Lúa: Vụ xuân chính: Gieo mạ từ 1/12 – 20/12 cấy từ 20/12 – 20/2tải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích445 b.Lúa: Vụ xuân chính: Gieo mạ từ 1/12 – 20/12 cấy từ 20/12 – 20/2.

 • Lúa: Vụ xuân chính: Gieo mạ từ 1/12 – 20/12 cấy từ 20/12 – 20/2.

 • Vụ mùa: gieo mạ từ 25/5 -5/6, cấy từ 25/6 – 5/7.

 • Xà lách: Vụ đông xuân: từ tháng 10 đến tháng 01 năm sau.

 • Vụ xuân hè: từ tháng 01 đến tháng 3

 • Sắn: trồng từ trung tuần tháng 2 đến tháng 3.

 • Mía: Từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Chú ý tháng rét không nên trồng.1. Căn cứ để xác định thời vụ gieo trồng.

 • Hiện nay ở vườn nhà em có trồng những loại cây rau màu nào? Tại sao lại trồng vào mùa này?

 • Tại sao mỗi loại cây trồng ( lúa, rau xà lách, sắn, mía ) ở ví dụ trên lại có thời vụ gieo trồng khác nhau?

 • Muốn xác định thời vụ gieo trồng cần phải dựa vào những yếu tố nào?

 • Theo em trong các yếu tố trên, yếu tố nào tác dụng quyết định nhất đến thời vụ? Vì sao?Hãy nêu ví dụ cụ thể một số loại cây trồng được gieo trồng bằng các cách ở địa phương em?

 • Hãy nêu ví dụ cụ thể một số loại cây trồng được gieo trồng bằng các cách ở địa phương em?

 • - Gieo trồng bằng hạt:

 • - Gieo trồng bằng cây con:

 • - Gieo trồng bằng củ, hom:

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương