Khoa viễn thông 1 ĐỒ Án tốt nghiệP ĐẠi họCtải về 5.22 Mb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu05.12.2017
Kích5.22 Mb.
#3884
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGKHOA VIỄN THÔNG 1

-------***-------

ĐỒ ÁN

TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Đề tài:

KỸ THUẬT ĐA ANTEN TRONG THÔNG TIN

DI ĐỘNG 3G+


Giáo viên hướng dẫn:TS.Nguyễn Phạm Anh Dũng

Sinh viên thực hiện :Bùi Thị Thùy Dương

Lớp :D04VT1

Hà Nội, 11-2008

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNGCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh PhúcKHOA VIỄN THÔNG 1

-------***--------------***-------ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Họ và tên: Bùi Thị Thùy Dương

Lớp: D04VT1

Khoá: 2004 – 2008

Ngành học: Điện Tử - Viễn Thông

Tên đề tài:
KỸ THUẬT ĐA ANTEN TRONG THÔNG TIN

DI ĐỘNG 3G+


Nội dung đồ án:
Nội dung của đồ án được chia thành ba phần chính như sau:

  • Tổng quan về thông tin di động 3G+

  • Tổng quan về kỹ thuật đa anten

  • Kỹ thuật đa anten trong HSPA+ và LTE


Ngày giao đồ án:……/...../2008

Ngày nộp đồ án: ……/11/2008

Ngày …. tháng 11 năm 2008

Giáo viên hướng dẫnTS. Nguyễn Phạm Anh Dũng

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điểm: ........ (bằng chữ ………………..)

Ngày..........tháng 11 năm 2007Giáo viên hướng dẫn

TS. Nguyễn Phạm Anh Dũng

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điểm: ........ (bằng chữ ………………..)
Ngày..........tháng 11 năm 2008
Giáo viên phản biện

MỤC LỤC

MỤC LỤC i

DANH MỤC HÌNH VẼ iii

DANH MỤC BẢNG BIỂU iv

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT iv

LỜI NÓI ĐẦU viii

CHƯƠNG 1 10

TỔNG QUAN VỀ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G+ 10

1.1. Mở đầu 10

1.2. Sự phát triển của thông tin di động 10

1.3. Tổng quan HSPA+ 13

1.3.1. Khả năng của HSPA+ 14

1.3.2. Đặc tính của HSPA+ 14

1.3.2.1. MIMO 15

1.3.1.2. Điều chế bậc cao HOM 15

1.3.1.3. Kết nối gói liên tục CPC 16

1.4. Tổng quan công nghệ LTE 19

1.4.1. Các mục tiêu yêu cầu của LTE 20

1.4.1.1. Các khả năng của LTE 20

1.4.1.2. Hiệu năng hệ thống 21

1.4.1.3. Các khía cạnh liên quan tới triển khai 23

1.4.1.4. Quản lí tài nguyên vô tuyến 25

1.4.1.5. Các vấn đề về mức độ phức tạp 25

1.5. Tổng kết 26

CHƯƠNG 2 27

TỔNG QUAN VỀ KỸ THUẬT ĐA ANTEN 27

2.1. Mở đầu 27

2.2. Cấu hình đa anten 27

2.3. Lợi ích của kỹ thuật đa anten 28

2.4. Mô hình MIMO tổng quát 28

2.5. Kênh SVD MIMO 30

2.5.1. Mô hình kênh SVD MIMO 30

2.5.2. Mô hình hệ thống SVD MIMO tối ưu 34

2.6. Đa anten thu 35

2.6.1. Mô hình kênh phân tập anten thu 35

2.6.2. Sơ đồ kết hợp chọn lọc SC 36

2.6.3. Sơ đồ kết hợp tỷ lệ cực đại MRC 37

2.6.4. Kết hợp loại bỏ nhiễu IRC 39

2.7. Đa anten phát 43

2.7.1. Phân tập phát 43

2.7.1.1. Sơ đồ Alamouti hai anten phát với một anten thu 43

2.7.1.2. Sơ đồ Alamouti hai anten phát và Nr anten thu 47

2.7.1.1. Phân tập trễ 50

2.7.1.2. Phân tập trễ vòng CDD 51

2.7.1.3. Phân tập bằng mã hóa không gian thời gian 52

2.7.1.4. Phân tập dựa trên mã hóa không gian-tần số 54

2.7.2. Tạo búp sóng phía phát 54

2.8. Ghép kênh không gian 57

2.8.1. Nguyên lý cơ bản 58

2.8.2. Ghép kênh dựa trên tiền mã hóa 61

2.8.3. Xử lý bộ thu phi tuyến 632.9. Tổng kết 64

CHƯƠNG 3 66

KỸ THUẬT ĐA ANTEN TRONG HSPA+ VÀ LTE 66

3.1. Mở đầu 66

3.2. Kỹ thuật đa anten trong HSPA+ 66

3.1.1. Truyền dẫn HSDPA-MIMO 68

3.1.2. Điều khiển tốc độ cho HSDPA-MIMO 72

3.1.3. HARQ kết hợp mềm cho HSDPA-MIMO 73

3.1.4. Tín hiệu điều khiển cho HSDPA-MIMO 73

3.1.5. Hỗ trợ kênh điều khiển đường lên MIMO 77

3.1.6. Năng lực UE 82

3.3. Kỹ thuật đa anten trong LTE 85

3.3.1.Phân tập phát sử dụng mã hóa khối không gian- tần số hai anten SFBC 86

3.3.2. Phân tập trễ vòng CDD 87

3.3.2. Tạo búp sóng 87

3.3.3. Ghép kênh không gian 89

3.3.4. Tín hiệu hoa tiêu truyền dẫn đa anten đường xuống 913.4. Tổng kết 92

KẾT LUẬN 93

TÀI LIỆU THAM KHẢO 94

Каталог: file -> downloadfile8
downloadfile8 -> Giáo viên hướng dẫn : gs. Ts. Phan Hữu Tôn
downloadfile8 -> Nguyễn Ngọc Thùy Linh
downloadfile8 -> Khái niệM, phân loạI
downloadfile8 -> Phần mở ĐẦu lý do chọn đề tài
downloadfile8 -> ĐỒ Án tốt nghiệP
downloadfile8 -> Dân số, môi trường và môi trường trong những năm gần đây đã trở thành mối quan tâm của nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế
downloadfile8 -> Báo Cáo Thực Tế Môi Trường
downloadfile8 -> ChẩN ĐOÁn tâm lý Ths. Phạm Thị Xuân Cúc
downloadfile8 -> Câu 1: Phân tích khái niệm, đối tượng nghiên cứu và cơ cấu của xhh?Lấy ví dụ minh họa?
downloadfile8 -> Luận văn Ảnh hưởng của mô hình nuôi xen ghép nước lợ ở các vùng triều khác nhau lên tốc độ tăng trưởng của tôm sú (Penaeus monodon) và sự biến động của một số yếu tố môi trường phầN 1

tải về 5.22 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương