Kết quả nghiên cứU Ảnh hưỞng của thời vụ gieo cấY ĐẾn khả NĂng sản xuất hạt lúa lai f1 TỔ HỢp th3-3 VÀ th3-4 TẠi thanh hoá


AN ASSESSMENT OF THE IMPACT ON MODERN EXECUTIVE REMUNERATION SCHEMES ON THE CURRENT GLOBAL ECONOMIC FINANCIAL CRISIStải về 1.17 Mb.
trang10/12
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích1.17 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

AN ASSESSMENT OF THE IMPACT ON MODERN EXECUTIVE REMUNERATION SCHEMES ON THE CURRENT GLOBAL ECONOMIC FINANCIAL CRISIS

Vu Thi Cam Chi 1

1 Department of Economics and Business Administration, Hong Duc University

ABSTRACT


The paper analyzes the mordern executive remuneration schemes that have been applied worldwide. The key findings indicate that these incentive systems played a part in the current economic downturn initiated in Fall 2008. In particular, the paper uncovers the closed linkage between executive remuneration schemes and some financial manipulations. Further, incentive packages in terms of stock options and golden parachutes could also induce manages to take excessive risks.

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ KHOÁN ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

THANH HOÁ

Lê Thị Hạnh1, Ngô Đình Hùng2

1Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, trường Đại học Hồng Đức

2 Chi cục Thuế, thành phố Thanh Hoá

TÓM TẮT


Thực hiện tốt công tác quản lý Thuế nói chung và thuế khoán nói riêng là một nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan thuế trong việc thực hiện các chỉ tiêu dự toán thu ngân sách nhà nước. Đối với Thanh Hóa, Thuế khoán – một khoản thu quan trọng của ngân sách địa phương. Trong những năm gần đây chi cục Thuế thành phố Thanh Hóa đã có nhiều cải tiến trong việc quản lý nguồn thu này. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau, tình trạng thất thu trong quản lý thu thuế khoán vẫn còn tồn tại. Bài báo nêu lên thực trạng của tình hình quản lý thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Thanh Hoá trong thời gian qua từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế khoán trên địa bàn thành phố Thanh Hoá.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách Nhà nước. Trong đó thuế khoán giữ một vị trí quan trọng trong tổng thu từ thuế. Xác định được vai trò của thuế khoán nên trong thời gian qua chi cục thuế Thành phố Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp để quản lý thuế khoán có hiệu quả hơn, từ việc ban hành các văn bản quy định, các quy trình hướng dẫn, đến việc tổ chức thực hiện tại địa phương. Việc tổ chức quản lý thuế trên địa bàn rộng là công việc hết sức phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng nộp thuế, thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Mặc dù có nhiều cố gắng trong quản lý thuế khoán song trên địa bàn thành phố Thanh Hóa công tác quản lý thuế khoán vẫn còn nhiều hạn chế, dẫn đến hiện tượng thất thu thuế vẫn xảy ra. Do vậy, nhóm nghiên cứu đã thực hiện đề tài: “Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố Thanh Hoá”

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU2.1. Thực trạng công tác quản lý thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa

2.1.1. Khái quát tình hình kinh tế, xã hội Thành phố Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa có dân số gần 20 vạn người, với tốc độ tăng GDP 20% trong giai đoạn 2006 – 2010, GDP đầu người năm 2008 đạt 1.740 USD/ năm, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: tăng tỷ trọng các ngành thương mại – dịch vụ, công nghiệp – xây dựng; giảm các ngành nông – lâm thuỷ sản. Thương mại – dịch vụ chiếm 51%; công nghiệp – xây dựng: 44,6%; nông – lâm – thuỷ sản 4,4%. Thành phố Thanh Hoá là đô thị trẻ, nằm bên bờ sông Mã, có vị trí, cảnh quan sinh thái rất thuận lợi. Quốc lộ 1A xuyên Việt chạy qua trung tâm thành phố dài gần 10 km, đường sắt Bắc – Nam chạy ở phía Tây, có Cảng Lễ Môn, tạo thành một mạng lưới giao thông đa dạng và thuận tiện, nhờ đó thành phố Thanh Hoá đã trở thành trung tâm Chính trị – Kinh tế – Văn hoá của tỉnh, đồng thời thuận lợi trong việc giao thương với tất cả các tỉnh bạn. Đây là một thành phố trẻ đầy tiềm năng của một tỉnh đất rộng, người đông vào loại nhất nhì trong nước. Trong những năm gần đây, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với lòng quyết tâm phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, lại được sự chỉ đạo sát sao của thường vụ Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, sự giúp đỡ nhiệt thành của các ban, ngành Trung ương, thành phố Thanh Hoá đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. Công tác xây dựng và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt 8 quy hoạch chi tiết đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tại các địa bàn dân cư như: Khu du lịch văn hoá Hàm Rồng, Nam Cầu Hạc, khu Trung tâm, khu đô thị Đông Hương, khu đô thị Đông Sơn,... Tốc độ đầu tư phát triển đô thị ngày càng nhanh, tính riêng năm 2008 tổng vốn đầu tư xây dựng đạt 1.892 tỷ đồng, bằng 90,3% so với cùng kỳ.

Các trung tâm thương mại, chợ khu vực tiếp tục được đầu tư xây dựng, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng chợ Tây Thành, chợ Quảng Thắng; đẩy mạnh phát triển kinh doanh theo hướng tập trung trong các chợ và trung tâm thương mại.

2.1.2. Thực trạng công tác quản lý thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa

Các hộ kinh doanh cá thể thường được tư vấn qua các lớp bồi dưỡng, tập huấn của Chi cục Thuế Thành phố Thanh Hoá, hội nghề nghiệp do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (Chi nhánh Thanh Hoá) tổ chức, nhằm nâng cao kỹ năng kinh doanh, kiến thức về pháp luật và kiến thức quản lý... Bên cạnh đó, thủ tục đăng ký kinh doanh đã được cải cách với cơ chế một cửa, thực hiện đăng ký kinh doanh trong vòng 5 ngày. Hoạt động tư vấn đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho các hộ kinh doanh cá thể, khuyến kích họ tham gia kinh doanh, tạo động lực phát triển khối kinh tế dân doanh.

Kinh tế hộ phát triển đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; góp phần quan trọng giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách, số thu của khu vực cá thể kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng, năm sau đều tăng cao hơn so với năm trước.

Huy động được sự đóng góp đáng kể của các hộ kinh doanh cá thể chính là thành tích của cán bộ công chức Chi cục Thuế Thành phố. Trong những năm qua công tác quản lý thu thuế trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực: Tổng số thu về thuế công thương nghiệp – ngoài quốc doanh đạt 106,7%, năm 2008. Công tác quản lý hộ nộp thuế theo phương pháp khoán đã thực hiện khảo sát doanh thu theo đúng quy trình quản lý thuế. Các đợt điều chỉnh thuế định kỳ đã ghi tăng hàng trăm triệu đồng; số thuế thu được tăng qua các năm đều tăng, cụ thể: Năm 2006: 16.059.991.000đ; Năm 2007: 22.780.443.000đ; năm 2008: 26.181.173.000 đ. (thể hiện qua sơ đồ sau)Đặc biệt chi cục thuế thành phố đã quan tâm và đầu tư thích đáng cho công tác cải cách hành chính và công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật thuế, hình thức phong phú, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của hộ kinh doanh; nhiều năm liên tục đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Hai và được Thành phố xét công nhận đơn vị văn hóa; thường xuyên có trên 70% cán bộ công chức được các cấp khen thưởng.

Tuy nhiên, thất thu ở lĩnh vực này vẫn còn là thách thức đối với ngành thuế.

Nguyên nhân của tình trạng thất thu thuế do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Một là, trình độ hiểu biết và kiến thức về pháp luật của các hộ kinh doanh cá thể còn nhiều hạn chế. Ý thức tuân thủ pháp luật của hộ kinh doanh còn yếu; chưa thấy được quyền và nghĩa vụ trong việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, tìm mọi cách trốn thuế, kê khai doanh thu thấp hơn nhiều so với thực tế kinh doanh.

- Hai là, việc thực hiện các quy định chưa nghiêm, chưa đồng bộ, thiếu sự kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời các sai phạm. Như tình trạng mua bán hàng hoá chưa thực hiện đầy đủ hoá đơn chứng từ; tình trạng mua bán thanh toán bằng tiền mặt còn phổ biến. Về cơ chế quản lý: Hiện nay đang quy định cho phép hộ kinh doanh được sử dụng hóa đơn, trong khi đó hộ kinh doanh không bắt buộc phải có đủ chứng từ hóa đơn đầu vào, nên dễ xảy ra tình trạng sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

- Ba là, sự phối hợp thiếu đồng bộ giữa các đội thuế với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý thuế.

- Ba là, một số cán bộ ngành thuế có lúc còn ngại va chạm khi gặp khó khăn, ngại đấu tranh, chưa đủ thông tin để kiểm tra phát hiện các trường hợp gian lận về thuế.2.2. Giải pháp tăng cường quản lý thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa

Qua nghiên cứu tình hình quản lý thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể chúng tôi đề xuất một số giải pháp sau:

- Đối với cán bộ thuế: Cần tăng cường học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, tích luỹ kinh nghiệm thực tế, công bằng với mọi trường hợp, không ngại khó, đấu tranh với mọi biểu hiện tiêu cực. Khi tiếp xúc với hộ kinh doanh phải luôn đúng mực, tránh tình trạng hách dịch, doạ nạt...; định kỳ cán bộ thuế được kiểm tra kiến thức, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật. Xây dựng đội ngũ cán bộ thuế có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong làm việc văn minh, lịch sự, tâm huyết với nghề.

- Đối với công tác tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn thực hiện: Chi cục cần mở rộng và cải tiến hơn nữa các hình thức tuyên truyền chính sách thuế cho các hộ kinh doanh cá thể. Phương pháp hướng dẫn dễ hiểu, phù hợp với đối tượng, phối hợp với các cơ quan báo, đài để thực hiện tốt hơn. Đặc biệt, trong các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo Chi cục với đối tượng nộp thuế, các câu hỏi xung quanh các vấn đề thủ tục và câu hỏi thực tiễn đặt ra cần giải quyết, Chi cục tập hợp các câu hỏi và biên soạn lại chuyển lên trang Website của Chi cục, đồng thời bố trí tuyên truyền ở các đài phát thanh của xã, phường.

- Thực hiện tốt việc công khai: Doanh thu, mức thuế. Thành lập tổ ngành hàng (Chợ) hoặc hội nghề… để xây dựng bộ thuế và thông báo tại cơ quan thuế, trên thông tin đại chúng và thông báo đến hội nghề…

- Các đội thuế xã, phường cần phải phối hợp chặt chẽ với UBND xã, công an và các cơ quan chức năng, nắm bắt thông tin, để phối hợp kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm.

- Tăng cường công tác kiểm tra sử dụng hoá đơn, thường xuyên xác minh đối chiếu hoá đơn để phát hiện trường hợp mua bán hoá đơn nhằm khai khống chi phí kinh doanh hoặc bán hóa đơn khống làm chứng từ hợp thức chi phí cho các công ty, doanh nghiệp.

- Thực hiện đầy đủ và đúng quy trình quản lý thuế, đặc biệt là quy trình công khai doanh thu mức thuế theo quyết định 3535/ QĐ - TCT của Tổng cuc Thuế, tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân tham gia quản lý thuế.

- Thường xuyên trao đổi thông tin về hộ thôi kinh doanh giữa các đội thuế trong Chi cục để phát hiện các hộ điều chỉnh thuế bằng cách chuyển địa bàn kinh doanh để tiếp tục hoạt động.

- Chi cục Thuế phải thường xuyên phối hợp với bộ phận đăng ký kinh doanh của UBND Thành phố để nắm danh sách hộ mới ra kinh doanh, rà soát đưa vào bộ thuế quản lý theo quy định.

3. KẾT LUẬN

Tình trạng vi phạm pháp luật thuế, trốn lậu thuế đã và đang diễn ra ngày càng phức tạp và tinh vi, gây khó khăn cho công tác quản lý và thu nộp. Vì vậy, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật thuế để mọi tổ chức và cá nhân thấy được công tác quản lý thuế không phải riêng ngành thuế mà cần phải có sự quan tâm chỉ đạo phối hợp đồng bộ của các ngành các cấp và có sự tham gia và cung cấp thông tin của nhân dân./

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ tài chính (2007), Thông tư 60/2007/TT – BTC, Hướng dẫn thực hiện Luật quản lý thuế và một số điều NĐ 85/ 2004/ NĐ- CP

[2] Cục Thuế Thanh Hoá (2004), Quy trình quản lý thuế đối với doanh nghiệp và hộ cá thể.

[3] Chi cục Thuế thành phố Thanh Hoá (2006, 2007, 2008), Báo cáo tổng kết công tác thuế.

[4] Chi cục Thuế thành phố Thanh Hoá (2007), Công văn số 607/607 – NVDT/ ngày 27/12/2007 của về việc biên soạn kinh nghiệm quản lý thuế cá thể CNT.

[5] Chính phủ (2007), Nghị định số 85/2007/NĐ - Cp ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

[6] Tổng cục Thuế (2007), Hướng dẫn quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh/ 2007/ Công khai việc xác định doanh thu, mức thuế/

[7] Quốc hội 11 (2006) Luật quản lý thuế số 78/2006/QH 11 ngày 29/11/2006

[8] Http://vietnamnet.vn/kinhte/2007/11/754799

[9] Http://vnmedia.vn/

[10] Www.thanhhoa.gov.vn/

ENHANCING THE MANAGEMENT OF SECURITIES SALES TAX FOR HOUSEHOLDS AND INDIVIDUAL BUSINESSES IN THANH HOA CITY

Lê Thị Hạnh1, Ngô Đình Hùng2

1Faculty of Economics and Business Administrantion, Hong Duc University

2Branch of Tax, Thanh Hoa City

ABSTRACT


Good implementation in Taxation management in general and securities sales tax for households and individual business in particular are the main focus of tax departments with an aim to reach the goal of Budget revenues. For Thanh Hoa, securities sales tax for households and individual business has been an important income source of the local budget revenue. Recently, Thanh Hoa City Tax sub-department has made some innovations in managing this income source. Nevertheless, losses in incomse from securities sales tax for households and individual businesses have remained an issue due to some reasons. The paper presents the realities of management of securities sales tax for households and individual businesses in Thanh Hoa city for recent years. Accordingly, the paper proposes some recommendations to enhance the effectiveness of this mission in Thanh Hoa city.


HOÀN THIỆN QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 135 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÁ THƯỚC

Lê Hoằng Bá Huyền1

1Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Hồng Đức
TÓM TẮT

Đầu tư xây dựng cơ bản có vai trò hết sức to lớn trong việc thúc đẩy kinh tế xã hội ở mỗi quốc gia, mỗi ngành, mỗi địa phương, nó là nền tảng của tăng trưởng và phát triển bền vững. Tuy nhiên, do chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản là hoạt động kinh tế phức tạp có liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp cũng như đơn vị, cá nhân trong xã hội. Cho nên, việc quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản là công việc có nhiều phức tạp, song có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản thuộc chương trình 135 trên địa bàn huyện Bá Thước thời gian qua vẫn còn có những hạn chế nhất định. Bài viết nêu lên thực trạng và những giải pháp chủ yếu góp phần hoàn thiện công tác này.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nhận thức được tầm quan trọng của chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản đối với sự phát triển kinh tế, những năm gần đây nguồn vốn ngân sách nhà nước chi cho đầu tư xây dựng cơ bản ngày một tăng lên, quy mô đầu tư từng công trình cũng như số lượng công trình ngày một lớn. Nhưng do tính chất phức tạp của chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản cũng như việc cải cách trong thủ tục hành chính công, công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại từ khâu lập kế hoạch vốn, kiểm soát thanh toán đến quyết toán vốn làm hạn chế hiệu quả quản lý của cơ quan chức năng và tác động tiêu cực đến hiệu quả sử dụng các khoản chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản. Do đó, việc quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản nói chung và quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng một cách hiệu quả nhất, mang lại lợi ích kinh tế cao nhất cho đất nước là vô cùng quan trọng.

Trong thời gian vừa qua và nhất là những năm tới nhu cầu vốn đầu tư cho các công trình xây dựng cơ bản nói chung và vốn cho các công trình, dự án nói riêng ngày càng lớn, trong khi khả năng đáp ứng của ngân sách nhà nước cho nhu cầu đó lại có hạn. Mặc dù, thời gian qua huyện Bá Thước đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản nói chung và nhất là đối với dự án 135 nói riêng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn những hạn chế nhất định như công tác kế hoạch thường chậm, việc thanh toán khối lượng hoàn thành thường dồn vào cuối năm, quyết toán vốn đầu tư các công trình hoàn thành nhìn chung chưa đúng tiến độ (có những dự án, công trình chậm nhiều năm...). Thông qua quyết toán việc phát hiện những sai phạm, thất thoát, lãng phí còn hạn chế.... Do vậy, việc hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản nhằm chống tham nhũng, thất thoát, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư là vấn đề cấp thiết cần được quan tâm.

2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

2.1. Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản thuộc chương trình 135 trên địa bàn huyện Bá Thước giai đoạn 2005 – 2008

* Kết quả đạt được:

- Công tác lập kế hoạch, giao kế hoạch và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc chương trình 135 trong thời gian qua trên địa bàn huyện Bá Thước có những tiến bộ đáng kể. Từ chỗ kế hoạch vốn hàng năm thường giao cho các Chủ đầu tư rất muộn và thường xuyên phải điều chỉnh nhiều lần, thì những năm gần đây kế hoạch vốn đã được phân bổ vào đầu năm, và không phải điều chỉnh nhiều trong năm.

- Công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc chương trình 135 qua hệ thống Kho bạc nhà nước được Kho bạc nhà nước huyện tiến hành thực hiện đối với các công trình, dự án trên địa bàn huyện khá tốt, nhất là ở khâu kiểm soát sự đầy đủ của hồ sơ, thủ tục giúp cho Chủ đầu tư tiết kiệm chi phí và thời gian trong việc giao dịch thanh toán vốn cho các công trình, dự án. Nó đã thực sự là một biện pháp tích cực để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực xây dựng cơ bản thuộc chương trình 135.

Bảng 1: Tình hình thực hiện thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc chương trình 135 trên địa bàn huyện Bá thước giai đoạn 2005 – 2008

Đơn vị: Nghìn đồng


Năm

Kế hoạch vốn

Giá trị khối lượng thực hiện

Thanh toán trong năm

Giá trị

% kế hoạch

Giá trị

%

kế hoạch


%

Khối lượng thực hiện2005

8.544.210

8.544.210

100%

7.234.000

84,6

84,6

2006

17.060.000

17.060.000

100%

13.450.000

78,8

78,8

2007

8.221.000

8.221.000

100%

6.500.000

79,1

79,1

2008

18.221.780

18.221.780

100%

15.800.00

86,7

86,7

(Nguồn: Báo cáo tình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản huyện Bá Thước)

- Có thể nói công tác quyết toán các công trình xây dựng cơ bản thuộc chương trình 135 ở huyện Bá thước trong thời gian qua đã có những tiến bộ rõ rệt. Thể hiện trên một số thành công sau:

+ Từ chỗ chậm quyết toán, tồn đọng nhiều ở những năm 2000 - 2004 thì những năm gần đây (2005-2008) tiến độ quyết toán nhanh hơn, không còn tình trạng có những công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng nhưng kéo dài 2-3 năm sau mới quyết toán xong.

+ Chất lượng công tác thẩm tra quyết toán được nâng lên. Thông qua công tác quyết toán giúp cho việc đánh giá kết quả của quá trình đầu tư, rút được những bài học kinh nghiệm cho việc quản lý các dự án, công trình khác, tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.

.+ Qua quyết toán cũng đã phát hiện những sai sót và giảm chi cho ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng.

Bảng 2: Tình hình quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành thuộc chương trình 135 trên địa bàn huyện Bá thước giai đoạn (2000 – 2008)

Đơn vị: Nghìn đồng


Năm

Công trình hoàn thành bàn giao

Công trình được thẩm tra phê duyệt

Tổng số công trình

Tổng mức đầu tưTổng số công trình

Tổng dự toán đầu tưGiá trị chủ đầu tư đề nghị quyết toán

Giá trị quyết toán được duyệt

Chênh lệch

2005

16

8.455.210

16

8.455.210

8.217.157

7.717.361

553.796

2006

10

8.049.916

10

8.049.916

7.711.122

7.395.752

315.370

2007

12

8.188.849

9

8.188.849

7.995.501

7.828.281

167.220

2008

20

13.550.000

20

13.550.000

13.360.900

12.978.300

382.600

(Nguồn: Báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành huyện Bá Thước )

Hình 1: Giá trị quyết toán các công trình xây dựng cơ bản thuộc chương trình 13 so với các nguồn vốn khác trên trên địa bàn huyện Bá Thước năm 2008

Nguồn: Xử lý số liệu Báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2008 của UBND huyện Bá Thước

* Hạn chế:

Mặc dù đã đạt được những thành công rất cơ bản trong thời gian qua nhưng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản thuộc chương trình 135 trên địa bàn huyện Bá Thước vẫn còn một số hạn chế sau:

- Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn phải điều chỉnh trong năm gây khó khăn cho việc theo dõi, quản lý, cấp phát thanh toán vốn, làm giảm tính pháp lý của kế hoạch dẫn đến sự không nghiêm túc của các Chủ đầu tư trong việc thực hiện kế hoạch.

- Những tồn tại trong khâu kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc chương trình 135: Việc triển khai thực hiện dự án đầu tư vẫn rất chậm và thường thực hiện vào cuối năm kế hoạch dẫn đến việc ứ đọng vốn ở cơ quan cấp phát thanh toán và tập trung vào thanh toán ở những tháng cuối của năm gây khó khăn cho cơ quan thanh toán trong việc kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Công tác cấp phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn chưa được kịp thời và dứt điểm trong năm kế hoạch (thường phải kéo dài thời hạn thanh toán sang quý I của năm sau).

- Một số tồn tại trong khâu quyết toán:

Một là, về tiến độ quyết toán giai đoạn gần đây mặc dù đã nhanh hơn giai đoạn trước nhưng so với quy định (tối đa là 6 tháng kể từ khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng) [3,238 ] thì việc quyết toán thường rất chậm.

Hai là, chưa có chế tài đủ mạnh để buộc các Nhà thầu, Chủ đầu tư phải quyết toán đúng giá trị khối lượng. Nếu nhà thầu cố tình đưa tăng giá trị quyết toán lên, Chủ đầu tư, cơ quan thẩm tra quyết toán, cơ quan kiểm toán phát hiện ra thì chỉ bị cắt giảm phần khai khống mà không bị xử phạt.

Ba là, không đủ cán bộ để làm công việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Ở Bá Thước hàng năm số lượng công trình đầu tư xây dựng cũng như giá trị quyết toán ngày một lớn. Tuy nhiên, số cán bộ làm công việc quyết toán lại ít và kiêm nhiệm. Do đó, khó có thể đảm đương được khối lượng công việc này, dẫn đến ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng thẩm tra quyết toán.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương