Kế hoạch v/v Tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – năm 2015tải về 85.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.02.2019
Kích85.01 Kb.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 363 / KH - ĐHKTQD Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2015KẾ HOẠCH

V/v Tổ chức Hội thi truyền thống Olympic các môn

khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – năm 2015

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 128 KH/TĐHN-TNTH của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc tổ chức Hội thi Olympic Các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015-“Ánh sáng soi đường” và để nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy và học tập các môn Lý luận chính trị;

Được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, Phòng CTCT&QLSV chủ trì tổ chức cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015 cho sinh viên chính quy toàn trường, với các nội dung cụ thể như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1.1. Mục đích:

- Nâng cao nhận thức, tư tưởng, lập trường cho sinh viên theo đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

- Khích lệ tinh thần yêu thích, ham học các môn Lý luận chính trị trong sinh viên, tạo phong trào học tập, nghiên cứu lý luận chính trị trong sinh viên một cách sâu rộng, dưới nhiều hình thức phong phú.

- Thiết thực góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

- Thông qua hội thi nhằm tuyên dương những sinh viên đạt kết quả cao trong việc học tập các môn Lý luận chính trị, đồng thời phát hiện bồi dưỡng nhân tố cho Đảng.

- Là phong trào thiết thực của tuổi trẻ Nhà trường thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ trường lần thứ XXVII.1.2. Yêu cầu:

- Nội dung hội thi phải bám sát những vấn đề cơ bản của các môn Lý luận chính trị đang được giảng dạy cho sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Công tác tuyền truyền cần phải được đẩy mạnh để khích lệ được đông đảo sinh viên trong toàn trường tham gia, tạo không khí thi đua, đoàn kết.

- Cuộc thi được tổ chức và triển khai dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, có phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan như: Khoa LLCT; Đoàn TN – Hội SV và các đơn vị chức năng trong trường. Đầu mối chủ trì là phòng CTCT&QLSV.II. NỘI DUNG; ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC CUỘC THI:

2.1. Nội dung:

- Chủ nghĩa Mác – Lênin: các kiến thức cơ bản về khoa học Mác – Lênin; thân thế, sự nghiệp, cuộc đời hoạt động của C.Mác, Ph.Ăng-Ghen, V.I.Lênin.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh: Thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các kiến thức cơ bản về tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề về học tập và làm theo tác phong, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp...

- Tình hình kinh tế, xã hội của Việt Nam và thế giới những năm đầu thế kỷ XXI.

- Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XI; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội lần thứ XV; Nghị quyết Đảng bộ khối các trường ĐH, CĐ TP Hà Nội; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường Đại học Kinh tế Quốc dân lần thứ XXVI.

2.2. Đối tượng dự thi

- Sinh viên khóa 54,55,56 hệ đại học chính quy đang học tại trường.2.3. Hình thức đăng ký và thể lệ cuộc thi:

- Đăng ký trực tuyến trên website www.neu.edu.vn

ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP THEO ĐƯỜNG LINK SAU:https://docs.google.com/forms/d/1ylStBbjZ5GHMhLKQicN_nDg79EZkg9hYN0XwFw-WtxY/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Cuộc thi được diễn ra trong ba vòng thi: Vòng thi online, Vòng bảng , Vòng chung kết- Thể lệ chi tiết kèm theo

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

3.1. Thành lập Ban chỉ đạo:
GS.TS Trần Thọ Đạt

Hiệu trưởng

Trưởng ban


GS.TS Phạm Quang Trung

Phó Hiệu trưởng

P.Trưởng ban


GS.TS Nguyễn Viết Lâm

P.BT thường trực ĐU

P.Trưởng ban


GS.TS Nguyễn Quang Dong

Trưởng P.QLĐT

Ủy viên


TS. Nguyễn Hữu Công

Trưởng khoa LLCT

Ủy viên


PGS.TS Đào Phương Liên

TV ĐU, TB Tuyên giáo

Ủy viên


PGS.TS Phạm Thị Bích Chi

Trưởng phòng TCKT

Ủy viên


PGS.TS Nguyễn Thanh Hà

Trưởng Phòng TCCB

Uỷ viên


ThS. Nguyễn Hoàng Hà

Trưởng phòng CTCT&QLSV

Ủy viên


TS. Nguyễn Trung Tuấn

Viện trưởng viện CNTTKT

Ủy viên
3.2. Thành lập Ban chuyên môn:
TS. Nguyễn Hữu Công

Trưởng khoa LLCT

Trưởng banTS. Nguyễn Thị Thanh Hiếu

P. Trưởng khoa LLCT

P.Trưởng banPGS.TS Trần Việt Tiến

Trưởng BM Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

Ủy viênTh.S Nguyễn Hồng Sơn

Trưởng BM Tư tưởng HCM

Ủy viênTS. Lê Thị Hồng

P. Trưởng BM Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin

Ủy viênTS. Nguyễn Thị Hoàn

Trưởng BM Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam

Ủy viên
3.3. Thành lập Ban tổ chức:ThS. Nguyễn Hoàng Hà

Trưởng phòng CTCT&QLSV

Trưởng banTS. Vũ Trọng Nghĩa

Phó trưởng phòng CTCT&QLSV

P.Trưởng banThS. Bùi Trung Hải

Bí thư ĐTN

P.Trưởng banTS. Nguyễn Đình Trung

Trưởng Phòng QTTB

Ủy viênĐ/c Đoàn Đức Cường

Trưởng Phòng Bảo vệ

Ủy viênĐ/c Nguyễn Văn Thuân

Bí thư Chi đoàn GV K.LLCT

Ủy viênTh.S Lâm Tùng

Chủ tịch HSV

Ủy viênĐ/c Nguyễn Phương Thanh

Chuyên viên P.CTCT&QLSV

Ủy viênCác đ/c P.CTCT&QLSV; Thường vụ Đoàn Thanh niên
3.4. Tiến độ thực hiện:

12/02 – 14/02/2015

Xây dựng kế hoạch

26/02 – 28/02/2015

Xin ý kiến Đảng ủy – Ban Giám hiệu; Họp Ban chỉ đạo, Ban chuyên môn, Ban Tổ chức

20/02 – 20/03/2015

Ban Tổ chức: Triển khai kế hoạch đến sinh viên. Xây dựng điều lệ thi vòng loại, bảng, và chung kết

Ban Chuyên môn: Khoa LLCT xây dựng câu hỏi và nội dung cho các vòng thi.31/03/15 – 10/04/15

Ban Tổ chức: Phát động và hướng dẫn sinh viên đăng ký online tại trang web www.anhsangsoiduong.cpvm.vn

12/4/15 – 19/4/15


Ban Tổ chức bắt đầu tính kết quả thi online từ 9h ngày 12/4/2015 và sẽ kết thúc kết quả thi vào hồi 17h00 ngày 19/4/2015

27/4/2015 (dự kiến)

Chọn ra 100 sinh viên có điểm cao từ trên xuống và cho thi giấy vòng 2 để chọn ra 50 sinh viên được cộng điểm theo quy định và 10 sinh viên xuất sắc

để trao giải cấp trường.19/5/2015

Phòng CTCT&QLSV sẽ phối hợp với ĐTN để ôn tập cho sinh viên đạt kết quả cao và đưa sinh viên đi thi quốc gia

3.5. Địa điểm và thông tin hội thi:

- Vòng loại: Sinh viên tự đăng ký thi online trên máy tính cá nhân www.anhsangsoiduong.cpvm.vn hoặc đối với những sinh viên không có máy tính cá nhân có thể tham dự thi tại các phòng máy tại Giảng đường C – Trường ĐH KTQD.

- Vòng bảng: Hội trường A – Nhà văn hóa (100 sinh viên có điểm cao nhất vòng thi online)

- Vòng chung kết: Hội trường A – Nhà văn hóa ( Chọn ra 10 sinh viên xuất sắc nhất qua vòng thi viết bài luận)3.6. Phân công nhiệm vụ các đơn vị thực hiện

- Phòng CTCT&QLSV: Thường trực Ban tổ chức cuộc thi, chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức triển khai, xây dựng kịch bản và kiểm tra, đôn đốc các Khoa, Viện QLSV.

- Khoa Lý luận chính trị: Chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn ra đề thi tại vòng bảng, cử giảng viên tham gia ôn luyện cho sinh viên Đội tuyển Quốc gia.

- Phòng Tổ chức cán bộ: Ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban chuyên môn, Ban tổ chức.

- Phòng Quản trị Thiết bị: Quan tâm về cơ sở vật chất, bố trí trực để đảm bảo nguồn điện trong thời gian thi.

- Phòng Tài chính Kế toán: Duyệt kinh phí và thanh toán cho kỳ thi.

- Viện Công nghệ thông tin kinh tế: Tổ chức cho sinh viên trong đơn vị đăng ký và tham dự cuộc thi, chuẩn bị 05 phòng thi cho sinh viên đăng ký, trực kỹ thuật tại mỗi buổi thi.

- Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên: Tuyên truyền, phát động đến từng Đoàn viên, sinh viên về ý nghĩa của cuộc thi. Phối hợp với Phòng CTCT&QLSV đưa sinh viên đi thi cấp Quốc gia.

- Các Khoa, Viện QLSV: Tuyên truyền, phổ biến cuộc thi tới sinh viên thuộc đơn vị, vận động đông đảo sinh viên đăng ký tham gia các vòng thi.

IV. KINH PHÍ VÀ GIẢI THƯỞNG:

4.1. Kinh phí:

- Kinh phí tổ chức được lấy từ kinh phí hoạt động của nhà trường4.2. Giải thưởng

* Giải thưởng cấp trường:

- 01 Giải nhất cá nhân: 500.000đ

- 02 Giải nhì cá nhân: 300.000đ

- 02 Giải ba cá nhân 200.000đ

- 05 Giải khuyến khích cá nhân: 100.000đ

* Giải thưởng cấp Quốc gia:

- Gồm giải thưởng theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương, và giải thưởng của Nhà trường và giải thưởng của Đoàn trường.4.3. Trao tặng giấy khen của Hiệu trưởng cho các thí sinh lọt vào chung kết cuộc thi và các sinh viên tham gia đội tuyển Quốc gia.

4.4. Cộng 0,5 điểm thưởng vào điểm tổng kết học phần của Học phần Nguyên lý 1; Học phần nguyên lý 2; Học phần môn Tư tưởng HCM; Học phần môn đường lối cho các sinh viên lọt vào vòng Bảng (50 sinh viên)

4.4. Cộng 1 điểm thưởng vào điểm tổng kết học phần của Học phần Nguyên lý 1; Học phần nguyên lý 2; Học phần môn Tư tưởng HCM; Học phần môn đường lối cho các sinh viên lọt vào vòng chung kết (10 sinh viên)

Lưu ý: Qui định cộng điểm thưởng:

- Sinh viên quyết định cộng điểm thưởng tùy vào thời điểm đã học xong học phần hoặc lựa chọn khi đã học xong 04 học phần.

- Chỉ cộng điểm khuyến khích khi điểm toàn bộ học phần có kết quả từ 5 (năm) điểm trở lên.

- Chỉ cộng điểm thưởng 1 lần duy nhất ở mức thưởng cao nhất và tổng điểm sau khi cộng không vượt quá 10 điểm.
Nơi nhận:

- Vụ Công tác HSSV (để báo cáo);

- Đảng ủy khối ĐH,CĐ (để báo cáo);

- Lãnh đạo các Khoa; Viện (để thực hiện)

- Đoàn TN – Hội SV trường (để thực hiện)

- Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban chuyên môn;

- Website trường, P. CTCT&QLSV, Đoàn TN;

- Lưu: TH, CTCT.KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

GS.TS Phạm Quang Trung

Ghi chú:
Đường link đăng ký trực tiếp:
https://docs.google.com/forms/d/1ylStBbjZ5GHMhLKQicN_nDg79EZkg9hYN0XwFw-WtxY/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

THỂ LỆ CUỘC THI

Olympic các môn khoa học Mác – Lênin,

tư tưởng Hồ Chí Minh – năm 2015
I. VÒNG LOẠI

- Các thí sinh sẽ tham dự vòng loại bằng cách thi đăng ký tham dự thi online tại trang web: www.anhsangsoiduong.cpvm.vn

- BTC sẽ công bố 100 sinh viên có điểm thi cao nhất sau vòng thi online (chính thức tính thời gian thi từ ngày 12/4/2015 – 19/4/2015)

II. VÒNG BẢNG

- 100 các thí sinh lọt vào vòng bảng đều phải dự thi bằng hình thức thi trắc nghiệm nâng cao với 30 câu hỏi trong vòng 20 phút và viết 01 bài luận để lựa chọn ra 10 thí sinh xuất sắc nhất.II. VÒNG CHUNG KẾT

- 10 thí sinh có số điểm cao nhất sẽ được lựa chọn để trao các giải Nhất, Nhì, Ba và các giải khuyến khích.DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI

Olympic các môn khoa học Mác – Lênin,

tư tưởng Hồ Chí Minh – năm 2015


ĐƠN VỊ:……………………………………………………………………………………………

CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CUỘC THI:………………………….……Số điện thoại:……………….Lưu ý: Danh sách này được thành 02 dạng văn bản

+ Văn bản có xác nhận của Lãnh đạo đơn vị gửi về BTC cuộc thi: Phòng 109 - Nhà 7 –Phòng CTCT&QLSV+ Bản mềm theo mẫu gửi về địa chỉ email: quanlysinhvien@gmail.com

(Nếu SV đã đăng ký trực tuyến thì không phải đăng ký theo biểu dưới đây)

TT

HỌ VÀ TÊN

MÃ SỐ SV

LỚP

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL


XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ NGƯỜI LẬP BẢNGПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương