Kế hoạch Quản lý Môi trường (emp) ĐỐi với tiểu dự ÁN ĐÔng nàng rềNtải về 1.38 Mb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2017
Kích1.38 Mb.
#1928
1   2   3   4   5   6

PHẦN 5: EMP TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG THEO TIỂU DỰ ÁN

5.1. Các hoạt động để giảm nhẹ tác động trong quá trình xây dựng

Trong quá trình tiền xây dựng, PPMU sẽ thực hiện các hoạt động sau đây:

• Thành lập một đơn vị môi trường và xã hội (ESU) và phân công ít nhất một nhân viên có trách nhiệm phối hợp và thực hiện hiệu quả bảo vệ, bao gồm cả thuê tư vấn để hỗ trợ việc quản lý và giám sát;
• Trong khi chuẩn bị thiết kế chi tiết, xác định các biện pháp giảm thiểu phải được thực hiện để giải quyết những mối quan tâm từ người dân bị ảnh hưởng và các bên liên quan và tiếp tục giảm các tác động tiêu cực cả từ khía cạnh xã hội và môi trường. Để giải quyết các vấn đề nạo vét xử lý vật liệu, PPMU sẽ chuẩn bị một kế hoạch nạo vét xử lý vật liệu (DMDP) cho tất cả các hợp đồng liên quan đến nạo vét và đắp đê theo phạm vi được mô tả trong ô vuông 1.

• Trong khi chuẩn bị hồ sơ dự thầu, bao gồm các ECOP (Phụ lục 1) trong hồ sơ mời thầu và hợp đồng đảm bảo rằng các nhà thầu nhận thức được nghĩa vụ bảo vệ và cam kết thực hiện. Chi phí để giảm thiểu các tác động trong quá trình xây dựng phải được bao gồm như là một phần chi phí của tiểu dự án. Các kỹ sư giám sát sẽ chịu trách nhiệm giám sát và theo dõi hiệu suất của các nhà thầu bảo vệ và trách nhiệm này sẽ được bao gồm trong các điều khoản tham chiếu cho các kỹ sư chuyên ngành;  • Thực hiện RAP (bao gồm cả hoàn thành DMS) và EMDP càng sớm càng tốt.

Ô 1: Chuẩn bị kế hoạch Nạo vét Vật liệu (DMDP)

Các DMDP sẽ bao gồm các khía cạnh sau đây:

Đánh giá số lượng vật liệu nạo vét. Thực hiện khảo sát các lớp trầm tích trong kênh và ước tính khối lượng của các trầm tích chi tiết. Khối lượng ước tính của trầm tích sẽ được so sánh với các ước tính sơ bộ thực hiện việc chuẩn bị của EMPs tương ứng, nếu có khác biệt đáng kể từ những ước tính sơ bộ, chiếm đoạt đất đai cần thiết và chi phí bồi thường cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp;

Xác định các "điểm nóng". Xác định người sử dụng nước có thể bị ảnh hưởng bởi việc nạo vét và giám sát chất lượng nước có thể được sử dụng để theo dõi những tác động tiềm tàng. Ưu tiên giám sát các khu vực nhạy cảm với sự thay đổi chất lượng nước (chất rắn lơ lửng cao (SS), pH thấp, BOD hoặc COD cao, độ mặn cao, vv) đặc biệt là nơi mà nước được sử dụng như một nguồn cung cấp nước cho sử dụng của vùng và nông nghiệp. Trong khu vực nạo vét có thể gây ra tác động tiêu cực đến những người sử dụng nước, các chủ tiểu dự án cần thiết thông báo / tham khảo ý kiến ​​họ và có những hành động để giải quyết mối quan tâm của họ, bao gồm cả giám sát thực hiện chất lượng nước.

Đánh giá chất lượng của các trầm tích. đánh giá này sẽ được thực hiện để xác nhận rằng các trầm tích sẽ không bao gồm môi trường vật liệu độc hại như kim loại nặng, đất sulphate acid, và thuốc trừ sâu còn sót lại. Nếu các tài liệu này được tìm thấy sẽ được nhiều hơn so với ngưỡng quy định của tiêu chuẩn quốc gia, một kế hoạch xử lý đặc biệt cần được chuẩn bị với một kế hoạch giám sát. Kế hoạch xử lý đặc biệt cũng nên đặt ra một chương trình để bảo vệ cộng đồng cư dân ở gần đó sử dụng các vật liệu nạo vét xử lý để xây dựng nhà, làm vườn.

Xác định các địa điểm xử lý đối với các vật liệu nạo vét. Kế hoạch cũng cần xác định loại và địa điểm của đất sử dụng cho việc xử lý vật liệu nạo vét (vĩnh viễn và tạm thời). Đất công, đất xây dựng đường giao thông nông thôn, công trình công cộng, đất đai, vv có thể được sử dụng, với một thỏa thuận với các hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án. Nó cũng sẽ đáp ứng kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Đất được xác định phải đủ lớn để đáp ứng số lượng ước tính chi tiết của các vật liệu nạo vét. Các lựa chọn xử lý đất nên được đặt ít nhất là 1 km từ bất kỳ khu bảo tồn chim hoặc bảo vệ di tích, ít nhất 200 m từ công trình công cộng (trường học, cơ quan hành chính, và thị trường), đền thờ và nhà thờ, và ít nhất 200 m từ các trang trại nuôi trồng thủy sản.

Thiết kế tạm thời sử dụng vật liệu Nạo vét . Như các vật liệu nạo vét trong tình trạng bùn và các hạt đất đầu tiên bị đình chỉ từ 24 đến 48 giờ. Tất cả các nước thoát từ đất xử lý sẽ được đưa tới các cống rãnh và thải trở lại kênh. Để hạn chế những tác động tiêu cực của bùn (sản xuất bằng cách nạo vét) về môi trường cũng như chất lượng nước của các kênh, các trầm tích nạo vét sẽ được vận chuyển đến một khu vực chứa trong đó là thích hợp và đúng vị trí thiết kế với kích thước đầy đủ. Các hư hỏng nạo vét sẽ được bơm vào xử lý đất và sau đó tràn vào một ao giải quyết, nơi độ đục và chất rắn lơ lửng tổng số được giải quyết. Sau một thời gian, nước thải được trả lại cho các kênh rạch. Một thiết kế điển hình của đê điều xung quanh mỗi xử lý có thể được như sau: Chiều cao: 2m, móng rộng 5 m, và chiều rộng bề mặt: 1m. Bản kế hoạch nên đặt ra một cách bố trí cơ bản.

Giám sát chất lượng nước từ vật liệu nạo vét xử lý. Trong thời điểm thoát nước và xả, độ pH và hàm lượng chất rắn lơ lửng nên được đo 3 lần một tuần tại các điểm xả suốt ba tuần lễ đầu tiên. Giám sát chất lượng nước của nước thải và nước tiếp nhận sẽ được yêu cầu.Sử dụng vật liệu nạo vét. Kế hoạch cũng cần xác định có thể xây dựng đường và sửa chữa đê sông mà sử dụng các vật liệu nạo vét.


5,2 Chương trình Quản lý sâu bệnh tổng hợp (IPM)
Chương trình IPM cho các tiểu dự án đã được phát triển phù hợp với phương pháp tiếp cận, mục tiêu, và thực hiện sắp xếp được mô tả trong PMF đưa vào đề xuất hoạt động cho chương trình IPM tỉnh Bạc Liêu. Chương trình sẽ được hoàn thành và thực hiện bởi PPMU của Bạc Liêu theo hướng dẫn kỹ thuật của Phòng Bảo vệ thực vật (RPPD) tại TP Hồ Chí Minh. Phần này mô tả các mục tiêu, phạm vi, và thực hiện sắp xếp các chương trình IPM cho BVN. Tuy nhiên, hoạt động tiểu dự án chi tiết sẽ được xác định thông qua tham vấn với các nông dân địa phương, chính quyền địa phương, và các cơ quan chủ chốt khác và / hoặc các bên liên quan (các nhà cung cấp / thương nhân, phụ nữ, đoàn thể, PPD , vv.)
(a) Mục tiêu:
Cùng với các PMF, các hoạt động IPM cho các tiểu dự án sẽ được thiết kế để đạt được mục tiêu quy định trong việc giảm PMF của việc sử dụng 50% thuốc trừ sâu và 10% phân bón.
Mốc cơ sở(2011)

Mục tiêu (2016)

Ghi chú

Phân bón

Tiến hành điều tra

10% mốc cơ sở

kế hoạch làm việc và lịch trình của kế hoạch IPM sẽ được xác nhận qua các quan chức tham vấn địa phương, nông dân, và các bên liên quan

Thuốc trừ sâu

Tiến hành điều tra

50% mốc cơ sở


(b) Phương pháp tiếp cận
Mục tiêu này có thể đạt được thông qua việc thực hiện các bước sau:
Bước 0: Thuê chuyên gia tư vấn. Một nhóm tư vấn (tư vấn IPM) sẽ được thuê để giúp PPMU Bắc Vàm Nao trong việc thực hiện chương trình IPM bao gồm đảm bảo thực hiện hiệu quả và hợp tác giữa các cơ quan, nông dân, và các bên liên quan. TOR cho các nhà tư vấn sẽ được thực hiện ở giai đoạn đầu của việc thực hiện dự án.
Bước 1: Thiết lập đường cơ bản nông dân đăng ký. Bước này sẽ được thực hiện càng sớm càng tốt. Bảng câu hỏi phù hợp sẽ được phát triển để xác lập cơ sở năm 2011 hoặc năm sau đó tùy thuộc vào khi tiểu dự án được xác nhận để thực hiện đối với phân bón và thuốc trừ sâu sử dụng trong các lĩnh vực tiểu dự án. Tư vấn với các cơ quan chủ chốt và đào tạo và đăng ký của nông dân sẽ được tiến hành.
Bước 2: Thiết lập mục tiêu chương trình và chuẩn bị kế hoạch làm việc. Dựa trên kết quả từ các câu hỏi và tham khảo ý kiến ​​ở Bước 1, kế hoạch công tác và lịch trình sẽ được chuẩn bị, bao gồm cả ngân sách và các thực thể thực hiện. Kế hoạch làm việc sẽ được trình lên CPMU phê duyệt và WB để xem xét và nhận xét.
Bước 3: Thực hiện giám sát hàng năm. Sau khi phê duyệt kế hoạch công tác, các hoạt động sẽ được thực hiện. Tiến độ thực hiện sẽ được đưa vào báo cáo tiến độ dự án. Một đánh giá hàng năm sẽ được thực hiện bởi CPMU và PPD các khu vực tại TP Hồ Chí Minh.
Bước 4: Tác động đánh giá chương trình. Đây sẽ được thực hiện bởi một chuyên gia tư vấn độc lập để được thuê bởi CPMU.

(c) Nhiệm vụ và các hoạt động


Các nhiệm vụ và các hoạt động sẽ được thực hiện:
o Nhiệm vụ 0. Điều tra mốc cơ sở. Khi bước đầu tiên, các điều tra cơ bản sẽ được tiến hành trong khu vực tiểu dự án để đánh giá việc sử dụng hiện hành của thuốc trừ sâu và hoá chất nông nghiệp khác, và xác định các điều kiện môi trường và sức khỏe hiện tại. Các điều tra cơ bản phải bao gồm: (a) tổng thể sử dụng các chất hóa học (thông qua các cuộc điều tra nông thôn nhanh chóng, bao gồm thảo luận nhóm tập trung để xác định các nhóm dễ bị tổn thương), (b) đo lường chất lượng nước thông qua thử nghiệm mẫu (ít nhất là hai nơi), ( c) xác định các vấn đề sức khỏe. Các điều tra cơ bản sẽ được trình bày cho các nhóm nông dân trong quá trình thực hiện công tác 1 dưới đây
o Nhiệm vụ 1. Nông dân áp dụng thực hành IPM tốt và sử dụng an toàn thuốc trừ sâu: Nhiệm vụ này sẽ tập trung vào tăng cường năng lực của mạng lưới tổ chức nông dân về IPM để tạo thuận lợi cho nông dân thông qua các thực hành tốt trong khía cạnh khác nhau của IPM cách tiếp cận và cung cấp kiến ​​thức và hỗ trợ cho nông dân về việc sử dụng an toàn thuốc trừ sâu khi cần thiết. Các hoạt động sẽ được xây dựng trên IPM trước những nỗ lực, chính sách của Chính phủ để giảm phân bón và thuốc trừ sâu (3R3G), và kiến ​​thức hiện tại và công nghệ có sẵn, và họ sẽ được phát triển và thực hiện hợp tác chặt chẽ với các dịch vụ khuyến nông, viện địa phương, và với kỹ thuật hướng dẫn của khu vực và / hoặc / PPD khu vực tỉnh. Các nhân viên khuyến nông và nông dân (sau khi đào tạo, với sự giúp đỡ từ hỗ trợ kỹ thuật dưới nhiệm vụ 2) sẽ thảo luận về tình hình quản lý dịch hại tại các khu vực của riêng mình và xác định thực tiễn tốt mà có thể được thông qua để đảm bảo rằng thuốc trừ sâu được sử dụng khi cần thiết và họ sẽ được sử dụng một cách an toàn. Do sự chú ý sẽ được đưa ra để giảm bớt việc sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón, tăng số lượng phụ nữ tham gia, chia sẻ chi phí gia tăng của các đối tượng (đặc biệt là những người tốt hơn), và các hoạt động có thể dẫn đến tính bền vững của việc nuôi con nuôi người nông dân. Giảm 50 phần trăm sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón 10 phần trăm được sử dụng sẽ được xem xét như là một mục tiêu tối thiểu cho các chương trình IPM. Các chỉ số sẽ bao gồm: giảm sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón; số tăng sự tham gia của phụ nữ; kiến ​​thức gia tăng về sức khỏe và các tác động môi trường; hoặc tăng chi phí từ các đối tượng chia sẻ. tỉnh Bắc Vàm Nao sẽ cung cấp cho đối tác cán bộ, không gian và tiện ích, xe cộ, và một số chi phí hành chính và ngân sách hoạt động dưới hình thức tiền mặt và hiện vật để chứng minh Chính phủ Việt Nam cam kết tạo thuận lợi cho tính bền vững của những nỗ lực IPM. Dự án có thể hỗ trợ hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, hội thảo, nâng cao nhận thức công chúng, và đầu tư nhỏ trên xe (xe máy) và chi phí hoạt động gia tăng. Đào tạo có thể bao gồm các khóa học đào tạo, trong công việc đào tạo, và tham quan nghiên cứu trong khi nhận thức và vật liệu tiếp cận cộng đồng có thể bao gồm phương tiện truyền thông hiệu quả và công cụ tiếp cận cộng đồng khác đã được chứng minh là có hiệu quả.

o Nhiệm vụ 2 Thông qua việc không sử dụng hóa học và nông dân tiếp cận: Dựa trên kinh nghiệm ở Bắc Vàm Nao, diện tích 2.000 m2 đã được xác định là phát triển như là một khu vực thúc đẩy an toàn của các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao được chấp nhận theo tiêu chuẩn GAP. Khu vực thí điểm sẽ được áp dụng phương pháp IPM so với canh tác truyền thống trong khu vực tiểu dự án. Các nguyên tắc cơ bản đã được xác định (xem ô vuông 2) Tuy nhiên, kế hoạch chi tiết sẽ được hoàn thiện thông qua tham vấn với các nông dân và các bên liên quan khác:

Ô vuông 2: Những nguyên tắc được áp dụng trong các thí điểm đề xuất (2.000 m2)
o Trong lĩnh vực trồng trọt tập trung vào việc tạo ra những thay đổi trong hoạt động chọn giống, cải thiện năng suất, giảm chi phí sản phẩm, sản xuất sạch các sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng và công nhân chế biến, đảm bảo vệ sinh môi trường.
o Cụ thể như:
o Xây dựng lịch thời vụ, định hướng chuyển đổi cơ cấu trồng rừng do an toàn dịch bệnh cây trồng, ứng dụng kỹ thuật canh tác theo hướng tốt hơn, IPM, 3R3G.
o Xây dựng quy trình quản lý sản xuất và kinh doanh hạt giống có trình độ, phân bón, quy trình quản lý sản xuất và tài liệu kỹ thuật khác về trồng, chăm sóc nuôi thâm canh cho từng loại cây thay đổi.
o Xác định cấu trúc của các loại lúa cho từng vụ, tập trung vào các loại gạo thơm, gạo chất lượng cao, tăng tỷ lệ diện tích giống xác nhận hơn 60% (40% so với năm 2009).
o Tăng cường đào tạo và nâng cao kiến ​​thức khoa học và kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tiên tiến cho nông dân. Tổ chức đào tạo các khóa học cho nông dân quản lý sâu bệnh tổng hợp trên lúa ở khu vực thí điểm. Thường xuyên tập huấn cho nông dân kiến ​​thức về sử dụng an toàn và hiệu quả của thuốc bảo vệ thực vật. trang bị kiến ​​thức cho nông dân về IPM ứng dụng trong quả và tăng cường kiểm tra việc buôn bán và sử dụng thuốc trừ sâu bị cấm hoặc hạn chế phun trên cây ăn quả, lựa chọn đúng loại phù hợp tiêu chí trang trại sản xuất dược phẩm trái cây theo hướng các tiêu chuẩn và quy định an toàn GAP ; kiểm tra dư lượng thuốc trừ sâu trên rau quả tại chợ đầu mối trong từng khu vực và cả nước.
o Tăng cường bảo vệ sản xuất nông nghiệp, ổn định năng suất cây trồng, giảm chi phí sản xuất;
o Duy trì một mạng lưới các cộng tác viên trong huyện (1-2 người / cấp xã) tham gia các hoạt động trong lĩnh vực điều tra và phòng chống bệnh.
o Cuộc họp mạng lưới hàng tuần các cộng tác viên tham gia điều tra và công tác phòng chống dịch bệnh tại các huyện trong vùng thí điểm.
o Phối hợp với các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình quốc gia và địa phương tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các biện pháp kiểm soát các bệnh gây hại.
o Thực hiện tốt các cuộc khảo sát, dự báo tình hình sinh vật gây hại lúa và các loại khác của các cây trồng chính. Kịp thời tổ chức phòng, chống bệnh dại và hạn chế trong rộng lan rộng, giảm thiểu thiệt hại do côn trùng, đặc biệt là gạo vàng Stunt, gạo rách rưới Stunt Virus, đồng thời đề ra các biện pháp ngăn chặn có hiệu quả theo hướng an toàn sinh thái, quản lý sản xuất phù hợp cho từng đối tượng, trong điều kiện cụ thể của từng địa phương trong vùng dự án.
o Giám sát, hiểu rõ hơn về tình hình thời tiết, cơ cấu giống, và lịch thời vụ để dự báo tình hình phát sinh bệnh hại trên cây trồng chính.
o Theo dõi chặt chẽ các điều kiện thời tiết, thuỷ văn, nâng cao chất lượng dự báo dịch, phục vụ sự chỉ đạo của trồng hạt giống và thực hiện các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ sản xuất.
o Chính quyền địa phương cần phải nâng cao hiệu quả đầu tư hệ thống thủy lợi và thúc đẩy hệ thống thủy lợi hiện có, đồng thời tăng cường nạo vét bản thân, gia cố bờ bao, kèm theo hệ thống thủy lợi xuống cấp để đảm bảo năng lực tưới tiêu nước, chủ động thoát nước, giới hạn mùa màng vào cuối mùa xuân-mùa đông và đầu mùa hè -mùa thu.

o Nhiệm vụ 3 đặc biệt hỗ trợ cho nông dân nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương: Nhiệm vụ này sẽ thúc đẩy nhận thức về nguy cơ sức khỏe liên quan đến sử dụng thuốc trừ sâu bằng cách cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe miễn phí (ít nhất hàng năm cho hai năm) và truy cập vào thiết bị an toàn cho nông dân nghèo và những người thuê để phun thuốc trừ sâu và hoá chất ví dụ: người lao động phun. Quá trình và cơ chế cung cấp sự hỗ trợ này sẽ được thành lập bởi các tổ chức nông dân IPM thông qua tham vấn giữa các nông dân và các bên liên quan. Nông dân hội đủ điều kiện phải được xác định thông qua quá trình đăng ký (Các bước 0 và 1) và tất cả phải tham gia đào tạo thích hợp về sử dụng an toàn thuốc trừ sâu. Kiểu và tính chất của thiết bị sẽ được xác định bởi các tỉnh PPD (pppd) và chấp nhận bởi các nông dân. Nó có thể là chương trình kiểm tra sức khỏe, kể cả thiết bị, sẽ được quản lý bởi các tổ chức nông dân và chi tiết sẽ được thảo luận và hoàn tất trong thực hiện. Khám, chữa bệnh (nếu cần) sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia có trình độ. Ưu tiên cho những người bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dự án cũng như dân tộc thiểu số sẽ được ưu tiên cao để hưởng lợi từ sự hỗ trợ này.

o Nhiệm vụ 4 Tăng cường các biện pháp quy định: PPPD Bạc Liêu sẽ đi đầu trong việc thực hiện các hoạt động và hoạt động chi tiết sẽ được chuẩn bị trong quá trình thực hiện. Các hoạt động sẽ được thiết kế để khai khác IPM hoạt động được mô tả trong nhiệm vụ 1-3 ở trên. Ở mức tối thiểu các hoạt động sau sẽ được thực hiện (a) cập nhật đăng ký của nhà cung cấp và nhà bán lẻ trong vùng dự án cũng như tại các tỉnh Bạc Liêu. Đào tạo sẽ được cung cấp cho các nhà cung cấp để đảm bảo rằng họ nhận thức được các quy định Chính phủ Việt Nam (đặc biệt là những người được liệt kê trong Phụ lục 2), hiểu được độc tính của thuốc trừ sâu và hậu quả của nó đối với sức khỏe con người và môi trường địa phương, và xây dựng hợp tác với các cơ quan, trách nhiệm cho nông dân. Các nỗ lực sẽ để tìm kiếm sự hợp tác của các nhà cung cấp hóa chất để thúc đẩy việc sử dụng các hóa chất không độc, và các vật liệu hữu cơ cũng như cung cấp thông tin chính xác cho nông dân trong quảng cáo của họ.

(d) Nguyên tắc cơ bản:
Trong quá trình hoàn thiện của chương trình IPM và thực hiện, các nguyên tắc được mô tả trong PMF sẽ được áp dụng như sau:
a) "Danh sách tiêu cực". Khi xác định trong các tiêu chí sàng lọc ESMF, Dự án sẽ không tài trợ mua sắm số lượng lớn thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, nếu phá hoại nghiêm trọng xảy ra trong khu vực, mua số lượng nhỏ thuốc trừ sâu có thể được thực hiện với sự hỗ trợ của Dự án; Loại thuốc trừ sâu, mua sắm, lưu trữ và vận chuyển sẽ được theo quy định của chính phủ như được mô tả trong Phần II. WB không phản đối sẽ được yêu cầu trước khi mua sắm thuốc trừ sâu như vậy có thể xảy ra.

b) Chương trình IPM và hỗ trợ dự án: Chương trình IPM của DNR tiểu dự án sẽ bao gồm hỗ trợ kỹ thuật (tư vấn), thiết bị an toàn, vật liệu cần thiết để thực hiện các lựa chọn không hóa chất, và hỗ trợ cho các dịch vụ khuyến nông ưu tiên, bao gồm cả chi phí vận hành gia tăng. Quy hoạch chi tiết công việc sẽ được hoàn thiện thông qua tham vấn chặt chẽ với nông dân, cơ quan, địa phương, và địa phương tổ chức / các tổ chức PCP.

c) Các tiểu dự án BVN sẽ áp dụng một phương pháp phòng trừ tổng hợp như là một có nghĩa là để giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng do tiềm năng tăng sử dụng phân bón và hóa chất. Tuy nhiên, trọng tâm sẽ được nâng cao kiến ​​thức và kinh nghiệm thông qua trong chuyến thăm nghiên cứu và đào tạo (các khóa học và công việc) vào lựa chọn an toàn và sử dụng hoá chất cũng như về cuộc biểu tình của nhiều tùy chọn không hóa chất, đặc biệt là việc sử dụng rơm, chất thải hữu cơ, và các kỹ thuật khác, đang được điều tra hoặc áp dụng tại Việt Nam. Rất nhiều người khác nhau sử dụng IPM theo cách khác nhau, các tiểu dự án sẽ áp dụng phương pháp IPM và hướng dẫn kỹ thuật được cung cấp trong PMF.

d) Các hoạt động IPM sẽ được hoàn tất phối hợp chặt chẽ với chính sách của chính phủ để thúc đẩy "ba giảm, ba đạt được và / hoặc Một phải, năm giảm" Tuy nhiên, mục tiêu sẽ tập trung vào việc giảm sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu.

e) Trong điều kiện bình thường, nếu sử dụng thuốc trừ sâu được xem là cần thiết là một trong những lựa chọn cần thiết, chỉ có những người đăng ký với chính phủ và quốc tế chấp nhận sẽ được sử dụng và các tiểu dự án cũng sẽ cung cấp chứng minh kỹ thuật và kinh tế phù hợp với hướng dẫn kỹ thuật cung cấp PMF vào nhu cầu đối với hóa chất như xem xét các tùy chọn có sẵn cho các kỹ thuật quản lý hóa chất không gây hại mà cũng có thể làm giảm sự phụ thuộc vào thuốc trừ sâu hóa học tổng hợp. Tăng cường các biện pháp điều tiết và giám sát đã được đưa vào chương trình phòng trừ tổng hợp để giảm thiểu rủi ro liên quan đến việc xử lý và sử dụng thuốc trừ sâu đến một mức độ có thể được quản lý bởi những người sử dụng (xem (f) dưới đây).

e) Kế hoạch và thực hiện các biện pháp điều tiết và hành động miễn phí khác sẽ được thực hiện tham vấn chặt chẽ với các cơ quan chính và các bên liên quan, bao gồm cả các nhà cung cấp hóa chất, để tạo điều kiện cho hợp tác và hiểu biết của họ.


(e) Tiến hành sắp xếp

PPMU Bạc Liêu sẽ chịu trách nhiệm rèn thực hiện hiệu quả của chương trình IPM, bao gồm chuẩn bị các báo cáo tiến độ để trình CPMU. PPPD Bạc Liêu sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động được xác định trong nhiệm vụ 4 (các biện pháp quy định). Cục Bảo vệ thực vật tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ cung cấp chính sách và hướng dẫn kỹ thuật cho việc thực hiện các chương trình IPM. Một nhóm các chuyên gia tư vấn quốc gia sẽ được thuê để trợ giúp trong quá trình thực hiện và tạo điều kiện đạt được của chương trình IPM. Các kế hoạch cuối cùng và ngân sách sẽ được hoàn thành và thảo luận với CPMU. Tất cả các tài liệu sẽ được lưu trong hồ sơ dự án.

(f) Ngân sách dự toán: $ 300.000

Chi phí này sẽ được sử dụng để hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo, tiếp cận công chúng, và hoạt động thí điểm nhằm thúc đẩy nông nghiệp không chất hóa học cũng như hỗ trợ cho các thiết bị an toàn và xây dựng năng lực và đào tạo cho người nghèo, những người sẽ ảnh hưởng nhiều nhất bởi việc sử dụng thuốc trừ sâu không an toàn trong trao đổi để tham gia tích cực của họ trong chương trình IPM, đặc biệt là về theo dõi và báo cáo số lượng hoá chất được sử dụng.


5,3 Chương trình giám sát môi trường

Chương trình giám sát môi trường sẽ bao gồm hai loại hình giám sát: giám sát chất lượng nước xung quanh khu vực tiểu dự án và giám sát các hoạt động nhà thầu. Mục tiêu và phạm vi giám sát được mô tả dưới đây.

5.3.1. Môi trường xung quanh theo dõi chất lượng nước

Mục tiêu của tiểu dự án Đông Nàng Rền là để bảo vệ và tăng cường sử dụng tài nguyên nước và phòng chống xâm nhập mặn ở vùng tiểu dự án. Vì vậy, nó là cần thiết để giám sát chất lượng nước ở các giai đoạn khác nhau của dự án, đặc biệt là trong xây dựng và hoạt động. Chương trình này nhằm mục đích giám sát chất lượng của dòng nước vào và ra khỏi khu vực tiểu dự án. Vị trí của các thông số lấy mẫu nước và nước được tóm tắt trong Bảng 8 và Hình 5. Bảng 9 cung cấp một chi phí ước tính để phân tích chất lượng nước.

PPMU sẽ thuê tư vấn đủ năng lực để trợ giúp trong việc giám sát. Chi phí ước tính là chỉ để phân tích chất lượng nước. Dự kiến ​​bổ sung chất lượng nước theo dõi trong vùng tiểu dự án sẽ được thực hiện khi cần thiết trong quá trình thực hiện dự án.

Song song với giám sát này, PPMU cũng sẽ đảm bảo tuân thủ yêu cầu Chính phủ Việt Nam về giám sát chất lượng môi trường mà đã được chấp thuận như là một phần của quá trình EIA.


Каталог: upload -> Doc
Doc -> Về việc thu hồi cơ sở nhà, đất trường Mầm non Hoa Anh Đào đang quản lý để giao trường Tiểu học Thị trấn 1 quản lý và sử dụng
Doc -> 22 Điều luật Marketing không thể thiếu
Doc -> Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Tiểu học số 2 Kim Long để sử dụng vào mục đích xây dựng, mở rộng trường học
Doc -> Văn phòng hđnd &ubnd
Doc -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
Doc -> Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh Thiển Thích
Doc -> Cập Nhật Thời gian: ngày Đêm Phương tiện: Máy Bay
Doc -> Tông thư CỦA ĐỨc thánh cha phanxicô GỬi tất cả CÁc ngưỜi thánh hiến dịp cử HÀnh năm thánh củA ĐỜi sống thánh hiếN
Doc -> Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế

tải về 1.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương