/2005

12

  Mộ cổ Đức Ông Trần Thượng Xuyên

xã Tân Mỹ, Tân Uyên

2941/QĐ-UB

04/07/2005

13

Vòng Thành Đất Họ Võ

xã Long Tân, Dầu Tiếng

2941/QĐ-UB

04/07/2005

14

Trường Kỹ Thuật Bình Dương

Thị xã Thủ Dầu Một

3135/QĐ-UBND

07/07/2006

15

Lò Lu Đại Hưng

xã Tương Bình Hiệp, TDM

4815/QĐ-UBND

30/10/2006

16

Danh thắng núi cậu –

lòng hồ Dầu Tiếngxã Định Thành, Dầu Tiếng

3566/QĐ-UBND

17/08/2007

17

Chùa Bửu Phước

xã Phước Hòa, Phú Giáo

4727/QĐ-UBND

30/10/2007

18

Đình Tương Bình Hiệp

Tương Bình Hiệp, TDM

5033/QĐ-UBND

19/11/2007

19

Đình Tân Trạch

xã Bạch Đằng, Tân Uyên.

4726/QĐ-UBND

30/10/2007

20

Chiến thắng tháp canh Cầu Bà Kiên

xã Thạnh Phước, Tân Uyên

674/QĐ-UBND

10/03/2008

21

Mộ Võ Văn Vân

khu 3, phường Chánh Nghĩa, TX.TDM

3264/QĐ-UBND

21/10/2008

22

Đình thần – Dinh Ông Ngãi Thắng

ấp Ngãi Thắng, xã Bình Thắng

(Dĩ An)


87/ QĐ-UBND

09/01/2009

23

Vườn cây cao su thời Pháp thuộc

Lô cao su 50, Làng 14 của

Nông trường Trần Văn Lưu,

Công ty Cao su Dầu Tiếng


1222/QĐ-UBND

01/04/2009

24

Đình thần Dầu Tiếng

 thị trấn Dầu Tiếng,

huyện Dầu Tiếng.3997/QĐ-UBND

10/09/2009

25

Đình thần Bình An

Bình Trưng, xã Bình An,

huyện Dĩ An4488/QĐ-UBND

14/10/2009

26

Khu căn cứ cách mạng Vườn Trầu

Xã Long Hòa, Huyện  Dầu Tiếng

5327/QĐ-UBND

17/12/2009

27

Chiến khu Vĩnh Lợi

xã Vĩnh Tân, huyện Tân Uyên

3873/QĐ-UBND

07/12/2010

28

Miếu Bà Đất Cuốc

ấp Suối Sâu, xã Đất Cuốc,

huyện Tân Uyên381/QĐ-UBND

28/01/2011

29

Đình Thần Dĩ An

khu phố Nhị Đồng 1,

phường Dĩ An, thị xã Dĩ An814/ QĐ-UBND

18/03/2011

30

Địa điểm lần đầu tiên Mỹ rải

bom B52 tại Việt NamXã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng

1298/QĐ-UBND

26/04/2011

31

 Chiến khu Thuận An Hòa

khu phố Hòa Lân 2,

phường Thuận Giao,

thị xã Thuận An


582/QĐ-UBND

7/3/2012

32

Di tích Cầu Sông Bé

Xã Vĩnh Hoà, Phước Hoà,

 Huyện Phú Giáo1778/QĐ-UBND

03/7/2012

33

Ấp chiến lược kiểu mẫu

Bến Tượng          Xã Lai Hưng, Bến Cát

 


2516/QĐ-UBND

14/9/2012

34

Chiến thắng Bàu Bàng

Xã Lai Uyên, Bến Cát

3504/QĐ-UBND

14/12/2012

35

Nhà máy xe lửa Dĩ An

phường Dĩ An, Tx Dĩ An

3614/QĐ-UBND

25/12/2012

36

Chùa Hoa Nghiêm

  Thị trấn Dầu Tiếng,

Huyện Dầu Tiếng3615/QĐ-UBND

25/12/2012

37

Suối Mạch Máng (Suối Sọ)

khu phố Tân Phước, phường Tân Bình, Dĩ An

1052/QĐ-UBND

24/4/2013

38

Đền Bình Nhâm

p. Lái Thiêu, tx Thuận An

1111/QĐ-UBND

04/5/201339

Đình Vĩnh Phước

khu phố Vĩnh Phước, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên

604/QĐ-UBND

13/3/2015


Câu 8: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động từ ngày tháng năm nào? Nội dung chủ yếu các chuyên đề hàng năm đã học tập, quán triệt từ khi Đảng ta phát động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến nay?

Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ được Đảng ta chính thức phát động từ ngày 7/11/2006. Năm 2011, Bộ Chính trị (khóa XI) có Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Năm 2007, tổ chức học tập chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay"; các tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân ", "Di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2008, tổ chức học tập chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc”

Năm 2009, tổ chức học tập chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thứctrách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân " và 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2010, tổ chức học tập chuyên đề "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh " gắn với công tác tổ chức và tiến hành Đại hội Đảng các cấp.

Năm 2011 - 2012, học tập chuyên đề: "Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị"

Năm 2013, học tập chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”

Năm 2014: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm"

Năm 2015: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh”.Câu 9: Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được ban hành vào ngày tháng năm nào? Những vấn đề trọng tâm về công tác xây dựng Đảng mà nghị quyết Trung ương 4 nêu lên là gì?

Ngày 16/1/2012, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

- “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” chỉ tập trung vào ba vấn đề thực sự cấp bách, cần làm ngay, đó là:

+ Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp;

+ Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế;

+ Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

- Mục tiêu: Phải tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự là đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

- Giải pháp:

1. Nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên

2. Nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ và sinh hoạt đảng 

3. Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách

4. Nhóm giải pháp về công tác giáo dục chính trị, tư tưởngCâu 10: Nêu cảm nghĩ của ông (bà), anh (chị) về những đổi thay của Bình Dương trong thời gian qua (có thể nêu cảm nghĩ về một địa phương cụ thể trong tỉnh) và cho biết điều tâm huyết nhất của mình để xây dựng Bình Dương sớm trở thành đô thị văn minh, hiện đại (bài viết không quá 1.000 từ, viết dưới hình thức: văn xuôi).


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương