Khoa khí TƯỢng thủy văn hải dưƠng họCtải về 294 Kb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích294 Kb.
#2975
1   2   3   4   5   6


Bui Vu Anh

Faculty of Mathematics, Mechanics and Informatics,

Hanoi University of Science, VNUOptimal schedule for works running on machines, in general case, is a hard problem and there is no completed optimal deterministic algorithm in polynomial time. One can find the optimal solution for the case number of machines is 1 and 2. That algorithm was diveded in to two and three stages with setup times included and it can be extended for the case 3 machines. We will go further in this paper by modeling a cluster computer, which is a system included a group of computers co-working together, and schedule programs (consider as works) for that system dynamically by using duration automaton. We solve the schedule problem on $m=1$ and $m>1$ machines for two casees: all machines are the same and machines are different, with uncertain work processing time, and mention the stratergy to get better results comparing to tranditional ways, like FIFO-queuing, Round-Robin queuing and smallest first without synchronized points scheduling.2. Strong convergence of parallel proximal point algorithmsPham Ky Anh, Cao Van Chung

Faculty of Mathematics, Mechanics and Informatics,

Hanoi University of Science, VNU

In this report we propose two parallel proximal point methods for solving a system of ill-posed equations involving monotone operators. The first method is a parallel version of the regularized proximal point method investigated by Ryazantseva and it can be regarded as a parallel implicit iterative regularization method. The convergence analysis has been investigated for the noisy data case. The second method is a parallel projection-proximal point algorithm and its strong convergence is established.
3. Parallel iterative regularization algorithms for large overdetermined linear systemsPham Ky Anh, Vu Tien Dung

Faculty of Mathematics, Mechanics and Informatics,

Hanoi University of Science, VNU

In this report we study the performance of some parallel iterative regularization methods for solving large overdetermined systems of linear equations arising in many practical problems, such as image restoration, computer tomography, inverse problems in electromagnetics, and soforth.4. Parallel versions of Newton-like methods for ill-posed problemsPham Ky Anh, Cao Van Chung, Vu Tien Dung

Faculty of Mathematics, Mechanics and Informatics,

Hanoi University of Science, VNU

We propose two parallel versions of the regularized Newton method for solving nonlinear ill-posed problems. Our methods may be regarded as a counterpart of the existing regularized Newton-Kaczmarz methods. Based on parallel computation we can reduce the overall computational effort under widely used assumpions on the nonlinearity of operators.5. Remarks on the spectrum of a compact convex
set of compact operatorsPham Ky Anh1 , Nguyen Xuan Thao2

1Faculty of Mathematics, Mechanics and Informatics,

Hanoi University of Science, VNU

2Hanoi University of Agriculture

In this note we derive a necessary and sufficient condition for a compact convex set of linear compact operators acting in a complex Hilbert space to have the spectrum outside a prescribed closed convex subset of the complex plane.
6. Một số tính chất tôpô của quỹ đạo tương đốiĐào Phương Bắc

Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHNCho là một trường số, là một định giá trên , là vành các số nguyên -adic trong bao đầy đủ , và giả sử là một -nhóm đại số tuyến tính tác động -cấu xạ lên một -đa tạp affine . Báo cáo trình bày một số ước lượng về độ lớn của trong . Vấn đề mà báo cáo quan tâm có liên quan đến một câu hỏi của Bruhat và Tits: phải chăng với là một -xuyến tùy ý?

7. Một số đặc trưng của phương pháp hàm Lyapunov
trong việc nghiên cứu tính chất của các hệ động lựcĐặng Đình Châu

Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHNĐể nghiên cứu dáng điệu tiệm cận của các phương trình vi phân, phương trình sai phân và tính chất của các hệ động lực tổng quát chúng ta có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Tuy nhiên các phương pháp của Lyapunov vẫn mang tính ưu việt hơn cả. Trong báo cáo này chúng tôi sẽ trình bày một số kết quả nghiên cứu về dáng điệu tiệm cận của các phương trình vi phân trong không gian Bannach và phương trình động lực trong thang thời gian. Phần cuối của báo cáo là một vài lưu ý trong việc xây dựng hàm Lyapunov và các ví dụ minh họa.tải về 294 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương