Lý LỊch khoa họC


Các trình tự gen đăng công bố trên Genbanktải về 3.37 Mb.
trang5/11
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích3.37 Mb.
#2821
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Các trình tự gen đăng công bố trên Genbank

  1. Nguyen,T.T., Chu,M.H., Nguyen,T.V.T., and Pham, N.T.T., (2008), Potato virus Y partial gene for polyprotein, coat protein region, genomic RNA, EMBL, GenBank, Accession FM200035.

  2. Nguyen,T.T., Chu,M.H., Nguyen,T.V.T., and Pham, N.T.T., (2008), Potato virus Y partial gene for polyprotein, coat protein region, isolate PVY - ThaiNguyen, genomic RNA, EMBL, GenBank, Accession FM201468.

  3. Bui,H.T., Hoang,H.P., Nguyen,T.T. and Chu,M.H., (2015), Catharanthus roseus mRNA for DAT enzyme (DAT gene), isolate TN1(Pink-purple flower), Accession LN809930.

  4. Bui,H.T., Hoang,H.P., Nguyen,T.T. and Chu,M.H, (2015), Catharanthus roseus mRNA for DAT enzyme (DAT gene), isolate TN2 (White flower), LN809931

  5. Bui,H.T., Luong,H.T., Nguyen,T.T. and Chu,M.H.,(2015), Catharanthus roseus mRNA for peroxidase (prx gene), isolate TN1 (Pink-purple flower), Accession LN809932.

  6. Bui,H.T., Luong,H.T., Nguyen,T.T. and Chu,M.H.,(2015), Catharanthus roseus mRNA for peroxidase (prx gene), isolate TN2(White flower), Accession LN809933

IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì

1. B99-03-31, Nghiên cứu khả năng chịu nóng của một số giống lúa. Năm nghiệm thu: 2001. Xếp loạitốt.

2. B2005-03-70, ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật vào việc nhân nhanh một số giống hoa lan. Năm nghiệm thu: 2006. Xếp loạitốt.

3. B2007-TN01-03, Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật vào việc tạo khoai tây củ bi sạch bệnh và trồng thử nghiệm trên đất Thái Nguyên. Năm nghiệm thu: 2009. Xếp loại tốt.

4. NCCB 6 236 06, Nghiên cứu khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn ở lạc (Arachis hypogaea L.) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật, Năm nghiệm thu: 2009. Xếp loại đạt.

V. Sách và Giáo trình

1. Nguyễn Trọng Lạng, Chu Hoàng Mậu, Nguyễn Thị Tâm, Sinh học Tế bào, NXB Nông nghiệp, 2005.

2. Chu Hoàng Mậu, Nguyễn Thị Tâm, Giáo trình Di truyền học, NXB Giáo dục, 2006.

VI. Hướng dẫn sau đại học


TT

Họ và tên, Tên đề tài

Trình độ

Cơ sở đào tạo

Năm hướng dẫn

Năm bảo vệ

1

Vũ Thị Thu Thủy

Đề tài: Tạo dòng chịu hạn bằng công nghệ tế bào và phân lập gen liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạcTiến sỹ

Đại học Thái Nguyên

2008

2011

2

Nguyễn Thị Thu Hoài

Đề tài: Nghiên cứu khả năng chịu hạn và đa dạng di truyền một số giống lúa cạn địa phươngThạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

2004

2005

3

Bùi Thu Thuỷ

Đề tài: Nghiên cứu khả năng chịu hạn và tạo nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn ở lúa bằng công nghệ tế bào thực vậtThạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

2005

2006

4

Trương Quang Vinh

Đề tài: Phân tích đa hình ADN và ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật vào việc nhân giống khoai tây củ bi sạch bệnhThạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

2005

2007

5

Nguyễn Thị Thu Ngà

Đề tài: Đánh giá khả năng chịu hạn và sự đa dạng di truyền của các giống lạc L12, L14, L15, V79Thạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

2005

2007

6

Nguyễn Thị Thu Huyền

Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh lý, hiệu quả tạo củ khoai tây bi in vitro và trồng thử nghiệm tại Thái NguyênThạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

2006

2008

7

Nguyễn Đức Hoàng

Đặc điểm di truyền, khả năng chịu hạn và sự thay đổi ADN genome của một số dòng lúa có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nướcThạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

2005

2008

8

Nguyễn Thu Giang

Đề tài: Đánh giá khả năng chịu hạn và tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu hạn từ các giống lạc L08, L23, L24, LTB, LCB, LBK bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitroThạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

2005

2008

9

Nguyễn Minh Quế

Đề tài: Đánh giá mối quan hệ di truyền của một số mẫu dẻ và nghiên cứu bảo tồn nguồn gen dẻ Trùng khánh – Cao Bằng bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vậtThạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

2007

2009

10

Võ Văn Ngọc

Thạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

2007

2009

11

Hoàng Tú Hằng

Đề tài: Đặc điểm nông học và hóa sinh hạt của một số dòng lạc thế hệ R4 có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nướcThạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

2007

2009

12

Phó Thị Thúy Hằng

Đề tài: Nghiên cứu bảo tồn vốn gen cây Ngưu tất (Achyran thesis Blume) bằng kỹ thuật nuôi cây mô tế bào thực vậtThạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

2008

2010

13

Nguyễn Thị Hồng Liên

Đề tài: Đánh giá một số dòng lúa chọn lọc thế hệ R1 có nguồn gốc từ mô sẹo chịu lạnhThạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

2008

2010

14

Đinh Tiến Dũng

Đề tài: Đánh giá một số dòng lạc có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mất nước của các giống L23, L18, MD7 và MD9Thạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

2008

2010

15

Nguyên Mạnh Quỳnh

Đánh giá một số dòng lúa có nguồn gốc từ mô sẹo chịu mặn (NaCl)”Thạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

2009

2011

16

Tăng Thị Ngọc Mai

Đề tài: Đánh giá khả năng chịu lạnh và tạo nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn dòng chịu lạnh từ các giống lúa Xuân Châu Hương, Q5, C27, Khang Dân, U17 và Nhị Ưu 63 bằng kỹ thuật nuôi cấy in vitroThạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

2009

2011

17

Dương Thị Thu Huyền

Đề tài: Đánh giá một số dòng lúa chọn lọc thế hệ R2 có nguồn gốc từ mô sẹo chịu lạnhThạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

2010

2012

18

Sầm Thị Thanh Huyền

Đánh giá một số dòng lúa có nguồn gốc từ mô sẹo chịu lạnh giống Xuân Châu HươngThạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

2011

2013

19

Nguyễn Thị Hải Yến

Đề tài: Nghiên cứu môi trường nhân giống lan in vitroThạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

2011

2013

20

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Đề tài: Nghiên cứu nhân giống cây Vú bò (Ficus simplicissima Lour.) bằng phương pháp nuôi cấy mô thực vậtThạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

2012

2014

21

Lương Thanh Huyền Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm gen mã hóa peroxidase ở cây dừa cạn (Catharanthus roseus (L.) G. Don)”.

Thạc sỹ

Đại học Thái Nguyên
2015

22

Trần Thị Anh

Đề tài: Nghiên cứu tái sinh in vitro cây dừa cạn (Catharanthus roceus (L.) G. Don) phục vụ chuyển genThạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

2013

2015

23

Tống Xuân Hoa

Đề tài: Nhân giống cây Sâm dây bằng công nghệ tế bào thực vậtThạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

2013

2015


tải về 3.37 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương