Kinh Thánh 100 Tuần Bài thi số 3tải về 30.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.10.2018
Kích30.78 Kb.

Kinh Thánh 100 Tuần

Bài thi số 3

Tên ________________________________

Ngày _______________________________

Đoàn Thể ___________________________

Độ Tuổi_____________________________

Tuần 9


 1. Khi nói chuyện với Pharaoh, Môsê được bao nhiêu tuổi?

 1. 30

 2. 40

 3. 70

 4. 80

 5. 100 1. Điều gì mà theo Pharaoh, Mose sẽ không bao giờ nhìn thấy một lần nữa?

 1. Mặt trời mọc

 2. Mặt trời lặn

 3. Gia đình ông

 4. Mặt Pharaoh

 5. Tất cả đều sai 1. Con cái Israel đã sống bao nhiêu lâu ở Ai Cập?

 1. 70 năm

 2. 120 năm

 3. 400 năm

 4. 430 năm

 5. 500 năm 1. Người ngoại kiều muốn dự lễ Vượt Qua thì người con trai phải làm gì?

 1. Trở thành người Do Thái

 2. Đóng thuế thập phân

 3. Trở thành đầy tớ

 4. Tất cả các câu trên đúng

 5. Tất cả đều sai 1. Ông Mose đã đem theo xương của ai khi ông rời Ai Cập?

 1. Abraham

 2. Esau

 3. Isaac

 4. Jacob

 5. Tất cả đều sai

Tuần 10

1. Dân Israel đã phàn nàn về thực phẩm trong:

a. Sách Xuất hành 16: 4-5

b. Sách Xuất hành 16: 2-3

c. Sách Xuất hành 16: 12-13

d. Tất cả đều sai


2. Qua cuộc hành trình trong sa mạc, dân Israel đã có kinh nghiệm:

a. Thử thách về thể lý và Tâm lý.

b. Thử thách Đức tin.

c. a và b đúng.

d. Tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.

e. a, b và d đúng


3. Qua truyện Israel chiến thắng người Amalek (XH 17:8-13), nội dung nổi bật là:

a. Chiến thắng nhờ tài giỏi riêng.

b. Chiến thắng nhờ Sức mạnh riêng mình.

c. Chiến thắng nhờ cầu nguyện với Chúa.

d. Chiến thắng vì quân địch yếu .
4. Mười Giới răn là:

a. Đường của sự sống.

b. Giao ước Tình yêu.

c. Giao ước giữa dân Israel hoặc chúng ta với Thiên Chúa.

d. Tất cả a, b, c đều đúng.
5. Giao ước dân Israel với Thiên Chúa được ký kết bằng máu thú vật, còn trong

Giao ước mới, giao ước vĩnh cửu thì được ký bằng máu cực thánh, máu châu

báu của chính Chúa Kitô để toàn nhân loại được cứu chuộc.

a. Đúng


b. Sai
Tuần 11

1. Sách XH 25:8-9 và Phúc âm thánh Gioan 1:14 nói:

a. Chúa muốn một nơi thánh để Chúa ngự ở giữa dân.

b. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.

c. a, b đều đúng

d. Không có câu nào đúng.


2. Hòm bia là:

a. Dấu chỉ cho sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân.

b. Là chỗ để manna và Ngũ kinh .

c. Hòm Môisen làm để đựng mười điều răn.

d. Không có câu nào đúng
3. Nhà Tạm là:

a. Trung tâm nơi thánh Chúa ngự giữa dân.

b. Nơi dân được gặp Thiên Chúa

c. Chỉ b đúng.

d. Cả a, b đều đúng.
4. Ý nghĩa trong XH 32:1 là:

a. Ông Môisen có thể bị chết trên núi .

b. Con người tự làm nên Thần Thánh theo ý muốn của mình.

c. Con người không nhìn nhận Thiên Chúa tạo nên và cứu sống họ.

d. Chỉ b và c đúng.
5. Phẩm phục tư tế như trong XH 28, và phẩm phục các Linh mục, Giám mục...

mặc khi cử hành nghi lễ là để xứng đáng với việc phụng tự tôn kính Thiên Chúa.

a. Sai

b. Đúng
Tuần 12


1. “Thiên Chúa là vị thần GHEN tương”(Đệ nhị luật 6:14) có nghĩa là:

a. Thiên Chúa cũng Ghen như con người.

b. Thiên Chúa đòi hỏi con người chỉ tôn thờ một Thiên Chúa mà thôi.

c. Thiên Chúa ghen với các Thần Thánh khác.

d. Tất cả đều sai.
2. Đọc Thánh kinh là:

a. Đọc một sách lịch sử.

b. Để khám phá mạc khải của Thiên Chúa trong những câu chuyện để Tin và Sống.

c. Đọc một cuốn truyện cổ tích của người Do Thái.


3. Sách Dân Số 12:1-8, nói:

a. Sự ghen tương của bà Miriam và ông Aaron

b. Mô-sê là người của Chúa.

c. Cả a, b đúng.

d. Chỉ có b là đúng.
4. Mô-sê là người lãnh đạo lý tưởng vì:

a. Sẵn lòng chịu khổ vì dân.

b. Là người trung gian giữa Thiên Chúa và dân Israel.

c. Sẵn sàng chịu khổ với dân và vì dân.

d. Tất cả đều đúng.

5. Thánh Phaolô đã nói Mô-sê là người có đức tin mãnh liệt trong:

a. Thư Do Thái 11:22-23.

b. Thư Do Thái 11:24-28.

c. Thư Do Thái 11:29-30.

d. Chỉ có b là đúng.Đáp án của bài thi số 2

 1. D 2. A 3. D 4. C 5. C

6. B 7. B 8.A 9. B 10. B

11. B 12.C 13. D 14. A 15. C

16. D 17. C 18.D 19. D 20. A


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương