Lab 1 CÀi win server ad ou group usertải về 4.55 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích4.55 Kb.
#184220
LAB 1

LAB 1
CÀI WIN SERVER - AD - OU - GROUP - USER

Thực hành cài đặt Windows Server 2008 trên phần mềm Vmware


Thực hành cài đặt Windows 7 trên phần mềm Vmware
Cho mô hình mạng như sau:

 Thiết lập Ip cho hệ thống theo mô hình trên.
 Xây dựng Domain với tên miền: ktkt.edu.vn

 Tạo User, OU, Group, Add User vào trong Group


 Cho máy Client tham gia vào Domain
 Máy Client đăng nhập vào các User vừa tạo
 Cấm nhân viên phòng Ke toan sử dụng Keyboard trong Control Panel.
 Cấu hình chính sách Password Policy, Account lockout policy
 Cấm nhân viên phòng Thiet bi sử dụng Mouse, Keyboard trong Control Panel.
 Cấu hình cho user phòng Thiết bị được phép đổi password, thử đổi password tb2 trên máy client
tải về 4.55 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương