Là một trung tâm dịch vụ việc làm giúp quí vị tìm việc một cách chuyên nghiệp, học những kỹ năng tìm việc có hiệu quả và xử dụng những trang bị văn phòng để theo đuổi các cơ hội việc làm. Thường có những buổi thuyết trình / thuê người và phỏng vấn tạitải về 157.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.11.2017
Kích157.5 Kb.
#3372

Giới Thiệu:

Dịch Vụ:

Giờ Làm Việc và Ðịa Ðiểm:

là một trung tâm dịch vụ việc làm giúp quí vị tìm việc một cách chuyên nghiệp, học những kỹ năng tìm việc có hiệu quả và xử dụng những trang bị văn phòng để theo đuổi các cơ hội việc làm. Thường có những buổi thuyết trình / thuê người và phỏng vấn tại chỗ. Các thông báo cần mướn người của các hãng xưởng địa phương được niêm yết và cập nhật hàng ngày.
cung cấp những điều sau đây:

  • Lớp học cách tìm việc (Job Club): Lớp học kéo dài một tuần lễ bao gồm kỹ thuật tìm việc, cách điền đơn, các chỉ dẩn để giữ việc, kỹ thuật phỏng vấn và cách viết tiểu sử việc làm.

  • Phòng điện toán (Computer Lab): Soạn các tiểu sử việc làm và thư xin việc có hiệu quả, phát triển khả năng đánh máy và dùng mạng lưới điện toán để tìm kiếm những việc làm thích hợp.

  • Máy điện thư: Gởi tiểu sử việc làm và các tài liệu khác đến các chủ nhân tương lai.

  • Ðiện thoại: Dùng cho những liên lạc cần thiết về việc làm với các chủ nhân tương lai.

  • Bảng niêm yết việc làm: Cho biết những nơi hiện đang tuyển người.

  • Tài liệu ấn hành: Cung cấp tin tức về các khuynh hướng hiện tại của thị trường việc làm, viết tiểu sử việc làm, giữ việc, xây dựng lòng tự tin và những đề tài khác cần thiết để tìm việc một cách hiệu quả.

  • Hội thảo: Do những nhà thuyết trình chuyên nghiệp cung cấp cho quí vị những phát triển nghề nghiệp phụ trội và kỹ năng giữ việc.


Mở cửa Thứ Hai – Thứ Năm; 8:30 sáng đến 4:30 chiều và

Thứ Sáu 8:30 sáng đến 12:30 trưa.


379 Tomkins Court 1879 Senter Road 420 South Pastoria Ave.

Gilroy, CA 95020 San Jose, CA 95112 Sunnyvale, CA 94086(408) 846-3960 (408) 793-2300 (408) 491-6730

SCD 1761 (Viet) – 10/08 

tải về 157.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương