Kế hoạch tổ chứC hoạT ĐỘng giáo dục ngoài giờ LÊn lớPtải về 90.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích90.38 Kb.

UBND HUYỆN THANH HÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS HỢP ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP

NĂM HỌC 2016 - 2017
Căn cứ hướng dẫn số 01/HD-PGD-THCS ngày 18 tháng 8 năm 2016 của PGD&ĐT Thanh Hà về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017,

Trường THCS Hợp Đức xây dựng kế hoạch tổ chức HĐGDNGLL năm học 2016-2017 như sau:A. MỤCTIÊU :

- Giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường ( nắm được truyền thống của nhà trường )

- Giáo dục ý thức : Chăm ngoan học giỏi , tôn sư trọng đạo , uống nước nhớ nguồn …

B NỘI DUNG:

- Mỗi tháng có 1 chủ điểm: 2 tiết /1 tháng ( trừ chủ điểm mừng Đảng mừng Xuân tháng 1 +2 :4 tiết và chủ điểm Hè vui , khoẻ và bổ ích: 6 tiết ).

- Kế hoạch dạy học là 2 tiết /1 tháng căn cứ vào chương trình , nội dung và hình thức hoạt động theo khung phân phối chương trình mới .

- Lồng ghép một số nội dung giáo dục vào hoạt động ngoài giờ lên lớp với các vấn đề : Giáo dục quyền trẻ em , phòng chống HIV/AIDS , ma tuý , giáo dục môi trường , ATGT , kĩ năng sống, giáo dục giới tính…Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 1537/CT-BGD&ĐT ngày 5/5/2015 về tăng cường , nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục học sinh

- Chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, tăng cường tổ chức và quản lý các hoạt động GD kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGD&ĐT ngày 28/2/2014 ban hành quy định về hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động GDNGLL.

C THỰC HIỆN :

- Nhà trường họp ban chỉ đạo gồm : BGH + Đoàn Đội + GVCN lên kế hoạch chung để xây dựng hoạt động cho toàn năm học .

- GVCN căn cứ vào nội dung kế hoạch của nhà trường xây dựng kế hoạch HĐNGLL của lớp phụ trách cho phù hợp với đặc điểm của khối và của trường .


*Kế hoạch thực hiện:LỚP 6


Tháng

Nội dung chủ điểm

Người dạy

Ghi chú

Tháng 9

Truyền thống trong nhà trường + lồng ghép an toàn giao thông .

+ Tiết 1 : Thảo luận nội qui và nhiệm vụ năm học mới

+ Tiết 2: Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp, phát động tháng an toàn giao thông.


Khánh, Xuyến
Tháng 10

Chăm ngoan học giỏi + lồng ghép với bảo vệ môi trường

+ Tiết 1 : Nghe giới thiệu thư Bác Hồ gửi cho học sinh nhân ngày khai trường

+ Tiết 2: Trao đổi kinh nghiệm học tập ở trường THCS


Khánh, Xuyến
Tháng 11

Chủ điểm là : Tôn sư trọng đạo + lồng ghép với bảo vệ nguồn nước tự nhiên.

+Nghe giới thiệu về đội ngũ thầy cô trong nhà trường

+Tổ chức kỷ niệm ngày 20-11, truyền thống nhà trường.


Khánh, Xuyến
Tháng 12

Uống nước nhớ nguồn + lồng ghép với phòng chống HIV/AIDS , ma tuý trong học đường

+Tiết 1 : Tìm hiểu truyền thống cách mạng ở địa phương xã Hợp Đức

+Tiết 2: Nghe nói chuyện về ngày 22-12, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ , phát động phòng chống ma túy.


Khánh, Xuyến
Tháng 1

Mừng Đảng mừng Xuân + lồng ghép với bảo vệ môi trường xã nhà

+ Tiết 1 : Trình bày kết quả sưu tầm về ca dao tục ngữ và nét đẹp truyền thống quê hương

+ Tiết 2: Tìm hiểu gương sáng Đảng viên ở quê hương. Lao động vệ sinh đường làng xã.


Khánh, Xuyến
Tháng 2

Mừng Đảng mừng Xuân + lồng ghép với bảo vệ môi trường xã nhà (tiếp )

+ Tiết 1: Sinh hoạt văn nghệ: mừng Đảng , mừng Xuân

+ Tiết 2 : Thảo luận biện pháp thực hiện kế hoạch rèn luyện học tập ở học kỳ II


Khánh, Xuyến
Tháng 3

Tiến bước lên Đoàn + lồng ghép với bảo vệ quyền trẻ em

+ Tiết 1 : Nghe giới thiệu về ý nghĩa thành lập Đoàn 26-3

+ Tiết 2: Tìm hiểu về gương các anh chị đoàn viên tiêu biểu, những thanh niên tình nguyện, lập thân lập nghiệp.


Khánh, Xuyến
Tháng 4

Hoà bình và hữu nghị + lồng ghép với lịch sử địa phương xã nhà

+ Tiết 1 : Thi tìm hiểu về cuộc sống của thiếu nhi các nước.

+ Tiết 2: Văn nghệ ca ngợi vẻ đẹp của quê hương ,đất nước và mừng ngày chiến thắng 30-4


Khánh, Xuyến
Tháng 5

Bác Hồ kính yêu + lồng ghép với nhiệm vụ chính trị của địa phương , đất nước

+ Tiết 1 : Sưu tầm các mẩu chuyện về thời thiếu niên của Bác Hồ. Thi kể chuyện về Bác Hồ.

+ Tiết 2: Trao đổi về nội dung: Năm điều Bác Hồ dạy, chăm sóc di tích chùa Hiền.


Khánh, Xuyến
Hoạt động hè

(Phối hợp với địa phương): " Hè vui ,khỏe và bổ ích "

Gợi ý nội dung và hình thức hoạt động:

-Hoạt động vui chơi giải trí tại cộng đồng .

-Hoạt động thể dục thể thao: bóng đá, cầu lông, thể dục nhịp điệu ...

-Hoạt động văn nghệ.

-Hoạt động tham quan, du lịch.

-Hoạt động nhân đạo, từ thiện.

-Hoạt động xã hội khác.Khánh, Xuyến kết hợp với đoàn xã

Lớp 7Tháng

Nội dung chủ điểm

Người dạy

Ghi chú

Tháng 9

Truyền thống trong nhà trường + lồng ghép an toàn giao thông .

+ Tiết 1 : Thảo luận nội qui và nhiệm vụ năm học mới

+ Tiết 2: Tổ chức đội ngũ cán bộ lớp, phát động tháng an toàn giao thông


Ngọc, Tuyết
Tháng 10

Chăm ngoan học giỏi + lồng ghép với bảo vệ môi trường

+ Tiết 1 : Trao đổi nội dung thư Bác Hồ gửi cho học sinh cả nước nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

+Tiết 2 : Hội vui học tập.


Ngọc, Tuyết
Tháng 11

Tôn sư trọng đạo + lồng ghép với bảo vệ nguồn nước tự nhiên

+ Tiết 1 : Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 20-11.

+ Tiết 2 : Tổ chức kỉ niệm ngày 20-11, giáo dục truyền thống nhà trường.


Ngọc, Tuyết
Tháng 12

Uống nước nhớ nguồn + lồng ghép với phòng chống HIV/AIDS , ma tuý trong học đường .

+ Tiết 1: Tìm hiểu về những người con anh hùng của quê hương đất nước.

+ Tiết 2 : Thi kể chuyện lịch sử, phát động phòng chống ma túy.


Ngọc, Tuyết
Tháng 1

Mừng Đảng mừng Xuân + lồng ghép với bảo vệ môi trường xã nhà

+ Tiết 1 : Thi tim hiểu về truyền thống văn hoá của quê hương ( tìm hiểu về di tích chùa Hiền)

+ Tiết 2 : Tìm hiểu những nét thay đổi của quê hương, lao động vệ sinh đường làng, xã.


Ngọc, Tuyết
Tháng 2

Mừng Đảng mừng Xuân + lồng ghép với bảo vệ môi trường xã nhà (tiếp )

+ Tiết 1 : Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân.

+ Tiết 2 : Xây dựng kế hoạt thực hiện Trường : Xanh, sạch, đẹp.


Ngọc, Tuyết
Tháng 3

Tiến bước lên Đoàn + lồng ghép với bảo vệ quyền trẻ em

+ Tiết 1: Thi tìm hiểu truyền thống của Đòan

+ Tiết 2 : Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày 8-3và 26-3


Ngọc, Tuyết
Tháng 4

Hoà bình và hữu nghị + lồng ghép với lịch sử địa phương xã nhà

+ Tiết1: Thi tìm hiểu về các di sản văn hóa trong nước và trên thế giới

+ Tiết 2: Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 30- 4.


Ngọc, Tuyết
Tháng 5

Bác Hồ kính yêu + lồng ghép với nhiệm vụ chính trị của địa phương , đất nước

+ Tiết 1:Tìm hiểu 5 điều Bác Hồ dạy thiếu nhi.

+ Tiết 2 :Thảo luận chủ đề Bác Hồ với thiếu nhi,thiếu nhi với Bác Hồ.


Ngọc, Tuyết
Hoạt động hè

(Phối hợp với địa phương): " hè vui ,khỏe và bổ ích "

Gợi ý nội dung và hình thức hoạt động:

- Hoạt động rèn luyện thân thể: thể dục buổi sáng , cầu lông, bóng đá , thể dục nhịp điệu, đá cầu, cờ vua...

- Vui chơi giải trí.

- Hoạt động biểu diễn văn nghệ.

- Các hình thức tham quan.

- Ôn tập văn hóa.

- Các hoạt động xã hội ở địa phương.


Ngọc, Tuyết kết hợp với đoàn xãLớp 8


Tháng

Nội dung chủ điểm

Người dạy

Ghi chú

Tháng 9

Truyền thống trong nhà trường + lồng ghép an toàn giao thông .

+ Tiết 1 : Bầu cán bộ lớp.

+ Tiết 2: Trao đổi về vị trí, nhiệm vụ người học sinh lớp 8, phát động tháng an toàn giao thông


Hòa, Ngọc
Tháng 10

Chăm ngoan học giỏi + lồng ghép với bảo vệ môi trường

+Tiết 1 :Thảo luận chủ đề làm thế nào để học tốt theo lời Bác Hồ dạy.

+ Tiết 2:Tìm hiểu các tấm gương học tập tốt.


Hòa, Ngọc
Tháng 11

Tôn sư trọng đạo + lồng ghép với bảo vệ nguồn nước tự nhiên.

+ Tiết 1 : Thảo luận chủ đề: Tình thầy nghĩa trò.

+ Tiết 2: Tổ chức kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, giáo dục truyền thống nhà trường.


Hòa, Ngọc
Tháng 12

Uống nước nhớ nguồn + lồng ghép với phòng chống HIV/AIDS , ma tuý trong học đường .

+ Tiết 1 : Thảo luận về truyền thống cách mạng của địa phương.

+ Tiết 2 : Giao lưu cựu chiến binh của địa phương, phát động phòng chống ma túy.


Hòa, Ngọc
Tháng 1

Mừng Đảng mừng Xuân + lồng ghép với bảo vệ môi trường xã nhà

+ Tiết 1 : Thi tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Đảng.

+ Tiết 2 :Thi viết, vẽ ca ngợi công ơn của Đảng, vẻ đẹp của quê hương, lao động vệ sinh đường làng, xã.


Hòa, Ngọc
Tháng 2

Mừng Đảng mừng Xuân + lồng ghép với bảo vệ môi trường xã nhà (tiếp )

+ Tiết 1 : Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân.

+ Tiết 2 : Giao lưu với Đảng viên của nhà trường.


Hòa, Ngọc
Tháng 3

Tiến bước lên Đoàn + lồng ghép với bảo vệ quyền trẻ em

+Tiết 1 :Diễn đàn tiến lên Đoàn viên.

+ Tiết 2 :Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày thành lập Đoàn 26-3.


Hòa, Ngọc
Tháng 4

Hoà bình và hữu nghị + lồng ghép với lịch sử địa phương xã nhà

+ Tiết 1 : Mối quan tâm của chúng em.

+ Tiết 2 : Thi tim hiểu về tổ chức UNESCO.


Hòa, Ngọc
Tháng 5

Bác Hồ kính yêu + lồng ghép với nhiệm vụ chính trị của địa phương , đất nước

+ Tiết 1:Thi tìm hiểu theo chủ đề BH với thiếu nhi.

+ Tiết 2 :Thảo luận về trách nhiệm của Đội viên trong việc thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy.


Hòa, Ngọc
Hoạt động hè

(Phối hợp với địa phương): " hè vui ,khỏe và bổ ích "

Gợi ý nội dung và hình thức hoạt động:

- Lễ bàn giao học sinh cho địa phương.

- Sinh hoạt các câu lạc bộ yêu thích.

- Tổng vệ sinh đường, phố, làng xóm.

- Tham quan, nghỉ mát, du lịch.

- Hoạt động phòng chống ma túy.

- Nghe nói chuyện về tấm gương anh hùng, lịêt sĩ.Hòa, Ngọc kết hợp với đoàn xã


Lớp 9

Tháng

Nội dung chủ điểm

Người dạy

Ghi chú

Tháng 9

Truyền thống trong nhà trường + lồng ghép an toàn giao thông .

+ Tiết 1 : Bầu cán bộ lớp.

+Tiết 2: Thảo luận về nhiệm vụ người học sinh cuối cấp THCS, phát động tháng an toàn giao thông.


Hiển, Chinh
Tháng 10

Chăm ngoan học giỏi + lồng ghép với bảo vệ môi trường

+ Tiết 1: Thi tìm hiểu thư Bác Hồ gửi cho học sinh (năm 1945 và năm 1968).

+ Tiết 2 : Sinh hoạt chủ đề: Em là nhà khoa học.


Hiển, Chinh
Tháng 11

Tôn sư trọng đạo + lồng ghép với bảo vệ nguồn nước tự nhiên

+ Tiết 1: Thảo luận chủ đề tôn sư trọng đạo.

+ Tiết 2: Tổ chức kỉ niệm ngày 20-11, giáo dục truyền thống nhà trường.


Hiển, Chinh
Tháng 12

Uống nước nhớ nguồn + lồng ghép với phòng chống HIV/AIDS , ma tuý trong học đường .

+ Tiết 1:Thảo luận chủ đề: Thanh niên phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc.

+ Tiết 2: Hội vui học tập, phát động phòng chống ma túy


Hiển, Chinh
Tháng 1

Mừng Đảng mừng Xuân + lồng ghép với bảo vệ môi trường xã nhà

+ Tiết 1 : Tìm hiểu về sự đổi mới và phát triển của đất nước.

+ Tiết 2 : Trồng cây lưu niệm, dọn vệ sinh đường làng, xã.


Hiển, Chinh
Tháng 2

Mừng Đảng mừng Xuân + lồng ghép với bảo vệ môi trường xã nhà (tiếp )

+ Tiết 1: Giao lưu với Đảng viên tiêu biểu ở địa phương.

+ Tiết 2: Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân.


Hiển, Chinh
Tháng 3

Tiến bước lên Đoàn + lồng ghép với bảo vệ quyền trẻ em

+ Tiết 1 : Tọa đàm về vai trò của Đoàn và lí tưởng của thanh niên hiện nay.

+ Tiết 2 : Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày thành lập Đoàn 26-3.


Hiển, Chinh
Tháng 4

Hoà bình và hữu nghị + lồng ghép với lịch sử địa phương xã nhà

+ Tiết 1: Diễn đàn thanh niên về chủ đề: Hòa bình và hữu nghị.

+ Tiết 2 : Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày 30-4.


Hiển, Chinh
Tháng 5

Bác Hồ kính yêu + lồng ghép với nhiệm vụ chính trị của địa phương , đất nước

+ Tiết 1: Thảo luận chủ đề: Bác Hồ với thanh niên.

+ Tiết 2 : Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày 19-5


Hiển, Chinh
Hoạt động hè

(Phối hợp với địa phương): " Hè vui ,khỏe và bổ ích "

Gợi ý nội dung hình thức hoạt động.

- Thi khéo tay hay làm.

- Câu lạc bộ hướng nghiệp.

- Hội trại tổng kết hè.


Hiển, Chinh kết hợp với Đoàn xã
Chú ý:

+ Tháng 9 vào ngày 5/09 ( Sinh hoạt toàn trường )

+ Tháng 10 vào ngày 15/10 ( sinh hoạt theo khối lớp )

+ Tháng 11 vào ngày 20/11 ( Sinh hoạt toàn trường )

+ Tháng 12 vào ngày 22/12 ( Sinh hoạt theo khối lớp )

+ Tháng 1 vào ngày 09/01 ( Sinh hoạt theo khối lớp )

+ Tháng 2 vào ngày 03/02 ( Sinh hoạt theo khối lớp )

+ Tháng 3 vào ngày 26/03 ( Sinh hoạt toàn trường )

+ Tháng 4 vào ngày 27/04 ( sinh hoạt theo khối lớp )

+ Tháng 5 vào ngày 14/05 ( sinh hoạt theo khối lớp )

+ Hoạt động hè theo lịch của địa phương

Hợp Đức, ngày 25 tháng 8 năm 2016Người lập kế hoạch


Phạm Văn Hưng


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương