Lí thuyết và BÀi tập phần quang học vật lí 11 NÂng caotải về 2.81 Mb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2017
Kích2.81 Mb.
#2883
1   2   3   4   5   6

A. 1,82 B. 1,414 C. 1,503 D. 1,731

Câu 23. Tiết diện thẳng của đoạn lăng kính là tam giác đều. Một tia sáng đơn sắcchiếu tới mặt bên lăng kính và cho tia ló đi ra từ một mặt bên khác. Nếu góc tới và góc ló là 450  thì góc lệch là

A. 100 B. 200 C. 300 D. 400

Câu 24. Một lăng kính thủy tinh có chiết suất là 1,6 đối với một ánh sáng đơn sắc nào đó và góc chiết quang là 450. Góc tới cực tiểu để có tia ló là

A. 15,10 B. 5,10 C. 10,140 D. Không thể có tia ló

Câu 25. Chiếu một tia sáng đến lăng kính thì thấy tia ló ra là một tia sáng đơn sắc. Có thể kết luận tia sáng chiếu tới lăng kính là ánh sáng:

A. Chưa đủ căn cứ để kết luận B. Đơn sắc C. Tạp sắc D. Ánh sáng trắng

Câu 26. Lăng kính phản xạ toàn phần là một khối thuỷ tinh hình lăng trụ đứng, có tiết diện thẳng là

A. tam giác đều B. tam giác vuông cân

C.tam giác vuông D. tam giác cân

Câu 27. Chiếu tia sáng vuông góc với mặt bên của lăng kính thuỷ tinh chiết suất n = 1,5; góc chiết quang A; góc lệch D= 300. Giá trị của góc chiết quang A bằng :

A. 41010’ B. 66025’ C. 38015’ D. 24036’

Câu 28. Chiếu tia sáng thẳng góc với phân giác của lăng kính tam giác đều chiết suất n = . Góc lệch D có giá trị :

A. 300 B. 450 C. 600 D. 33,60

Câu 29. Chiếu tia sáng tới mặt bên của lăng kính tam giác vuông dưới góc tới 450. Để không có tia ló ra mặt bên kia thì chiết suất nhỏ nhất của lăng kính là :

A. B. C. D.

Câu 30. Chiếu tia sáng từ môi trường 1 chiết suất n1 = vào môi trường 2 chiết suất n2. Phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới i lớn hơn hoặc bằng 600. Giá trị của n2 là:

A. n2< B. n2<1,5 C. n2> D. n2>1,5

BÀI TẬP THẤU KÍNH

A.LÍ THUYẾT
1. Thấu kính:

1.Định nghĩa

Thấu kính là một khối chất trong suốt giới hạn bởi hai mặt cầu hoặc một mặt phẳng và một mặt cầu.

2.Phân loại thấu kính

Có hai cách phân loại:

Về phương diện quang học, thấu kính chia làm hai loạiThấu kính hội tụ:Làm hội tụ chùm tia sáng tới

Thấu kính phân kì:Làm phân kì chùm tia sáng tới

Về phương diện hình học :Thấu kính mép mỏng:Phần rìa mỏng hơn phần giữa

Thấu kính mép dày:Phần giữa mỏng hơn phần rìa

Chú ý: Gọi chiết suất tỉ đổi của chất làm thấu kính với môi trường chứa nó là n,

Nếu n>1,thấu kính mép mỏng là thấu kính hội tụ, thấu kính mép dày là thấu kính phân kỳ.

Nếu n<1,thấu kính mép mỏng là thấu kính phân kì, thấu kính mép dày là thấu kính hội tụ
2. Đường đi của tia sáng qua thấu kính:

a/ Đường đi của tia sáng qua thấu kính:

a/ Các tia đặc biệt :

+ Tia qua quang tâm O thì truyền thẳng.

+ Tia qua tiêu điểm chính( hoặc có đường kéo dài qua tiêu điểm chính F) cho tia ló song song trục chính.+ Tia tới song song trục chính cho tia ló qua tiêu điểm chính F/ (hoặc đường kéo dài qua F/ )

b/ Tia tới bất kỳ:

- Vẽ tiêu diện vuông góc trục chính tại tiêu điểm chính ảnh F/

- Vẽ trục phụ song song với tia tới SI,cắt tiêu diện tại tiêu điểm phụ F1

- Vẽ tia ló đi qua tiêu điểm phụ F1 (hoặc đường kéo dài qua tiêu điểm phụ)


b. Vẽ ảnh của vật cho bởi thấu kính:
a/ Vật là điểm sáng nằm ngoài trục chính: Vẽ hai trong ba tia đặc biệt.S

b/ Vật là điểm sáng nằm trên trục chính: Dùng một tia bất kỳ và tia đi theo trục chính


c/ Vật là đoạn thẳng AB vuông góc trục chính,A ở trên trục chính thì vẽ ảnh B/ của B sau đó hạ đường vuông góc xuống trục chính ta có ảnh A/B/.
c/ Tính chất ảnh(chỉ xét cho vật thật)


Ảnh thật

Ảnh ảo

-Chùm tia ló hội tụ

-Ảnh hứng được trên màn

-Ảnh có kích thước thì ngược chiều với vật, khác bên thấu kính

-Ảnh của điểm sáng thì khác bên thấu kính, khác bên trục chính với vật.-Chùm tia ló phân kì

-Ảnh không hứng được trên màn,muốn nhìn phải nhìn qua thấu kính.

-Ảnh có kích thước thì cùng chiều vật, cùng bên thấu kính với vật.

Ảnh của điểm sáng thì cùng bên thấu kính, và cùng bên trục chính với vật.
d/ Vị trí vật và ảnh:

a/ Với thấu kính hội tụ: Xét vật sáng là đoạn thẳng nhỏ AB vuông góc trục chính


+ Vật thật ở ngoài khoảng tiêu cự cho ảnh thật ,ngược chiều với vật .

+ Vật thật ở trong khoảng tiêu cự cho ảnh ảo ,cùng chiều với vật,lớn hơn

vật.


F/+ Vật thật ở tiêu diện cho ảnh ở vô cực ,ta không hứng được ảnh.

F/


b/ Với thấu kính phân kỳ:


+ Vật thật là đoạn thẳng nhỏ AB vuông góc trục chính luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.


Lưu ý: Vật thật ,ảnh thật vẽ bằng nét liền, ảnh ảo vẽ bằng nét đứt. Tia sáng vẽ bằng nét liền, có dấu mũi tên chỉ chiều truyền của tia sáng.

Bảng tổng kết bằng hình vẽ:


Bảng tổng kết tính chất vật và ảnh qua thấu kính

I.Bảng tổng kết chi tiết (CO=C’O=2OF)

1.Với thấu kính hội tụ

STT

Vị trí vật

Vị trí ảnh

Tính chất ảnh

1

Vật thật ở C

Ảnh thật ở C’

Ảnh bằng vật, ngược chiều vật

2

Vật thật từ ∞ đến C

Ảnh thật ở F’C’

Ảnh nhỏ hơn, ngược chiều vật

3

Vật thật từ C đến F

Ảnh thật từ C’ đến ∞

Ảnh lớn hơn, ngược chiều vật

4

Vật thật ở F

Ảnh thật ở ∞
5

Vật thật từ F đến O

Ảnh ảo trước thấu kính

Ảnh lớn hơn, cùng chiều vật

2.Với thấu kính phân kì


STT

Vị trí vật

Vị trí ảnh

Tính chất ảnh

1

Vật thật từ ∞ đến O

Ảnh ảo ở F’O’

Ảnh nhỏ hơn, cùng chiều vật

II. Bảng tổng kết bằng hình vẽ

1. Thấu kính hội tụCách nhớ:

-Với thấu kính hội tụ, vật thật chỉ cho ảnh ảo nếu trong khoảng OF, còn lại cho ảnh thật, ảnh thật thì ngược chiều, còn ảo thì cùng chiều.

-Về độ lớn của ảnh:dễ dàng thấy được độ lớn ảnh tăng dần đến ∞ rồi giảm.
2.Thấu kính phân kì

-Vật thật luôn cho ảnh ảo cùng chiều và nhỏ hơn vật.


Chú ý sự khác nhau để phân biệt thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì.


Thấu kính hội tụ

Thấu kính phân kì

-Làm hội tụ chùm tia sáng tới.

-Độ tụ và tiêu cự dương.

-Nếu vật thật cho ảnh thật(ảnh hứng được trên màn, ngược chiều vật,khác bên thấu kính so với vật)
-Nếu vật thật cho ảnh ảo lớn hơn vật.


-Làm phân kì chùm tia sáng tới.

-Độ tụ và tiêu cự âm


-Nếu vật thật cho ảnh ảo nhỏ hơn vật.


3. Tiêu cự. Mặt phẳng tiêu diện:

- Tiêu cự: | f | = OF.

Quy ước: Thấu kính hội tụ thì f > 0, thấu kính phân kỳ thì f < 0.

- Mặt phẳng tiêu diện:

a.Tiêu diện ảnh

Mặt phẳng vuông góc với trục chính tại tiêu điểm ảnh thì gọi là tiêu diện ảnh.b.Tiêu diện vật

Mặt phẳng vuông góc với trục chính tại tiêu điểm vật thì gọi là tiêu diện vật.Nhận xét: Tiêu diện vật và tiêu diện ảnh đối xứng nhau qua trục chính.

c.Tiêu điểm phụ

+Tiêu điểm vật phụ: Là giao của trục phụ và tiêu diện vật.

+Tiêu điểm ảnh phụ: Là giao của trục phụ và tiêu diện ảnh.4. Các công thức về thấu kính:

a. Tiêu cự - Độ tụ

- Tiêu cự là trị số đại số f của khoảng cách từ quang tâm O đến các tiêu điểm chính với quy ước:f > 0 với thấu kính hội tụ.

f < 0 với thấu kính phân kì. (|f| = OF = OF’)

- Khả năng hội tụ hay phân kì chùm tia sáng của thấu kính được đặc trưng bởi độ tụ D xác định bởi :(f : mét (m); D: điốp (dp))

(R > 0 : mặt lồi./ R < 0 : mặt lõm. /R = : mặt phẳng ) f : mét (m); D: điốp (dp))


b. Công thức thấu kính

* Công thức về vị trí ảnh - vật:

d > 0 nếu vật thật

d < 0 nếu vật ảo

d’ > 0 nếu ảnh thật

d' < 0 nếu ảnh ảoc. Công thức về hệ số phóng đại ảnh:

;

(k > 0: ảnh, vật cùng chiều; k < 0: ảnh, vật ngược chiều.)

( | k | > 1: ảnh cao hơn vật, | k | < 1: ảnh thấp hơn vật )

d. Hệ quả:

; ;
5.Chú ý

- Tỉ lệ về diện tích của vật và ảnh:- Nếu vật AB tại hai vị trí cho hai ảnh khác nhau A1B1 và A2B2 thì: (AB)2 = (A1B1)2.(A2B2)2

- Điều kiện để vật thật qua thấu kính cho ảnh thật là: L 4.f

- Vật AB đặt cách màn một khoảng L, có hai vị trí của thấu kính cách nhau l sao cho AB qua thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn thì tiêu cự thấu kính tính theo công thức:- Nếu có các thấu kính ghép sát nhau thì công thức tính độ tụ tương đương là:B.BÀI TẬP
DẠNG 1. TOÁN VẼ ĐỐI VỚI THẤU KÍNH
Phương pháp:


 • Cần 2 tia sáng để vẽ ảnh của một vật.

 • Vật nằm trên tia tới, ảnh nằm trên tia ló ( hoặc đường kéo dài tia ló)..

 • Nhớ được 3 tia sáng đặc biệt

 • Nhớ được tính chất ảnh của vật qua thấu kính

 • Nếu đề bài cho S và S’, trục chính thì S và S’ cắt nhau tại quang tâm O trên trục chính.

 • Dựa vào vị trí của S,S’ so với trục chính ta kết luận được S’ là ảnh thật hay ảo, thấu kính là hội tụ hay phân kì.

 • Nếu đề bài cho vật AB và ảnh A’B’, tiến hành nối AB và A’B’ chúng cắt nhau tại quang tâm O, Ox vuông góc với AB sẽ là trục chính của thấu kính.

 • Xác định tiêu điểm F: Từ S hoặc AB vẽ tia SI song song trục chính, giao trục chính với IS’ là F.


Bài 1. Vẽ ảnh của một vật qua thấu kính hội tụ và phân kì trong những trường hợp sau:

 • Vật có vị trí: d > 2f - Vật có vị trí: d = f

 • Vật có vị trí: d = 2f - Vật có vị trí: 0 < d < f.

 • Vật có vị trí: f < d < 2f

Bài 2. Vẽ ảnh của điểm sáng S trong các trường hợp sau:

Bài 3. Trong các hình xy là trục chính O là quang tâm, A là vật, Alà ảnh. Xác định: tính chất ảnh, loại thấu kính, vị trí các tiêu điểm chính?


Bài 4. Xác định loại thấu kính, O và các tiêu điểm chính?

Bài 5:Trong các hình sau đây , xy là trục chính thấu kính.S là điểm vật thật, S’ là điểm ảnh. Với mỗi trường hợp hãy xác định:

a.S’ là ảnh gì b.TK thuộc loại nào? C.Các tiêu điểm chính bằng phép vẽ
Bài 6: Trong các hình sau đây , xy là trục chính thấu kính. AB là vật thật. A’B’ là ảnh.Hãy xác định:

a.A’B’ là ảnh gì b.TK thuộc loại nào? C.Các tiêu điểm chính bằng phép vẽ
Bài 7:

Cho AB là vật sáng, A’B’ là ảnh của AB.Hãy xác định:

a.Tính chất vật, ảnh, tính chất của thấu kính?

b.Bằng phép vẽ đường đi tia sáng, xác định quang tâm và tiêu điểm chính của thấu kính?___________________________________________________________________________


DẠNG 2. TÍNH TIÊU CỰ VÀ ĐỘ TỤ
Phương pháp: - Áp dụng công thức:

- Chú ý giá trị đại số của bán kính mặt cầu: R > 0 nếu mặt cầu lồi; R < 0 nếu lõm, R = : mặt phẳng ) f : mét (m); D: điốp (dp)
Bài 1. Thủy tinh làm thấu kính có chiết suất n = 1,5.

a) Tìm tiêu cự của các thấu kính khi đặt trong không khí. Nếu:

- Hai mặt lồi có bán kính 10cm, 30 cm

- Mặt lồi có bán kính 10cm, mặt lõm có bán kính 30cm.

ĐA: a)15 cm; 30 cm b)60 cm; 120 cm

b) Tính lại tiêu cự của thấu kính trên khi chúng được dìm vào trong nứơc có chiết suất n= 4/3?Bài 2. Một thấu kính có dạng phẳng cầu, làm bằng thủy tinh có chiết suất n= 1,5. Đặt trong không khí. Một chùm tia sáng tới song song với trục chính cho chùm tia ló hội tụ tại điểm phía sau thấu kính, cách thấu kính 12 cm.

a) Thấu kính thuộc loại lồi hay lõm? (lồi)

b) Tính bán kính mặt cầu? (R=6cm)

Bài 3. Một thấu kính hai mặt lồi. Khi đặt trong không khí có độ tụ D1 ,khi đặt trong chất lỏng có chiết suất n= 1,68 thấu kính lại có độ tụ D2 = -(D1/5).

a) Tính chiết suất n của thấu kính?

b) Cho D1 =2,5 dp và biết rằng một mặt có bán kính cong gấp 4 lần bán kính cong của mặt kia. Tính bán kính cong của hai mặt này? ĐA: 1,5; 25cm; 100 cm.

Bài 4. Một thấu kính thủy tinh có chiết suất n = 1,5. Khi đặt trong không khí nó có độ tụ 5 dp. Dìm thấu kính vào chất lỏng có chiết suất n thì thấu kính có tiêu cự f = -1m. Tìm chiết suất của thấu kính?

ĐA: 1,67


Bài 5. Cho một thấu kính thuỷ tinh hai mặt lồi với bán kính cong là 30cm và 20cm. Hãy tính độ tụ và tiêu cự của thấu kính khi nó đặt trong không khí, trong nước có chiết suất n2=4/3 và trong chất lỏng có chiết suất n3=1,64. Cho biết chiết suất của thuỷ tinh n1 = 1,5

Bài 6. Một thấu kính bằng thuỷ tinh (chiết suất n =1,5) đặt trong không khí có độ tụ 8 điôp. Khi nhúng thấu kính vào một chất lỏng nó trở thành một thấu kính phân kì có tiêu cự 1m. Tính chiết suất của chất lỏng. ĐS:(n=1,6)

Bài 7: Một thấu kính hai mặt lồi cùng bán kính R, khi đặt trong không khí có tiêu cự f =30cm. Nhúng chìm thấu kính vào một bể nước, cho trục chính của nó thẳng đứng, rồi cho một chùm sáng song song rọi thẳng đứng từ trên xuống thì thấy điểm hội tụ cách thấu kính 80cm. Tính R, cho biết chiết suất của nước bằng 4/3 ĐS:n=5/3, R=40cm
DẠNG 3. XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT ẢNH - MỐI QUAN HỆ ẢNH VÀ VẬT
I.BÀI TOÁN THUẬN:
Xác định ảnh của vật sáng cho bới thấu kính  Xác định d / , k, chiều của ảnh so với chiều của vật

+ Dạng của đề bài toán:

Cho biết tiêu cự f của thấu kính và khoảng cách từ vật thật đến thấu kính d, xác định vị trí, tính chất ảnh và số phóng đại ảnh k.


+ Phân tích đề để xác định phương pháp giải toán:
- Xác định vị trí ảnh, tính chất ảnh và số phóng đại ảnh là xác định d / , k. Từ giá trị của d / , k để suy ra tính chất ảnh và chiều của ảnh

- Giải hệ hai phương trình:

Chú ý:-Thay số chú ý đơn vị, dấu của f,d.

- Áp dụng công thức xác định vị trí ảnh, độ phóng đại

;
Bài 1: Cho thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính, cách thấu kính 30cm. Hãy xác định vị trí ảnh, tính chất ảnh và số phóng đại ảnh. Vẽ hình đúng tỷ lệ. ĐS: d / = 15cm ; k = ─ ½
Bài 2: Cho thấu kính phân kỳ có tiêu cự 10cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính, cách thấu kính 20cm. Hãy xác định vị trí ảnh, tính chất ảnh và số phóng đại ảnh. ĐS: d / = ─ (20/3) cm ; k = 1/3
Bài 3. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm. Xác định tính chất ảnh của vật qua thấu kính và vẽ hình trong những trường hợp sau:

a) Vật cách thấu kính 30 cm. b) Vật cách thấu kính 20 cm. c) Vật cách thấu kính 10 cm.


Bài 4. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 10 cm. Nhìn qua thấu kính thấy 1 ảnh cùng chiều và cao gấp 3 lần vật. Xác định tiêu cự của thấu kính, vẽ hình?

ĐA: 15 cm.Bài 5: Người ta dung một thấu kính hội tụ để thu ảnh của một ngọn nến trên một màn ảnh. Hỏi phải đặt ngọn nến cách thấu kính bao nhiêu và màn cách thấu kính bao nhiêu để có thể thu được ảnh của ngọn nến cao gấp 5 lần ngọn nến. Biết tiêu cự thấu kính là 10cm, nến vuông góc với trục chính, vẽ hình?

ĐA: 12cm; 60 cm.Bài 6. Đặt một thấu kính cách một trang sách 20 cm, nhìn qua thấu kính thấy ảnh của dòng chữ cùng chiều với dòng chữ nhưng cao bằng một nửa dòng chữ thật. Tìm tiêu cự của thấu kính , suy ra thấu kính loại gì?

Bài 7. Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự f

a) Xác định vị trí vật để ảnh tạo bởi thấu kính là ảnh thật.

b) Chứng tỏ rằng khoảng cách giữa vật thật và ảnh thật có một giá trị cực tiểu. Tính khoảng cách cực tiểu này. Xác định vị trí của vật lúc đó?tải về 2.81 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương