Khoa khí TƯỢng thủy văn hải dưƠng họC


On dynamic equations on time scalestải về 294 Kb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích294 Kb.
#2975
1   2   3   4   5   6


24. On dynamic equations on time scalesNguyễn Chí Liêm

Trường THPT Chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi

This presentation is concerned with the index concept; the unique solvability of the initial value problem; the two point boundary-value problem and Green’s function for a class of linear or quasi-linear implicit dynamic equations with index-1; the stability of the solution  for a class of quasi-linear implicit dynamic equations of the form  using Lyapunov functions as a tool to approach the stability problem; linear transformations, Floquet and Lyapunov theorems for linear implicit dynamic equations with index-1 on time scales; the stability of this equation under the impact of these linear transformations is also considered. The results are a unification and generalization of previous results for differential and difference-algebraic equations.


25. Đa chập đối với các phép biến đổi tích phân
Fourier Sine và Fourier CosineNguyễn Minh Khoa

Đại học Điện lực, Hà Nội

Bài báo xây dựng đa chập đối với các phép biến đổi tích phân Fourier sine và Fourier cosine. Chứng minh một số tính chất của phép toán đa chập này và ứng dụng giải một số lớp phương trình và hệ phương trình tích phân dạng chập.On the polyconvolution for the Fourier Sine
and Fourier Cosine transformsNguyen Minh Khoa

Department of Mathematics, Electric Power University, Hanoi

In this paper we introduce the polyconvolution for the Fourier sine and Fourier cosine integral transforms. Its properties and application to solving integral equations and systems of integral equations are presented.26. QR Methods and Error Analysis for computing
Spectral Intervals for Linear DAEsVu Hoang Linh

Faculty of Mathematics, Mechanics and Informatics

Hanoi University of Science, VNU

We propose and investigate numerical methods based on $QR$ factorization for computing all or some Lyapunov or Sacker-Sell spectral intervals for linear differential-algebraic equations. Furthermore, a perturbation and error analysis for these methods is presented. We investigate how errors in the data and in the numerical integration affect the accuracy of the approximate spectral intervals. Although we need to integrate numerically some differential-algebraic systems on usually very long time-intervals, under certain assumptions, it is shown that the error of the computed spectral intervals can be controlled by the local error of numerical integration and the error in solving the algebraic constraint. Some numerical examples are presented to illustrate the theoretical results. The talk is based on a joint work with Volker Mehrmann (TU-Berlin) and Erik Van Vleck (Kansas University).27. So sánh mô hình DEA và CDEA1 qua việc ước lượng
và phân rã năng suất nhân tố tổng hợp trong nông nghiệp theo các tỉnh ở Việt NamNguyễn Khắc Minh, Phạm Văn Khánh

Học viện Kỹ thuật Quân sự

Xuất phát từ thực tế rằng sản xuất nông phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết, khí hậu do đó đầu ra của nó không thể không có tính ngẫu nhiên. Tuy nhiên các phương pháp phân rã năng suất nhân tố tổng hợp trong nông nghiệp hiện nay chủ yếu là phương pháp hàm sản xuất biên ngẫu nhiên và phương pháp bao dữ liệu (DEA). Phương pháp hàm sản xuất biên ngẫu nhiên có thể nắm bắt được các sai số ngẫu nhiên nhưng có nhược điểm là phải chỉ định một công nghệ thuần nhất nào đó. Về mặt lý thuyết và thực nghiệm thì chỉ định một công nghệ chung cho một nước có lẽ không thoả đáng. Phương pháp bao dữ liệu có ưu điểm là không cần chỉ định một dạng công nghệ cụ thể nhưng có nhược điểm là không nắm bắt được các yếu tố nhiễu ngẫu nhiên. Vì vậy một câu hỏi đặt ra cho nghiên cứu này là liệu có thể đề xuất một phương pháp mà có thể khắc phục được phần nào các nhược điểm của các phương pháp trên không? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng tôi đã mạnh dạn đề xuất mô hình quy hoạch với ràng buộc ngẫu nhiên (CDEA) để ước lượng và phân rã năng suất nhân tố tổng hợp trong sản xuất nông nghiệp. CDEA có ưu điểm của DEA là không phải chỉ định dạng hàm thêm vào đó tính ngẫu nhiên được xấp xỉ bằng xác suất của đầu ra thực hành tốt nhất vượt đầu ra quan sát được ở mức ít nhất bằng .

Để thấy được tính ưu việt của phương pháp mới này tác giả đã tiến hành so sánh kết quả ước lượng từ 2 phương pháp DEA và CDEA.

Sử dụng 2 cách tiếp cận DEA và CDEA, chúng tôi đã phân rã năng suất nhân tố tổng hợp trong nông nghiệp (tfpch) của Việt Nam theo tỉnh, thời kỳ 1995-2007, thành 2 thành phần cơ bản là tiến bộ công nghệ (techch) và thay đổi hiệu quả (effch).

Sử dụng các kiểm định thống kê chúng tôi đã phát hiện ra sự tương đồng và khác biệt giữa 2 phương pháp. Có thể phương pháp mới này cho chúng ta cái nhìn sâu hơn vào bên trong của quá trình tăng trưởng năng suất trong nông nghiệp của các tỉnh.

28. All mathematics is applied mathematics,
except some of the applications are yet to be foundMoshe Rosenfeld

Department of Mathematics, University of Washington, Tacoma, WA, USA
What is applied mathematics? Wiekepedia defines it as:

Applied mathematics is a branch of mathematics that concerns itself with the mathematical techniques typically used in the application of mathematical knowledge to other domains.

Sometimes the term applicable mathematics is used to distinguish between the traditional applied mathematics that developed alongside physics and the many areas of mathematics that are applicable to real-world problems today.

In this talk I plan to describe such example.

Decomposition of mathematical objects is an ancient, very common theme in many branches of mathematics. The greeks factored integers, disected planar regions into "small" pieces, groups are disected into sub-groups and the list goes on.

Decomposition of graphs started probably with Euler. The reverand Kirkman in the 19-th century did extensive research on graph decompositions. His 15 school girls schedule problem was quite famous.

In this talk, I will describe our current on going research on cubic decomposition, that is how to pack edge disjoint copies of a given cubic graph of order $6k + 4$ into the complete graph K_{6k+4}.

I will describe labeling techniques, demonstrate such decompositions, show how eigenvalue techniques can be used and show how this project led to a scheduling applicable problem in operation research.

In a typical soccer league 2n teams compete during a season. Each team plays against all other teams, usually in two rounds. Each week n matches take place. A schedule that arranges n matches per week so that at the end of the round each two teams met excatly once is called a Round Robin schedule. It is not difficult to construct such schedules, but if we add additional constraints the scheduling can become quite difficult.

In this talk I willl demosntrate a particular constrained R- schedule and conclude with some open problems.


tải về 294 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương