Kê khai lý LỊch xin vàO ĐẢNGtải về 37.35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.12.2017
Kích37.35 Kb.

HƯỚNG DẪN KHAI LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG (MẪU 2)

(Người vào Đảng phải tự khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các nội dung

trong lý lịch; không tẩy xoá, sửa chữa và nhờ người khác viết hộ;

trong cùng nội dung cần khai liền mạch, không bỏ cách dòng).
Trang 1: Sơ lược lý lịch

Họ và tên: NGUYỄN THỊ MINH NGỌC. Nam, Nữ.

Sinh ngày ….. tháng …. năm ……..

Nơi sinh: X. Phụng Châu, H. Chương Mỹ, T.P Hà Nội.

Quê quán: X. Phụng Châu, H. Chương Mỹ, T.P Hà Nội (quê phải khớp với bố đẻ - ông nội...; trường hợp cá biệt ghi quê mẹ đẻ).

Nơi ở hiện nay: X. Phụng Châu, H. Chương Mỹ, T.P Hà Nội.

Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Sinh viên, giảng viên, viên chức, nhân viên…

Trình độ hiện nay:

- Giáo dục phổ thông: 12/12.

- Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm:

+ Chuyên môn, nghiệp vụ: Lâm nghiệp, Kế toán, QTKD…

+ Học vị: …………………… Học hàm: ……………………………

- LLCT: Sơ cấp.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B,...

Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: 26-3-2002 tại Trường THPT Hoài Đức C, Hà Nội.


Trang 2: Lịch sử bản thân

- Từ 19.. - 19..: Còn nhỏ.

- Từ 19.. - 19..: Học sinh Trường Tiểu học xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội;

- Từ 19.. - 19..: Học sinh Trường THCS xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội;

- Từ 19.. - 19..: Học sinh Trường THPT Hoài Đức C, Hà Nội.

- Từ 19.. đến nay: Sinh viên Trường ĐHLN.


Trang 3: Những công tác và chức vụ đã qua

Khai đầy đủ, rõ ràng, liên tục từ khi tham gia hoạt động XH đến nay (đối với SV, chỉ khai từ tháng/năm vào Trường ĐHLN; đối với cán bộ khai từ khi công tác).

Từ tháng năm đến tháng năm

Làm việc gì, ở đâu

Chức vụ

9/2009-9/2010

Sinh viên lớp ……. Khoa ……. Trường …
9/2010 đến nay

Sinh viên lớp ……. Khoa ……. Trường …

Lớp trưởng

10/2011 đến nay

Sinh viên lớp ……. Khoa ……. Trường …

UVBCH Liên chi đoàn khoaTrang 9: Đặc điểm lịch sử

Có tham gia hoặc có quan hệ với các tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở nước ngoài (làm gì, tổ chức nào, đặt trụ sở ở đâu?). Đã tham gia các chức sắc gì trong tôn giáo?

Ko có gì thì ghi rõ:

“Chưa vào Đảng Cộng sản Việt Nam lần nào”.


Trang 10: Những lớp đào tạo, BD đã qua

Tên trường

Ngành học hoặc tên lớp học,

Hình thức họcTừ tháng năm đến tháng năm

Văn bằng chứng chỉ

ĐH Lâm nghiệp

Lớp 55A Kế toán, hệ chính qui

9/2009 đến nay
Đảng uỷ Trường ĐHLN

Lớp nhận thức về Đảng

4/2012

Chứng nhận loại ..........


Trang 11: Khen thưởng

(SV chỉ ghi thời kỳ là SV, cán bộ chỉ ghi thời kỳ công tác).

Tháng năm

Lý do, hình thức

Cấp quyết định

10/2010

Giấy khen danh hiệu sinh viên khá năm học 2009-2010

Trường ĐHLN

3/2011

Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TN

Đoàn trường ĐHLN


Trang 12-24: Hoàn cảnh gia đình (ghi theo bố cục sau):

I. GIA ĐÌNH

1. Bố đẻ

- Họ và tên: ….

- Năm sinh: 1968.

- Nơi sinh: …….

- Dân tộc: …... Tôn giáo: …...

- Quê quán: X. Phụng Châu, H. Chương Mỹ, T.P Hà Nội

- Chỗ ở hiện nay: ……….

- Nghề nghiệp, chức vụ hiện nay:... ……..

- Hoàn cảnh kinh tế: Nông dân/công nhân/công chức/viên chức/bộ đội/công an/buôn bán/thu nhập chính từ lương...; mức sống của gia đình tốt/khá/trung bình/khó khăn...

- Lịch sử chính trị:

+ Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có); kết nạp ngày ……… tại Chi bộ ………….., thuộc Đảng bộ ……………. Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ …………, thuộc Đảng bộ ……………..

+ Từ 1968 đến 1974: Còn nhỏ.

+ Từ 1974 đến 1986: Học sinh các trường: Tiểu học, THCS xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội; THPT Hoài Đức C, TP Hà Nội.

+ Từ 1986 đến 1990: Sinh viên Trường ……………..

+ Từ 1990 đến 2000: Giảng viên Khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp.

+ Từ 2000 đến nay: Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng khoa Lâm học, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Trong các thời kỳ, luôn chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các qui định của địa phương, đơn vị.

2. Mẹ đẻ: Khai tương tự như Bố đẻ.

(Nếu có bố/mẹ dượng thì phải khai cả bố/mẹ dượng như bố mẹ đẻ)3. Chồng/vợ: Khai tương tự như Bố đẻ.

4. Con: …………………

- Năm sinh: ........ - Tôn giáo: ..........

- Chỗ ở hiện nay: ........

- Nghề nghiệp hiện nay: ........5. Anh/chị/em ruột: ......................................

- Năm sinh: ........ - Tôn giáo: ............

- Chỗ ở hiện nay: ........

- Nghề nghiệp hiện nay: Làm ruộng tại địa phương.

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có), kết nạp ngày ……… tại Chi bộ ………….., thuộc Đảng bộ ……………. Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ …………, thuộc Đảng bộ ……………..

- Thái độ chính trị: Luôn chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định của địa phương, đơn vị.II. GIA ĐÌNH BÊN NỘI

1. Ông nội

- Họ và tên: ….

- Năm sinh: …... (Nếu đã chết ghi tiếp: Đã chết năm ….. do …………………).

- Dân tộc: …... Tôn giáo: …...

- Quê quán: X. Phụng Châu, H. Chương Mỹ, T.P Hà Nội.

- Chỗ ở hiện nay: ……

- Nghề nghiệp hiện nay:... …

- Hoàn cảnh kinh tế: Trung nông, bần nông, phú nông, địa chủ, công chức, viên chức, dân nghèo, tiểu thương, tiểu chủ, tiểu tư sản, tư sản…

- Lịch sử chính trị:

+ Trước cách mạng tháng 8/1945: Còn nhỏ.

+ Từ 1945 đến 1954: Đi bộ đội, xuất ngũ; làm ruộng tại địa phương…

+ Từ 1954 đến nay: Làm ruộng tại địa phương…

+ Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có);

Trong các thời kỳ, luôn chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các qui định của địa phương, đơn vị.2. Bà nội (khai tương tự như Ông nội)

3. Các bác, chú, cô

3.1. Bác: ......................

- Năm sinh: ........

- Chỗ ở hiện nay: ........

- Nghề nghiệp hiện nay: ........

- Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (nếu có).

3.2. Cô (khai tương tự như Bác)

Các bác, chú, cô gia đình bên nội luôn chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các qui định của địa phương, đơn vị.III. GIA ĐÌNH BÊN NGOẠI (Khai tương tự Gia đình bên nội - mục II)

IV. GIA ĐÌNH BÊN CHỒNG/VỢ (Khai tương tự như Gia đình - mục I)

Trang 25: *Tự nhận xét (ưu điểm, khuyết điểm)

* Cam đoan và ký kết: “Tôi cam đoan đã khai đầy đủ, rõ ràng, đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước Đảng về những điều đã khai trong lý lịch”.

Ngày ………………(ghi ngày khai LL)

Ký và ghi rõ họ, tên

Minhngọc

Nguyễn Thị Minh Ngọc


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương