Khởi nghiệp Mã môn học: bus620 Khoa chuyên môn: Khoa Quản trị kinh doanhtải về 67.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.02.2018
Kích67.94 Kb.


ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
Tên môn học: Khởi nghiệp

Mã môn học: BUS620

Khoa chuyên môn: Khoa Quản trị kinh doanh

Số tín chỉ: 03
 1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học cung cấp những kiến thức nhằm giúp người học biết cách chuẩn bị những điều kiện cần và đủ để tạo lập và điều hành thành công một doanh nghiệp mới. Môn học cũng đồng thời trang bị những kỹ năng để người học có thể xây dựng được một kế hoạch hành động cho ý tưởng kinh doanh, thực thi kế hoạch và điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi của môi trường kinh doanh. Ngoài ra môn học còn nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của một doanh nhân đối với sự phát triển nền kinh tế của đất nước, đối với khách hàng mà doanh nghiệp phục vụ và với cả cộng đồng dân cư thuộc địa bàn hoạt động của doanh nghiệp. Đây là môn học sử dụng kiến thức tổng hợp từ nhiều môn như Quản trị điều hành, Quản trị tài chính, Quản trị marketing... do đó để có thể học môn này dễ dàng hơn người học nên học trước các môn về Quản trị.

 1. MỤC TIÊU MÔN HỌC

3.1 Mục tiêu chung

Môn học này trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng để sau khi học xong có thể biết cách sáng tạo ý tưởng kinh doanh, chuẩn bị dầy đủ trước khi vận hành một doanh nghiệp mới ở bất kỳ ngành nghề nào mà luật pháp cho phép. Người học cũng biết cách điều hành doanh nghiệp mới tạo lập hoạt động hiệu quả, đánh giá sự phù hợp của phương án khởi nghiệp trước những thay đổi của môi trường cạnh tranh toàn cầu đầy biến động từ đó có phương án điều chỉnh.3.2 Mục tiêu cụ thể

3.2.1 Kiến thức: môn học cung cấp những kiến thức giúp người học có thể:

- Trau dồi các tố chất của doanh nhân từ đó xác định mục tiêu, sứ mệnh khởi nghiệp đúng đắn.

- Áp dụng các phương pháp để tìm ra ý tưởng khởi nghiệp, lập kế hoạch khởi nghiệp hợp lý, tìm kiếm người hợp tác, đối tác triển khai thực hiện ý tưởng khởi nghiệp

- Vận dụng các phương pháp quản trị để điều hành doanh nghiệp mới hoạt động hiệu quả.3.2.2 Kỹ năng: môn học tạo điều kiện cho người học rèn luyện các kỹ năng sau:

 • Tư duy sáng tạo

 • Lập phương án thực thi ý tưởng kinh doanh

 • Phân tích thị trường và đối thủ cạnh tranh

 • Tìm kiếm nguồn tài chính và thuyết phục nhà đầu tư.

 • Xây dựng đội ngũ đồng thuận

3.2.3 Thái độ:

 • Chủ động và sáng tạo trong khuôn khổ luật pháp và các quy định của chính quyền trung ương và địa phương.

 • Trung thực và cạnh tranh lành mạnh để tìm kiếm lợi nhuận chính đáng.

 • Ủng hộ chiến lược tăng trưởng xanh nền kinh tế của chính phủ.

 1. NỘI DUNG MÔN HỌC: gồm 4 chương như sau:

ST

Tên chương

Mục, tiểu mục

Số tiết

Tài liệu


Khái quát về khởi nghiệpGiới thiệu môn học

1.1 Khởi nghiệp - hiện tượng kinh tế và xã hội

1.2 Tố chất doanh nhân

1.3 Tinh thần doanh nhân

1.4 Các hình thức khởi nghiệp


7

Phần I: Entrepreneurship: Theory, Process, and Practice Donald F. Kuratko 


Ý tưởng khởi nghiệp2.1 Các phương pháp tìm ý tưởng khởi nghiệp

2.2 Từ ý tưởng đến cơ hội kinh doanh

2.3 Giới thiệu ý tưởng khởi nghiệp

2.4 Tìm cộng sự

2.5 Tìm nguồn tài chính

2.6 Thăm dò thị trường8

Phần II: Entrepreneurship: Theory, Process, and Practice Donald F. Kuratko 


Phương án khởi nghiệp3.1 Cấu trúc của bản kế hoạch

3.2 Phân tích kết quả nghiên cứu thị trường

3.3 Phân tích nguồn lực

3.4 Lựa chọn hình thức khởi nghiệp

3.5 Lựa chọn kỹ thuật và công nghệ

3.6 Dự toán vốn đầu tư

3.7 Kế hoạch tổ chức vận hành


15

Phần III: Entrepreneurship: Theory, Process, and Practice Donald F. Kuratko 

Khởi nghiệp tinh gọn, Eric Ries.

Khởi nghiệp


4.1 Lựa chọn chiến lược kinh doanh

4.2 Chiến lược marketing

4.3 Vận hành sản xuất sản phẩm/cung ứng dịch vụ

4.4 Tổ chức bán hàng

4.5 Đánh giá kế hoạch khởi nghiệp

4.6 Điều chỉnh kế hoạch khởi nghiệp15

Phần IV: Entrepreneurship: Theory, Process, and Practice Donald F. Kuratko 

Khởi nghiệp tinh gọn, Eric Ries.


 1. TÀI LIỆU HỌC TẬP

5.1 Tài liệu chính
 • Eric Ries (2012). Khởi nghiệp tinh gọn. Dương Hiếu, Kim Phượng & Hiếu Trung dịch, NXB Thời Đại.

 • Donald F. Kuratko (2016) Entrepreneurship: Theory, Process, and Practice, Cengage Learning.


5.2 Tài liệu tham khảo
 • Michael H. Morris, Hà My dịch (2010), Khởi nghiệp thành công : Thành lập và phát triển công ty riêng của bạn, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.

 • Caspian Woods (2011). 10 Lời khuyên khởi nghiệp, NXB Lao động Xã hội


 • Tạp chí khởi nghiệp http://startup-plus.net/

 1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
Hình thức đánh giá

Trọng số

Bài tập cá nhân 1

10%

Bài thuyết trình nhóm

40%

Bài tiểu luận cá nhân

50%
 1. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
STT

Buổi học

Nội dung

Ghi chú

 1. 1.

Buổi 1

Giới thiệu môn học

1.1 Khởi nghiệp - hiện tượng kinh tế và xã hội

1.2 Tố chất doanh nhân

1.3 Tinh thần doanh nhân

Hướng dẫn chuẩn bị bài cho buổi 2

Chủ đề thảo luận: “Phân tích tố chất và tinh thần doanh nhân của các doanh nhân thành công”
Buổi 2

Thảo luận chủ đề đã hướng dẫn

1.4 Các hình thức khởi nghiệp

2.1 Các phương pháp tìm ý tưởng khởi nghiệp

Bài tập: Lựa chọn phương pháp tìm ý tưởng khởi nghiệp

Buổi 3

2.2 Từ ý tưởng đến cơ hội kinh doanh

2.3 Giới thiệu ý tưởng khởi nghiệp

Bài tập: Giới thiệu ý tưởng khởi nghiệp
Buổi 4

2.4 Tìm cộng sự

2.5 Tìm nguồn tài chính

2.6 Thăm dò thị trường

Thảo luận nhóm: Chủ đề “Xác định ý tưởng để lập phương án khởi nghiệp”

Buổi 5

3.1 Thiết kế nội dung phương án khởi nghiệp

3.2 Phân tích kết quả nghiên cứu thị trường

3.3 Phân tích nguồn lựcBuổi 6

3.4 Lựa chọn hình thức khởi nghiệp

Thảo luận nhóm: Chủ đề “Lựa chọn hình thức khởi nghiệp”
Buổi 7

3.5 Lựa chọn kỹ thuật và công nghệ

3.6 Dự toán vốn đầu tư

Thảo luận nhóm: Chủ đề “Lựa chọn kỹ thuật và công nghệ”Buổi 8

3.7 Lập kế hoạch tổ chức vận hành chi tiết

4.1 Lựa chọn chiến lược kinh doanh

4.2 Chiến lược marketingBuổi 9

4.3 Vận hành sản xuất sản phẩm/cung ứng dịch vụ

4.4 Tổ chức bán hàng
Buổi 10

Thuyết trình “Trình bày phương án khởi nghiệp”


Buổi 11

4.5 Đánh giá kế hoạch khởi nghiệp

4.6 Điều chỉnh kế hoạch khởi nghiệp
Buổi 12

Tổng kết – Hướng dẫn làm bài cuối kỳ
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương