"Land use is characterised by the arrangements, activities and inputs people undertake in a certain land cover type to produce, change or maintain it"tải về 7.05 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu03.06.2018
Kích7.05 Mb.
#22568(FAO/UNEP, 1999):

 • "Land use is characterised by the arrangements, activities and inputs people undertake in a certain land cover type to produce, change or maintain it"Land use information provides:

 • • What: the purpose of activities undertaken - e.g. the specific products and services, that are sought

 • • Where: the geographic location and extent of the spatial unit under consideration

 • • When: the temporal aspects of various activities undertaken - e.g. the sequence of carried out operations like planting, weeding, etc..

 • • How: the technologies employed - e.g. technological inputs/ materials such as fertilizer, irrigation, labor, etc..

 • • How much: quantitative measures - e.g. areas, products

 • • Why: the reasons underlying the current land use – e.g. land tenure, labour costs, market conditions, etc..Mô tả cây Cao su (Lê Anh Tú, 2006)

 • Sản xuất, quản lý:

 • Diễn biến diện tích

 • Năng suất, sản lượng 1

 • Đối tượng QL: 6

 • -Nông trường:1000 – 2000 ha

 • -Tiểu điền: 4 ha/hộ

 • Giống: PB 235/260, VM 515, GT 1, RRim 600 1

 • Tiêu thụ: nguyên liệu cho CN nội địa + XK 2

 • Yêu cầu SDĐ: đất nâu đỏ, nâu vàng/bazan, nâu vàng/PSC; đất bằng hay ít dốc, tầng dày >100 cm, T0 23 -300 C.

 • Đầu tư & hiệu quả sx: 3+

 • Đầu tư cơ bản cao

 • Thời kỳ KTCB dài 5-6 năm, TKKD 25-30 năm

 • NS bq = 40-50 tạ/ha trên đất bazan, 30-40 tạ/ha trên đất PSC 11

 • Gỗ 140-220 m3/ha 1LUR cho chuyên lúa

 • Đất: đất thủy thành, đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước, đất xám, đất đỏ vàng có địa hình bằng có khả năng giữ nước mùa mưa

 • Tầng đất: > 30 cm

 • TPCG: từ nhẹ đến nặng

 • Ngập: không thường xuyên

 • Nhiệt độ: TB và cao

 • Tưới: có

 • Lượng mưa: TB đến cao (>1500 mm)

Chuyên màu và CCNNN

 • Đất: đất phù sa, đất đỏ vàng, đất xám

 • Tầng đất: > 30 cm

 • TPCG: từ TB đến nhẹ, tơi xốp thoát nước tốt

 • Ngập: Không + không phèn, mặn

 • Nhiệt độ: cao

 • Tưới: có

 • Lượng mưa: TB đến cao (>1500 mm)

 • Độ dốc: <150Cây lâu năm

 • Đất: đất đỏ vàng, đất mùn vàng đỏ trên núi, đất xám, đất PS địa hình cao, đất cát biển

 • Tầng đất: > 50 cm

 • TPCG: TB đến nhẹ, tơi xốp thoát nước tốt

 • Ngập: Không và không phèn, mặn

 • Nhiệt độ: tùy theo loại cây

 • Tưới: tùy lọai cây

 • Lượng mưa: TB đến cao (>1500 mm)

 • Độ dốc: < 250Hội thảo quốc tế 1991 Nairobi về nền tảng cho việc SDĐ bền vững:

 • Duy trì nâng cao sản lượng (Productivity)

 • Giảm tối thiểu rủi ro trong sx (Security)

 • Bảo vệ tiềm năng tài nguyên tự nhiên & ngăn chặn sự thoái hoá đất (Protection)

 • Tồn tại về mặt kinh tế (Viability)

 • Chấp nhận về XH (Acceptability)Trong điều kiện của Việt nam:

  • Bền vững về kinh tế : hiệu quả kinh tế cao, được thị trường chấp nhận (tổng thu nhập, thu nhập thuần)
  • Bền vững về môi trường : bảo vệ được đất đai + môi trường tự nhiên, ngăn chặn sự thoái hóa đất, tăng độ che phủ.
  • Bền vững về xã hội : thu hút được lao động, đảm bảo đời sống xã hội phát triển, tỷ lệ sản phẩm hàng hóa.


LUT bền vững về KT-XH-MT

 • Lúa 2-3 vụ

 • Lúa màu : Đậu phụng+Thuốc lá+Lúa ĐX hay thuốc lá+lúa mùa+hành tây, Đậu phụng ĐX+lúa mùa+bắp

 • Cây CN lâu năm : cà phê, cao su, trà...

 • Cây ăn trái : cam quít, vải thiều, nhãn, chôm chôm, sầu riêng

 • RừngLUT không bền vững về KT:

 • LUT không bền vững về KT:

   • lúa 1 vụ
 • LUT không bền vững về MT:

   • cây trồng cạn trên đất dốc
 • LUT không bền vững về KT-XH-MT:

   • đất trống đồi trọc
   • Lưu ý về kết quả kiểm kê đai toàn quốc 2005


LUT toàn quốc

 • Lúa 2-3 vụ

 • Lúa màu

 • Màu+CCNNN (lạc, thuốc lá, rau, hoa…)

 • Cây LN (chè, CF, CS, Đ, dâu tằm, CĂQ…)

 • Cỏ

 • NTTS

 • AFLut ĐNB

 • CS

 • Điều

 • CF+tiêu

 • Lúa 2-3 vụ

 • Lúa màu

 • CCNNN

 • Rau

 • CAQLUT Cà mau

 • Lúa 2-3 vụ

 • Lúa cá

 • Lúa tôm/tôm lúa

 • Mía+thơm

 • Dừa+CAQ

 • Chuyên tôm

 • Rừng ngập mặn

 • Rừng + tôm

 • Tràm + cá

 • Rừng cạn
tải về 7.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương