Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: kinh tế HỌc hội nhậP quốc tếtải về 36.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích36.3 Kb.
#4149TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ


ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: KINH TẾ HỌC HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Tên tiếng Anh: ECONOMICS OF INTERNATIONAL INTEGRATION

Mã số môn học: INE301

Ngành đào tạo: Kinh tế Quốc tế; Trình độ đào tạo: Đại học 1. Thông tin chung về môn học

Loại môn học

Số tín chỉ: 03

 • Đại cương

 • Khối ngành

 • Cơ sở ngành

 • Ngành 

 • Chuyên ngành

 • Lý thuyết:2

 • Thực hành/ Thảo luận: 0,5

 • Tiểu luận/ Bài tập: 0,5

2. Điều kiện tham gia môn học

Môn học trước

Kinh tế học quốc tế

Các yêu cầu khác

Sinh viên cần có kỹ năng anh văn chuyên ngành cơ bản để tiếp cận các thuật ngữ của môn học

3. Mô tả môn học

Môn học kinh tế học hội nhập quốc tế là môn học bắt buộc thuộc khối kiến thức ngành thuộc chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế. Môn học thảo luận hai chủ đề về thương mại quốc tế, nhấn mạnh xu thế toàn cầu hóa và khu vực hóa đang diễn ra hiện nay. Chủ đề thứ nhất tập trung nghiên cứucác vấn đề cơ bản về hệ thống thương mại đa phương.Liên quan đến hệ thống thương mại đa phương với vai trò thiết lập hệ thống qui tắc cho các chính sách thương mại, môn học giới thiệu về WTO và phân tích một số nguyên tắc cơ bản của WTO qua các tình huống cụ thể, giới thiệu một số qui định cơ bản liên quan đến ba trụ cột chính trong các hiệp định của WTO là GATT, GATS và TRIPS. Chủ đề thứ hai đề cập đến các liên kết kinh tế khu vực trong mối liên quan đến hệ thống thương mại đa phương, nhấn mạnh đến các cấp độ liên kết khu vực, theo đó sẽ tập trung phân tích các tác động của các cấp độ liên kết theo các mô hình lý thuyết và các minh họa thực tế.4. Tài liệu phục vụ môn học

Giáo trình hoặc tài liệu tham khảo chính

 1. Miroslav N. Jovanovic, Economics of international integration, NXB Edward Elgar, 2006

 2. Bernard M Hoekman, Michel M Kostecki, The political economy of the world trading system, NXB Oxford, 2009

 3. Trường Đại Học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật thương mại quốc tế, NXB Công An Nhân Dân Hà Nội, 2012

(Các giáo trình hiện tại có thể được bộ môn cung cấp bằng file pdf)

Tài liệu tham khảo khác

 1. Robert Carbaugh , International economics, NXB Cengage learning, 2013

 2. Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Melittz, International economics- Theory and policy, NXB Perason, 2012

(Sinh viên có thể tiếp cận các giáo trình tại thư viện)

Các loại học liệu khác

http://europa.eu

http://www.unctad.org

http://www.worldbank.org

http://www.adb.org

http://www.wto.org

http://www.weforum.org

http://www.mutrap.org.vn


5. Mục tiêu môn học

Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu cụ thể

G1. Sinh viên giải thích được các lý thuyết cơ bản liên quan đến hệ thống thương mại đa phương và hội nhập kinh tế khu vực

G1.1. Sinh viên nhận biết được khái niệm, giải thích được các chức năng và vai trò của hệ thông thương mại đa phương, giải thích được chức năng là thị trường trao đổi chính sách thương mại; nhận biết được các thách thức của hệ thống thương mại đa phương.

G1.2. Sinh viên nhận biết giải thích về lịch sử hình thành, cấu trúc và cơ chế ra quyết định của WTO; giải thích được các nguyên tắc của WTO trên cơ sở lý thuyết về chức năng của hệ thống thương mại đa phương; giải thích cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO; nhận biết các qui định cơ bản của WTO về thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và quyền sở hữu trí tuệ; nhận biết mối liên hệ giữa WTO và các chủ thể phi chính phủ và các tổ chức quốc tế khác.

G1.3. Sinh viên nhận biếtgiải thích được mối liên hệ giữa các hội nhập khu vực và hệ thống thương mại đa phương; phân biệt một số định nghĩa liên quan đến hội nhập; giải thích được các động lực thúc đẩy hội nhập; nhận biết được các liên kết tại các khu vực hiện nay.

G1.4. Sinh viên giải thíchđược các tác động của các cấp độ liên kết khu vựcG2. Sinh viên thực hành được các bài tập và thảo luận về các nội dung của môn học

Sinh viên áp dụng cơ sở lý thuyết vào giải quyết các bài tập

G3. Dựa trên các lý thuyết đã học, sinh viên phân tích được các vấn đề cơ bản liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế

Sinh viên tiến hành làm việc nhóm, cá nhân(thảo luận, thuyết trình, phân tích) các đề tài về hội nhập quốc tế được yêu cầu trong môn học

6. Kế hoạch giảng dạy chi tiết

Nội dung

Thời lượng

CHƯƠNG 1. HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐA PHƯƠNG (MULTILATERAL TRADING SYSTEM)

1.1. Cơ sở thực tiễn

1.2. Các xu thế phát triển

1.3. Khái niệm, chức năng và vai trò của hệ thống thương mại đa phương

1.4. Phân tích chức năng của hệ thống thương mại đa phương từ góc nhìn kinh tế học

1.5.Các thách thức của hệ thống thương mại đa phương

10 tiết

CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO)

2.1. Giới thiệu về WTO

2.1.1. Khái quát lịch sử WTO

2.1.2. Cấu trúc của WTO

2.1.3. Cơ chế ra quyết định2.2. WTO trong mối liên hệ với các chủ thể phi chính phủ và các tổ chức quốc tế khác

2.3. Phân tích các nguyên tắc cơ bản của WTO và các tình huống minh họa

2.4. Giới thiệu cơ chế giải quyết tranh chấp và thi hành luật lệ

2.5. Giới thiệu một số qui định của WTO và các tình huống minh họa

10 tiết

CHƯƠNG 3. TỔNG QUAN VỀ HỘI NHẬP KINH TẾKHU VỰC (REGIONAL INTEGRATION)

3.1. Cơ sở thực tiễn

3.2. Các làn sóng hội nhập khu vực

3.3. Hội nhập khu vực trong mối liên hệ với hệ thống thương mại đa phương

3.4. Một số định nghĩa

3.5. Các động lực thúc đẩy hội nhập khu vực

3.6. Các hình thức của hội nhập kinh tế khu vực

3.7. Các liên kết chủ yếu tại các khu vực hiện nay

10 tiết

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ KHU VỰC

4.1. Liên minh thuế quan (Customs Union) và khu vực thương mại tự do (FTA)

4.1.1. Phân tích các tác động

4.1.2. Các đối tác tối ưu của liên minh thuế quan

4.1.3. Một số lưu ý đối với FTA4.2. Thị trường chung (Common market)

4.2.1. Tác động của sự di chuyển vốn

4.2.2. Tác động của sự di chuyển lao động

4.3. Liên minh kinh tế (Economic Union)

4.3.1. Hội nhập về tiền tệ (monetary integration)

4.3.2. Hội nhập về tài khóa (fiscal integration)

4.3.3. Chính sách công nghiệp (industrial policy)

4.3.4. Chính sách nông nghiệp (agricultural policy)

4.4. Minh họa thực tế


15 tiết

7. Phương thức đánh giá môn học

Thành phần đánh giá

Phương thức đánh giá

Tỷ lệ (%)

A1. Đánh giá quá trình

A1.1. Chuyên cần

5%

A1.2. Thảo luận nhóm

10%

A1.3. Bài tập

10%

A1.4. Kiểm tra viết

15%

A2. Đánh giá cuối kỳ

A2.1. Thi viết

60%

8. Các quy định chung cho môn học

Sinh viên cần phải chuyên cần tham dự các buổi học tại lớpSinh viên cần phải đọc tài liệu trước khi đến lớp

9. Bộ môn/ Khoa phụ trách môn học: Bộ môn Thương mại và Tài chính Quốc tế - Khoa Kinh tế Quốc tế


Каталог: DATA -> KHOA.KTQT -> DOCUMENT -> 2016
2016 -> Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: LỊch sử CÁc học thuyết kinh tế
2016 -> Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: logistics quốc tế
2016 -> Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: kinh tế thị trưỜng mới nổI
2016 -> Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: chính sách thưƠng mạI quốc tế
2016 -> Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: kinh tế LƯỢng ứng dụNG
2016 -> Đề cương môn học
2016 -> Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: kinh tế HỌc vĩ MÔ
2016 -> Lý LỊch khoa họC
2016 -> Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: kinh tế HỌc quản lý
2016 -> Khoa kinh tế quốc tế ĐỀ CƯƠng môn họC: chiến lưỢC KINH DOANH quốc tế

tải về 36.3 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương