Kính thưa Quý Phụ Huynh của Học Sinh [ Student Nametải về 233 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.01.2022
Kích233 Kb.
#85323
Kính thưa Quý Phụ Huynh của Học Sinh [Student Name]:

Theo luật House Bill 5, Khu Học Chánh Houston đang hợp tác với một tổ chức giáo dục cao hơn để phát triển và cung cấp các môn chuẩn bị đại học về Toán và Văn Phạm Anh cho học sinh lớp 12 mà học lực về bài thi cuối môn EOC và/hoặc PSAT không đạt được các tiêu chuẩn vào đại học của Texas (Texas Success Initiate - TSI).

Con em của quý vị đủ điều kiện để lấy môn [English Language Course and/or a Mathematics] để chuẩn bị đại học College Preparatory được dựa trên tối thiểu một trong hai tiêu chuẩn sau:


 1. Học sinh nào KHÔNG được điểm tổng cộng môn đọc sách khó khăn (trước đây là “Hỏi miệng”) và toán PSAT là 107 (với điểm tối thiểu 50 về các phần đọc sách và 50 về toán).

 2. Học sinh nào KHÔNG đậu được các bài thi cuối môn STAAR End of Course về đọc sách English II Reading, luận văn English II Writing, và/hoặc Algebra I (Đại Số I).

Các môn chuẩn bị đại học College Preparatory cho phép những học sinh lớp 12 nào chưa sẵn sàng vào đại học vì một trong những bài thi kể trên, được chuẩn bị cho những sự khó khăn và những mong đợi của đại học.

Nếu học sinh đậu được các bài thi mãn khóa của các môn này, em sẽ được coi là sẵn sàng vào các trường đại học có hợp tác và sẽ không phải lấy các lớp chuẩn bị ở đây. Điều này có nghĩa tiết kiệm được thời giờ và tài chánh.

Sau cùng, môn Anh Văn Chuẩn Bị Đại Học (College Preparatory English Language) có thể thay thế cho môn English IV và môn Toán Chuẩn Bị Đại Học (College Preparatory Math) có thể thay thế cho môn toán cao cấp năm thứ 4.

Xem bản FAQ đính kèm để biết thêm thông tin về các lớp chuẩn bị và TSI.

Vui lòng liên lạc với ban quản trị trường [name] nếu quý vị có thêm những câu hỏi.

Cảm ơn quý vị,[School administrator name]

[High School]
FAQ (những câu thường hỏi)


TSI là gì?

“Texas Success Initiative” là một chương trình do tiểu bang ban hành để gia tăng sự thành công của học sinh ở đại học. Có hai yếu tố của chương trình này. 1. Sự thẩm định để chẩn đoán các khả năng căn bản của học sinh về đọc sách, toán, và luận văn

 2. Sự giảng dậy để củng cố các khả năng học vấn cần được cải tiến (http://www.utexas.edu/ugs/tsi)

Ai phải lấy bài thử nghiệm TSI?

Điều quan trọng cần nhớ là các học sinh lớp 12 nào không chứng tỏ là đã sẵn sàng lên đại học (xem tiêu chuẩn bên dưới) phải lấy bài thử nghiệm TSI để biết … 1. Họ có sẵn sàng lên đại học chưa

 2. Họ có đủ điều kiện để tham dự lớp chuẩn bị Developmental Classes

 3. Họ có đủ điều kiện để tham dự lớp giáo dục căn bản Adult Basic Education

Khi nào học sinh phải lấy bài thử nghiệm TSI?

Tổng quát, một học sinh phải lấy bài thử nghiệm TSI vào mùa xuân hay hè trước khi khởi sự năm thứ nhất. Học sinh phải lấy bài thi này tại trung tâm thi cử của đại học mà em sẽ theo học. Học sinh cũng có thể lấy bài thi TSI tại một đại học địa phương.Lệ phí của bài thi TSI là bao nhiêu?

Tổng quát lệ phí bài thi từ $30-40. Học sinh chỉ phải thi lại những phần nào không đậu.Có thể nào một học sinh được thi lại?

Có. Không có giới hạn tối thiểu lần thi lại.Nếu con tôi đạt được tiêu chuẩn để miễn thi TSI, cháu có phải lấy lớp chuẩn bị đại học không?

Nếu cháu được miễn thi TSI vì có điểm cao của các bài thi SAT, ACT, TAKS hay EOC, cháu đã sẵn sàng vào đại học và không phải lấy lớp chuẩn bị đại học College Preparatory Class.Nếu tôi lấy lớp hai tín chỉ, tôi có được miễn thi TSI?

Nếu học sinh đang lấy hai tín chỉ của các môn Anh Văn, Nhân Văn, hay Xã Hội Học, học sinh này chứng tỏ đã sẵn sàng lên đại học về Language Arts và sẽ không phải lấy bài thi TSI Language Arts. Nếu học sinh đang lấy lớp hai tín chỉ về Toán hay Khoa Học, điều đó chứng tỏ học sinh đã sẵn sàng lên đại học và không phải lấy bài thi Toán của TSI.Khi nào học sinh có thể được miễn thi TSI?

ĐIỀU KIỆN MIỄN TRỪ TSI

 1. ACT: điểm tổng hợp của 23 bài thi Anh Ngữ với số tối thiểu là 19 sẽ được miễn trừ cả hai phần đọc và viết của bài thi TSI, và/hoặc 19 về bài thi toán sẽ được miễn trừ phần toán của bài thi TSI;

 2. SAT: một điểm tổng hợp bài đọc khó (trước đây là “hỏi miệng”) và toán là 1070 với số tối thiểu là 500 về bài thi đọc sách sẽ được miễn trừ cả hai phần đọc và viết của bài thi TSI, và/hoặc 500 về bài thi toán sẽ được miễn trừ phần thi toán của bài thi TSI; hoặc

 3. BÀI THI RA TRƯỜNG Texas Assessment of Knowledge and Skills (TAKS) LỚP MƯỜI MỘT với số điểm tối thiểu là 2200 về phần toán và/hoặc số điểm tối thiểu là 2200 về phần Văn Phạm Anh với số điểm tối thiểu là 3 về viết, sẽ được miễn trừ bài thi TSI cho các phần tương ứng; hoặc

 4. BÀI THI CUỐI MÔN STAAR với số điểm tối thiểu của TRÌNH ĐỘ 2 môn English III sẽ được miễn trừ thi TSI cho cả hai phần đọc sách và viết, và một điểm tối thiểu của Trình Độ 2 bài thi cuối môn Đại Số II sẽ được miễn trừ bài thi TSI cho phần toán.

Houston Independent School District • 4400 West 18th Street • Houston, Texas 77092-8501

www.HoustonISD.org • www.facebook.com/HoustonISD • www.twitter.com/HoustonISD


tải về 233 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương