Kiểm soát cân nặngtải về 4.11 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu19.11.2017
Kích4.11 Mb.
#2254Kiểm soát cân nặng

 • Kiểm soát cân nặng

 • Kieåm soaùt ñöôøng huyeát gaàn möùc bình thöôøng

 • 3. Phoøng ngöøa caùc bieán chöùng lieân quanTheo doõi CN ñònh kyø ñeàu ñaën (1 laàn /m)

 • Theo doõi CN ñònh kyø ñeàu ñaën (1 laàn /m)

 • Kieåm soaùt löôïng thöïc phaåm , loaïi thöïc phaåm aên vaøo

 • Luyeân taäp theå duïc ñeàu ñaën

 • Duy trì BMI : 22

Dinh döôõng

 • Dinh döôõng

 • ThuoácNaêng löông

 • Naêng löông

 • Chaát ñaïm

 • Chaát beùo

 • Chaát boät ñöôøng

 • Vitamin ,khoaùng chaát ,vi löôïng

 • Chaát xôTrung bình 30-35kcal/kg/d

 • Trung bình 30-35kcal/kg/d

 • Phuï thuoäc möùc ñoä hoaït ñoäng

 • Tình trang beänh lyù

 • Sinh lyù : coù thai ,cho con buù • Đảm bảo naêng löôïng töø chất đạm chiếm

 • 15-20% tổng năng lượng

 • Hoaëc 1g-1.5g/kg/d

 • 1g protid = 4 kcal

 • Chất đạm có nhiều trong thịt ,cá ,trứng ,sữa, đậu đỗ,…

 • Đối với người có CNLT 50kg, hoạt động nhẹ : chỉ cần cung cấp 55-60g protid mỗi ngày , cụ thể:

 • -100g thịt nạc hoặc cá ( nên ăn cá tối thiểu 3 lần /tuần, nhất là các loại cá béo)

 • -200g đậu phụ ( 2 bìa)

 • -2 ly sữa tươi lạt hoặc sữa đậu nành lạt hoặc 01 ly sữa đạm cao ( ly 250 ml)

1. Naêng löông cao 1g  9kcal

 • 1. Naêng löông cao 1g  9kcal

 • Ñaûm baûo naêng löôïng töø chaát beùo chieám: 25% – 30% E

 • Beùo no(SFA) :10%

 • Beùo moät noái ñoâi ( MUFA) :12%

 • Beùo ña noái ñoâi (PUFA) : 6%

 • 3. Cholesterol < 300mg/ngaøyKhaû naêng laøm taêng ñöôøng huyeát sau khi aên

 • Khaû naêng laøm taêng ñöôøng huyeát sau khi aên

 • thöïc phaåm coù chöùa boät ñöôøng, ñöôïc so saùnh

 • vôùi glucose hay baùnh mì traéng

 • GI ≤ 55  thaáp

 • GI 56 – 69  trung bình

 • GI  70  cao • Khoai tây đúc lò 135

 • Khoai tây nghiền 74

 • Bánh mì trắng 100

 • Bột dong 95

 • Cơm 72

 • Đậu xanh 49

 • Sữa gầy 32

 • Đậu nành 18

 • Đậu phộng 19

Löôïng taûi ñöôøng phaûn aùnh vöøa chaát löôïng vaø soá löôïng cuûa carborhydrat

 • Löôïng taûi ñöôøng phaûn aùnh vöøa chaát löôïng vaø soá löôïng cuûa carborhydrat

 • Giuùp tieân ñoaùn ñaùp öùng ñöôøng huyeát ñoái vôùi moät löôïng cuï theå thöùc aên chöùa chaát boät ñöôøng

 • GL = [GI / 100 x löôïng chaát boät ñöôøng( g ) /phaàn ]

 • GL thấp ≤ 10

 • GL trung bình 11 – 19

 • GL cao  20 Döa haáu: 1/2 traùi (650g) coù 10g ñöôøng

 •  Döa haáu: 1/2 traùi (650g) coù 10g ñöôøng

 • GI =72

 • GL =72/100x10=7.2

 • GL = 7.2

 •  Bưởi : 6 múi (400g) có 30 g đường

 • GI = 25

 • GL = 25 /100 x30 = 7.5

 • GL = 7.5Một suất có 10g đường

 • Một suất có 10g đường • Có 2 loại chất xơ : xơ tan và xơ không tan:

 • 1.Xơ không tan :

 • cellulose, hemicellulose B, lignin,...

 • 2.Xơ tan :

 • Oligosacharide (FOS,GOS)

 • Polysacharide (inulin,pectin,gum),hemicellulose A,…

 • Hầu hết các loại thực phẩm đều có chứa cả 02 loại chất xơ tan và không tan

Prebiotic lên men tại ruột già, giúp tăng cường và phát triển vi sinh có lợi (bifidobacterium,lactobacilusacidophilus,…)

 • Prebiotic lên men tại ruột già, giúp tăng cường và phát triển vi sinh có lợi (bifidobacterium,lactobacilusacidophilus,…)

 • Sản phẩm tạo ra của quá trình lên men này là các acid béo chuỗi ngắn ( SCFA) như propionat, butyrat, acetat ,lactat,…

 • Chính các SCFA này thực hiện một số chức năng sinh lý đặc hiệu như : điều hòa mức đường huyết và lipid huyết , chức năng miễn dịch của ruột và một số chức năng khác…Giảm lượng cholesterol do giảm tổng hợp cholesteron ở gan ( giảm LDC và triglycerid) ,đồng thời prebiotic cũng gắn kết với acid mật và đào thải ra ngoài

 • Giảm lượng cholesterol do giảm tổng hợp cholesteron ở gan ( giảm LDC và triglycerid) ,đồng thời prebiotic cũng gắn kết với acid mật và đào thải ra ngoài

 • Điều hòa đường máu bằng cách kích thích bài tiết insulin và ức chế phóng thích glycogen ở gan ,đồng thời các oligosaccarit kéo dài thời gian tiêu hóa trong dạ dày.

 • Tăng cường hệ miễn dịch ruột thông qua sự kích thích sản sinh tế bào T, kháng thể IgA, IgM, IgG,leucocytes, cytokins ,… • Nhu cầu chất xơ :

 • Theo ADA :

 • 20-35 g/ngày (25g/2000 calo),

 • Trẻ em = tuổi +5g

 • ESPEN : 20-30g

 • Hiện nay khẩu phần ăn VN chỉ đạt 5-10g chất xơ ( theo VDD)

 • Mỹ : tiêu thụ trung bình 12-18gĂn đủ lượng rau xanh : tối thiểu 300g/ngày

 • Ăn đủ lượng rau xanh : tối thiểu 300g/ngày

 • Trái cây : 200g

 • Nên ăn trái cây, củ quả nguyên hạt thay vì gọt vỏ hay ép lấy nước

 • Ngũ cốc thô (ít tinh chế ): gạo lức ,bánh mì đen , luá mạch, bắp,…

 • Ăn thêm các loại đậu đỗ : đậu nành ,đậu xanh, đậu đỏ,…

 • Bổ sung khoai củ : khoai lang, khoai từ,…• Đường :

 • • Đường :

 • <10% tổng lượng nhu cầu cacbonhyhrat

 • Có thể dùng <20g đường trong nấu ăn

 • Hạn chế thêm đường trong sữa ,nước trái cây

 • • Muối : < 6 g /ngày

Luyện tập đều đặn và vừa sức .

 • Luyện tập đều đặn và vừa sức .

 • Tốt nhất là đi bộ

 • Luyện tập giúp giữ cân nặng hợp lý

 • Giúp cải thiện mỡ /máu (tăng chỉ số HDL-C)● Ăn thoaûi maùi roài taêng lieàu thuoác

 • ● Ăn thoaûi maùi roài taêng lieàu thuoác

 • ● Kieâng hoaøn toaøn chaát boät ñöôøng

 • ● Kieâng hoaøn toaøn traùi caây
tải về 4.11 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương