Khoa marketing tm dltải về 149.5 Kb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu18.01.2022
Kích149.5 Kb.
#70527
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

KHOA MARKETING – TM - DL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên học phần: Nghiên cứu Marketing

Mã học phần: MAR331


 1. Thông tin chung về các giảng viên dạy môn học

  1. Họ và tên: Dương Thanh Hà

 • Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ

 • Địa chỉ liên hệ: Bộ Môn Marketing, Khoa Marketing – TM – DL, trường ĐH Kinh tế và QTKD, Đại học Thái Nguyên .

 • Địa chỉ (CĐ,DĐ), email: Điện thoại di động: 090.238.6669, Email: hadt@tueba.edu.vn

 • Các hướng nghiên cứu chính: Marketing, Quản trị marketing, Quản trị thương hiệu

  1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thái Hà

 • Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ

 • Địa chỉ liên hệ: Bộ Môn Marketing, Khoa Marketing – TM – DL, trường ĐH Kinh tế và QTKD, Đại học Thái Nguyên.

 • Địa chỉ (CĐ,DĐ), email: Điện thoại: 0983466007, Email: thaihamarketing@yahoo.com

 • Các hướng nghiên cứu chính: Marketing, Quản trị kênh phân phối, Marketing công nghiệp

Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại , email)…………….. 1. tải về 149.5 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương