Kiểm tra học kỳ I năm họC 2015 2016 trưỜng thcs thpt diên hồng môn công nghệ – LỚP 12 ĐỀ chính thứCtải về 35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.03.2019
Kích35 Kb.
#87948

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG THCS - THPT DIÊN HỒNG MÔN CÔNG NGHỆ – LỚP 12


ĐỀ CHÍNH THỨC


straight arrow connector 1 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ 1

Câu 1: (2,0 điểm)

Công dụng và ký hiệu điện trở.Câu 2: (2,0 điểm)

Sơ đồ nguyên lý làm việc của mạch chỉnh lưu cầu.Câu 3: (2,0 điểm)

Chức năng của mỗi khối trong mạch nguồn một chiều thực tếCâu 4: (2,0 điểm)

Nhiệm vụ và nguyên lý làm việc của mạch bảo vệ quá điện ápCâu 5: (2,0 điểm)

Thiết kế mạch nguồn 1 chiều có U1 vào 220V–50Hz, Utải =14V, Itải =0,8A sụt áp ở mỗi điốt 1V-HẾT-

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016TRƯỜNG THCS - THPT DIÊN HỒNG MÔN CÔNG NGHỆ – LỚP 12


ĐỀ CHÍNH THỨC


straight arrow connector 6 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

ĐỀ 2

Câu 1: (2,0 điểm)

Công dụng và ký hiệu triacCâu 2: (2,0 điểm)

Chức năng và sơ đồ ký hiệu mạch chỉnh lưu cầuCâu 3: (2,0 điểm)

Chức năng các khối trong mạch nguồn 1 chiều thực tếCâu 4: (2,0 điểm)

Sơ đồ mạch khuếch đại đảo dùng OACâu 5: (2,0 điểm)

Thiết kế mạch nguồn 1 chiều có U1 vào 220V–50Hz, Utải =14V, Itải = 1A sụt áp ở mỗi điốt 1V-HẾT-
Каталог: THPT -> thptdienhong
thptdienhong -> Phần 1: Đọc hiểu (2 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi
thptdienhong -> ĐỀ kiểm tra học kì I
thptdienhong -> ĐỀ kiểm tra học kì I
thptdienhong -> Kiểm tra học kỳ I- năm họC 2015 2016 trưỜng thcs -thpt diên hồng môn sinh họC – LỚP 10
thptdienhong -> Kiểm tra: 15ph
thptdienhong -> Kiểm tra: 15ph
thptdienhong -> Báo cáo sơ KẾt học kỳ I năm họC 2015 – 2016
thptdienhong -> ĐỀ chính thứC (đề có 4 trang) Thời gian làm bài: 60 phút
thptdienhong -> Sở gd&Đt tp. Hcm ma trậN ĐỀ thi học kì I trưỜng thcs-thpt môN: gdcd- lớP: 11 diên hồng gv: Lâm Lễ Trí
thptdienhong -> Kiểm tra học kỳ I năm họC 2015 2016 trưỜng thcs -thpt diên hồng môn vật lý – LỚP 10

tải về 35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương