Kiểm tra học kỳ I- năm họC 2015 2016 trưỜng thcs -thpt diên hồng môn sinh họC – LỚP 10tải về 43.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2019
Kích43.5 Kb.
#58095

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM KIỂM TRA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2015 - 2016

TRƯỜNG THCS -THPT DIÊN HỒNG MÔN SINH HỌC – LỚP 10


HƯỚNG DẪN CHẤM


straight arrow connector 2 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1: (3.0 điểm)

  1. Nêu chức năng màng sinh chất của tế bào nhân thực ?

Trao đổi chất với môi trường một cách có chọn lọc, thu nhận thông tin cho tế bào, giúp tế bào nhận biết nhau và nhận biết tế bào lạ 0.75 điểm

Do các mô và các cơ quan có dấu chuẩn glycoprotein đặc trưng riêng. 0.25

b- Nêu điểm khác biệt về cấu trúc giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực


Đặc điểm so sánh

Tế bào nhân sơ

Tế bào nhân thực

Kích thước

Nhỏ

Lớn

Thành tế bào

Đa số có thành tế bào

Đa số không có thành tế bào trừ thực vật và nấm.

Nhân

Nhân chưa hoàn chỉnh

Có nhân hoàn chỉnh.

Tế bào chất

Không có bào quan

( Chỉ có ribôxôm)Có nhiều bào quan có màng bao bọc

Mỗi cặp phân biệt đúng 0.5 điểmCâu 2: (1.5 điểm)

  1. Sắt thuộc nhóm nguyên tố khoáng vi lượng 0.25 điểm

- Vai trò của nhóm nguyên tố vi lượng: là những nguyên tố chiếm tỉ lệ rất nhỏ nhưng có vai trò rất quan trọng 0.25 điểm tham gia cấu tạo các enzim xúc tác phản ứng hóa sinh0.5 điểm

b- Cho hai ví dụ về nhóm nguyên tố khoáng đó ảnh hưởng đến đời sống con người : mỗi ví dụ cho đúng 0.25 điểmCâu 3: (2.0 điểm)

-Chức năng của protein ( 1 điểm)

+ Cấu tạo nên tế bào và cơ thể . VD: Colagen cấu tạo mô liên kết.

+ Dự trữ các aa. VD: Prôtêin trong sữa, Chất xúc tác (enzim)

+ Vận chuyển các chất.VD : Hemoglobin

+ Bảo vệ cơ thể (kháng thể),thu nhận thông tin( thụ thể)

Đúng 1 chức năng và 1 ví dụ  0.25 điểm

- Vì sao chỉ có 20 loai aa nhưng lại có thể tạo ra vô số các phân tử prôtêin khác nhau ?  do số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của 20 loại aa khác nhau

0.5 điểm

- Tại sao chúng ta cần phải ăn protêin từ các nguồn thực phẩm khác nhau?

Vì tham gia vào cấu trúc prôtêin có 20 loại aa khác nhau trong đó có một số aa mà cơ thể người không thể tự tổng hợp được mà phải nhận từ các nguồn thức ăn khác nhau. Do vậy chúng ta cần phải ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau để đảm bảo cung cấp đầy đủ các loại aa cho cơ thể. 0.5 điểm

Câu 4: (1.5 điểm)

- Vận chuyển thụ động  0.5 điểm

- là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất mà không cần tiêu tốn năng lượng.  0.5 điểm

- vì khi nhỏ muối chất tan bên ngoài tế bào cao hơn bên trong 0.25 nên nước từ trong tế bào sẽ qua màng ra ngoài làm tế bào co lại gây hiện tượng co nguyên sinh. 0.25 điểmCâu 5: (2 điểm)

a-Amilaza trong phản ứng trên là enzim  0.25 điểm khái niệm enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong tế bào sống  0.5 điểm

Vai trò của enzim : Enzim giúp cho các phản ứng sinh hoá trong tế bào diễn ra nhanh hơn (không quyết định chiều phản ứng)  0.5 điểm tạo điều kiện cho các hoạt động sống của tế bào 0.25 điểm

b - Nếu trong cơ thể người một enzim nào đó không được tổng hợp hay tổng hợp quá ít thì: Sản phẩm sẽ không được tạo ra. 0.25 điểm , cơ chất tích lũy ngộ độc gây ra các bệnh rối loạn chuyển hóa. 0.25 điểm-HẾT-
Каталог: THPT -> thptdienhong
thptdienhong -> Phần 1: Đọc hiểu (2 điểm) Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi
thptdienhong -> ĐỀ kiểm tra học kì I
thptdienhong -> ĐỀ kiểm tra học kì I
thptdienhong -> Kiểm tra: 15ph
thptdienhong -> Kiểm tra: 15ph
thptdienhong -> Báo cáo sơ KẾt học kỳ I năm họC 2015 – 2016
thptdienhong -> ĐỀ chính thứC (đề có 4 trang) Thời gian làm bài: 60 phút
thptdienhong -> Kiểm tra học kỳ I năm họC 2015 2016 trưỜng thcs thpt diên hồng môn công nghệ – LỚP 12 ĐỀ chính thứC
thptdienhong -> Sở gd&Đt tp. Hcm ma trậN ĐỀ thi học kì I trưỜng thcs-thpt môN: gdcd- lớP: 11 diên hồng gv: Lâm Lễ Trí
thptdienhong -> Kiểm tra học kỳ I năm họC 2015 2016 trưỜng thcs -thpt diên hồng môn vật lý – LỚP 10

tải về 43.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương