Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: logistics quốc tếtải về 39.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.11.2017
Kích39.51 Kb.
#603TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: LOGISTICS QUỐC TẾ

Tên tiếng Anh: INTERNATIONAL LOGISTICS; Mã số môn học: INE305

Ngành đào tạo: Kinh tế quốc tế; Trình độ đào tạo: Đại học

1. Thông tin chung về môn học


Loại môn học:

Số tín chỉ: 3

  • Đại cương

  • Khối ngành

  • Cơ sở ngành

  • Ngành

  • Chuyên ngành 

  • Lý thuyết : 2

  • Thảo luận : 0,5

  • Tiểu luận/Bài tập: 0.5

2. Điều kiện tham gia môn học

Môn học tiên quyết

Kinh tế học vi mô

Kinh tế học vĩ môCác yêu cầu khác

Kỹ năng tự nghiên cứu

Kỹ năng làm việc nhóm3. Mô tả môn học

Môn học Logistics quốc tế là môn học tự chọn thuộc khối kiến thức chuyên ngành định hướng thực hành và phân tích ứng dụng. Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động logistics quốc tế và quản trị chuỗi cung ứng quốc tế. Cụ thể, môn học đi sâu tìm hiểu về các nghiệp vụ vận tải quốc tế, quy cách đóng gói hàng hóa vận tải quốc tế, bảo hiểm trong ngoại thương, thủ tục hải quan và an ninh logistics quốc tế. Bên cạnh đó, cùng với xu thế toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng và nhu cầu về tính hiệu quả trong chuỗi cung ứng quốc tế, môn học cũng nhấn mạnh vai trò của logistics quốc tế và quản trị chuỗi cung ứng nhằm tạo nên lợi thế cạnh tranh trong hoạt động thương mại quốc tế.4. Tài liệu phục vụ môn học

Giáo trình hoặc tài liệu tham khảo chính

(Sinh viên có thể tiếp cận giáo trình thông qua Khoa quản lý.)

Tài liệu tham khảo khác

2. Hoàng Văn Châu (chủ biên), Giáo trình Logistics và Vận tải quốc tế, NXB Thông tin và Truyền thông, 2009.

3. Đoàn Thị Hồng Vân (chủ biên), Giáo trình Logistics – Những vấn đề cơ bản, NXB Lao động – Xã hội, 2010.

4. Nguyễn Như Tiến, Giáo trình Vận tải và giao nhận trong ngoại thương, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2011.

5. Hoàng Văn Châu, Giáo trình Bảo hiểm trong kinh doanh, NXB Lao động – Xã hội, 2006.(Sinh viên có thể tiếp cận tài liệu tại thư viện)

Các loại học liệu khác

6. Tạp chí Quản trị chuỗi cung ứng Việt Nam (Vietnam Supply Chain Insight)

Website: http://supplychaininsight.vn/home/index.php

7. Tạp chí Cổng thông tin Logistics Việt Nam (Vietnam Logistics Review)

Website: http://www.vlr.vn/vn/

8. Sinh viên có thể tham khảo một số website sau:

http://www.customs.gov.vn (Tổng cục Hải quan).

http://www.vlr.vn/vn/ (Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam

http://www.vpa.org.vn/index (Hiệp hội cảng biển Việt Nam)

http://www.ifwla.com/ (International Federation of Warehousing and Logistics Associations.)

http://www.globallogisticsassociates.com/ (Global Logistics Associates)


5. Mục tiêu môn học

Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu cụ thể

G1. Khái quát được về logistics quốc tế và giải thích được vai trò của logistics quốc tế, quản trị chuỗi cung ứng quốc tế trong hoạt động thương mại toàn cầu; phân loại được các hình thức vận tải quốc tế, vấn đề đóng gói, bảo hiểm, thủ tục hải quan và an ninh trong hoạt động logistics quốc tế.

G1.1. Nhận diệngiải thích khái niệm và đặc điểm logistics quốc tế và quản trị chuỗi cung ứng. Giải thích vai trò của logistics quốc tế trong xu hướng phát triển của thương mại quốc tế.

G1.2. Phân loại các hình thức vận tải quốc tế, đặc biệt là vận tải đường biển và vận tải đa phương thức. Trình bày khái niệm về đóng gói và tóm tắt những lưu ý riêng đối với những loại hàng hóa được vận chuyển bằng các phương thức khác nhau. Trình bày cho ví dụ về những rủi ro trong hoạt động logistics quốc tế và xác định các phương thức bảo hiểm phù hợp.

G1.3. Trình bày được quy trình thực hiện thủ tục hải quan và giải thích vai trò của an ninh logistics quốc tế. Giải thích thảo luận vai trò của logistics quốc tế trong việc tạo nên lợi thế cạnh tranh trong thương mại quốc tế.


G2. Vận dụng kiến thức đã học để thực hành các bài tập tình huống liên quan đến quy cách đóng gói hàng hóa, các hình thức vận tải và bảo hiểm quốc tế.

G2.1. Vận dụng cơ sở lý thuyết về logistics quốc tế giải quyết các bài tập tình huống về từng phương thức vận tải quốc tế và các rủi ro bảo hiểm đã được tìm hiểu.

G2.2. Thực hành lựa chọn việc đóng gói hàng hóa (trong bài tập tình huống) phù hợp với phương thức vận chuyển và đặc trưng hàng hóa.G3. Phân tích về các chủ đề liên quan đến logistics quốc tế và quản trị chuỗi cung ứng quốc tế

G3.1. Ứng dụng các kiến thức và kỹ năng đã học để phân tích, so sánh, đối chiếu các nghiệp vụ và các tình huống mô phỏng trong lĩnh vực có liên quan.

G3.2. Phân tích các luận điểm và đề xuất quan điểm cá nhân về các vấn đề liên quan đến hoạt động logistics quốc tế và quản trị chuỗi cung ứng quốc tế của Việt Nam và khu vực.6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết

Nội dung

Thời lượng

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ LOGISTICS QUỐC TẾ

    1. Tổng quan về môn học Logistics quốc tế

1.1.1. Khái niệm và vị trí môn học

1.1.2. Đối tượng, phương pháp và phạm vi nghiên cứu môn học

1.1.3. Nhiệm vụ và nội dung môn học

1.2. Tổng quan về Logistics quốc tế

1.2.1. Lịch sử phát triển

1.2.2. Logistics quốc tế và quản trị chuỗi cung ứng quốc tế

1.2.3. Các đặc điểm của logistics quốc tế

1.2.4.Tầm quan trọng của logistics quốc tế

1.2.5. Cơ sở hạ tầng logistics quốc tế5 tiết

CHƯƠNG 2: CÁC NGHIỆP VỤ VẬN TẢI QUỐC TẾ

2.1. Vận tải đường biển

2.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò, khung pháp lý

2.1.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật

2.1.3. Các phương thức thuê tàu

2.1.4. Một số vấn đề về nghiệp vụ

2.2. Vận tải đường hàng không

2.2.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò, khung pháp lý

2.2.2.Cơ sở vật chất kỹ thuật

2.2.3. Một số vấn đề về nghiệp vụ2.3. Vận tải đường bộ

2.3.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò, khung pháp lý

2.3.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật

2.3.3. Một số vấn đề về nghiệp vụ2.4. Vận tải đa phương thức

2.4.1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò, khung pháp lý

2.4.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật

2.4.3. Một số vấn đề về nghiệp vụ15 tiết

CHƯƠNG 3: ĐÓNG GÓI

3.1. Giới thiệu chung đóng gói

3.2. Đóng gói hàng vận tải đường biển

3.2.1. Hàng nguyên container

3.2.2. Hàng lẻ

3.2.3. Hàng rời/ hàng đống

3.2.4. Kí mã hiệu

3.3. Đóng gói hàng vận tải đường hàng không

3.3.1. Hàng hóa

3.3.2. Vật liệu đóng gói

3.3.3. Ký mã hiệu3.4. Đóng gói hàng vận tải đường bộ

3.4.1. Hàng hóa

3.4.2. Vật liệu đóng gói

3.4.3. Ký mã hiệu3.5. Đóng gói cho một số loại hàng hóa khác

3.5.1. Hàng nguy hiểm

3.5.2. Hàng đông lạnh

3.5.3. Hàng bán lẻ nội địa3.6. Đóng gói – một phương thức marketing

7,5 tiết

CHƯƠNG 4: BẢO HIỂM

4.1. Giới thiệu chung về bảo hiểm trong hoạt động logistics quốc tế

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Bản chất

4.1.3. Đối tượng

4.1.4. Hệ thống các tổ chức bảo hiểm

4.2. Các rủi ro và phương thức bảo hiểm

4.3. Nghiệp vụ bảo hiểm hàng vận chuyển


7,5 tiết

CHƯƠNG 5: THỦ TỤC HẢI QUAN VÀ AN NINH LOGISTICS QUỐC TẾ

5.1. Quy trình thực hiện thủ tục hải quan

5.1.1. Quy trình chung

5.1.2. Môi giới hải quan

5.1.3. Yêu cầu về thuế, phí

5.1.4. Yêu cầu về chứng từ

5.1.5. Yêu cầu về ký mã hiệu

5.1.6. Một số yêu cầu khác

5.1.7. Những tồn tại của quy trình5.2. An ninh logistics quốc tế

5.2.1. Một số nguy cơ an ninh trong hoạt động logistics quốc tế

5.2.2. Tác động của sự bất ổn an ninh trong hoạt động logistics quốc tế

5.2.3. Đề xuất và kiến nghị nhằm củng cố an ninh logistics quốc tế5 tiết

CHƯƠNG 6: LOGISTICS QUỐC TẾ - CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

6.1. Thông tin liên lạc

6.2. Ngoại ngữ

6.3. Hệ thống đo lường

6.4. Độ nhạy văn hóa

6.5. Một số lời khuyên

6.5.1. Về điều khoản thanh toán

6.5.2. Đồng tiền thanh toán

6.5.3. Điều khoản thương mại

6.5.4. Bộ chứng từ

6.5.5. Đóng gói5 tiết

7. Phương thức đánh giá môn học

Thành phần đánh giá

Minh chứng đánh giá

Tỷ lệ (%)

A1. Đánh giá quá trình

A1.1 Bài tập

5%

A1.2 Thuyết trình

15%

A1.3 Kiểm tra viết

20%

A2. Đánh giá cuối kỳ

A2.1 Thi viết

60%

8. Các quy định chung cho môn học

Yêu cầu về kiến thức nền tảng: Nắm chắc các kiến thức nền tảng về Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Kinh tế học quốc tế.

Yêu cầu về nghiên cứu tài liệu: sinh viên tham khảo tài liệu và làm tiểu luận theo nhóm

Yêu cầu về thực hành, xử lý tình huống: theo hướng dẫn của giảng viên

Yêu cầu về thái độ học tập, sự chuyên cần: đảm bảo thời gian học trên lớp, có thái độ nghiêm túc và tích cực trong học tập

Yêu cầu về việc tự học: đọc tài liệu và chuẩn bị theo hướng dẫn của giảng viên9. Bộ môn/ Khoa phụ trách môn học: Bộ môn Thương mại và Tài chính quốc tế - Khoa Kinh tế Quốc tế


Каталог: DATA -> KHOA.KTQT -> DOCUMENT -> 2016
2016 -> Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: LỊch sử CÁc học thuyết kinh tế
2016 -> Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: kinh tế HỌc hội nhậP quốc tế
2016 -> Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: kinh tế thị trưỜng mới nổI
2016 -> Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: chính sách thưƠng mạI quốc tế
2016 -> Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: kinh tế LƯỢng ứng dụNG
2016 -> Đề cương môn học
2016 -> Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: kinh tế HỌc vĩ MÔ
2016 -> Lý LỊch khoa họC
2016 -> Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: kinh tế HỌc quản lý
2016 -> Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: chiến lưỢC KINH DOANH quốc tế

tải về 39.51 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương