Kiểm tra tiết năm họC 2019 2020 MÔn tin họC – Thời gian làm bài : 45 Phúttải về 25.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.07.2020
Kích25.41 Kb.
PHÒNG GD & ĐT HẢI LĂNG

TRƯỜNG TH&THCS HẢI LÂM

(Đề chính thức)


KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN TIN HỌC – 7

Thời gian làm bài : 45 PhútMã đề 576

Họ tên :............................................................... Lớp : ...................


ĐIỂM

LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊNPhần 1: Trắc nghiệm(4đ,Mỗi câu trả lời đúng được 0.5đ)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước phương án đúng nhất.

Câu 1: Ô tính đang được kích hoạt có gì khác so với các ô còn lại?

A. Được tô màu đen B. Có viền đậm xung quanh

C. Có viền nét đứt xung quanh D. Có con trỏ chuột nằm trong đó

Câu 2: Vùng giao nhau giữa cột và hàng gọi là:

A. Hộp tên B. Trang tính C. Ô tính D. Công thứcCâu 3: Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần phải nhập lại ta phải thực hiện như thế nào?

A. Nháy chuột trên ô tính và sửa dữ liệu B. Nháy đúp chuột trên ô tính và sửa dữ liệu

C. Nháy chuột trên hộp tên D. Nháy chuột vào nút lệnh

Câu 4: Để tính tổng giá trị ở ô A1 và A2 sau đó chia cho giá trị ô A3.Công thức nào sau đây đúng?

A. = A1+A2:A3 B. = (A1+A2):A3

C. = A1+A2/A3 D. = (A1+A2)/A3

Câu 5: Trong các kí hiệu dùng để chỉ cột của trang tính dưới đây, kí hiệu nào sai?

A. A1 B. AC C. E D. BECâu 6: Thanh công thức của Excel dùng để:

A. Nhập địa chỉ ô đang được chọn B. Hiển thị kết quả

C. Nhập và hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính D. Xử lý dữ liệu

Câu 7: Hộp tên trên trang tính cho em biết:

A. Nội dung của ô đang chọn B. Địa chỉ của ô đang chọn

C. Nhập dữ liệu D. Nhập công thức

Câu 8: Để chọn đồng thời nhiều khối khác nhau, ta chọn khối đầu tiên rồi nhấn phím gì để chọn các khối tiếp theo?

A. Ctrl B. Shift C. Enter D. DeletePhần 2: Tự luận(6đ)

Câu 9(2đ): Bằng các kí hiệu phép toán trong chương trình Excel. Hãy viết lại các công thức sau cho phù hợp:

A. (D3-C2)x2 B. 162:3-4-52

C. 3x(42 –2x3):8 D. (20-15) x4+22

Câu 10(2đ): Hãy liệt kê các thành phần chính trên trang tính?

Câu 11(2đ): Khối B1:B6 lần lượt chứa các số 6,7,9,2,15,20. Hãy điền kết quả của những công thức sau:


Công thức

Kết quả

A. = SUM(B1:B4)
B. = MAX(B1:B6)
C. = AVERAGE(B1,B2,B4)
D. = MIN(B1:B6)Bài làm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Môn Tin hoc - Mã đề 576


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương