Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh



tải về 367.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.11.2018
Kích367.81 Kb.

ÁNH SÁNG MUÔN DÂN

(L Đc M dâng Chúa Giêsu trong Đn Thánh)

http://3.bp.blogspot.com/-ih1krpnng2a/uunbjlxvd4i/aaaaaaaanfo/nhxpw2xc41u/s1600/(leducmedangchuagiesu)+anhsangmuondan.jpg

Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh còn gọi là Lễ Nến, Lễ Thanh Tẩy hoặc Tẩy Trần. Lễ này là lễ kính nhớ việc Đức Maria được thanh tẩy theo luật Môsê: phụ nữ sau khi sinh con thì bị coi là ô uế trong 40 ngày nếu sinh con trai, 80 ngày nếu sinh con gái.

Đó là dâng “của lễ đầu mùa” theo luật Cựu ước:“Chúng tôi buc mình hàng năm phi đem dâng vào Nhà Đc Chúa nhng th sn đu mùa ca chúng tôi và tt c hoa trái đu mùa mi th cây, cũng như cácon trai đu lòng ca chúng tôi và ca thú vt, như đã chép trong L Lut. Các con đu lòng ca bò, nga, chiên, dê đem ti Nhà Thiên Chúa cũng dành cho các tư tế đang phc v Nhà Thiên Chúa chúng tôi. Phn tt nht trong s bt xay, trong nhng ca trích dâng, hoa trái đu mùa mi th cây, rượu mi và du tươi, chúng tôi s đem dâng các tư tế ti các phòng trong Nhà Thiên Chúa chúng tôi (Nkm 10:36-37).

Sự kiện dâng Chúa Giêsu vào đền thánh và thanh tẩy Đức Trinh Nữ đã được Thánh sử Luca ghi lại (Lc 2:22-40). Sự kiện này nhằm thực hiện những lề luật đã được ghi rõ trong Cựu ước (Lv 12:8).

Lễ này được du nhập vào Đế quốc Đông Phương dưới triều vua Justinianô (527-565). Đối với Giáo hội tại Tây phương, lễ này được nhắc đến trong sách bí tích của ĐGH Gelasianô (thế kỷ VII). Từ cuối thế kỷ IV, Giáo hội tại Giêrusalem đã mừng kính lễ này. Giáo hội tại Hy Lạp và Milanô kể lễ này vào một trong các lễ trọng kính Chúa Giêsu, dạng nghi lễ chính trong năm. Giáo hội tại Rôma lại kể lễ này vào số các lễ kính Đức Trinh Nữ Maria.

Trong thông điệp về lòng tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria, ĐGH Phaolô VI viết: “L ngày mùng 2 tháng 2, được ci tên là L Dâng Chúa Vào Đn Thánh, cũng cn nhc nh đ hưởng ngun phong phú ln lao ca ân sng Chúa Giêsu và Maria đi song song. Đc Kitô thc hin mu nhim cu đ. Maria mt thiết kết hp vi Chúa chu kh hình, đ thc hin mt s mng va thuc v Dân Chúa ca Cu ước, va là hình nh ca Dân Tân ước luôn luôn v bt b gian kh, th thách đc tin và lòng trông cy (Tông thư Marialis Cultur, s 7b).

Trong ngày lễ này, nến được làm phép để tưởng nhớ lời tiên tri Simêon gọi Đức Kitô là “ánh sáng soi đường cho dân ngoại” (Lc 2:32), các giáo xứ thường tổ chức rước kiệu nến trong nhà thờ để nhớ đến việc Đức Giêsu tiến vào Đền Thờ Giêrusalem, đồng thời cũng nhắc nhở các bậc cha mẹ dâng con cái cho Thiên Chúa.

Thiên Chúa tuyên phán: “Này Ta sai s gi ca Ta đến dn đường trước mt Ta. Và bng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Đin ca Người. Kìa, v s gi ca giao ước mà các ngươi đi trông đang đến (Ml 3:1). Chúa Thượng đó chính là Thiên Chúa, Ngài “như lửa của thợ luyện kim, như thuốc tẩy của thợ giặt” và “sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc, sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi và tinh luyện chúng như vàng, như bạc” (Ml 3:2-3a). Chẳng ai chịu nổi nếu không nghiêm túc sống công minh chính trực và tuân thủ Luật Chúa.

Thật hạnh phúc cho những người đã được thanh tẩy, được tinh luyện. Ngôn sứ Malakhi cho biết: “By gi, đi vi Đc Chúa, chúng s là nhng k đến dâng l vt, theo l công chính. L vt ca Giuđa và ca Giêrusalem s làm đp lòng Đc Chúa như nhng ngày xa xưa, như nhng năm thu trước (Ml 3:3b-4).

Hạnh phúc dâng trào. Tác giả Thánh Vịnh mời gọi: “Hi ca đn, hãy ct cao lên, cao lên na, hi ca đn c kính, đ Đc Vua vinh hin ng vào (Tv 24:7 & 9). Đức Vua đó là ai? Đó là “Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng, Đức Chúa oai hùng khi xuất trận” (Tv 24:8 & 10). Nào, hãy đồng thanh hô vang tán dương Chúa suốt cả cuộc đời chúng ta: “Chúc tng Ðng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên tri và vinh quang trên các tng tri (Lc 19:38). Chúng ta ca tụng Chúa thì cũng chẳng thêm gì cho Ngài, không chỉ Ngài xứng đáng được tôn vinh mà chính chúng ta lại được cứu độ. Thật kỳ lạ biết bao!

Thánh Phaolô nói: “Vì con cái thì đu chung mt huyết nhc, nên Đc Giêsu đã cùngmang ly huyết nhc đó. Như vy, nh cái chết ca Người, Người đã tiêu dit tên lãnh chúa gây ra s chết, tc là ma qu, và đã gii thoát nhng ai vì s chết mà sut đi sng trong tình trng nô l (Dt 2:14-15). Tại sao? Lý do thế này: “Vì nhng k được Người giúp đ không phi là các thiên thn, mà là con cháu Áp-ra-ham. Bi thế, Người đã phnên ging anh em mình v mi phương din, đ tr thành mt v Thượng Tế nhân t và trung tín trong vic th phượng Thiên Chúa, hu đn ti cho dân (Dt 2:16-17).

Có một lý do đặc biệt hơn: “Vì bn thân Người đã tri qua th thách và đau kh, nên Người có th cu giúp nhng ai b th thách (Dt 2:18). Đó là một thực tế minh nhiên. Vì về phương diện nhân loại, người ta chỉ có thể CHO những gì mình CÓ, không có thì không thể cho; hoặc người ta càng dày dạn kinh nghiệm thì người ta càng khôn ngoan, càng có thể tư vấn cho người khác.

Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy theo luật Môsê, Cô Maria và Chú Giuse đem con lên Giêrusalem để tiến dâng cho Chúa, vì Luật Chúa dạy: “Mi con trai đu lòng phi được gi là ca thánh, dành cho Chúa (Lc 2:23).24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy, ở Giêrusalem có một người tên là Simêôn. Ông là người công chính và sùng đạo, vẫn mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa.

Được Thần Khí thúc đẩy, hôm đó ông cũng lên Đền Thờ vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền. Ông ẵm Hài Nhi và chúc tụng Thiên Chúa bằng bài ca “An Bình Ra Đi” (Nunc Dimittis):



Muôn ly Chúa, gi đây theo li Ngài đã ha,

Xin đ tôi t này được an bình ra đi,

Vì chính mt con được thy ơn cu đ.

Chúa đã dành sn cho muôn dân:

Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoi,

vinh quang ca Ít-ra-en Dân Ngài.

(Lc 2:29-32)

Cô Maria và Chú Giuse rất ngạc nhiên vì những lời ông Simêôn vừa nói về Người Con. Ông Simêôn chúc phúc cho hai Cô Chú, và nói với mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đt cháu bé này làm duyên c cho nhiu người Ít-ra-en ngã xung hay đng lên. Cháu còn là du hiu cho người đi chng báng; như vy, nhng ý nghĩ t thâm tâm nhiu người s l ra. Còn chính Cô, mt lưỡi gươm s đâm thâu tâm hn Cô” (Lc 2:34-35). Một lời tiên tri rất đáng “quan ngại”. Nhưng Cô Maria không bàng hoàng, chỉ thầm lặng ghi nhớ và suy niệm hằng ngày.

Người ta cho rằng tin vào số mệnh là dị đoan. Không dị đoan đâu, vì mỗi người đều đã được Thiên Chúa quan phòng và tiền định từ đời đời, nghĩa là ai cũng có một số mệnh. Ngôn sứ Isaia đã xác định: “Đc Chúa là Đng nhào nn ra tôi t khi tôi còn trong lòng m đ tôi tr thành người tôi trung, đem nhà Gia-cóp v cho Người và quy t dân Ít-ra-en chung quanh Người. Thế nên tôi được Đc Chúa trân trng, và Thiên Chúa tôi th là sc mnh ca tôi (Is 49:5). Thánh Phaolô cũng nói: “Chúng ta là tác phm ca Thiên Chúa, chúng ta được dng nên trong Đc Kitô Giêsu, đ sng màthc hin công trình tt đp Thiên Chúa đã chun b cho chúng ta (Ep 2:10). Đó chính là số mệnh của các Kitô hữu.

Thánh sử Luca cho biết: Cũng có một nữ ngôn sứ tên là Anna, con ông Pơnuên, thuộc chi tộc Ase, đã tám mươi tư tuổi. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá. Bà không rời bỏ Đền Thờ, luôn ăn chay, cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem.

Khi làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, Cô Maria và Chú Giuse trở về nơi cư ngụ là thành Nadarét, miền Galilê. Riêng chúng ta, các Kitô hữu, cũng đã được thanh tẩy qua Bí tích Rửa tội, được thánh hóa qua Bí tích Thêm sức, rồi lại thường xuyên được thanh tẩy qua Bí tích Hòa giải. Cuộc đời Kitô hữu là một chuỗi dài của Ơn Thánh. Vì thế, chúng ta phải không ngừng nỗ lực noi gương Đức Kitô để sao cho “ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” (Lc 2:40).



Với người Việt Nam, hôm nay còn là mồng ba Tết Giáp Ngọ. Trong không khí vui Xuân đầu năm, chúng ta cùng nhau xem lại mức độ tín thác của mình vào Thiên Chúa, nhờ đó mà quyết tâm cố gắng hơn để trở thành những chứng nhân thực sự của Tin Mừng và Lòng Chúa Thương Xót.

Ly Thiên Chúa, xin ty ra chúng con sch các li lm đ chúng con xng đáng là nhng người tn hiến cho Ngài, và tr thành nhng ngn nến sáng chiếu soi nhng vùng tăm ti. Chúng con cu xin nhân danh Thánh T Giêsu, Đng cu đ chúng con. Amen.
TRM THIÊN THU
Каталог: index -> wp-content -> uploads -> 2014


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương