Lý LỊch khoa họCtải về 3.37 Mb.
trang10/11
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích3.37 Mb.
#2821
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2000 tại trường ĐHSP Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2004 tại trường ĐHSP hà Nội

- Tốt nghiệp Tiến sỹ năm 2012 tại Viện KHGD Việt NamIII. Các công trình khoa học đã công bố

 • Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[1]. Đinh Quang Báo, Nguyễn Thị Hà, (2005), “Hình thành kỹ năng so sánh cho học sinh trong dạy học sinh học ở trường Trung học phổ thông”, Tạp chí Giáo dục số 111, trang 36,37.

[2]. Nguyễn Thị Hà, (2005), Rèn luyện kỹ năng nghiên cứu tại liệu học tập Sinh – kỹ thuật nông nghiệp cho sinh viên đại học sư phạm, Tạp chí giáo dục, số 114, trang 31, 32.

[3]. Nguyễn Thị Hà, (2007), Rèn luyện cho sinh viên kỹ năng tổ chức học sinh làm việc với sách giáo khoa trong dạy học ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 168, trang 37, 38.

[4]. Nguyễn Thị Hà, (2008), Quy trình rèn luyện sinh viên kỹ năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở trung học phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 204, trang 35,36.

[5]. Nguyễn Thị Hà, (2010), Kết quả thực nghiệm vận dụng quy trình rèn luyện sinh viên kỹ năng tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở trung học phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 238, trang 52,53.

[6]. Nguyễn Thị Hà, (2008), Tổ chức học sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học Sinh học ở trung học phổ thông, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 1, số 4, trang 27, 28, 29, 30.IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì

 • Cấp Bộ/Tỉnh

1. B2008- TN 04 - 15. “Rèn luyện kỹ năng tổ chức họch sinh tự lực nghiên cứu sách giáo khoa cho sinh viên ngành Sư phạm Sinh học trong dạy học ở trường Trung học phổ thông”. Nghiệm thu năm 2009, xếp loại khá.

 • Cấp Đại học/cơ sở

1. Rèn luyện kỹ năng sử dụng biện pháp so sánh cho sinh viên trong dạy học sinh học”, nghiệm thu năm 2006, xếp loại tốt

2. Đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực người học trong dạy học Sinh học 11 ở trường THPT Thái Nguyên, nghiệm thu 2015, xếp loại đạt.V. Sách và Giáo trình

VI. Hướng dẫn sau đại học

TT

Họ và tên, Tên đề tài

Trình độ

Cơ sở đào tạo

Năm hướng dẫn

Năm bảo vệ

1

Mã Thị Diệu Ái

Đề tài: Xây dựng một số chủ đề tích hợp kiến thức KHTN ở trường THCSThạc sỹ

Đại học sư phạm Thái Nguyên

2014- 2015

2015

2

Nguyễn Thị Minh Châu

Đề tài: Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực người học trong dạy học Sinh học THPTThạc sỹ

Đại học sư phạm Thái Nguyên

2014 - 2015

2015

VII. Khen thưởng

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: Vũ Thanh Trà

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1981

Nơi sinh: Thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

Quê quán: Thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên

Đơn vị công tác: Khoa Sinh học – Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Di truyền học

Môn học giảng dạy: Môi trường và phát triển, Cơ sở trồng trọt, Lâm sinh, Sinh lý chống chịu, Khoa học tự nhiên, Sinh học ứng dụng trong trồng trọt.

Lĩnh vực nghiên cứu: Di truyền học

Ngoại ngữ: Tiếng anh B1

Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh học – Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Điện thoại: 0903.290.309

Email: travuthanh@gmail.com; vuthanhtra@dhsptn.edu.vn

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2003, tại trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2006, tại trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Tiến sỹ năm 2013, tại trường Đại học Sư phạm Thái NguyênIII. Các công trình khoa học đã công bố

 • Bài báo đăng Tạp chí quốc tế

[1]. Vu Thanh Tra, Tran Thi Phuong Lien, Chu Hoang Mau. 2015. Proteomic  characterization  of  soybean  leaf  proteins  from cultivar DT2000 with rust-resistant ability in Vietnam. International Journal of Biosciences (IJB), 6 (2): 468-477.

 • Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[2]. Vũ Thanh Trà, Chu Hoàng Mậu (2004), "Nghiên cứu đặc điểm hình thái và hoá sinh của năm giống lạc (Arachis hypogaea L.) LVT, TQ7, LC2, L14, V79 trồng tại Bắc Giang". Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên số 3 (31), 76-83.

LÝ LỊCH KHOA HỌCI. Thông tin chung

Họ và tên: Nguyễn Hữu Quân

Giới tính: Nam

Năm sinh: 15/8/1985

Nơi sinh: Phú Mẫn - Thị Trấn Chờ -Yên Phong - Bắc Ninh

Quê quán: Phú Mẫn - Thị Trấn Chờ -Yên Phong - Bắc Ninh

Đơn vị công tác: Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ năm: 2015 Chuyên ngành: Hóa sinh học

Môn học giảng dạy: Vi sinh vật học; Vi sinh học phân tử; Công nghệ sinh học

Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa sinh học; Vi sinh vật học và Sinh học phân tử

Ngoại ngữ: A2

Địa chỉ liên hệ: Phòng Khoa học - Công nghệ và Hợp tác Quốc tế

Điện thoại: 01669 238 303

Email: quannh@dhsptn.edu.vn

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2007, tại trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2009, tại trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Tiến sỹ năm 2015, tại trường ĐH Khoa học - ĐH Thái NguyênIII. Các công trình khoa học đã công bố

 • Bài báo đăng Tạp chí quốc tế

[1]. Huu Quan Nguyen, Dinh Thi Quyen, Sy Le Thanh Nguyen and Van Hanh Vu (2015), “An extracellular antifungal chitinase from Lecanicillium lecanii: Purification, properties and application in biocontrol against plant pathogenic fungi” Turkish Journal of Biology, 39, tr. 6-14.

[2]. Nguyen HQ, Quyen DT (2010) “Purification and properties of an endoglucanase from Aspergillus oryzae VTCC-F045”, Australian Joural of Basic and Applied Sciences. 4: tr 6217-6222. • Bài báo đăng Hội nghị quốc tế:

[3]. Nguyen Huu Quan, Vu Van Hanh, Quyen Dinh Thi (2014), “Cloning and expression of a gene encoding chitinase from Lecanicillium lecanii 43H in Pichia pastoris”, In: the 3rd Academic conference on natural science for master and PhD students from Asean countries, tr. 438-445.

[4]. Nguyen Huu Quan, Vu Van Hanh, Quyen Dinh Thi (2012), “Biological characteristics and virulence of Lecanicillium lecanii strains against Chinese cabbage aphids”, In: The 2nd Academic conference on Natural Science for Master and PhD Students from Cambodia-Laos-Malaysia, tr. 423-427. • Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[5]. Nguyễn Hữu Quân, Đỗ Thị Tuyên (2015), “Tinh sạch và đánh giá tính chất lý hóa của chitinase tái tổ hợp từ nấm men Pichia pastoris X33”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc Gia Hà Nội, 34(4S), tr. 282-287.

[6]. Nguyễn Hữu Quân, Đỗ Thị Tuyên, Quyền Đình Thi (2014), “Phân lập, biểu hiện, tinh sạch và đánh giá tính chất lý hóa của chitinase từ Lecanicillium lecanii 43H trong Pichia pastoris X33”, Tạp chí Công nghệ Sinh học, 12(3), tr. 1-8.

[7]. Nguyễn Hữu Quân, Quyền Đình Thi (2014), “Tối ưu sinh tổng hợp chitinase từ chủng nấm sợi Lecanicillium lecanii ở điều kiện lên men lỏng”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên, 129(15),tr. 95-102.

[8]. Vũ Văn Hạnh, Nguyễn Hữu Quân, Quyền Đình Thi (2012), “Nghiên cứu độc tính của nấm kí sinh côn trùng trên rệp hại ngô Aphids maydis để sản xuất thuốc trừ sâu sinh học”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 50(3D), tr. 1009-1015.

[9]. Nguyễn Hữu Quân, Vũ Văn Hạnh, Quyền Đình Thi (2012), “Nghiên cứu độc tính và đặc tính sinh học của chủng nấm Lecanicillium đối với rệp đào”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 50(3D), tr. 862-868.


 • Bài báo đăng Hội nghị trong nước

[10]. Nguyễn Hữu Quân, Vũ Văn Hạnh, Đỗ Thị Tuyên, Quyền Đình Thi (2014), “Lựa chọn điều kiện tối ưu sinh bào tử nấm Lecanicillium lecanii 43H trong lên men thể rắn”, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học thanh niên lần thứ XIII, Nxb Khoa học Tự nhiên & Công nghệ, tr. 191-198.

[11]. Nguyễn Hữu Quân, Vũ Văn Hạnh, Quyền Đình Thi, Phạm Thị Huyền (2013), “Tinh sạch và đánh giá tính chất lý hóa của chitinase từ nấm Lecanicillium lecanii 43H”, Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc, Nxb Khoa học Tự nhiên & Công nghệ,1, tr. 426-430.

[12]. Nguyễn Hữu Quân, Đào Thị Tuyết, Quyền Đình Thi (2009), “Tuyển chọn và tối ưu điều kiện nuôi cấy chủng Aspergillus oryzae sinh tổng hợp endo-β-1,4-glucanse”. Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc. • Trình tự gen công bố tại ngân hàng gen Quốc tế

1. Nguyen HQ, Vu VH and Quyen DT (2012) Lecanicillium lecanii strain 43H 28S ribosomal RNA gene, partial sequence. GenBank: JX665044.

2. Nguyen HQ, Vu VH and Quyen DT (2012) Lecanicillium lecanii strain 43H chitinase gene, partial cds. GenBank: JX665045IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì

 • Cấp Đại học/cơ sở

1. Đề tài KH&CN cấp Đại học, ĐH2012-TN04-16: Nghiên cứu chất có hoạt tính diệt rệp từ chủng nấm kí sinh côn trùng. Nghiệm thu T6/2014, xếp loại tốt.

2. Đề tài KH&CN cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của phức chất và hệ enzyme tới khả năng phát triển của một số loài vi sinh vật gây bệnh. Đang triển khai.VI. Khen thưởng

1. Giấy khen của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, QĐ số .....ĐHTN ngày .../..../.... Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015. Năm: 2015

2. Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: Lương Thị Thúy Vân

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 1978

Nơi sinh: Lạng Sơn

Quê quán: Lạng Sơn

Đơn vị công tác: Khoa Sinh học – Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ ; năm: 2012 ; Chuyên ngành: Khoa học cây trồng

Môn học giảng dạy: Cơ sở trồng trọt, Kỹ thuật trồng trọt, Lâm sinh, Công nghệ sau thu hoạch, Môi trường và phát triển, Sinh thái học nông nghiệp, Độc tố học, Chỉ thị sinh học môi trường, Ứng dụng sinh học trong trồng trọt, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Khoa học tự nhiên.

Lĩnh vực nghiên cứu: Môi trường đất; xử lý ô nhiễm môi trường đất, nước bằng biện pháp sinh học; dinh dưỡng cây trồng.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ: Tổ Thực vật – Khoa Sinh học – trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Điện thoại: 0945 855 755

Email: luongvandhsptn@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2000, ngành Trồng trọt tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2003, ngành Trồng trọt tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

- Tốt nghiệp Tiến sỹ năm 2012, ngành Khoa học cây trồng tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.III. Các công trình khoa học đã công bố

[1]. Lương Thị Thúy Vân, Đặng Văn Minh, 2005, “Năng suất và phẩm chất của một số giống đậu xanh trồng thử nghiệm tại Thái Nguyên”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 14, trang 36-38.

[2]. Lương Thị Thúy Vân, Đặng Văn Minh, 2005, “ Khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống đậu xanh trồng thử nghiệm tại Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, quyển 3.

[3]. Lương Thị Thúy Vân, Lương Văn Hinh, Mã Thị Diệu Ái, Đặng Đình Kim, Trần Văn Tựa, Lương Văn Hinh, 2008, “Sinh trưởng và tích lũy chì của cỏ vetiver (Vetiveria zizanioides L.) trồng trên đất ô nhiễm do khai thác khoáng sản”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ viện KH và CN Việt Nam, số 6A, tập 46, tr. 234-241.

[4]. Lương Thị Thúy Vân, Lương Văn Hinh, Trần Văn Tựa, 2009, “Nghiên cứu sự sinh trưởng và khả năng tích lũy As của cỏ Vetiver trồng trên đất ô nhiễm do khai thác khoáng sản, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN, số 4, tập 52, tr. 82-89.

[5]. Lương Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Hiền, Lương Văn Hinh, 2010, “Khả năng chống chịu và tích lũy chì của cây cải xanh trồng trên đất ô nhiễm”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHTN, số 05, tập 67, tr. 87 – 92.IV. Hướng dẫn sau đại học

TT

Họ và tên, Tên đề tài

Trình độ

Cơ sở đào tạo

Năm hướng dẫn

Năm bảo vệ

1

Nông Văn Linh

Đề tài: Đánh giá đặc diểm môi trường đất và đề xuất biện pháp phục hồi sinh học ở khu vực khai thác khoáng sản tỉnh Thái NguyênThạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

2014

2015

2

Phạm Thị Quyên

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của các hàm lượng N, P đến khả năng chống chịu, tích lũy As của 2 loài dương xỉ (Pteris vittata L. và Pityrogramma calomelanos L.) tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái NguyênThạc sỹ

Đại học Thái Nguyên

2015

2016

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: PHẠM THỊ HỒNG TÚ

Giới tính:

Năm sinh: 01/03/1973

Nơi sinh: Đồng Hỷ Thái Nguyên

Quê quán: Hòa Phong-Mỹ Hào-Hưng Yên

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Sinh – KTNN, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Chức vụ hiện tại: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ ; năm: 2014; Chuyên ngành: LL&PPDHSinh học

Môn học giảng dạy: Phương pháp dạy học sinh học

Lĩnh vực nghiên cứu: LL&PPDH Sinh học

Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1

Địa chỉ liên hệ: Số nhà 12, tổ 15, phường Đồng Quang, tp Thái Nguyên

Điện thoại: 0982756090

Email: hongtutn@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 1994, ngành Sư phạm Sinh – KTNN tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2008, ngành LL&PPDH môn Sinh học tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

- Nhận học vị Tiến sĩ năm 2014, ngành lý luận và Phương pháp dạy học môn Sinh học tại Viện Khoa học giáo dục Việt nam.III. Các công trình khoa học đã công bố

 • Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[1]. Phạm Thị Hồng Tú (2008), Nâng cao năng lực tự học môn sinh học 10 cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, số 46 tr40-44.

[2]. Nguyễn Phúc Chỉnh, Phạm thị Hồng Tú (2010), “Thiết kế bản đồ khái niệm phần Di truyền học – Sinh học 12”, Tạp chí Giáo dục (số 265) .

[3]. Phạm thị Hồng Tú (2011), “Sử dụng bản đồ khái niệm trong tự học và học hợp tác qua mạng Internet”, Tạp chí Giáo dục (số 283) .

[4]. Nguyễn Phúc Chỉnh, Phạm Thị Hồng Tú (2012), “ Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong tự học chương 1 “Cơ chế di truyền và biến dị - Sinh học 12”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐH Thái Nguyên, số 07, tập 95.

[5]. Phạm Thị Hồng Tú (2012), “Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần Di truyền học – Sinh học 12”, Tạp chí Giáo dục (số 295).


 • Bài báo đăng Hội nghị trong nước

[1]. Phạm Thị hồng Tú (2011), “Bản đồ khái niệm – Công cụ hữu ích trong dạy và học Sinh học”, Kỷ yếu hội nghị khoa học nghiên cứu sinh, Viện khoa học giáo dục Việt Nam, trang 270.

2. Các sách và giáo trình tham gia biên soạn

1.  Nguyễn Thị Ánh Tuyết (Chủ biên), Đào Duy Hảo, Nguyễn Thị Minh Lý, Phạm Thị Hồng Tú (2010), Giáo trình Dân số - Môi trường - AIDS - Ma túy, Trường Cao Đẳng Sư phạm Thái Nguyên.

VII. Khen thưởng

Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 5 lần (Trong thời gian công tác tại trường PT Vùng Cao Việt Bắc): Năm 2003-2004; Năm 2008-2009; Năm 2009-2010; Năm 2012-2013; Năm 2013-2014LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: NGUYỄN VIẾT TIẾN

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1979

Nơi sinh: Thái Nguyên

Quê quán: Tổ dân phố Yên Ninh, Phường Ba Hàng, TX Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Đơn vị công tác: Khoa Sinh Trường đại học Sư Phạm- Đại học Thái Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Tiến sĩ ; năm: 2013 ; Chuyên ngành: Công nghệ sinh học

Môn học giảng dạy: Khoa học tự nhiên, Lý Sinh học

Lĩnh vực nghiên cứu: Công nghệ sinh học môi trường

Ngoại ngữ: Tiếng Nga D, tiếng Anh

Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh, trường đại học Sư Phạm - Đại học Thái Nguyên

Điện thoại: 01658181589

Email: Viettien1302@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học: Thời gian học đại học 1998 đến năm 2004 tốt nghiệp đại học tại trường đại học tổng hợp kỹ thuật Quốc Gia Tver – Liên Bang Nga

- Tốt nghiệp Thạc sỹ: học thạc sĩ năm 2005- 2007 tại trường đại học Sư Phạm- Đại học Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Tiến sỹ: Thời gian học nghiên cứu sinh 2010 – 2013. Năm 2013 bảo vệ. Học nghiên cứu sinh tại trường đại học tổng hợp kỹ thuật Quốc Gia Astrakhan – Liên Bang NgaIII. Các công trình khoa học đã công bố

 • Bài báo đăng Tạp chí quốc tế

[1]. Сопрунова О.Б., Нгуен Виет Тиен. Перспективы использования слизеобразующих бактерий в нефтяной отрасли // Юг России: экология, развитие, Махачкала, 2010. - No4. – с. 91-93.

[2]. Сопрунова О.Б., Гальперина А.Р., Нгуен Виет Тиен. Перспективы использования аборигенной микрофлоры в детоксикации и очистке нефтесодержащих отходов // Материалы 1-й научно-практической конференции «Новейшие технологии освоения месторождений углеводородного сырья и обеспечение безопасности экосистем Каспийского шельфа», Астрахань: Изд-во АГТУ, 2010 – с. 103-106.

[3]. Нгуен Виет Тиен., Сопрунова О.Б. Скрининг микроорганизмов, обладающих эмульгирующими свойствами // Тезисы Всероссийской научной конференции профессорско-преподавательского состава Астраханского государственного технического университета (55-й НПК ППС АГТУ), Астрахань, 2011. – с. 40.

[4]. Нгуен Виет Тиен., Сопрунова О.Б. Поиск и выявление новых бактериальных штаммов с полифункциональными свойствами в техногенных субстратах // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2011. Т. 13, № 5(3) - с. 167-170.

[5]. Нгуен Виет Тиен. Отбор перспективных бактериальных культур для разработки биологических способов очистки от нефти // Тезисы докладов Всероссийской научной конференции профессорско-преподавательского состава Астраханского государственного технического университета (56-й НПК ППС АГТУ) (электронный ресурс), Астрахань, 2012.– с. 47.

[6]. Сопрунова О.Б., Утепешева А.А., Нгуен Виет Тиен. Микроорганизмы – деструкторы ПАВ в водных средах // Изд-во АГТУ, 2013 – с. (в печати – выходит в апреле 2013 г.).

[7]. Нгуен Виет Тиен., Сопрунова О.Б. Studying of properties and strains identification of the muciparous bacteria allocated from the petropolluted wastage (Astrakhan – Russia) // Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология», 2013. №02/2 (120). - с. 137-142.

[8]. Сопрунова О.Б., Нгуен Виет Тиен. Функциональное разнообразие прокариот техногенных субстратов // Тезисы докладов Международной научной конференции профессорско-преподавательского состава Астраханского государственного технического университета (57-я конференция ППС АГТУ), Астрахань, апрель, 2015. – с.---(В печати).Tham gia hội nghị khoa học quốc tế và chuyên ngành tại Liên Bang Nga.

[1]. Заочное участие в 1-й научно- практической конфереции новейшие технологии освоения месторождений углеводородрого сырья и обеспечение безопасности экосистем Каспийского Шельфа Астрахань 2010 с докладом « Перспективы использования обороченной микрофлоры в детоксикации и очистке нефтесодержащих отходов».

[2]. Всеросийская научная конференция профессорско предавателького состава Астраханского государственного технического университетета (55-я конференния ППС АГТУ) Астрахань 2011 с докладом « Скринг микроорганизмов обладающих эмульгирующими свойствами»

[3]. Всерссийская научная конференция с международным участием ЭКОБИОТЕХ-2011, Уфа Россия с докладом « Поиск и выявление новых бактериальных штаммов с полифунциональными свойствами а техногенных субстратах».

[4]. Всерссийская научная конференция профессорско- предавательского состава Астраханского государственного технического университета ( 56-я конференния ППС АГТУ) Астрахань 2012 с докладом «Отбор перспективных бактериальных культур для разработки биологических способов от нефти».
LÝ LỊCH KHOA HỌCI. Thông tin chung

Họ và tên: Từ Quang Trung

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1988

Nơi sinh: Thành phố Thái Nguyên

Quê quán: Xã Hóa Trung – Huyện Đồng Hỷ – Tỉnh Thái Nguyên

Đơn vị công tác: Khoa Sinh Học

Chức vụ: Bí Thư liên chi Đoàn

Học vị: Thạc Sĩ năm: 2013 Chuyên ngành: Chăn nuôi

Chức danh khoa học: ; công nhận năm:

Môn học giảng dạy: Cơ sở chăn nuôi, Kỹ thuật chăn nuôi, Thủy sản, Sinh học ứng dụng trong chăn nuôi

Lĩnh vực nghiên cứu: Dinh dưỡng và thức ăn

Ngoại ngữ: B1

Địa chỉ liên hệ: Số nhà 996, tổ 8, phường Quang Vinh, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 01659990158

Email: trungsix@gmail.com , tuquangtrung@dhsptn.edu.vnII. Quá trình đào tạo

- Tốt nghiệp Đại học năm 2010, tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2013, tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

III. Các công trình khoa học đã công bố


 • Bài báo đăng Tạp chí trong nước

[1]. Từ Trung Kiên, Nguyễn Thị Mai Trang và Từ Quang Trung (năm 2013), “So sánh ảnh hưởng của bột cỏ Stylo và bột lá sắn trong khẩu phần ăn có cùng mức năng lượng, protein đến năng suất và chất lượng trứng của gà đẻ bố mẹ Lương Phượng” Tạp chí KHKT chăn nuôi, tập số 8 [173], tr. 28-34.

[2]. Trần Thị Hoan, Từ Quang Trung, Nguyễn Văn Chung (năm 2013), “So sánh ảnh hưởng của bột lá sắn và bột cỏ Stylo trong khẩu phần ăn có sự điều chỉnh cùng mức năng lượng, protein đến khả năng sản xuất gà thịt Lương Phượng” Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Chuyên đề Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc tháng 5, tr. 173-176.
tải về 3.37 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương