Khoa khí TƯỢng thủy văn hải dưƠng họC


Inequalities for fourier cosine convolution and applicationstải về 294 Kb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích294 Kb.
#2975
1   2   3   4   5   6

Inequalities for fourier cosine convolution and applicationsNguyen Thanh Hong

School for gifted, Hanoi National University of Education, Hanoi, Vietnam

In this paper we obtain several weighted Lp(R+) -norm inequalities for the Fourier cosine convolution. Some applications of these inequalities to estimate the solutions of some ordinary differential equations, integral equations and partial differential equations are also considered.18. Một số kết quả tiệm cận trong không gian Orlicz-LorentzVũ Nhật Huy

Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Lý thuyết tích phân Lebesgue đóng vai trò vô cùng quan trọng trong giải tích toán học và ứng dụng, nên nhu cầu nghiên cứu các lớp không gian rộng hơn không gian $L_p$ nảy sinh một cách tự nhiên và không gian Orlicz-Lorentz là một trong các lớp đó. Đề tài trình bày trình bày một số kết quả mới về tiệm cận trong không gian Orlicz-Lorentz ta sẽ nghiên cứu một số kết quả giới hạn khi hàm số bị dịch chuyển, co giãn. Cụ thể, các kết quả này thể hiện tính liên tục (liên tục mạnh hoặc liên tục yếu) của chuẩn trong không gian Orlicz-Lorentz, sau đó ta đề cập đến vấn đề liên quan đến chuẩn xác định trong không gian Orlicz-Lorentz, trong không gian Orlicz-Lorentz xác định hai chuẩn tương đương là chuẩn Luxemburg và chuẩn Orlicz, và ta xác định được một tiệm cận trên và tiệm cận dưới (hay hai hằng số tốt nhất) để đánh giá tương quan giữa hai chuẩn này. Vấn đề cuối ta trình bày kết quả mới mà tác giả làm được trong việc ứng dụng kết quả tiệm cận ở phần trước. Cụ thể, trong chương này chúng ta sẽ sử dụng kết quả tiệm cận để áp dụng chứng minh bất đẳng thức Landau-Kolmogorov trong không gian Orlicz-Lorentz. Ta chứng minh bất đẳng thức Landau-Kolmogorov trong không gian Orlicz-Lorentz lần lượt với chuẩn Orlicz và chuẩn Luxemburg.19. On the smoothness of the solution for the second initialboundary value problem for hyperbolic system
in cylinders with non-smooth baseNguyen Manh Hung, Phung Kim Chuc

1Department of Mathematics, HaNoi National University of Education, Vietnam

2Department of Mathematics, School of Education, Cantho University,

In this report, we consider the second initial boundary value problem for strongly hyperbolic system in cylinders with base containing conical point. The purpose of the report is to establish the regularity of generalized solution of this problem.20. Một số vấn đề cơ bản
trong xử lý tự động văn bản tiếng ViệtNguyễn Thị Minh Huyền, Lê Hồng Phương, Mathias Rossignol

Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Trong báo cáo này chúng tôi trình bày tổng quan về một số vấn đề cơ bản trong xử lí tự động văn bản tiếng Việt, bao gồm các vấn đề nhận dạng câu, từ, xác định từ loại và phân tích cú pháp tiếng Việt trong các khuôn khổ xử lí đơn ngữ và đa ngữ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhấn mạnh vai trò của các phương pháp dựa vào thống kê trong các nhiệm vụ xử lí ngôn ngữ tự nhiên. Báo cáo cũng giới thiệu các kết quả đã đạt được của nhóm nghiên cứu liên quan tới các vấn đề trên và các nghiên cứu đang và sẽ thực hiện trong thời gian tới.
21. The homomorphisms between the Dickson-Mùi algebras as modules over the Steenrod algebra


Nguyen Huu Viet Hung

Faculty of Mathematics, Mechanics and Informatics,

Hanoi University of Science, VNU

The Dickson-Mùi algebra consists of all invariants in the mod p cohomology of an elementary abelian p-group under the general linear group. It is a module over the Steenrod algebra, A. Its augmentation ideal consisting of all positive degree elements, the so-called reduced Dickson-Mùi algebra, is an A-submodule of it. We determine explicitly all the A-module homomorphisms between the (reduced) Dickson-Mùi algebras and all the A-module automorphisms of the reduced Dickson-Mùi algebras. The algebra of all A-module endomorphisms of the (reduced) Dickson-Mùi algebra is claimed to be isomorphic to a truncated polynomial algebra on one indeterminate. We show that every A-module automorphism of the reduced Dickson-Mùi algebra is a non-zero scalar multiple of the identity map added by a linear combination of certain “small" endomorphisms. As a consequence, if an A-module endomorphism of the reduced Dickson-Mùi algebra is non-zero on the least positive degree generator, then it is an automorphism. This particularly shows that the reduced Dickson-Mùi algebra is an indecomposable A-module. We also determine explicitly all the A-algebra homomorphisms between the reduced.22. On a Nonlinear Difference Equation with Variable DelayDinh Cong Huong

Department of Mathematics, Quy Nhon University

In this report, we present some results concerning the equi-boundedness of solutions, the stability of the zero and the existence of positive periodic solutions of nonlinear difference equation with variable delay

 (1)

where the function ,  are defined on the set of integers, the function m maps the set of integers to the set of positive integers, the function F is defined on the set of the real numbers. We obtained some conditions so that all solutions of (1) are equi-bounded, the zero solution of (1) is Liapunov stable or asymptotically stable and some conditions for the existence of positive periodic solutions of (1).23. Ứng dụng chữ ký số trên nền tảng hệ thống BioPKI
trong quản lý cấp giấy phép kinh doanhHồ Văn Hương1, Đào Thị Ngọc Thùy1, Hoàng Chiến Thắng1,
Nguyễn Quốc Uy1, Nguyễn Văn Toàn2

1Ban Cơ yếu Chính phủ

2Đại học Bách khoa Hà Nội

Trong bài báo này chúng tôi trình bày giải pháp và thử nghiệm ứng dụng chữ ký số trong quản lý cấp giấy phép kinh doanh qua mạng. Ứng dụng được xây dựng trên nền tảng hệ thống BioPKI - là hệ thống an ninh thông tin dựa trên hạ tầng khóa công khai (PKI) kết hợp với sinh trắc học sử dụng công nghệ nhúng. Trong giải pháp này, các văn bản đăng ký điện tử được ký số, được xác thực tính hợp lệ, tính toàn vẹn và chống phủ nhận, được đảm bảo về độ tin cậy và tính pháp lý. Khóa riêng và chứng thư số của người dùng được cung cấp bởi hệ thống BioPKI. Các vấn đề bảo mật khóa riêng được giải quyết bằng thẻ sinh trắc Bio-Etoken của hệ thống.
tải về 294 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương