Kế hoạch v/v tổ chức hội thi trực tuyến dành cho thiếu nhi thành phố lần IV – Năm 2015 Chủ đề “Em yêu Tổ Quốc Việt Nam”tải về 37.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2017
Kích37.85 Kb.
#386

BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

***


Số: 264-KH/TĐTN-BTN TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2015
KẾ HOẠCH

V/v tổ chức hội thi trực tuyến dành cho thiếu nhi thành phố lần IV – Năm 2015

Chủ đề “Em yêu Tổ Quốc Việt Nam”

----
Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2015 với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố năm học 2015 - 2016 với chủ đề “Tự hào trang sử Đội, vững bước tiến lên Đoàn”. Ban Thường vụ Thành Đoàn ban hành kế hoạch tổ chức hội thi trực tuyến dành cho thiếu nhi thành phố lần IV – Năm 2015 với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Giáo dục tình yêu quê hương – đất nước, con người Việt Nam thông qua việc tìm hiểu các kiến thức về lịch sử truyền thống dân tộc, lịch sử tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Trang bị kiến thức về kỹ năng thực hành xã hội, các nội dung kỹ năng thuộc chương trình Rèn luyện Đội viên.
2. Yêu cầu:

- Đối tượng tham gia dự thi đúng thành phần theo qui định.

- Hội thi diễn ra nghiêm túc – thực chất – tiết kiệm.
II. TÊN GỌI – HÌNH THỨC – ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN TỔ CHỨC:

1. Tên gọi: Hội thi “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” lần IV – Năm 2015.
2. Hình thức: gồm 2 phần thi: phần thi cá nhân và phần thi tập thể.
3. Đối tượng – Số lượng tham gia:

3.1. Đối với phần thi cá nhân:

- Bảng A: Tất cả các đội viên thuộc khối Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bảng B: Tất cả các đội viên thuộc khối Trung học Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.


3.2. Đối với phần thi tập thể:

- Mỗi đơn vị quận – huyện có 01 đội tuyển khối Tiểu học (khối lớp 4 – 5) và 01 đội tuyển khối Trung học Cơ sở (khối lớp 6 – 7 – 8).

- Mỗi đội tuyển gồm 06 thành viên: trong đó có 05 thành viên chính thức và 01 thành viên dự bị.

- Phần thi theo đội đăng ký theo đơn vị quận – huyện.4. Thời gian tổ chức hội thi:

4.1. Phần thi cá nhân:

- Cấp quận, huyện: từ ngày 26/10 đến ngày 16/11/2015 tại các địa điểm do đơn vị chủ động thực hiện.

- Các đơn vị tổng hợp danh sách (theo mẫu) và gửi về Ban Tổ chức hội thi cấp thành trước 11g30 ngày 24/112015.

- Đăng ký tài khoản trực tuyến dự thi vòng chung kết và tham gia thi thử: từ ngày 21/11 đến ngày 03/12/2015.

- Cấp thành phố:

+ Khối Tiểu học: từ 08g00 đến 18g00 ngày 04/12/2015 (Thứ sáu) tại các địa điểm do đơn vị chủ động thực hiện.

+ Khối Trung học Cơ sở: từ 08g00 đến 18g00 ngày 05/12/2015 (Thứ bảy) tại các địa điểm do đơn vị chủ động thực hiện.
4.2. Phần thi tập thể: Thí sinh tham gia vòng sơ kết, bán kết và chung kết trực tuyến sẽ thực hiện đăng ký tài khoản trực tuyến vào ngày thi theo qui định.

- Vòng sơ kết: ngày 08/11/2015 (Chủ nhật) tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng (Số 03, đường Dân chủ, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức).

- Vòng bán kết: ngày 21/11 (Thứ bảy) dành cho khối Tiểu học và 22/11/2015 (Chủ nhật) dành cho khối Trung học Cơ sở (địa điểm ban hành theo thông báo đính kèm).

- Vòng chung kết: ngày 05/12/2015 (Thứ bảy) dành cho khối Tiểu học và ngày 06/12/2015 (Chủ nhật) dành cho khối Trung học Cơ sở (địa điểm ban hành theo thông báo đính kèm).


4.3. Chương trình tổng kết và trao giải hội thi: Ban tổ chức trao giải phần thi cá nhân và tập thể trong chương trình tổng kết và trao giải hội thi được diễn ra từ 17g30 đến 19g00 ngày 19/12/2015 (thứ bảy) tại Tượng Bác Hồ với thiếu nhi tại Nhà Thiếu nhi Thành phố.
III. NỘI DUNG THI:

1. Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ Quốc, giai đoạn từ năm 1945 – 1975, quá trình xây dựng và phát triển của thành phố Hồ Chí Minh từ 1975 đến nay gồm các thành tựu về văn hóa – xã hội, khoa học – kỹ thuật, giáo dục, kinh tế…
2. Các nội dung tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh”.
3. Lịch sử truyền thống của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, các nhân vật – sự kiện gắn với lịch sử đấu tranh của dân tộc, anh hùng nhỏ tuổi; phong trào làm theo 05 điều Bác Hồ dạy gắn với 04 chương trình công tác Đội; vai trò và những đóng góp của tổ chức, Đoàn viên, đội viên vào quá trình hình thành – phát triển của thành phố.
4. Các kiến thức về kỹ năng thực hành xã hội, các nội dung kỹ năng thuộc chương trình Rèn luyện Đội viên.
IV. HÌNH THỨC DỰ THI:

1. Phần thi cá nhân:

1.1. Vòng sơ khảo (cấp quận, huyện): Ban Thường vụ quận, huyện Đoàn chịu trách nhiệm hình thức thi tập trung trên máy vi tính (hoặc hình thức phù hợp) theo nội dung đề thi và phần mềm do Ban Tổ chức cung cấp. Căn cứ trên kết quả thi, mỗi quận, huyện chọn ra 100 thí sinh/ khối Tiểu học và 100 thí sinh/ khối Trung học Cơ sở tham gia vòng chung kết.


1.2. Vòng Chung kết (cấp thành phố): Ban Tổ chức cấp thành phố chịu trách nhiệm hình thức thi tập trung, trực tuyến và nội dung bộ đề thi cho các thí sinh tham gia vòng chung kết.

- Thí sinh thực hiện đăng ký tên tài khoản và mật khẩu trước khi tham gia thi chính thức.

- Ban Thường vụ quận, huyện Đoàn bố trí thí sinh tập trung tại địa điểm thích hợp tại đơn vị và tham gia vòng chung kết trên trang thông tin điện tử của Báo Mực Tím Online (www.muctim.com.vn).
2. Phần thi tập thể: Ban Thường vụ quận, huyện Đoàn tổ chức xét tuyển và thành lập 2 đội tuyển gồm 5 đội viên/ khối Tiểu học và 5 đội viên/ khối Trung học Cơ sở tham gia các vòng thi của hội thi cấp thành phố.
2.1. Vòng sơ khảo: tất cả thí sinh thuộc các đội tuyển (không tính thí sinh dự bị) tham gia hình thức thi tập trung với các câu hỏi trắc nghiệm theo thời gian qui định.

2.2. Vòng bán kết: Các đội thuộc mỗi bảng thi sẽ tham gia thi với hình thức trò chơi lớn qua các trạm tại các Bảo tàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2.3. Vòng Chung kết: 04 đội của bảng Tiểu học và 04 đội của bảng Trung học Cơ sở sẽ tham gia thi tìm hiểu kiến thức lịch sử, trò chơi sáng tạo, trò chơi vận động qua các trạm tại các Bảo tàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Điều lệ: đính kèm theo kế hoạch.
V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

1. Phần thi cá nhân: Ban tổ chức trao các giải thưởng cho mỗi bảng khối Tiểu học và bảng khối Trung học Cơ sở, cụ thể như sau:

- 01 giải Nhất.

- 01 giải Nhì.

- 05 giải Ba.

- 50 giải Khuyến khích.

- Trao 04 giải tập thể quận, huyện cho các đơn vị tổ chức tốt hội thi cấp quận, huyện.
2. Phần thi tập thể: Ban tổ chức trao các giải thưởng cho mỗi bảng khối Tiểu học và bảng khối Trung học Cơ sở, cụ thể như sau:

- 01 giải Nhất.

- 01 giải Nhì.

- 02 giải Ba.

- 04 giải Khuyến khích.

3. Giải thưởng gồm giấy khen Thành Đoàn, giấy khen Báo Khăn Quàng Đỏ, hiện vật và hiện kim.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban Tổ chức:

- Trưởng ban: Đ/c Phạm Hồng Sơn – Phó Bí thư Thành Đoàn, Trưởng Ban Mặt trận – An ninh Quốc phòng – Địa bàn dân cư Thành Đoàn.


- Phó ban:

+ Đ/c Nguyễn Ngọc Nhung – UV. BCH, Phó Ban Thiếu nhi Thành Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố.+ Đ/c Đinh Thị Phương Thảo – Phó Tổng biên tập Báo Khăn Quàng Đỏ.
- Thành viên:

+ Đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa – Phó Ban Thiếu nhi Thành Đoàn, Chánh Văn phòng Hội đồng Đội Thành phố.+ Đ/c Hoàng Quốc Liêm – UV. BCH, Cán bộ Ban Thiếu nhi Thành Đoàn.

+ Đ/c Giang Ngọc Phương – Trưởng phòng Kinh doanh Online, Báo Khăn Quàng Đỏ.

+ Đ/c Đinh Thị Thu Trang – Phó Khoa Công tác Đội Trường Đoàn Lý Tự Trọng, Ủy viên Hội đồng Đội Thành phố.

+ Đ/c Trương Tấn Nghiệp – Cán bộ Ban Thiếu nhi Thành Đoàn.

+ Đ/c Huỳnh Văn Goul – Cán bộ Ban Tuyên giáo Thành Đoàn.

+ Đ/c Cổ Tấn Minh Quang – Chuyên viên phòng Kinh doanh Online, Báo Khăn Quàng Đỏ.


2. Phân công nhiệm vụ:

2.1. Cấp thành:- Tham mưu kế hoạch tổ chức hội thi, soạn thảo bộ đề thi, thành lập tổ thẩm định đề thi và mời ban giám khảo hội thi.

- Thực hiện công tác tổ chức, chi kinh phí khen thưởng, thẩm định và duyệt các thiết kế liên quan đến hội thi.

- Chịu trách nhiệm kỹ thuật hội thi trực tuyến, phần mềm nội dung thi tại cơ sở, chi kinh phí thực hiện công tác tổ chức, lễ khai mạc và bế mạc hội thi, chuẩn bị các phần quà tặng cho các thí sinh, tập thể đạt giải.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí cán bộ phục vụ các nội dung theo kế hoạch.


2.2. Cấp cơ sở

- Ban Thường vụ quận, huyện Đoàn chịu trách nhiệm phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi vòng sơ khảo và hỗ trợ cho các thí sinh, đội tuyển tham gia các vòng thi của thành phố.

- Tổ chức tập huấn, ôn luyện các kiến thức liên quan cho các thí sinh tham gia hội thi, chỉ đạo các liên đội tham mưu Ban giám hiệu tạo điều kiện cho các thí sinh tham gia hội thi.

Ban Thường vụ Thành Đoàn đề nghị các quận – huyện Đoàn triển khai và nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- TW Đoàn: Đ/c Nguyễn Long Hải – Bí thư TWĐ, Chủ tịch HĐĐ TW, Đ/c Nguyễn Phú Trường – UV. BTV TWĐ, PCT TT HĐĐ TW; VP HĐĐ TWĐ;

- Thành ủy: Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Trưởng Ban dân vận Thành ủy, Phòng Đoàn thể nhân dân Ban Dân vận Thành ủy;

- HĐND TP: Thường trực; Ban VH-XH;

- UBND TP: Đ/c Tất Thành Cang – UVDKTWĐ, TUV, PCT UBND TP; VP UBND TP;

- Thành Đoàn: TTTĐ; Các Ban – VP; HĐĐ TP;

- Sở Giáo dục và Đào tạo TP;

- Báo Khăn Quàng Đỏ, Nhà Thiếu nhi Thành phố; Trường Đoàn Lý Tự Trọng;

- Q-H: Ban Thường vụ Đoàn, HĐĐ;

- Thành viên Ban Tổ chức;

- Lưu VT-LT.


TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC(Đã ký)


Lâm Đình Thắng


ĐIỀU LỆ

Hội thi trực tuyến dành cho thiếu nhi thành phố lần IV – Năm 2015

Chủ đề “Em yêu Tổ Quốc Việt Nam”

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: -KH/TĐTN-BTN ngày /10/2015

của Ban Thường vụ Thành Đoàn)

------
Điều 1. Đối tượng dự thi:

1. Phần thi cá nhân:- Bảng A: Tất cả các học sinh thuộc khối Tiểu học tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bảng B: Tất cả các học sinh thuộc khối Trung học Cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.


2. Phần thi tập thể:

- Mỗi đơn vị quận – huyện có 01 đội tuyển khối Tiểu học (khối lớp 4 – 5) và 01 đội tuyển khối Trung học Cơ sở (khối lớp 6 – 7 – 8).

- Mỗi đội tuyển gồm 06 thành viên: trong đó có 05 thành viên chính thức và 01 thành viên dự bị.

- Phần thi theo đội đăng ký theo đơn vị quận – huyện.


Điều 2. Đăng ký và thời gian thi:

- Thí sinh đăng ký và tham gia thi trực tuyến tại trang báo Mực tím điện tử www.muctim.com.vn hoặc đăng nhập vào trang web của Hội thi thông qua đường dẫn liên kết trên trang tin điện tử Thành Đoàn www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn.

1. Phần thi cá nhân:

- Cấp quận, huyện: từ ngày 26/10 đến ngày 16/11/2015 tại các địa điểm do đơn vị chủ động thực hiện.

- Các đơn vị tổng hợp danh sách (theo mẫu) và gửi về Ban Tổ chức thành phố trước 11g30 ngày 24/112015.

- Đăng ký tài khoản trực tuyến dự thi vòng chung kết và tham gia thi thử: từ ngày 21/11 đến ngày 03/12/2015.

- Cấp thành phố:

+ Khối Tiểu học: từ 08g00 đến 18g00 ngày 04/12/2015 (Thứ sáu) tại các địa điểm do đơn vị chủ động thực hiện.

+ Khối Trung học Cơ sở: từ 08g00 đến 18g00 ngày 05/12/2015 (Thứ bảy) tại các địa điểm do đơn vị chủ động thực hiện.
2. Phần thi tập thể:

+ Khai mạc và sơ tuyển : Ngày 08/11/2014 (Thứ bảy)

+ Vòng bán kết : Ngày 15 - 16/11; 22 - 23/11; 29 – 30/11; 06-07/12/2014

+ Vòng chung kết, xếp hạng: Ngày 20/12/2014 (Thứ bảy)

+ Tổng kết và trao giải cho cả hai phần thi: Ngày 22/12/2014 (Thứ hai)

- Tùy điều kiện cụ thể, Ban Tổ chức có quyền thay đổi thời gian dự thi để tạo điều kiện tốt nhất cho các thí sinh tham gia dự thi.

Điều 3. Nội dung và hình thức thi:a. Nội dung:

- Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ Quốc, giai đoạn từ năm 1945 – 1975, quá trình xây dựng và phát triển của thành phố Hồ Chí Minh từ 1975 đến nay gồm các thành tựu về văn hóa – xã hội, khoa học – kỹ thuật, giáo dục, kinh tế…

- Các nội dung tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh”.

- Lịch sử truyền thống của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh, các nhân vật – sự kiện gắn với lịch sử đấu tranh của dân tộc, anh hùng nhỏ tuổi; phong làm theo 05 điều Bác Hồ dạy gắn với 04 chương trình công tác Đội; vai trò và những đóng góp của tổ chức, Đoàn viên, đội viên vào quá trình hình thành – phát triển của thành phố.

- Các kiến thức về kỹ năng thực hành xã hội, các nội dung kỹ năng thuộc chương trình Rèn luyện Đội viên.


b. Hình thức:

1. Phần thi cá nhân:

1.1. Vòng sơ khảo (cấp quận, huyện): Ban Thường vụ quận, huyện Đoàn chịu trách nhiệm tổ chức thi tập trung trên máy vi tính (hoặc hình thức phù hợp) theo nội dung đề thi và phần mềm (đường dẫn) do Ban Tổ chức cung cấp. Căn cứ trên kết quả thi, mỗi quận, huyện chọn ra 100 thí sinh/ khối Tiểu học và 100 thí sinh/ khối Trung học Cơ sở tham gia vòng chung kết.
1.2. Vòng Chung kết (cấp thành phố): Ban Tổ chức cấp thành phố chịu trách nhiệm hình thức thi tập trung, trực tuyến và nội dung bộ đề thi cho các thí sinh tham gia vòng chung kết.

- Thí sinh thực hiện đăng ký tên tài khoản và mật khẩu trước khi tham gia thi chính thức.

- Ban Thường vụ quận, huyện Đoàn bố trí thí sinh tập trung tại địa điểm thích hợp tại đơn vị và tham gia vòng chung kết trên trang thông tin điện tử của Báo Mực Tím Online (www.muctim.com.vn).

- Thí sinh trả lời 40 câu hỏi trắc nghiệm (khối Trung học Cơ sở), 30 câu hỏi trắc nghiệm (khối Tiểu học) trực tuyến và 01 đoạn tự luận (không quá 250 từ) với các nội dung theo qui định. Tổng thời gian làm bài là 30 phút (không tính thời gian hướng dẫn đăng nhập và thời gian được tính khi đăng nhập thành công và kết thúc theo hệ thống hoặc thí sinh nhất nút “Nộp bài”).

- Khi thời gian kết thúc, hệ thống sẽ tự động ghi nhận điểm của thí sinh và thông báo hoàn tất vòng thi. Điểm tối đa của vòng thi đối với khối Trung học Cơ sở là 45 điểm (1 điểm/1 câu và 5 điểm cho phần tự luận) và đối với khối Trung học Cơ sở là 35 điểm (1 điểm/1 câu và 5 điểm cho phần tự luận). Trong trường hợp thí sinh có trùng điểm thi, ban tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian nộp bài thi của thí sinh để xếp hạng.
2. Phần thi đội tuyển: Ban Thường vụ quận, huyện Đoàn tổ chức xét tuyển và thành lập 2 đội tuyển gồm 5 đội viên/ khối Tiểu học và 5 đội viên/ khối Trung học Cơ sở tham gia các vòng thi của hội thi cấp thành phố.
2.1. Vòng sơ khảo: tất cả thí sinh thuộc các đội tuyển (không tính thí sinh dự bị) tham gia hình thức thi tập trung, thí sinh trả lời 40 câu hỏi trắc nghiệm (khối Trung học Cơ sở), 30 câu hỏi trắc nghiệm (khối Tiểu học) trực tuyến. Tổng thời gian làm bài là 30 phút (không tính thời gian hướng dẫn đăng nhập và thời gian được tính khi đăng nhập thành công và kết thúc theo hệ thống hoặc thí sinh nhất nút “Nộp bài”).

- Khi thời gian kết thúc, hệ thống sẽ tự động ghi nhận điểm của thí sinh và thông báo hoàn tất vòng thi. Điểm tối đa của vòng thi đối với khối Trung học Cơ sở là 40 điểm (1 điểm/1 câu) và đối với khối Trung học Cơ sở là 30 điểm (1 điểm/1 câu). Điểm thi của tất các thí sinh sẽ tính chung cho các đội tuyển (trong trường hợp đối tượng, số lượng thí sinh không đảm bảo theo đăng ký thì đội thi sẽ không được tham gia dự thi). Ban Tổ chức sẽ chọn ra 08 đội tuyển thuộc bảng Tiểu học và 08 đội tuyển thuộc bảng Trung học Cơ sở tham gia vòng bán kết, nếu tổng số đội tuyển tham gia vòng sơ kết không đủ 24 đội tuyển/ mỗi khối, số lượng tham gia vòng chung kết do Ban Tổ chức quyết định.


2.2. Vòng bán kết: Các đội thuộc mỗi bảng thi sẽ tham gia thi với hình thức trò chơi lớn qua các trạm tại các Bảo tàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2.3. Vòng Chung kết: 04 đội của bảng Tiểu học và 04 đội của bảng Trung học Cơ sở sẽ tham gia thi tìm hiểu kiến thức lịch sử, trò chơi sáng tạo, trò chơi vận động qua các trạm tại các Bảo tàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 4. Căn cứ xếp hạng, trao giải, điều kiện thi lại và nộp bài:

- Phần thi cá nhân:

+ Kết quả thi tuần căn cứ vào số câu đúng nhiều nhất với thời gian ngắn nhất, đăng ký đầy đủ thông tin theo qui định của hội thi thì mới đủ căn cứ xem xét trao giải.

+ Ban Tổ chức căn cứ vào nội dung thi và hình thức thi vòng chung kết xem xét trao các giải theo qui định.
- Phần thi đội tuyển:

+ Vòng loại: Đội tuyển được vào vòng bán kết là đội có đầy đủ 05 thí sinh dự thi, đăng ký đầy đủ thông tin và có tổng số câu đúng nhiều nhất với thời gian ngắn nhất.

+ Ban Tổ chức căn cứ vào nội dung thi và hình thức thi vòng bán kết và chung kết xem xét trao các giải theo qui định.
- Điều kiện thi lại và nộp bài:

+ Mỗi thí sinh chỉ được thực hiện 01 lần dự thi.

+ Khi hoàn thành bài thi, thí sinh phải thực hiện thao tác nộp bài thi theo hướng dẫn và đã được xác nhận nộp bài.

+ Trong thời gian làm bài thi, trước khi thực hiện thao tác nộp bài thi theo hướng dẫn, nếu thí sinh truy cập vào một địa chỉ khác trên trình duyệt đang mở hoặc có bất kỳ trục trặc nào về đường truyền như: cúp điện, đường truyền ngưng kết nối, máy hư hỏng và bất cứ lý do nào thuộc trách nhiệm của thí sinh, Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm giải quyết.

+ Ban Thường vụ Đoàn tổng hợp danh sách thí sinh thi phần thi cá nhân vòng chung kết và gửi về Ban Tổ chức cấp thành.

+ Các trường hợp thi lại, xem xét kết quả, quyết định trao giải do Thường trực Ban Tổ chức hội thi quyết định.Điều 5. Giải thưởng: Căn cứ kế hoạch.
Điều 6. Trách nhiệm của các tập thể và thí sinh:

- Tôn trọng điều lệ, qui định của Ban Tổ chức, không dùng các kỹ xảo và biện pháp kỹ thuật để vượt qua qui định của Điều lệ.

- Thí sinh tham gia hội thi với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động ôn tập và rèn luyện, không tuyên truyền, xuyên tạc nội dung hội thi, không được sử dụng các phần mềm gây hư hại hội thi, tôn trọng quyết định của Ban Tổ chức hội thi, khi thực hiện làm bài phải cung cấp đầy đủ thông tin chính xác, trung thực.

- Ban Thường vụ quận – huyện Đoàn, Hội đồng Đội quận – huyện, Nhà Thiếu nhi các quận – huyện có trách nhiệm tuyên truyền bằng nhiều hình thức rộng rãi về hội thi, tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các thí sinh thuộc đơn vị tham gia dự thi.

- Các đơn vị có trách nhiệm theo dõi tình hình đội viên tham gia dự thi, cử lực lượng tham gia hội thi đúng thành phần và theo sự điều động của Ban Tổ chức.

- Trong quá trình diễn ra hội thi, các thắc mắc, khiếu nại phải được cung cấp nhanh chóng, đúng qui trình, bộ phận, cụ thể và rõ ràng cho Ban Tổ chức. Đối với các trường hợp gian lận, tranh chấp và phản hồi các thắc mắc, khiếu nại không đúng qui trình, các nội dung xuyên tạc hội thi, Ban Tổ chức căn cứ vào cấp độ sẽ có biện pháp xử lí và quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.


Điều 7. Điều khoản thi hành:

- Điều lệ này có hiệu lực thi hành từ ngày ban hành. Trong quá trình diễn ra hội thi, tùy điều kiện thực tế, Ban Tổ chức sẽ quyết định thay đổi điều lệ phù hợp và sẽ có thông báo với thí sinh.

- Ban Tổ chức hội thi, các thí sinh, tập thể, hội đồng giám khảo, hội đồng ra đề thi có trách nhiệm thi hành theo các điều khoản hội thi.BAN TỔ CHỨC HỘI THI

tải về 37.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương