KhẢo Sát VỀ SỰ Tham Gia Của Phụ Huynh Và Gia Đìnhtải về 38.78 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.03.2020
Kích38.78 Kb.

KhẢo Sát VỀ SỰ Tham Gia Của Phụ Huynh Và Gia Đình

Hệ thống trường học của chúng tôi đang nỗ lực củng cố sự phối hợp giữa nhà trường và các gia đình nhằm giúp trẻ em có kết quả học tập tốt hơn ở trường. Nhằm tiếp tục mục tiêu đó, chúng tôi cần thu thập thông tin về sự tham gia của phụ huynh tại các trường học mà các con họ đang theo học. Mục đích của khảo sát này là nhằm lấy ý kiến của quý vị về mức độ đáp ứng của trường học đối với các nhu cầu của gia đình và các con của quý vị, cũng như cảm nhận của quý vị về các hoạt động có sự tham gia của phụ huynh do trường học tổ chức. Không có câu trả lời đúng hoặc sai. Chúng tôi chỉ quan tâm đến ý kiến của quý vị. Các phát hiện trong khảo sát này sẽ được tóm tắt và dùng để hoạch định những biện pháp cải thiện.


HƯỚNG DẪN: Vui lòng đánh vào sự lựa chọn gần nhất với câu trả lời của quý vị cho từng mục. Quý vị có thể viết thêm các nhận xét góp ý ở trang cuối.

Trường: ____________________________________________Ngày: ____________

Số trẻ em: ______

(Các) cấp lớp: Mầm non – Mẫu Giáo – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 [Khoanh tròn tất cả các đáp án phù hợp.]

(Các) ngôn ngữ nói ở nhà: _________________________________________________

F. HỢP TÁC CỘNG ĐỒNG


1. Nhà trường có tham gia vào các sự kiện do các thành viên của một cộng đồng dân tộc tổ chức hay không?

☐ Có ☐ Không ☐ Không biết2. Khu học chánh hoặc nhà trường có cung cấp bất cứ chương trình nào trong số các chương trình hỗ trợ sau đây cho các gia đình có nền tảng học vấn và ngôn ngữ đa dạng hay không?

Dùng các mức biểu thị ở bên phải để trả lời các chủ đề thông tin dưới đây.


Không

Không biết

Các chương trình khuyến khích học tập trong gia đình


Các chương trình Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai


Các chương trình G.E.D.


Các chương trình hướng dẫn sử dụng máy tính


3. Quý vị đã tham gia chương trình nào trong số những chương trình hỗ trợ này? [Dùng các mức biểu thị ở bên phải để trả lời các chủ đề thông tin dưới đây.]


Không

Không biết

Các chương trình khuyến khích học tập trong gia đình


Các chương trình Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai


Các chương trình G.E.D.


Các chương trình hướng dẫn sử dụng máy tính


4. Quý vị muốn khu học chánh hoặc trường học cung cấp loại chương trình nào cho quý vị và gia đình quý vị?

☐Các chương trình khuyến khích học tập trong gia đình

☐ Các chương trình GED

☐ Các Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai

☐ Các chương trình hướng dẫn sử dụng máy tính

☐ Các chương trình khác: (1)________________________(2)_______________________

5. Ý kiến của quý vị như thế nào về các phát biểu sau đây? [Dùng các mức biểu thị ở bên phải để trả lời các chủ đề thông tin dưới đây.]

Hoàn toàn đồng ý

Đồng ý

Phản đối

Hoàn toàn phản đối

Nhà trường cung cấp thông tin về các tổ chức cộng đồng hỗ trợ việc học tập của con tôi.

Nhà trường tham gia vào các sự kiện cộng đồng do các nhóm dân tộc đa dạng tổ chức.

Nhân viên liên lạc phụ huynh giúp đỡ các bậc phụ huynh và cộng đồng tham gia nhiều hơn vào các hoạt động trường học.

6. Lựa chọn nào mô tả đúng nhất trình độ học vấn của quý vị?

☐ Giáo dục không chính quy

☐ Trình độ tiểu học

☐ Trình độ trung học

☐ Trình độ trường dạy nghề/trường cao đẳng cộng đồng

☐ Trình độ đại học

☐ Trình độ thạc sĩ/tiến sĩ

7 Lựa chọn nào mô tả đúng nhất quy mô hộ gia đình của quý vị?

☐ Có cả cha và mẹ hoặc người bảo hộ, cả hai đều làm việc bên ngoài

☐ Có cả cha và mẹ hoặc người bảo hộ, một người trong số đó làm việc bên ngoài

☐ Có cả cha và mẹ hoặc người bảo hộ, không ai làm việc bên ngoài

☐ Chỉ có một cha hoặc mẹ hoặc người bảo hộ, làm việc bên ngoài

☐ Chỉ có một cha hoặc mẹ hoặc người bảo hộ không làm việc bên ngoài

☐ Khác, vui lòng nêu rõ: _____________________________

8. Có người họ hàng nào [hoặc những người khác] sống trong nhà của quý vị không? Vui lòng nêu rõ.

___________________________________________________________

9. Nếu có nhận xét góp ý hoặc gợi ý nào để giúp nhà trường kết nối tốt hơn với các gia đình, xin quý vị viết ở đây:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ VỊ KHI TRẢ LỜI BẢN KHẢO SÁT NÀY.


Page of
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương