Kiểm tra bài cũ Hai phím có gai là phím: f và Jtải về 3.29 Mb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu04.02.2022
Kích3.29 Mb.
#124094
  1   2
 • KIỂM TRA BÀI CŨ
 • Hai phím có gai là phím: F và J.
 • Câu hỏi 2: Em hãy cho biết trên bàn phím hai phím có gai là những phím nào?
 • Câu hỏi 1: Em hãy cho biết khu vực chính của bàn phím có mấy hàng phím? là những hàng phím nào?
 • Hàng phím số
 • Hàng phím trên
 • Hàng phím cơ sở
 • Hàng phím dưới
 • Hàng phím dưới cùng
 • Khu vực chính của bàn phím gồm 5 hàng phím
 • Hình 1
 • Hình 2
 • 1. Tìm hiểu về thư mục
 • Trong thư viện có nhiệu kệ sách, mỗi kệ lại chia thành các ngăn, mỗi ngăn chứa một loại sách. Cách sắp xếp như vậy sẽ giúp việc tìm kiếm các quyển sách nhanh hơn, giúp cô thủ thư quản lí các loại sách dễ dàng hơn.
 • kệ sách
 • 1. Tìm hiểu về thư mục
 • Trong thư viện có nhiệu kệ sách, mỗi kệ lại chia thành các ngăn, mỗi ngăn chứa một loại sách. Cách sắp xếp như vậy sẽ giúp việc tìm kiếm các quyển sách nhanh hơn, giúp cô thủ thư quản lí các loại sách dễ dàng hơn.
 • ngăn.
 • giúp cô thủ thư quản lí các loại sách dễ dàng hơn.
 • 1. Tìm hiểu về thư mục
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương