Khoa báo cáo thực tậPtải về 64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.12.2017
Kích64 Kb.
#4781Trang bìa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀUKHOA ……………………..


BÁO CÁO THỰC TẬP…….
TÊN CHUYÊN ĐỀ/ĐỀ TÀI

Trình độ đào tạo…………………………………….

Hệ đào tạo:…………………………………………..

Ngành:………………………………………………..

Chuyên ngành:…………………………….…………

Khoá học:……………………………………………..

Đơn vị thực tập:…………………….………..………

Giảng viên hướng dẫn:……………………………….

Sinh viên/học sinh thực hiện:…………….………

Bà Rịa-Vũng Tàu, tháng …….năm 20…

MỤC LỤC
Mở đầu: Trang…

Chương 1: Giới thiệu về đơn vị thực tập

1.1. Trang…

1.2. Trang…

1.3. Trang…Chương 2. Nội dung công việc thực tế thu thập được

2.1. Trang…

2.2. Trang…

2.3. Trang…

….

Chương 3. Kết luận và hướng phát triển

Tài liệu tham khảo: Trang…

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

………., ngày…….. tháng ……năm 20…Xác nhận của đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 1. Thái độ tác phong khi tham gia thực tập: 1. Kiến thức chuyên môn: 1. Nhận thức thực tế: 1. Đánh giá khác:5. Đánh giá kết quả thực tập:


Giảng viên hướng dẫn

(Ký ghi rõ họ tên)
LỜI CẢM ƠN

………., ngày …..tháng……năm 20..Sinh viên/học sinh thực hiện

MỞ ĐẦU
`

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG


 1. Hình thức: Font chữ, cỡ chữ tương ứng như trong các trang trên.

 2. Đánh số trang: Từ trang Mở đầu (giữa trang in/Footer).

 3. Qui định về trang in:

 • Khổ giấy: A4;

 • Lề trái: 3-3.5 cm;

 • Lề phải: 2.0 cm;

 • Lề trên: 3.0 cm;

 • Lề dưới: 3.0 cm;

 • Cở chữ: 14;

 • Font chữ : Times New Roman

 • Giãn dòng: 1.5 line.

 1. Bảng biểu, hình vẽ, trang in

Việc đánh số bảng biểu, hình vẽ, phương trình phải gắn với số chương. Ví dụ hình 3.4 có nghĩa là hình thứ 4 trong Chương 3. Mọi đồ thị, bảng biểu lấy từ các nguồn khác phải được trích dẫn đầy đủ. Nguồn được trích dẫn phải được liệt kê chính xác trong danh mục Tài liệu tham khảo. Đầu đề của bảng biểu ghi phía trên bảng, đầu đề của hình vẽ ghi phía dưới hình. Thông thường, những bảng ngắn và đồ thị phải đi liền với phần nội dung đề cập tới các bảng và đồ thị này ở lần thứ nhất. Các bảng dài có thể để ở những trang riêng nhưng cũng phải tiếp theo ngay phần nội dung đề cập tới bảng này ở lần đầu tiên.

 1. Tài liệu tham khảo:

Nếu có cả tài liệu tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì sắp xếp riêng theo từng ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung, Nhật…). 

Với các tài liệu tham khảo tiếng Việt sắp xếp tài liệu theo vần ABC theo tên riêng của các tác giả.

Với các tài liệu tham khảo tiếng nước ngoài sắp xếp tài liệu theo vần ABC theo Họ của tác giả.

4.1. Sách, chuyên khảo, luận văn

4.1.1. Tiếng Việt

-  Liệt kê họ tên đầy đủ của tất cả các tác giả hoặc chủ biên.

- Đưa ra tựa đề đầy đủ, nơi phát hành, nhà xuất bản, năm xuất bản và phần tham khảo nằm ở trang số mấy. Mẫu viết tài liệu tham khảo Tác giả (Năm xuất bản). Tên bài viết. Lần tái bản. Tên sách, Tên chủ biên., Nhà xuất bản,  Nơi xuất bản: Trang 

Ví dụ: Tác giả là một cá nhân: Lê Vũ Anh (1997). Các nguyên lý cơ bản của dịch tễ học. Nhà xuất bản Y học, Hà nội. 139-47.

Tác giả là tên tổ chức, tập thể: Bộ Y tế (2003). Tiêu chuẩn vệ sinh lao động. Nhà xuất bản y học, Hà nội. 17-30.

Luận văn, đề tài nghiên cứu: Kiều Mai Phương (1998). Khảo sát thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố tại các cửa hàng ăn dọc quốc lộ 1a thuộc huyện Tiên sơn, Bắc ninh. Luận văn thạc sỹ Y tế công cộng, ĐH YTCC.  

4.1.2. Tiếng nước ngoài: 

Tác giả/chủ biên là tên riêng.

Ueda K.A (1980). Demographic Guide to Asian Population. South-East Asian Medical Information Center, Tokyo. 50-68. Tác giả là tên tổ chức, tập thể.4.2. Tin từ Internet hoặc báo điện tử:  

4.2.1. Tài liệu là các bài báo, tạp chí đã được xuất bản:

Tác giả (Năm xuất bản). Tên bài báo. Tên tạp chí điện tử [số tạp chí điện tử] [Ngày trích dẫn]; Số tạp chí(kỳ xuất bản):[số trang/trang màn hình]. Lấy từ: URL: địa chỉ internet

VD: Thu Trang (2004). Chấn thương đầu có liên quan tới bệnh trầm cảm. Tuần tin tức Y Dược [trích dẫn ngày 15/7/2004] ; 282 : [1 trang]. Lấy từ : URL: http://khoahoc.vnn.vn/yduoc/

42.2. Tài liệu các tin trên trang internet, không có tên báo,  số xuất bản:  

Tác giả (Năm xuất bản). Tên bài [Internet]. [Ngày trích dẫn] Lấy từ : URL:địa chỉ internet

Trung Hiếu (2004). Những thách thức trong phòng, chống bệnh lao. [Internet]. 15/7/2004 [trích dẫn ngày 15/4/2004] Lấy từ: URL: http://www.nhandan.com.vn  

4.3. Cơ sở dữ liệu trên internet

Tác giả (năm). Tên bài [Internet]. Chi tiết xuất bản nếu có. Lấy từ: Tên và chi tiết xuất bản nếu có. [Ngày trích dẫn]Ví dụ: Kirkpatrick GL (1998). Viral infections of the respiratory tract. In: Family Medicine. 5th ed. [Online].. Available from: Stat!Ref. Jackson (WY): Teton Data Systems; 2001. [cited 2001 Aug 31].  

*************
tải về 64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương