Kienthuclaptrinh. Vn vol. 1 11. 2021 thế giới nghệ nhân phần mềMtải về 0.57 Mb.
Chế độ xem pdf
trang3/30
Chuyển đổi dữ liệu10.01.2023
Kích0.57 Mb.
#185610
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
DevWorld-VOL.1
01
PHẦN MỀM
CŨNG THỦ CÔNG


Cũng năm 2008, triết gia Richard Sennett ở 
Đại học Yale xuất bản The Craftsman cũng liệt kê 
software vào thế giới nghề thủ công, có chung một 
số đặc trưng với những công việc nom thì có vẻ 
chân tay (như làm gốm hay nấu ăn chẳng hạn): có 
sử dụng đôi bàn tay, truyền nghề kiểu thị phạm, sử 
dụng và phát minh công cụ đặc thù, làm việc linh 
hoạt để tạo ra sản phẩm, sinh hoạt như là một cộng 
đồng (phường hội).
Đầu năm 2009, bản Tuyên ngôn nghề thủ công 
phần mềm (The Manifesto for Software Craftsmanship
ra đời cùng chữ kí của hàng loạt nghệ nhân có tiếng 
và vô danh trên toàn cầu, khẳng định một đường lối 
lập trình kiểu mới.
Các “nghệ nhân” Đới PA (Pham Anh Doi), Tú NN 
(Tu Nguyen), Khoa NV(Nguyễn Việt Khoa), Hiển NV 
“To understand the living presence of Hephaestus, I ask the reader to 
make a large mental jump. People who participate in ‘‘open source’’ 
computer software, particularly in the Linux operating system, are 
craftsmen who embody some of the elements first celebrated in the 
hymn to Hephaestus, but not others. The Linux technicians also rep-
resent as a group Plato’s worry, though in a modern form; rather than 
scorned, this body of craftsmen seem an unusual, indeed marginal, 
sort of community.”
(Nguyen Hien) và một cơ số người khác nữa đã dịch 
và truyền bá tinh thần của tuyên ngôn này vào Việt 
Nam từ những năm 2012 trên Facebook (https://
www.facebook.com/SoftwareCraftsmanshipVN/) và 
một vệt bài dài và rất được đón nhận trên Kiến thức 
Lập trình (http://kienthuclaptrinh.vn/category/
craftsman/tho-lanh-nghe-craftsman/). Hội thảo 
XPDay hằng năm của Agile Vietnam cũng nỗ lực 
giương cao ngọn cờ “Thủ công”, nhưng có vẻ gió 
chưa to nên cờ cũng chưa được phần phật lắm.
Từ khi có Tuyên ngôn tới nay, 
có nhiều phường hội thủ công 
phần mềm, và những hội thảo 
của họ cũng xôm tụ không kém 
những hội thảo khoa học hoành 
tráng trong giới làm phần mềm. 
Tìm “Software Craftsmanship” 
trên Google Scholar cho thấy 
tình hình quan tâm tới nghề thủ 
công phần mềm là rất nổi bật. 
Những nghiên cứu mới từ 2013 trở lại đây không 
chỉ quan tâm nhiều đến phương diện thực hành 
của “Software Craftsmanship” với các quy mô và đặc 
trưng khác nhau, mà còn quan tâm đến cách thức 
dạy nó trong nhà trường, dùng nó để đổi mới việc 
dạy software engineering trong các trường đại học.
Bản tuyên ngôn Nghề thủ công Phần mềm ra đời năm 2009.
6tải về 0.57 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương