Kế hoạch thu đỀ TÀi các lớPtải về 42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.11.2017
Kích42 Kb.
#864

KẾ HOẠCH THU ĐỀ TÀI

CÁC LỚP TẠI CHỨC VÀ CHÍNH QUI NGÀNH KẾ TOÁN

( TC05KEBX, TC05KEVT, TC05KETD, TC05KEBL, TC05KE, TC05KEDN, DH06KEA, DH06KEB)
Theo qui định của Trường, Khoa:

- Khóa Luận , Tiểu Luận phải đúng format theo qui định, bìa màu xanh lá cây.

- Khóa Luận, Tiểu Luận phải có xác nhận & đóng dấu của Cơ Sở Thực Tập (đóng vào Khóa Luận, Tiểu Luận) và Nhận Xét của Giáo Viên Hướng Dẫn ( nộp cùng Khóa Luận, Tiểu Luận, không cần đóng vào quyển)

- Ngoài ra, nếu là Tiểu Luận phải có kết quả ĐIỂM của GVHD.

- Tiểu luận: nộp 1 quyển ( và 1 bộ giấy tờ kèm theo)

- Khóa luận: nộp 2 quyển (có đầy đủ 2 bộ giấy tờ kèm theo) + 2 đĩa CD ( có dán nhãn ghi Tên sinh viên, MSSV, Tên đề tài, Tên GVHV). 2 đĩa CD phải đảm bảo đọc được, không bị lỗi, không bị virus. Nếu sau khi kiểm tra đĩa CD bị lỗi, bị virus hay vì bất cứ lý do gì không đọc được, đích thân SV đó phải nộp lại đĩa CD thì kết quả Khóa Luận mới được công nhận, được nhận bằng tốt nghiệp.

- SV trực tiếp nộp ( hoặc người khác nộp thay - đối với SV ở Tỉnh xa) 1 quyển Tiểu Luận, hoặc 2 quyển Khóa Luận + 2 đĩa CD tại Bộ Môn Kế Toán Tài Chính – Khu Rạng Đông ( Bộ Môn sẽ nộp Thư Viện 1 đĩa CD và 1 quyển Khóa Luận).

- Thời gian thu: chỉ thu vào 1 ngày đối với mỗi lớp.

Sáng: 8g đến 11g.

Chiều: 13g đến 16g.

- Thời gian cụ thể theo kế hoạch như sau:STT

LỚP

NGÀY THU

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

1

TC05KEBX ( Bình Phước)

24/04/2010

Đàm Thị Hải Âu

2

TC05KEVT ( Vũng Tàu)

08/05/2010

Đàm Thị Hải Âu

3

TC05KETD (Thủ Đức)

26/06/2010

Đàm Thị Hải Âu

4

TC05KEBL ( Bạc Liêu)

06/07/2010

Đàm Thị Hải Âu

5

TC05KE (Tại Trường)
Đàm Thị Hải Âu

6

TC05KEDN ( Đồng Nai)
Đàm Thị Hải Âu

7

ĐH06KEA

17/07/2010

Đàm Thị Hải Âu

8

ĐH06KEB

17/07/2010

Nguyễn Thị Minh Đức

- Những lớp chưa được thông báo trong kế hoạch này sẽ được thông báo ngày nộp Khóa Luận, Tiểu Luận sau.

- Mọi trường hợp sai sót, hoặc thiếu xác nhận & đóng dấu của Cơ Sở Thực Tập, Nhận Xét của Giáo Viên Hướng Dẫn, điểm của GVHD ( đối với Tiểu Luận) sẽ không được thu Khóa Luận, Tiểu Luận.

- Sinh viên nộp trễ hạn sẽ không được bảo vệ, thi tốt nghiệp và bị xử lý theo qui chế của Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM.
Trưởng Bộ Môn

(Đã ký)


Bùi Công Luận

Ngày 02 tháng 04 năm 2010

Người lập kế hoạch( Đã ký)
Đàm Thị Hải Âu


tải về 42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương