Kinh Kim Cang Cs Giang VI Nong Giang Do Nam Lao Nhan Dichtải về 3.01 Mb.
trang1/182
Chuyển đổi dữ liệu14.01.2022
Kích3.01 Mb.
#15705
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   182


KIM CƯƠNG KINH GIẢNG NGHĨA 
 Người giảng: GIANG VỊ NÔNG Cư Sĩ
Việt dịch: ÐỒ NAM Lão nhân

Nguồn

www.thuvienhoasen.org

Chuyển sang ebook 28-6-2009

Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com

Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org

Mục Lục

Lời Nói Đầu Của Dịch Giả

QUYỂN NHẤT - BÁT NHÃ CƯƠNG YẾU

DUNG HỘI CHƯ GIA.

NOI THEO NĂM TẦNG GIẢI NGHĨA KINH ÐỀ

1/ Giải nghĩa DANH

2/ Phân biệt : DANH

HIỂN-THỂ

PHÂN BIỆT CHỖ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU

GIẢI THÍCH NGHĨA MINH-TÔNG

PHÂN BIỆN CÁI KHÁC NHAU VÀ CÁI GIỐNG NHAU

MINH TÔNG

BIỆN DỤNG


 

GIẢI NGHĨA PHÁN GIÁO TƯỚNG 

PHIẾM LUẬN GIÁO TƯỚNG

GIẢI NGHĨA PHÁN GIÁO TƯỚNG  

GIẢI THÍCH NGƯỜI DỊCH

QUYỂN HAI - BIỆT GIẢI VĂN NGHĨA

TỰ PHẬN : - 1. - Chứng tín tự.

PHÁT KHỞI TỰ

CHÍNH TÔNG PHẬN

THỈNH PHÁP

NHƯ LAI TÁN HỨA

HỨA NÓI


KHẾ HỢP VỚI TÔN CHỈ, CẦU XIN NÓI RÕ

CHẲNG TRỤ Ở TƯỚNG TỨC LÀ TRỤ

TRƯNG THÍCH CỚ CỦA NÓ
 

QUYỂN BA - SUY MỞ VÔ TRỤ ÐỂ KHAI GIẢNG

BẤT HOẠI GIẢ DANH

CỰC HIỂN KINH CÔNG

QUYỂN BỐN

ÐEM QUẢ ÐỂ TỎ RÕ NHÂN

QUYỂN NĂM

LƯU THÔNG PHẬN


tải về 3.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   182
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương