KiÓm tra c¸c thµnh viªn trong tætải về 325.49 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích325.49 Kb.
1   2   3

HT


CHT
ĐạtSL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

80

80

100

0

080

100

0

0

2

55

55

100

0

055

100

0

0

3

37

37

100

0

037

100

0

0

Tổng

172

172

100

0

0172

100

0

0

- Chất lượng VSCĐ của học sinhKhối

Số lớp

Sĩ số

Vở sạch

Chữ đẹp

Ghi chú

Loại A

Loại B

Loại A

Loại B

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

3

80

80

10071

88.8

9

11.2
2

2

55

55

10045

81.8

10

18.2
3

2

37

37

10033

89.2

4

10.8
Tổng

7

172

172

100149

86.6

23

13,4
+100% số lớp đăng kí phong trào vở sạch chữ đẹp.  • Bài kiểm tra cuối năm : c¸c líp, c¸c tæ tù ®¨ng ký

Khèi

SÜ sè

TiÕng viÖt

To¸n

Đ 9-10

Đ 7-8

Đ 5-6

Đ 1- 4

Đ 9-10

Đ 7-8

Đ 5-6

Đ 1- 4

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

80

42

52,5

25

31,3

13

16.247

58.8

22

27.5

11

13,72

55

24

43,6

16

29,1

15

27,328

50.9

14

25,5

13

23.63

37

18

48,6

10

27,1

9

24.320

54.1

9

24.3

8

21.6Tổng

172

84

48,8

51

29,7

37

21,595

55,2

45

26,2

32

18,6

Khèi

SÜ sè

TiÕng ANH

TIN HỌC

Đ 9-10

Đ 7-8

Đ 5-6

Đ 1- 4

Đ 9-10

Đ 7-8

Đ 5-6

Đ 1- 4

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

1

80

39

48.8

28

35.0

13

16.22

55

24

43.6

16

29.1

15

27.33

37

15

40.5

15

40.5

7

19.015

40.5

14

37.9

8

21.6Tổng

172

78

45,3

59

34,3

35

20,415

40.5

14

37.9

8

21.6


- Học sinh hoàn thành chương trình lớp học : 172 / 172 - 100 %2.2. Khen thưởng : Tổng số khoảng 97 / 172 HS đạt 56,4 %

Trong đó: * Hoàn thành xuất sắc : 78 /172 - 45,3 %

- Khối lớp 1 :40 HS đạt 50,0% ;

- Khối lớp 2 : 23HS đạt 41,8 %

+Khối lớp 3 : 15 HS đạt 40,5 %

* Khen thưởng vượt trội : 19/ 172 – 11,0 %

- Khối lớp 1 : 8 HS đạt 10,0% ;

- Khối lớp 2 : 6HS đạt 10,9 % +Khối lớp 3 : 5 HS đạt 13,5 %

- Lớp XS: 6 lớp.

- Mỗi lớp 2, 3 HS tham gia giao lưu Ngày hội chữ đẹp cấp trường .

- VSCĐ đạt loại A: 80 - 85 % trở lên.

2.2. Chỉ tiêu của giáo viên

- GV giỏi trường: 9/9 đ/c – 100 % ( đ/c Lành, Thu, Châm,Lan, Ngọc, Quán, Trang, Dung, Thủy )

- GVG huyện 1đ/c ; phấn đấu có giải cấp huyện

- 2 chuyên đề ; 1 SHCM theo NCBH ; 1 hội thảo

- 100 % GV tham gia làm ĐDDH, mỗi GV làm 1 ĐDDH có giá trị để giảng dạy và dự thi.

- 100 % GV tham gia hội giảng. 1 đợt : tháng 11( mỗi GV dạy 1 tiết/ đợt; với tất cả các môn học ), phấn đấu 90 – 100 % giờ dạy tốt.

- 100 % GV lên lớp có giáo án trước 1 tuần 85% - 90 % giáo án đạt chất lượng tốt .

- 100 % GV dự đủ và vượt số giờ quy định, không bỏ tiết đi dự giờ.

- 100 % CBGV viết sáng kiến; phấn đấu có 2,3 SK được xếp loại cấp huyện.

3.2. Danh hiệu cá nhân :

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 2/12 = 16,7 %; ( đ/c :Hà , Ngọc )

- Lao động tiên tiến: 9/12 = 75 % ( đ/c Lan, Lành, Quán, Thu, Châm, Trang, Thủy, Dung, Tuyến )

- Chuẩn PHT : 1đ/c Hà

- Chuẩn NNGVTH: + Xuất sắc: 6/9 - 66,7% :N Lan, Lành, Châm, Quán, Thu, Ngọc )

+ Khá: 3/9 - 33,3 % ( Dung, Trang, Thủy )

- Xếp loại viên chức: + Hoàn thành XS nhiệm vụ : 2/ 9 - 22,2% ( Hà, Ngọc )

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ : 7/9 – 77,8 %

( Lành, Lan, Quán, Thu, Châm, Tuyến, Trang )

-Lao động hợp đồng : Đạt vượt mức yêu cầu : ( đ/c Dung, Thủy )IV/ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua

- Đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện vi phạm pháp luật, đạo đức nhà giáo, thiếu gương mẫu trong đạo đức lối sống, thiếu mẫu mực trước phụ huynh và HS. Ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi, vi phạm đạo đức nhà giáo và xâm phạm đến thân thể học sinh.

- Qua các buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, hoặc các buổi SH kỉ niệm ngày lễ lớn như : 20/10; 20/11, 22/12; 8/3; 19/5; .... : tổ chức cho CBGV tìm hiểu, giao lưu về ý nghĩa các ngày lễ đó; học lại các văn bản hướng dẫn, các quy định của ngành, điều lệ của trường Tiểu học,...

- Giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt Sao nhi đồng GV tổ chức cho HS với nhiều nội dung phong phú như: học 5 điều Bác Hồ dạy TNNĐ; kể chuyện gương người tốt, việc tốt; đọc thơ, câu đố theo từng chủ điểm tháng ,.... nhằm thu hút HS tự giác tích cực tham gia vào các HĐTT. Nêu gương tốt nhân điển hình ngay trong lớp, trong trường, ngoài nhà trường.

- GV cùng với cán bộ thư viện hướng dẫn HS duy trì lịch đọc sách 1 buổi/ tuần giữ trật tự trong phòng đọc và có ý thức trách nhiệm giữ gìn bảo quản trong phòng đọc, đọc xong sắp xếp gọn gàng trước khi ra khỏi chỗ.

- GV luôn tạo mối quan hệ gần gũi với HS, phụ huynh, các đoàn thể xã hội ở địa phương. Họp phụ huynh HS bàn bạc, xin ý kiến phụ huynh làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục bằng tinh thần , vật chất để trang trí lớp học ; trồng thêm cây xanh; phân công cụ thể tới từng Sao nhi đồng có trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ cây xanh; kêu gọi tổ chức buổi lao động công ích với toàn thể phụ huynh, Đoàn thanh niên , HS, GV .tham gia.

- Hàng tuần tổ chức cho các em lao động dọn VS sửa sang góc học tập, lau chùi bàn ghế, sắp xếp sách vở gọn gàng vào cuối mỗi buổi học, tiết SHTT có đánh giá thi đua.

- Mỗi lớp có kế hoạch xây dựng góc cộng đồng: Tổ chức nhân dịp các đợt thi đua huy động các em sưu tầm sản vật của địa phương góp phần nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia;2.Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

Tổ chuyên môn chỉ đạo các khối trưởng lên chương trinh giảng dạy của từng khối lớp theo đúng sự chỉ đạo của Bộ giáo dục và đâò tạovề điều chỉnh ND dạy học; định hướng phát triển năng lực học sinh cụ thể như sau:* Chương trình của BGD quy định


Khối lớp

Môn / Số tiết


Tổng

TV

T

ĐĐ

TNXH

ÂN

MT

TC

TD

HĐTT

1

10

4

1

1

1

1

1

1

2

22

2

9

5

1

1

1

1

1

2

2

23

3

8

5

1

2

1

1

1

2

2

23

* Chương trình các tiết tăng giờ


Khối lớp

Môn / Số tiết

Tiếng Anh

Tin

Tổng

TV(ôn),*

T(ôn),*

ĐĐ*/TC/ TNXH*/AN*

L Viết

HĐNGLL

(KNS )

1

3

3

1


1

3

2
13

2

3

3

1


1

2

2
12

3

2

2

0

1

1

4

2

12

Các tiết tăng giờ dạy trong buổi 2, tùy theo để giáo viên sắp xếp, thống nhất nội dung môn, bài dạy cho phù hợp với thời gian và chương trình học. Tổ trưởng đã chỉ đạo tổ chuyên môn họp thống nhất nội dung ôn tập, cách soạn để bồi dưỡng HS năng khiếu, phụ đạo HS chậm tiến theo mạch kiến thức từng tuần mà HS trong lớp chưa hoàn thành ở buổi 1 để có kế hoạch ôn tập trong buổi 2.

Thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS đối với tiết HĐNGLL.

Cụ thể chia thành các nhóm như sau :

Nhóm 1 : Toán , Tiếng Việt :

Nhóm 2: GDKNS : được phụ huynh thỏa thuận hợp đồng với công ty Đức Trí

Nhóm 3 : môn tự chọn Tiếng Anh ( 2 tiết ) học theo chương trình Victoria

Nhóm 4 : Môn nghệ thuật ( 1 tiết ) sắp xếp luân phiên : ÂN, MT, TC

Nhóm 5 : HDDGDNGLL ( 2 tiết )

- Dạy học theo chương trình mới CGD Tiếng Việt lớp 1:

+ Toàn thể GV đặc biệt là GV trực tiếp giảng dạy khối lớp 1 có trách nhiệm tuyên truyền , hướng dẫn tới toàn thể phụ huynh có con học lớp 1 để hiểu rõ đây là một môn học có nội dung chương trình mới đối với các em và mới với cả giáo viên, nội dung SGK, các vở bài tập đều mới; cái khác của môn TV- CGD là cách đánh vần,

+ GV nghiên cứu kĩ quy trình các việc của từng bài học, từng giai đoạn học tập.

+ Tổ chuyên môn thảo luận, mở chuyên đề dạy thực nghiệm giúp GV nhớ rõ quy trình từng việc của một tiết TV CGD.

- Thực hiện dạy Tiếng Anh theo chương trình 4 tiết / tuần ở khối lớp 3;

+ GV dạy Tiếng Anh nghiên cứu kĩ chương trình, hướng dẫn quy định , dạy đúng, đủ theo phân phối chương trình, đánh giá HS đúng quy định.

+ Tăng cường giao lưu, học tập trường bạn để tiếp cận với chương trình mới.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương