Kiểm tra hkI ( cnghe)tải về 59.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.01.2019
Kích59.5 Kb.
#56157

Họ & Tên

Lớp: KIỂM TRA 1 TIẾT - HKIIMôn: Sinh 7

Năm học: 2017-2018


Điểm

Lời phê của thầy, cô

Đề :

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. ( 4điểm)

Đánh dấu ( X ) vào ô trống trước câu đúng nhất.

1. Nhóm đ vật thuộc ngành giun dẹp sống ký sinh gây hại cho con người là:

A  Sán lá gan, giun đũa, giun kim, sán lá máu.

B  Sán lá máu, sán bã trầu, sán dây, sán lá gan.

C  Giun móc câu, giun kim, sán dây, sán lá gan.

D  Sán bã trầu, giun chỉ, giun đũa, giun móc câu.

2. Nhóm động vật nào sau đây thuộc ngành thân mềm

A  Trai sông, ốc sên, mực. B  Ốc sên, mực, sò.

B  Ốc sen, trai sông, ốc bươu vàng C  Hà biển, bào ngư, trùng biến hình.3. Thuỷ tức chưa có cơ quan này

A  Tế bào tuyến tiết dịch tiêu hoá. C  Cơ quan hô hấp.

B  Tế bào gai. D  Hệ thần kinh mạng lưới.

4. Đặc điểm không có ở lớp hình nhện là:

A  Cơ thể gồm 3 phần. C  Cơ thể gồm 2 phần.

B  Có đôi kìm tiết chất độc. D  Có tuyến tơ .

5. Thành ngoài của cơ thể giun đũa gồm 2 lớp là:

A  Lớp biểu bì và lớp cơ vòng. C  Lớp cơ dọc và lớp cơ vòng.

B  Lớp biểu bì và lớp cơ dọc. D  Lớp cơ dọc và lớp cơ chéo.

6. Các phần phụ có chức năng giữ và xử lí mồi của tôm sông là:

A  Các chân hàm. C  Các chân ngực (càng, chân bò).

B  Các chân bơi (chân bụng). D  Tấm lái.

7. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của chân khớp ?

A  Cơ thể có 3 phần: đầu ngực, bụng.

B  Có vỏ cơ thể là lớp kitin.

C  Phần đầu có một đôi râu, phần ngực có ba đôi chân và hai đôi cánh.

D  Hô hấp bằng hệ thống ống khí.

8. Cơ quan trao đổi khí của cá chép là:

A  Hệ thống ống khí.

B  Phổi.

C  Mang.

D  Lổ thở.

B . PHẦN TỰ LUẬN : 6 đ

Câu 1: ( 2 đ) Nêu cấu tạo và vòng đời của giun đũa. Nêu các biện pháp phòng chống bệnh.

Câu 2: (4 đ) Nêu vai trò thực tiễn của ngành chân khớp. Kể tên các động vật thuộc ngành chân khớp ở địa phương em. Nêu những biện pháp bảo vệ những chân khớp có lợi.

-----------------------------------------------------ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT

MÔN: SINH HỌC 7

Năm học : 2017- 2018
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM .

Mỗi ý đúng 0,25 điểm


CÂU

ĐỀ

1

2

3

4

5

6

7

8
c

D

b

C

B

A

a

C


Tự luận :CÂU

NỘI DUNG TRẢ LỜI

ĐIỂM

Câu 1: (2đ)

Nêu vòng đời phát triển:

Vòng đời phát triển của giun đũa:

Giun đũa → Đẻ trứng → ấu trùng trong trứng → thức ăn sống → ruột non (ấu trùng) → máu, gan, tim, phổi→ giun đũa (ruột người)

Cách phòng chống: thực hiện chế đọ 3 sạch, tẩy giun định kỳ


1,5

0,5Câu 2: (4đ)

Vai trò thực tiễn của ngành chân khớp:

* Lợi ích: - Cung cấp thực phẩm cho con người,

- lthức ăn của động vật khác,

- làm nguồn thuốc chữa bệnh,

- Thụ phấn cho cây trồng,

- làm sạch môi trường


* Tác hại: Làm hại cây trồng , hại đồ gỗ tàu thuyền , là vật trung gian truyền bệnh

Tên các loài chân khớp: HS kể được đúng 5 đại diện.

HS nêu được 2 biện pháp: Trồng cây xanh, bảo vệ môi trường sống...

0,25 0,25


0,25

0,25


0,25

0,25


0,25

1,25


0.5
0,5


KiÓm tra 1 TIẾT

Ma trËn đề : Sinh 7
Kiến thức

nhËn biÕt

hiÓu

vËn dông

Tæng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Các nghành giun

2

0.5


1

1,5


2

0.5


1
1

1
0,755
4,25

Nghành chân khớp1
1

3
1

1
1

1
0,75

2
2

8
5,75


10
( Năm học 2017 -2018)

GV: NGUYỄN THANH PHONG Page


Каталог: upload -> 41043 -> fck -> files
files -> ĐỀ kiểm tra 1 tiếT – hkii (2017 2018)
files -> Kỳthi trung học phổTHÔng quốc gia năM 2018
files -> TrưỜng thcs&thpt võ nguyên giáP ĐỀ thi kiểm tra học kỳ II họ và tên: Năm học: 2017-2018
files -> ĐỀ CƯƠng ôn thi học kì môn tin lớp I. Nội dung ôn tập: Từ bài đến bài 7 trong chương trình học kì II. Bài tập
files -> Năm Học : 2017-2018. Họ và Tên Lớp 11
files -> ĐỀ CƯƠng ôn tập học kì I môn ngữ VĂn khốI 9 NĂm họC 2018 2019 Giới hạn về thời gian
files -> ChưƠng II: MỘt số CÂu hỏi trắc nghiệm chưƠng soạn thảo văn bảN
files -> ĐỀ CƯƠng ôn tập học kì I – MÔn hóa họC 12 Năm học 2018-2019 I. LÝ ThuyếT. Câu
files -> Bài 1: chưƠng trình bảng tính là gì
files -> ĐỀ CƯƠng ôn tập môn sinh học lớP 7 – HỌc kì I

tải về 59.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương