Khxh, XÃ HỘi họC, nhân loại học và DÂn tộc họCtải về 1.3 Mb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu04.11.2017
Kích1.3 Mb.
#678
  1   2   3


This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.

Trang 1

- Thư mc thông báo sách miKHXH, XÃ HI HC, NHÂN LOI HC VÀ DÂN TC HC


K THUT

1/. HOÀNG PHONG. Trách nhiệm với con người / Hoàng Phong. - H. : Thanh niên, 2015. - 258tr. ; 19cm

2/. NGỌC ANH. Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (2012-2014) / Ngọc Anh. - H. : Thanh niên, 2015. - 279tr. ; 19cm

3/. Người Chu Ru ở Việt Nam = The Chu Ru in Viet Nam. - H. : Thông tấn, 2015. - tr154. : ảnh ; 20cm

4/. Người Mảng ở Việt Nam = The Mang in Viet Nam. - H. : Thông tấn, 2015. - 159tr. : ảnh ; 20cm

5/. Phương pháp tiếp cận dựa vào cộng đồng trong phát triển Bảo tàng tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương vì văn hóa và sự phát triển bền vững. - H. : Hồng Đức, 2012. - 142tr. ; 25cm

6/. Một con đường tiếp cận di sản văn hóa / Phạm Quang Nghị, Lê Doãn Hợp, Đặng Văn Bài.... - H.: Nxb. Hà Nội. - 22cm

T.4. - 2008. - 456tr.7/. Một con đường tiếp cận di sản văn hóa / Phạm Quang Nghị, Lê Doãn Hợp, Đặng Văn Bài.... - H.: Nxb. Hà Nội. - 22cm

T.7. - 2014. - 372tr.1/. LÊ ĐÌNH THÀNH. Diễn biến các cửa sông ven biển miền Trung và những giải pháp ổn định / Lê Đình Thành (ch.b.), Vũ Minh Cát, Nguyễn Bá Quỳ. - H. : Xây dựng, 2015. - 3850tr. : minh hoạ ; 24cm

Tóm tt: Cuốn sách cho chúng ta gặp lại những gương mặt trẻ của Sài Gòn ngày mới giải phóng được tổ chức Đoàn thanh niên thành phố tập hợp thành đội quân đầy sức sống, niềm tự hào của nhân dân thành phố...

Tóm tt: Giới thiệu những gương mặt tiêu biểu của tuổi trẻ Việt Nam trên các lĩnh vực: học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động xã hội, an ninh quốc phòng, văn hoá thể thao... được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng

Tóm tt: Tuyển tập mười bài viết về các bảo tàng cộng đồng trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương phác họa những phương pháp tiếp cận khác nhau trong việc nâng cao vai trò của bảo tàng trong sự nghiệp phát triển cộng đồng

Tóm tt: Giới thiệu những bài viết về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, bảo tàng và công tác bảo tồn, tôn tạo ở Việt Nam.

Tóm tt: Giới thiệu những bài viết về di sản văn hóa của các tác giả trong và ngoài nước...

Tóm tt: Tổng quan về diễn biến cửa sông. Nhân tố ảnh hưởng tới diễn biến các cửa sông và Ký hiu môn loi: 305.235/TR102N

Ký hiu môn loi: 305.235/G561M

Ký hiu môn loi: 305.899209597/NG558C

Ký hiu môn loi: 305.895930597/NG558M

Ký hiu môn loi: 306.095/PH561P

Ký hiu môn loi: 306/M458C

Ký hiu môn loi: 306/M458C

Kho Đọc: VN.035728

Kho Mượn: MV.047408Kho Đọc: VN.035730, VN.035758

Kho Mượn: MV.047446-47447Kho Đọc: VN.035760

Kho Tra Cứu: TC.001426Kho Đọc: VN.035759

Kho Tra Cứu: TC.001425Kho Đọc: VV.008840

Kho Mượn: MV.047405Kho Đọc: VN.035749

Kho Đọc: VN.035750

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

Trang 2

- Thư mc thông báo sách mi

NÔNG NGHIP

2/. NGUYỄN VĂN CUNG. Công trình tháo lũ trong đầu mối hệ thống thuỷ lợi / Nguyễn Văn Cung, Nguyễn Xuân Đặng, Ngô Trí Viềng. - H. : Xây dựng, 2015. - 196tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm

3/. NGUYỄN VIẾT TRUNG. Thiết kế cầu treo dây võng / Nguyễn Viết Trung (ch.b.), Hoàng Hà. - H. : Xây dựng, 2015. - 224tr. : minh hoạ ; 27cm

4/. Thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh. - H. : Giao thông Vận tải, 2015. - 280tr. : bảng ; 27cm

ĐTTS ghi: Bộ Giao thông Vận tải5/. TRẦN VĂN SỬU. Quy trình vận hành hệ thống kênh tưới / Trần Văn Sửu. - H. : Xây dựng, 2015. - 109tr. ; 24cm

1/. HARE PAULL O'. Trồng macadamia ở Australia / Paull O' Hare, Ross Loebel, Ian Skinner ; Lê Đình Khả dịch. - H. : Nông nghiệp, 2015. - 72tr. ; 25cm

ĐTTS ghi: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Viện nghiên cứu giống và công nghệ sinh học lâm nghiệpnghiên cứu đề xuất những giải pháp ổn định các cửa sông điển hình ven biển miền Trung

Tóm tt: Những vấn đề chung về công trình tháo lũ trong hệ thống thuỷ lợi. Kỹ thuật tính toán và xây dựng đập tràn, đường tràn dọc, đường tràn ngang, xi phông tháo lũ, giếng tháo lũ, công trình tháo lũ kiểu sâu

Tóm tt: Giới thiệu cơ sở thiết kế cầu treo dây võng. Trình tự thiết kế sơ bộ một cây cầu cụ thể, hướng dẫn sử dụng phần mềm tính toán trên cơ sở phân tích kết cấu cầu treo dây võng bằng Sap 2000, vấn đề động lực học cầu treo cũng như vấn đề kiểm tra và phân tích các hư hỏng cầu treo dây võng

Tóm tt: Trình bày những quy định chung và yêu cầu thiết kế kết cấu, hướng dẫn chung về thi công, yêu cầu nghiệm thu cầu treo dân sinh. Giới thiệu nội dung một số Tiêu chuẩn Quốc gia về chế tạo, lắp ráp, kiểm tra, giám sát chất lượng quá trình thi công

Tóm tt: Giới thiệu hệ thống kênh, các cấp kênh, các hình thức lấy nước của kênh, quy trình vận hành của hệ thống kênh và điều kiện để một hệ thống kênh vận hành đúng quy trình

Tóm tt: Trình bày các yêu cầu để sản xuất macadamia thành công. Xây dựng rừng trồng. Quản lý cây non và vườn cây đã có quả...

Ký hiu môn loi: 627.12409597/D305B

Ký hiu môn loi: 627.4/C455T

Ký hiu môn loi: 624.238/TH308K

Ký hiu môn loi: 624.23/TH308K

Ký hiu môn loi: 627.52/QU600T

Ký hiu môn loi: 633/TR455M

Kho Đọc: VV.008852

Kho Mượn: MV.047419-47420

Kho lưu động: LD.004781-4782

Kho Đọc: VV.008854

Kho Mượn: MV.047415-47416

Kho lưu động: LD.004777-4778

Kho Đọc: VV.008855

Kho Mượn: MV.047423-47424

Kho lưu động: LD.004775-4776

Kho Đọc: VV.008856

Kho Mượn: MV.047425-47426

Kho lưu động: LD.004785-4786

Kho Đọc: VV.008853

Kho Mượn: MV.047417-47418

Kho lưu động: LD.004779-4780

Kho Đọc: VV.008851

Kho Mượn: MV.047421-47422S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

Trang 3


- Thư mc thông báo sách mi

Y HC


NGH THUT

1/. HOÀNG GIA. Chăm sóc bệnh trong gia đình / Hoàng Gia ch.b.. - 21cm

T.2. - 2015. - 303tr.2/. HOÀNG GIA. Chăm sóc bệnh trong gia đình / Hoàng Gia ch.b.. - 21cm

T.1. - 2015. - 303tr.3/. QUÁCH TUẤN VINH. Phòng và điều trị bệnh tăng huyết áp / Quách Tuấn Vinh. - H. : Y học, 2015. - 290tr. ; 21cm

Thư mục: tr. 275-2824/. VŨ MINH THỤC. Bệnh dị ứng và các thuốc điều trị / Vũ Minh Thục. - H. : Y học, 2015. - 379tr. ; 21cm

Thư mục: tr. 377-3791/. Ký họa về Đông Dương - Nam kỳ. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh; Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 40tr. : ảnh ; 36cm

2/. Sài Gòn xưa. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh; Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2015. - 31tr. : ảnh ; 28cm

Tóm tt: Trình bày nguyên nhân, triệu chứng lâm sàng, cách điều trị các bệnh về thần kinh, xương khớp, các loại nhiễm độc, bệnh do tác nhân vật lí, bệnh mạch máu ngoại vi, bệnh các tuyến nội tiết và bệnh truyền nhiễm

Tóm tt: Trình bày những kiến thức cơ bản về các bệnh tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu

Tóm tt: Trình bày kiến thức về bệnh tăng huyết áp; tai biến mạch máu não do tăng huyết áp; nhồi máu cơ tim; một số yếu tố nguy cơ của bệnh tăng huyết áp; hướng dẫn chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân tim mạch và tăng huyết áp; giới thiệu một số loại thuốc thường dùng để điều trị bệnh

Tóm tt: Trình bày kiến thức về các loại thuốc chữa bệnh dị ứng như: thuốc Adrenergic, Theophylline, các thuốc kháng Histamine, Glucocorticosteroid, Cromolyn và Nedocromil...

Tóm tt: Ấn phẩm phục vụ Lễ hội Đường sách xuân Ất Mùi 2015 và kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015). Gồm 40 bức ký họa thể hiện đời sống người dân ở Nam Kỳ, Nam Bộ xưa trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh mà chủ yếu là chân dung người lao động của một số ngành nghề phổ biến lúc bấy giờ được minh họa với 3 ngôn ngữ Việt - Anh - Pháp

Tóm tt: Giới thiệu những bức ảnh xưa về Sài Gòn...

Ký hiu môn loi: 616/CH114S

Ký hiu môn loi: 616/CH114S

Ký hiu môn loi: 616.132/PH431V

Ký hiu môn loi: 616.97061/B256D

Ký hiu môn loi: 754/K600H

Ký hiu môn loi: 704.94459779/S103G

Kho lưu động: LD.004783-4784

Kho Đọc: VN.031516, VN.035762

Kho Mượn: MV.047412Kho Đọc: VN.035761

Kho Mượn: MV.047411Kho Đọc: VN.035764

Kho Mượn: MV.047414Kho Đọc: VN.035763

Kho Mượn: MV.047413Kho Đọc: VV.008857

Kho Tra Cứu: TC.001428Kho Đọc: VV.008862

Kho Mượn: MV.047454S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

Trang 4


- Thư mc thông báo sách mi

VĂN HC & TU T HC

3/. Sổ tay tiền cổ kim loại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp lưu hành ở Việt Nam từ đầu Công nguyên đến năm 1975 / Nguyễn Quốc Hùng, Hoàng Văn Khoán (ch.b.), Nông Quốc Thành.... - H. : Nxb. Hà Nội, 2010. - 486tr. : ảnh ; 30cm

ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch. Cục Di sản Văn hóa1/. Biển đảo tổ quốc tôi : Hợp tuyển thơ văn viết về biển đảo Việt Nam / Trương Hán Siêu, Trần Nguyên Đán, Nguyễn Trãi.... - Tái bản lần thứ 1, có bổ sung, sửa chữa. - H. : Văn học, 2015. - 1115tr. ; 21cm

2/. CAO DUY SƠN. Tác phẩm Cao Duy Sơn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 295tr. ; 21cm

3/. DƯƠNG HƯỚNG. Tác phẩm Dương Hướng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 337tr. ; 21cm

4/. HÀO VŨ. Điều ấy đã xảy ra : Truyện và ký chọn lọc / Hào Vũ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 298tr. ; 21cm

5/. HOA THANH THẦN. Lên cung trăng tìm tình yêu / Hoa Thanh Thuần. - H.: Văn học. - 24cm

T.2. - 2014. - 541tr.6/. HOA THANH THẦN. Lên cung trăng tìm tình yêu / Hoa Thanh Thuần. - H.: Văn học. - 24cm

T.1. - 2014. - 581tr.7/. KIM CHUÔNG. Thơ và trường ca / Kim Chuông. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 419tr. ; 21cm

8/. Ký ức thành cổ : Tập truyện và ký / B.s.: Ngọc Anh ; Chi Phan, Nguyễn Quốc Triệu, Minh Hiền.... - H. : Thanh niên, 2015. - 332tr. ; 19cm

9/. MÃ A LỀNH. Dòng suối dân ca : Truyện ngắn chọn lọc / Mã A Lềnh. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 366tr. ; 21cm

Tóm tt: Giới thiệu hơn 400 loại tiền cổ kim loại của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp từng lưu hành ở Việt Nam. Lý lịch của mỗi loại tiền, kèm theo bản ảnh dập 2 mặt của đồng tiền

Ký hiu môn loi: 737.4/S450T

Ký hiu môn loi: 895.92208/B305Đ

Ký hiu môn loi: 895.92234/T101P

Ký hiu môn loi: 895.92234/T101P

Ký hiu môn loi: 895.9228408/Đ309Â

Ký hiu môn loi: 895.136/L254C

Ký hiu môn loi: 895.136/L254C

Ký hiu môn loi: 895.922834/TH460V

Ký hiu môn loi: 895.9228408/K600Ư

Kho Tra Cứu: TC.001430

Kho Tra Cứu: TC.001427

Kho Đọc: VN.035804

Kho Mượn: MV.047488-47489

Kho lưu động: LD.004818-4819

Kho Đọc: VN.035779

Kho Mượn: MV.047438Kho Đọc: VN.035774

Kho Mượn: MV.047433Kho Đọc: VN.035778

Kho Mượn: MV.047437Kho Đọc: VV.008860

Kho Đọc: VV.008859

Kho Đọc: VN.035785

Kho Mượn: MV.047450Kho Đọc: VN.035784

Kho Mượn: MV.047448-47449S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

Trang 5


- Thư mc thông báo sách mi

10/. MAI LIỄU. Thơ Mai Liễu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 331tr. ; 21cm11/. MAI PHƯƠNG. Thơ Mai Phương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 251tr. ; 21cm

12/. NGÔ VĨNH BÌNH. Tác phẩm Ngô Vĩnh Bình. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 571tr. ; 21cm

13/. NGUYỄN HOÀNG THU. Tiểu thuyết Nguyễn Hoàng Thu / Nguyễn Hoàng Thu. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 622tr. ; 21cm

14/. NGUYỄN KHẮC PHÊ. Những người mở đường ngày ấy : Ký sự / Nguyễn Khắc Phê. - H. : Giao thông Vận tải, 2015. - 403tr. ; 21cm

15/. NGUYỄN KHẮC PHỤC. Ngôi đền : Tiểu thuyết. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 366tr. ; 21cm

16/. NGUYỄN THỊ ANH THƯ. Tác phẩm Nguyễn Thị Anh Thư. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 425tr. ; 21cm

17/. NGUYỄN TRÁC. Thơ Nguyễn Trác / Nguyễn Trác. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 251tr. ; 21cm

18/. Phái đẹp, cuộc đời & cây bút : Tuyển thơ, văn / Viên Lan Anh, Nguyễn Thị Vân Anh, Trần Thị Vân Dung.... - H. : Nxb. Hội Nhà Văn, 2015. - 583tr. ; 21cm

19/. PHONG LÊ. Nam Cao sự nghiệp và chân dung / Phong Lê. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2014. - 342tr. ; 24cm

20/. THIỂN ĐẠM NGỮ. Đại thần, em nuôi anh : Tiểu thuyết / Thiển Đạm Ngữ ; Tử Phong dịch. - H.:

Ký hiu môn loi: 895.92234/D431S

Ký hiu môn loi: 895.922134/TH460M

Ký hiu môn loi: 895.92214/TH460M

Ký hiu môn loi: 895.9228408/T101P

Ký hiu môn loi: 895.92234/T309T

Ký hiu môn loi: 895.92283403/NH556N

Ký hiu môn loi: 895.92234/NG452Đ

Ký hiu môn loi: 895.92234/T101P

Ký hiu môn loi: 895.92214/TH460N

Ký hiu môn loi: 895.9228408/PH103Đ

Ký hiu môn loi: 895.922332/N104C

Kho Đọc: VN.035777

Kho Mượn: MV.047436Kho Đọc: VN.035786

Kho Mượn: MV.047451Kho Đọc: VN.035770

Kho Mượn: MV.047444Kho Đọc: VN.035771

Kho Mượn: MV.047445Kho Đọc: VN.035768

Kho Mượn: MV.047442Kho Đọc: VN.035765

Kho Mượn: MV.047428-47429

Kho lưu động: LD.004787-4788

Kho Đọc: VN.035776

Kho Mượn: MV.047435Kho Đọc: VN.035772

Kho Mượn: MV.047431Kho Đọc: VN.035769

Kho Mượn: MV.047443Kho Đọc: VN.035783

Kho Mượn: MV.047430Kho Đọc: VV.008858

Kho Mượn: MV.047427S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

S ĐKCB:

Trang 6


- Thư mc thông báo sách mi

Dân trí. - 21cm

T.1. - 2015. - 488tr.

21/. THIỂN ĐẠM NGỮ. Đại thần, em nuôi anh : Tiểu thuyết / Thiển Đạm Ngữ ; Tử Phong dịch. - H.: Dân trí. - 21cm

T.2. - 2015. - 488tr.22/. TÔ HOÀNG. Số 1 và số nhiều : Truyện ký chọn lọc / Tô Hoàng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 234tr. ; 21cm

23/. TRẦN CHIẾN. Truyện ngắn Trần Chiến. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 251tr. ; 21cm

24/. TRẦN ĐỨC TIẾN. Truyện ngắn chọn lọc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 327tr. ; 21cm

25/. TRẦN QUANG QUÝ. Thơ Trần Quang Quý. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 391tr. ; 21cm

26/. Truyện Kiều so sánh và luận bình / Nguyễn Hữu Sơn tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Văn học, 2015. - 1275tr. ; 21cm

27/. VĂN LÊ. Tuyển thơ Văn Lê. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 259tr. ; 21cm

28/. VÕ THANH AN. Thơ Võ Thanh An. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 287tr. ; 21cm

29/. XUÂN MAI. Cô gái có nốt ruồi son / Xuân Mai. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 287tr. ; 21cm

30/. XUÂN THIỀU. Xuân Thiều toàn tập / Xuân Thiều. - H.: Văn học. - 21cm

T.3 : Truyện ngăn, truyện vừa. - 2015. - 866tr.
tải về 1.3 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương