Khxh, XÃ HỘi họC, nhân loại học và DÂn tộc họCtải về 1.3 Mb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu04.11.2017
Kích1.3 Mb.
#678
1   2   3

Ký hiu môn loi: 342.597/GI-108T

Ký hiu môn loi: 342.59702/GI-108T

Ký hiu môn loi: 343.597/GI-108T

Ký hiu môn loi: 344.597046/GI-108T

Ký hiu môn loi: 343.59703/GI-108T

Ký hiu môn loi: 347.597/GI-108T

Kho Đọc: VN.035753

Kho Đọc: VN.035743

Kho Đọc: VN.035740

Kho Đọc: VN.035745

Kho Đọc: VV.008838

Kho Đọc: VN.035744

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

Trang 12


- Thư mc thông báo sách mi


11/. Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam / Hoàng Thị Minh Sơn (ch.b.), Trần Văn Độ, Hoàng Văn Hạnh..... - Tái bản lần thứ 4 có sửa đổi, bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 2008. - 587tr. ; 22cm

ĐTTS ghi: Trường đại học Luật Hà Nội12/. Giáo trình tư pháp quốc tế / Bùi Xuân Nhự (ch.b.), Đoàn Năng, Nguyễn Bá Diến.... - H. : Tư pháp, 2007. - 383tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Trường đại học Luật Hà Nội13/. Giáo trình tư pháp quốc tế / Bùi Xuân Nhự (ch.b.), Đoàn Năng, Nguyễn Bá Diến.... - H. : Công an nhân dân, 2010. - 383tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Trường đại học Luật Hà Nội14/. Hỏi đáp chính sách dạy nghề chuyên biệt và giải quyết việc làm cho con em dân tộc thiểu số. - H. : Lao động Xã hội, 2015. - 121tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội15/. Hỏi đáp xử lý vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình / Đồng Thị Thu Thuỷ b.s.. - H. : Lao động Xã hội, 2015. - 159tr. ; 21cm

Đầu bìa sách ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội16/. Hướng dẫn quản lý, vận hành, khai thác cầu đường giao thông nông thôn. - H. : Giao thông Vận tải, 2015. - 176tr. : bảng ; 27cm

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tảiTóm tt: Trình bày những vấn đề chung về luật tố tụng dân sự. Thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự. Giới thiệu pháp luật tố tụng dân sự ở một số nước như Pháp, Nga, Anh, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản...

Tóm tt: Trình bày những vấn đề chung của luật tố tụng hình sự Việt Nam. Trình tự và các thủ tục giải quyết vụ án hình sự. Thủ tục đặc biệt và hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự

Tóm tt: Khái niệm, nguồn tư pháp quốc tế. Lý luận chung về xung đột pháp luật. Chủ thể của tư pháp quốc tế. Quyền sở hữu; hợp đồng; thanh toán quốc tế; thừa kế; quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với cây trồng; hôn nhân và gia đình, quan hệ lao động trong tư pháp quốc tế. Tố tụng dân sự và trọng tài thương mại quốc tế

Tóm tt: Khái niệm, nguồn tư pháp quốc tế. Lý luận chung về xung đột pháp luật. Chủ thể của tư pháp quốc tế. Quyền sở hữu; hợp đồng; thanh toán quốc tế; thừa kế; quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với cây trồng; hôn nhân và gia đình, quan hệ lao động trong tư pháp quốc tế. Tố tụng dân sự và trọng tài thương mại quốc tế

Tóm tt: Trình bày đưới dạng hỏi - đáp những quy định chung về giáo dục nghề nghiệp và chính sách dạy nghề đối với con em dân tộc thiểu số

Tóm tt: Trình bày những quy định chung về luật xử lý vi phạm hành chính; xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; xử phạt vi phạm hành chính về phòng chống bạo lực gia đình và một số lĩnh vực liên quan dưới dạng những câu hỏi-đáp

Ký hiu môn loi: 347.597/GI-108T

Ký hiu môn loi: 345.597/GI-108T

Ký hiu môn loi: 340.9/GI-108T

Ký hiu môn loi: 340.9/GI-108T

Ký hiu môn loi: 344.5970767/H428Đ

Ký hiu môn loi: 342.5970802638/H428Đ

Kho Mượn: MV.047390

Kho Đọc: VN.035747

Kho Đọc: VN.035751

Kho Mượn: MV.047397

Kho Đọc: VN.035736

Kho Mượn: MV.047379-47380

Kho lưu động: LD.004746-4748

Kho Đọc: VN.035737

Kho Mượn: MV.047381-47382

Kho lưu động: LD.004749-4751

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

Trang 13


- Thư mc thông báo sách mi


17/. LÊ ĐÌNH MÙI. Pháp luật về đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nay / Lê Đình Mùi. - H. : Tư pháp, 2015. - 224tr. ; 21cm

Thư mục: tr. 209-22018/. LÊ TIẾN CHÂU. Luật tố tụng hình sự Việt Nam / Lê Tiến Châu (ch.b.), Võ Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Loan. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 442tr. ; 21cm

19/. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phổ biến, giáo dục pháp luật / Nguyễn Tất Viễn (ch.b.), Nguyễn Duy Quý, Dương Thị Thanh Mai.... - H. : Tư pháp, 2015. - 303tr. ; 21cm

20/. NGÔ THỊ HƯỜNG. Giáo trình luật hôn nhân và gia đình / Ngô Thị Hường ch.b.. - H. : Giáo dục, 2009. - 212tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Viện Đại học Mở Hà Nội21/. NGUYỄN HỮU CHÍ. Giáo trình luật lao động Việt Nam / Nguyễn Hữu Chí (ch.b.), Đỗ Ngân Bình. - H. : Giáo dục, 2009. - 359tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Viện Đại học Mở Hà Nội22/. NGUYỄN MINH ĐOAN. Tổ chức chính quyền địa phương theo hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 / Nguyễn Minh Đoan. - H. : Hồng Đức, 2015. - 471tr. ; 21cm

Tóm tt: Giới thiệu nội dung một số hướng dẫn về quản lý, vận hành và khai thác cầu đường giao thông nông thôn gồm: Bảo trì công trình xây dựng; quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; quản lý chất lượng công trình xây dựng; quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ...

Tóm tt: Giới thiệu cơ sở lý luận của pháp luật về đạo đức công chức. Quá trình hình thành, phát triển, thực trạng cùng với quan điểm và giải pháp hoàn thiện pháp luật về đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nay

Tóm tt: Trình bày những vấn đề chung của luật tố tụng hình sự Việt Nam, trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự, thủ tục đặc biệt và hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự

Tóm tt: Trình bày cơ sở lý luận, chính sách, pháp luật và một số văn bản liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tóm tt: Trình bày sơ lược khái niệm, nguyên tắc cơ bản và lịch sử của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam. Phân tích các quy định trong Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam về quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, kết hôn, nghĩa vụ và quyền của vợ chồng, quan hệ pháp luật giữa các thành viên trong gia đình, cấp dưỡng...

Tóm tt: Trình bày khái niệm chung về luật lao động Việt Nam, quan hệ pháp luật lao động, việc làm, học nghề, công đoàn, đối thoại trong quan hệ lao động, thương lượng tập thể và thoả uớc lao động tập thể, hợp động lao động, thời giờ làm việc - thời giờ nghỉ ngơi...

Tóm tt: Cung cấp cho bạn đọc hiểu và nắm vững những chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương theo hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

Ký hiu môn loi: 343.59709302638/H561D

Ký hiu môn loi: 342.597068/PH109L

Ký hiu môn loi: 345.597/L504T

Ký hiu môn loi: 349.597/M458S

Ký hiu môn loi: 346.597016/GI-108T

Ký hiu môn loi: 344.59701/GI-108T

Kho Đọc: VV.008849

Kho Mượn: MV.047388-47389

Kho lưu động: LD.004761-4762

Kho Đọc: VN.035752

Kho Mượn: MV.047391-47392

Kho lưu động: LD.004763-4764

Kho Đọc: VN.035754

Kho Đọc: VN.035733

Kho Mượn: MV.047371-47372

Kho lưu động: LD.004771-4772

Kho Đọc: VV.008839

Kho Đọc: VV.008837

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

Trang 14


- Thư mc thông báo sách mi


23/. NGUYỄN NGỌC ANH. Giáo trình Luật hình sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc Anh (ch.b.), Đỗ Đức Hồng Hà. - H. : Giáo dục, 2009. - 451tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Viện Đại học Mở Hà Nội24/. QUÁCH VĂN DƯƠNG. Công tác hoà giải ở cơ sở / Quách Văn Dương. - H. : Tư pháp, 2015. - 326tr. ; 21cm

25/. QUANG MINH. Luật kế toán : Đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIII năm 2015 / Quang Minh hệ thống.. - H. : Hồng Đức, 2015. - 415tr. ; 27cm

26/. Sổ tay hướng dẫn công tác quản lý người chưa thành niên trong thời gian giáo dục tại xã, phường, thị trấn / Đồng Thị Thu Thuỷ b.s.. - H. : Lao động Xã hội, 2015. - 195tr. ; 21cm

Đầu bìa sách ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội27/. T.1. - 2007. - 355tr.

28/. Giáo trình luật dân sự Việt Nam / Phạm Công Lạc, Bùi Đăng Hiếu, Kiều Thanh.... - H.: Công an nhân dân. - 21cm

T.2. - 2007. - 424tr.Tóm tt: Giới thiệu các khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của Luật hình sự Việt Nam. Khái niệm, cấu tạo và hiệu lực của đạo luật hình sự Việt Nam. Tội phạm và cấu thành tội phạm. Mặt khách quan của tội phạm. Chủ thể của tội phạm và thân nhân người phạm tội... và các vấn đề liên quan đến tội phạm

Tóm tt: Tổng hợp một số khái niệm, mô hình hoà giải của các nước trên thế giới, quá trình hình thành và phát triển của chế định hoà giải ở Việt Nam các thời kỳ. Giới thiệu luật hoà giải ở cơ sở năm 2013 và kỹ năng hoà giải ở cơ sở

Tóm tt: Quy định về phân cấp, ủy quyền và tổ chức thực hiện đối với lĩnh vực tài chính, tài sản, kiểm tra, kiểm toán nội bộ

Tóm tt: Khái quát chung về biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên; công tác giáo dục người chưa thành niên tại xã, phường, thị trấn; trình tự, thủ tục lập hồ sơ, xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên. Giới thiệu một số biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên

Ký hiu môn loi: 342.59702638/T450C

Ký hiu môn loi: 343.597/GI-108T

Ký hiu môn loi: 347.59709/C455T

Ký hiu môn loi: 343.59703402632/L504K

Ký hiu môn loi: 342.59708772/S450T

Ký hiu môn loi: 349.597/GI-108T

Ký hiu môn loi: 349.597/GI-108T

Kho Đọc: VN.035798

Kho Mượn: MV.047470-47471

Kho lưu động: LD.004800-4801

Kho Đọc: VV.008836

Kho Đọc: VN.035732

Kho Mượn: MV.047369-47370

Kho lưu động: LD.004769-4770

Kho Đọc: VV.008843

Kho Đọc: VN.035735

Kho Mượn: MV.047377-47378

Kho lưu động: LD.004743-4745

Kho Đọc: VN.022952, VN.035741

Kho Mượn: MV.021162

Kho Mượn: PM.045928-45929

Kho Đọc: VN.023157, VN.035742

Kho Mượn: MV.021163

Kho Mượn: PM.045930-45931

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

Trang 15


- Thư mc thông báo sách mi

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN S


CÁC VN Đ XÃ HI VÀ DCH V XÃ HI

29/. TĂNG BÌNH. Hướng dẫn nghiệp vụ dành cho thủ quỹ và kế toán viên trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp / Sưu tầm và hệ thống hóa: Tăng Bình, Ngọc Tuyền. - H. : Tài chính, 2015. - 431tr. ; 27cm

30/. TRẦN QUANG HUY. Giáo trình luật đất đai / Ch.b.: Trần Quang Huy, Nguyễn Thị Nga. - H. : Tư pháp, 2007. - 375tr. ; 23cm

ĐTTS ghi: Viện đại học Mở Hà Nội, khoa Luật1/. ĐINH VĂN MINH. Khiếu nại hành chính lịch sử phát triển và những vấn đề thực tiễn : So sánh với Pháp, Trung Quốc và một số nước trên thế giới / Đinh Văn Minh. - H. : Hồng Đức, 2015. - 375tr. ; 21cm

2/. NGUYỄN HỒNG QUÂN. Tổ chức, xây dựng lực lượng Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp quốc : Sách tham khảo / Nguyễn Hồng Quân ch.b.. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 192tr. ; 21cm

Phụ lục: tr. 137-1883/. Văn bản quản lý nhà nước về di sản văn hóa : Lưu hành nội bộ. - H. : Nxb. Hà Nội, 2014. - 532tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cục Di sản Văn hóa1/. Bảo đảm an toàn giao thông nông thôn. - H. : Giao thông Vận tải, 2015. - 264tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ giao thông Vận tảiTóm tt: Hướng dẫn nghiệp vụ dành cho thủ quỹ và kế toán viên trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

Tóm tt: Trình bày về quan hệ pháp luật đất đai, chế độ sở hữu toàn dân đối với đất đai, pháp luật quản lý nhà nước về đất đai, địa vị pháp lý của chủ thể sử dụng đất, thủ tục hành chính trong quản lý đất đai và trong thực hiện quyền của người sử dụng đất, chế độ pháp lý nhóm đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp, giải quyết tranh chấp, khiếu nại và tố cáo về đất đai, xử lý vi phạm pháp luật đất đai

Tóm tt: Giới thiệu một số vấn đề chung về khiếu nại hành chính; khiếu nại và giải quyết khiếu nại; xem xét giải quyết các khiếu nại hành chính...

Tóm tt: Nêu một số yếu tố tác động đến tổ chức, xây dựng lực lượng của Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp quốc và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả những vấn đề trên trong tình hình mới

Tóm tt: Giới thiệu các văn do Quốc hội; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành về luật, Nghị định, Thông tư di sản văn hóa

Tóm tt: Hướng dẫn về thiết kế, thi công biển báo hiệu đường bộ; các biện pháp bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ đường giao thông nông thôn; các phương pháp, kỹ năng tuyên truyền, vận động cũng như tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện giao thông tại khu vực nông thôn

Ký hiu môn loi: 343.597034/H561D

Ký hiu môn loi: 346.597043/GI-108T

Ký hiu môn loi: 351.597/KH309N

Ký hiu môn loi: 355.357/T450C

Ký hiu môn loi: 353.7/V115B

Ký hiu môn loi: 363.1207/B108Đ

Kho Đọc: VV.008844

Kho Đọc: VV.008848

Kho Đọc: VN.035796

Kho Mượn: MV.047474-47475

Kho lưu động: LD.004804-4805

Kho Đọc: VN.035755

Kho Mượn: MV.047393-47394

Kho lưu động: LD.004765-4766

Kho Đọc: VN.035748

Kho Đọc: VN.035734

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

Trang 16


- Thư mc thông báo sách miTHƯƠNG MI, CÁC PHƯƠNG TIN TRUYN THNG VÀ GTVT


PHONG TC, NGHI L VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN

2/. Phòng, chống thiên tai và tai nạn thương tích ở trẻ em. - H. : Lao động Xã hội, 2015. - 195tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. - Tên sách ngoài bìa ghi: Cẩm nang phòng, chống thiên tai và tai nạn thương tích ở trẻ em1/. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI. Ngành giao thông vận tải với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước / Bộ Giao thông Vận tải. - H. : Giao thông Vận tải, 2015. - 280tr. ; 24cm

2/. Quản lý, bảo trì và khai thác đường giao thông nông thôn. - H. : Giao thông Vận tải, 2015. - 260tr. : bảng ; 27cm

ĐTTS ghi: Bộ giao thông Vận tải3/. Văn hóa giao thông nhìn từ cuộc sống. - H. : Giao thông Vận tại, 2015. - 184tr. ; 21cm

1/. Hội thảo khoa học văn hóa biển đảo bảo vệ và phát huy giá trị : Việc công bố tài liệu của Hội thảo phải được sự đồng ý của Ban Tổ chức và Tác giả / Vũ Minh Giang, Ngô Đức Thịnh, Nguyễn Chí Bền.... - H. : Thế giới, 2015. - 499tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia2/. LÊ TRUNG VŨ. Hội làng Việt Nam / Chủ biên: Lê Trung Vũ, Lê Hồng Lý. - H. : Thời đại, 2015. - 999tr. ; 24cm

Tóm tt: Tìm hiểu về thiên tai, các loại hình thiên tai và biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới trẻ em cũng như các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích đối với trẻ em

Tóm tt: Ngành giao thông vận tải với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Tóm tt: Trình bày các vấn đề về quản lý đường giao thông nông thôn. Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình đường giao thông nông thôn. Công tác quản lý và khai thác đường giao thông nông thôn...

Tóm tt: Khái quát hóa những nội dung cơ bản, những biện pháp cụ thể, từng bước xây dựng văn hóa giao thông, tạo dựng môi trường giao thông thân thiện an toàn, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông ...

Tóm tt: Tập hợp những bài viết, nghiên cứu của các tác giả viết về văn hóa biển đảo Việt Nam

Ký hiu môn loi: 363.10083/PH431C

Ký hiu môn loi: 388.09597/NG107G

Ký hiu môn loi: 388.1109597/QU105L

Ký hiu môn loi: 388/V115H

Ký hiu môn loi: 390.09597/H452T

Ký hiu môn loi: 394.269597/H458L

Kho Mượn: MV.047373-47374

Kho lưu động: LD.004738-4739Kho Đọc: VN.035738

Kho Mượn: MV.047383-47384

Kho lưu động: LD.004752-4754

Kho Đọc: VV.008865

Kho Mượn: MV.047458-47459

Kho lưu động: LD.004789-4790

Kho Đọc: VV.008850

Kho Mượn: MV.047386-47387

Kho lưu động: LD.004759-4760

Kho Đọc: VN.035739

Kho Mượn: MV.047367-47368

Kho lưu động: LD.004755-4756

Kho Đọc: VV.008841

Kho Mượn: MV.047404Kho Đọc: VV.008842

Kho Mượn: MV.047402-47403S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

Trang 17


- Thư mc thông báo sách mi

TIN HC, THÔNG TIN VÀ TÁC PHM TNG QUÁT

TRIT HC VÀ TÂM LÝ HC

3/. TRẦN VÂN HẠC. Đất trời chung đúc ngàn năm : Một số Mỹ tục của người Thái Tây Bắc / Trần Vân Hạc. - H. : Thanh niên, 2015. - 199tr. ; 21cm

4/. Văn hóa Óc Eo - nhận thức và giải pháp bảo tồn, phát huy giái trị di tích : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Ngô Quang Láng, Lương Ninh, Nguyễn Khắc Sử.... - An Giang : Nxb. An Giang, 2009. - 546tr. ; 30cm

ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cục Di sản Văn hóa5/. VŨ NGỌC KHÁNH. Lễ hội Việt Nam / B.s.: Vũ Ngọc Khánh (ch.b.), Vũ Thuỵ An. - H. : Thanh niên, 2015. - 418tr. ; 21cm

1/. Thư mục Nguyễn Du cuộc đời và tác phẩm / Chủ biên: Bùi Xuân Đức, Trần Kim Cúc... ; B.s.: Trần Thị Hoàn Anh.... - H. : Thanh niên, 2015. - 520tr. : tranh ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Kỷ niệm 250 năm năm năm sinh đại hào Nguyễn Du (1765-2015)2/. VƯƠNG HOẰNG QUÂN. Cơ sở bảo tàng học Trung Quốc : Có chỉnh lý, bổ sung / Vương Hoằng Quân ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2008. - 792tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cục Di sản Văn hóa1/. VŨ NGỌC PHA. Giáo trình lô-gic học / Vũ Ngọc Pha. - In tái bản. - H. : Thống kê, 2008. - 194tr. ; 23cm

ĐTTS ghi: Viện Đại học Mở Hà Nội. Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanhTóm tt: Tập hợp các bài viết, nghiên cứu của các tác giả về văn hóa Óc Eo...

Tóm tt: Giới thiệu các lễ hội dân gian ở miền Bắc: lễ hội đền Hùng Vương, hội Lim,... ở miền Trung: lễ hội cầu ngư ở Phan Thiết, hội đua voi Tây Nguyên,... và ở miền Nam: lễ hội chùa Bà, hội chùa Ông Bổn...

Tóm tt: Giới thiệu sự ra đời, tổ chức và hoạt động của các bảo tàng ở Trung Quốc

Tóm tt: Đối tượng nghiên cứu và ý nghĩa của lô gíc học. Khái lược lịch sử lô gíc học tư duy trừu tượng. Khái niệm, phán đoán. Tư duy nhận thức: Suy luận, luận chứng và giả thuyết. Các qui luật cơ bản của lô gíc hình thức. Đối tượng và phạm vi của lôgic biện chứng. Các nguyên tắc cơ bản của lôgic biện chứng. Một số cặp phạm trù lôgic biện chứng

Ký hiu môn loi: 398.095971/Đ124T

Ký hiu môn loi: 398.0959791/V115H

Ký hiu môn loi: 394.269597/L250H

Ký hiu môn loi: 016.89592212/TH550M

Ký hiu môn loi: 069.0951/C460S

Ký hiu môn loi: 160/GI-108T

Kho lưu động: LD.004773-4774

Kho Tra Cứu: TC.001423Kho Đọc: VN.035729

Kho Mượn: MV.047409-47410Kho Tra Cứu: TC.001424

Kho Đọc: VN.035757

Kho Mượn: MV.047398-47399Kho Đọc: VN.035726

Kho Mượn: MV.047364-47365

Kho lưu động: LD.004736-4737

Kho Đọc: VV.008832

Kho Mượn: MV.047366Kho Đọc: VV.008833

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:tải về 1.3 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương