Lịch sử DÒng thiền phổ ĐỘtải về 8.03 Mb.
trang1/18
Chuyển đổi dữ liệu05.01.2018
Kích8.03 Mb.
#7111
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ

TÒA THÁNH TÂY NINHLỊCH SỬ

DÒNG THIỀN PHỔ ĐỘ

(1926 - 2006)

SOẠN GIẢ

TRẦN VĂN RẠNG

CAO HỌC SỬBẠCH VÂN QUÁN

NĂM 2007


DẦU KHÔNG THIÊN PHONG, HỄ GẮNG TÂM THIỆN NIỆM THÌ ĐỊA VỊ CŨNG ĐẠT ĐẶNG.

Đàn 19.12.1926

Công bố DÒNG THIỀN PHỔ ĐỘ trên tạp chí XƯA NAY số 250 tháng 12 năm 2005

MỤC LỤC


MỤC LỤC 3

THAY LỜI TỰA 1

CHƯƠNG I 3

ĐƯỜNG VÀO THIỀN ĐỊNH 3

TIẾT 1 3

DẪN NGUỒN TU TỊNH 3

1. Bản sắc Văn Hoá Cao Đài: 3

2. Chơn Pháp Chí Tôn không chia hai: 4

TIẾT 2 6

ĐẠI THIÊN PHONG VÀO TỊNH THẤT 6

A.THẢO XÁ HIỀN CƯNG & LUẬT TAM THỂ 6

1. Thảo Xá Hiền Cung: 6

2. Luật Tam Thể: 12

B. TOẠ THIÊN (Ngồi tĩnh tâm) 15

1.Muốn toạ thiền, trước hết phải nhập định. 15

C. BẠCH VÂN AM 20

1. Đời hành Đạo: 20

2. Bạch Vân Am: 21

D. HỘ PHÁP TỊNH ĐƯỜNG 24

1. Tịnh là vô nhứt vật: 24

2. Thảo Đường - Khổ Hiền Trang 27

a. Thảo Đường: 27

b. Khổ Hiền trang: 28

3. Hộ Pháp Tịnh Đường - Phương Iuyên kỷ: 29

b.Phương luyện kỷ - Phép trị tâm: 33

Đ. TRƯỚC LÝ MINH ĐÀI 38

1. Thọ Thiên ân Chưởng Nghiêm Pháp Quân 38

2. Trước Lý Minh Đài 39

CHƯƠNG II 50

TÂN LUẬT - TỊNH THẤT 50

TẾT l 50

TÂN LUẬT 50

1. Dâng Tân Luật: 50

2. Nội dung Tân Luật: 51

TIẾT 2 52

CÁC TỊNH THẤT 52

A- Trí Huệ Cung - Thiên Hỉ Động: 52

1.Địa thế Trí Huệ Cung: 52

2. Lễ cúng Tứ Thời tại Trí Huệ Cung. 54

3. Trấn Pháp Thiên Hỉ động. 54

4. Cửa vào Con Đường Thiêng Liêng Hằng Sống: 56

5. Đức Phạm Hộ Pháp nhập Tịnh Thất. 57

B. TRÍ GIÁC CUNG 64

ĐỊA LINH ĐỘNG 64

1. Lai lịch Trí Giác Cung : 64

2. Thành phần Ban Trị sự Địa Linh Động. 65

3. Khai Pháp vào Tịnh Thất Trí Giác Cung. 65

C. VẠN PHÁP CUNG - NHƠN HOÀ ĐỘNG 69

1. Lai lịch Vạn Pháp Cung: 69

2. Cực Lạc ThếGiới trên núi Bà. 70

3. Lý lịch ông Đạo Núi: 71

74


75

76


77

CHƯƠNG III 78

TỊNH THẤT TẠI TƯ GIA 78

TIẾT 1 78

TU TẠI GIA 78

TIẾT 2 80

BẠCH VÂN ĐỘNG - BẠCH VÂN AM 80

1. Bạch Vân Động: 80

2. Bạch Vân Am: 82

3. Bạch Vân Quán: 85

a. Đường đến tầng Thánh Ý: 85

b. Căp cơ truyền Bí Pháp Tỉnh Luyện: 91

LUYỆN TINH 92

LUYỆN KHÍ 93

LUYỆN THẦN 93

QUI TAM BỬU 94

LUYỆN THẦN HUỜN HƯ 99

PHẢN BỔN HUỜN NGUYÊN 99

TAM HOA TỤ ĐỈNH 99

DANH HIỆU VÀ XÂY THÁP 101

THIÊN TƯỢNG QUẺ LY 102

CHIẾT KHẢM ĐIỀN LY 103

LUYỆN TIỂU CHU THIÊN VÀ ĐẠI CHƯ THIÊN 103

c.Khai Pháp Môn Tịnh Luyện : 106

d. Hành Hương Pháp Thông-. 109

PHỤ TRANG THƠ 112

PHỤ BẢN I 117

CHÚ GIẢI TỊNH THẤT 117

DẪN NHẬP 117

CÔNG PHU TỊNH LUYỆN 120

122

123


PHỤ BẢN II 124

TRƯỜNG DƯỠNG TINH KHÍ THẦN 124

THỰC HÀNH 124

I. SƠ TỊNH (Hạ thừa) 124

LUYỆN CHƠN KHÍ 124

II. TRUNG TỊNH (TRUNG THỪA) 127

LUYỆN TINH KHÍ THẦN 127

III. ĐẠI TỊNH (THƯỢNG THỪA) 131

LUYỆN THẦN HUỜN HƯ 131

IV. XẢ TỊNH 136

CHƯNG CHO CÁC BUỔI TỊNH LUYỆN 136THAY LỜI TỰA


NGỌC ĐẾ VIẾT CAO ĐÀI

BỒ TÁT MA HA TÁT

CAO ĐÀI

Lịch con nghe Phật Như Lai nói chưa?

- Tam Kỳ PHổ ĐỘ là gì?

Là Phể độ lần thứ ba.

- Sao gọi là Phổ độ?

Phổ là bày ra, Độ là cứu chúng sanh.

Chúng sanh là gì?

Chúng sanh là toàn cả nhân loại, chớ không phải là lựa chọn một phần người như ý phàm tục các con tính rỗi.

-Muốn trọn hai chữ PHỔ ĐỘ phải làm thế nào?

Phải bày bửu pháp (Tịnh luyện) chớ không đặng dấu nữa. (1).

Nghe và phải tuân theo.

Đàn đêm 26,02 Bính Dần

(08.04.1926)

(TNHT Q1 in 1950, trang 13)

Bài Thánh Ngôn trên xác nhận Phổ Đô và Tinh luyện song hành từ khởi đầu.

Đàn đêm, mồng 07.01 Tân Mão (1951)

DIÊU TRÌ KIM MẪU

Mụ mừng các Thiên Mạng.

Hộ Pháp: Xin nghe...

………………………Hễ làm Mẹ quyền hành dạy trẻ

Con dừng lo mạng thế thi phàm

Huyền Linh Mẹ chịu phần cam

Ban cho con trẻ (HP) vẹn toàn Pháp môn (TL)

Độ cho hết các hồn địa giới

Độ vong lính từ ngoại càn khôn

Cửa linh cầm phướn chiêu hồn.

Độ trong Cửu nhị nguvên nhân nhập trường...

(Trí Huệ Cung, in 1973, tr29)

Bài Thánh Ngôn trên cho toàn Đạo biết, Đức Phật Mầu ban cho Đức Hộ Pháp vẹn toàn Pháp môn Tịnh Luyện, mà chỉ dạy lại các hành giả.

Tiếng chuồng Thiền Định đã gióng lên từ

THIÊN HỈ ĐỘNG

CHƯƠNG I

ĐƯỜNG VÀO THIỀN ĐỊNHTIẾT 1

DẪN NGUỒN TU TỊNH

1. Bản sắc Văn Hoá Cao Đài:


Từ thê kỷ XI, văn hoá Việt Nam vận động theo tinh thần Tam giáo đồng nguyên. Tuy Nho giáo chủ đạo mà vẫn giao lưu với Lão giáo và Phật giáo. Tinh thần Tam giáo là sự giao hoà giữa xuất thế và nhập thế, dù xuất hay nhập vẫn với tinh thần vô tư, vô ngã vượt trên dư luận thị phi, lướt trên những điều tầm thường của thế tục, tổng hợp lòng nhân đạo và tính nhân ái.

Trong truyền thống đó, đầu thế kỷ XX xuất, hiện Đạo Cao Đài với chủ trương Tam Giáo qui nguyên, suy tôn Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là Sư phó Bạch Vân Động chuyển đạt tình thần Tam Giáo đồng nguyên vào Đạo Cao Đài.

Đạo Cao Đài phát triển trên đất nước Việt. Nam nên ảnh hưởng sâu đậm tinh thần Tam Giáo và truyền thông Thiền Việt Nam. Tuy nhiên sự kế thừa có chọn lọc, có sáng tạo để trở thành bản sắc văn hoá Cao Đài (2).


Каталог: booksv -> tranvanrang
booksv -> Tòa thánh tây ninh tiểu sử CỬu vị tiên nưƠNG
booksv -> Huyền-diệu cơ BÚT
booksv -> ĐẠI ĐẠo tam kỳ phổ ĐỘ
booksv -> Phàm vạn vật hữu hình tại thế, đều sanh nơi nguyên do chí thiện của cơ tạo-đoan gầy dựng, và luật thiên nhiên buộc phải tăng tiến trong đường chí thiện ấy cho đến cuối cùng
booksv -> ĐẠI ĐẠo tam kỳ phổ ĐỘ
booksv -> I/. Introduction to caodai religion 3 ii/. Meaning of word "tao" in caodai religion 4
booksv -> Bí-pháP ĐẠo cao-đÀI
booksv -> Những lời tiên tri đẦy huyền diệu củA Ông phật sống là ĐỨc hộ pháp phạm- công -tắc mà Ít ngưỜi biếT ĐẾN
booksv -> Đinh Tấn Thành 933 Woodside Dr. Holland, Mi 49424 tiểu sử ĐỨc hộ pháp phạm công tắc giáo chủ ĐẠo cao đÀi tòa thánh tây ninh

tải về 8.03 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương