Khái quát về biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Khái quát về biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, Trường Satải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu14.03.2019
Kích445 b.

Khái quát về biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

 • Khái quát về biển Đông, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

 • Khái quát về chủ quyền nước ta trên vùng biển và trên các đảo.

 • Tranh chấp trên Biển Đông.

Năm 1982, Liên Hiệp Quốc tuyên bố Luật biển quy định quốc gia ven biển có 5 vùng biển với phạm vi, chế độ pháp lí khác nhau.

 • Năm 1982, Liên Hiệp Quốc tuyên bố Luật biển quy định quốc gia ven biển có 5 vùng biển với phạm vi, chế độ pháp lí khác nhau.

Kí ngày 4/11/2002 tại Campuchia giữa ASEAN và Trung Quốc.

 • Kí ngày 4/11/2002 tại Campuchia giữa ASEAN và Trung Quốc.

 • Nội dung cơ bản:

 • + Cam kết thực hiện các nguyên tắc chung sống hòa bình và các nguyên tắc được công nhận rộng rãi.

 • + Giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

 • + Tôn trọng tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

 • + Kiềm chế các hoạt động có thể gây chiến tranh.

 • + Tăng cường nổ lực xây dựng lòng tin.

 • + Tiềm kiếm và hợp tác trên các lĩnh vực ít nhạy cảm.

 • + Thực hiện bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông.Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương